Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.63

2013.gada 26.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""

TA-3037 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""

TA-3350 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""

TA-3260 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""

TA-3261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-3390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""

TA-3237 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra D.Pavļuta priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"

TA-3019 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""

TA-3341 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""

TA-3174 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3385 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-3201, TA-3203 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-3219, TA-3160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""

TA-3221, TA-3163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-3273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-3246, TA-3274 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.97 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība""

TA-3029 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""

TA-3076 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

TA-3272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-2930 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-2815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

TA-3234 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3375 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-3431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai pēc Eiropas Komisijas jaunās Regulas par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un Regulas par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam spēkā stāšanās sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalsta atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai””, kas paredz valsts atbalstu aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķirt laikposmā no 2014.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-3447 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai"

TA-3448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-3430 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"""

TA-3445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-3230 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-3452 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, J.Spiridonovs, A.Matīss, L.Straujuma, M.Lazdovskis, I.Viņķele, J.Bordāns, R.Irklis, I.Circene, E.Sprūdžs, A.Dāvis, G.Ābele, D.Melbārde, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka likumprojektā ietvertās normas nepārkāpj 1997.gada 2.aprīlī noslēgtos privatizācijas līgumus, starptautiskās tiesvedības risks ir minimāls un Ekonomikas ministrija, ja šāda tiesvedība būs, tajā pārstāvēs Latvijas Republiku.
4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvju izteikto viedokli, ka Ekonomikas ministrija nerekomendē izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija direktīvas 2009/73/EK 50.pantā paredzēto derogācijas iespēju.
5. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā pievienošanai likumprojekta materiāliem juridisko ekspertu atzinumu, kas apliecina šī protokollēmuma 3.punktā minēto informāciju.
6. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju sniegt viedokli par likumprojektā ietverto normu ietekmi uz mājsaimniecību gāzes patēriņa izmaksām un iesniegs šo viedokli Saeimai.
7. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Eiropas Komisiju sniegt viedokli par likumprojektā ietverto normu atbilstību direktīvas 2009/73/EK prasībām un iesniegs šo viedokli Saeimai.
8. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar izvērtējumu par direktīvas 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par direktīvas 2003/55/EK atcelšanu prasību ieviešanu Latvijas tiesību sistēmā.
9. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre D.Melbārde atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajām darbībām traģēdijas tirdzniecības centrā Rīgā, Priedaines ielā 20, seku likvidēšanā"

 ____________________________________

(O.Āboliņš, D.Pavļuts, I.Pētersone-Godmane, I.Ķuzis, R.Kozlovskis, G.Jankovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēt ārvalstu ekspertu piesaistes iespējas 2013.gada 21.novembrī notikušās traģēdijas tirdzniecības centrā Rīgā, Priedaines ielā 20, cēloņu noskaidrošanai, ievērojot likumā noteikto procedūru ekspertu uzaicināšanā, un iekšlietu ministram Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdē sniegt informāciju par izvērtēšanas rezultātiem.
3. Valsts kancelejai sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu par traģēdijas Rīgā, Priedaines ielā 20, apstākļu un seku izvērtēšanas sabiedrisko komisiju. Komisijas sastāvā iekļaut pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts kancelejas, sabiedriskā labuma biedrības „Delna”, kā arī pieaicināt citu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus. Ņemot vērā, ka resursu koncentrēšanai un efektīvam darbam būtu lietderīgi veidot vienu šādu sabiedrisko komisiju, Valsts kancelejai darbam komisijas sastāvā aicināt deleģēt pārstāvjus arī no Saeimas un Rīgas Domes. Rīkojumā paredzēt komisijas darbības organizācijas pamatprincipus, izvirzāmos uzdevumus, kā arī paredzēt, ka komisijas darbības rezultāti (secinājumi) tiek iesniegti traģēdijas izmeklēšanas procesa virzītājam.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajām darbībām traģēdijas tirdzniecības centrā Rīgā, Priedaines ielā 20 seku likvidēšanā"

 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par neatliekami veicamajiem pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"

TA-3472 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdē detalizētu ziņojumu par uzdevumiem informatīvajā ziņojumā ietverto konceptuālo darbības virzienu īstenošanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20, cietušajiem un seku novēršanā iesaistītajiem"

TA-3468 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Medina, R.Muciņš, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 2. un 9.punkta redakciju atbilstoši Veselības ministrijas un Tieslietu ministrijas priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības apdrošināšanas jautājuma risināšanu esošās sistēmas ietvaros, Iekšlietu ministrijai pilnveidojot veselības aprūpes sistēmu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju informēt par šo lēmumu attiecīgo Saeimas komisiju.
3. Iekšlietu ministrijai apkopot informāciju par vienreizēju prēmiju izmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm saistībā ar traģēdiju Rīgā, Priedaines ielā 20, sagatavot attiecīgu rīkojuma projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdē.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, paredzot, ka šo noteikumu 17.1.punktā minēto pabalstu izmaksā 71145 EUR apmērā, ja nelaimes gadījums noticis pēc 2013.gada 20.novembra.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3467 ____________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem"

TA-3474 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par kompensāciju izmaksu traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20, cietušajām personām 5000 latu apmērā katrai personai un bojā gājušo personu tuviniekiem 10 000 latu apmērā par katru personu.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par kompensāciju izmaksu traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20, cietušajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un pabalsta izmaksu bojā gājušo amatpersonu tuviniekiem.


 
37.§
Noteikumu projekts "Par Papildvienošanos, kas papildina 2011.gada 16.septembrī Rīgā noslēgto "Memorandu par daudzgadu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs""

TA-3455 ____________________________________

(H.Beitelis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto viedokli par papildvienošanās slēgšanas procedūru.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-3376 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"

TA-3377 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" peļņas daļu"

TA-3378 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-3379 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-3380 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-3381 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"

TA-3382 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"

TA-3384 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"

TA-3373 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-3374 ____________________________________

(G.Puķītis, M.Leimanis, D.Pavļuts, D.Melbārde, A.Biruma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-3276 ____________________________________

(R.Muciņš, M.Leimanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

TA-3424 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)"

TA-3425 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

TA-1202 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra A.Matīsa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Koncepcijas projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos"

TA-3436 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par uzdevumu sniegt atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai ēkās, kurās izvietotas veselības aprūpes iestādes, sociālās mājas, izglītības iestādes un valsts pārvaldes nozaru vadošās (augstākās) iestādes"

TA-2081 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija sēdes protokola Nr.45 37.§ "Rīkojuma projekts "Par emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam"" 8.punktā un Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokola Nr.68 29.§ "Par Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi" 2.punktā dotos uzdevumus.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2012.gadā"

TA-2271 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policiju, Tiesu administrāciju, Slimību profilakses un kontroles centru un Valsts probācijas dienestu līdz 2014.gada 1.jūnijam sagatavot priekšlikumus vardarbības ģimenē izplatību raksturojošo datu apkopošanai, datu kvalitātes uzlabošanai un ievietošanai informācijas sistēmās:
2.1. tai skaitā, izvērtēt nepieciešamību iekļaut Ministru kabineta noteikumos par Valsts statistiskās informācijas programmu kārtējam gadam datus par dažādu vardarbības formu izpausmēm, cietušo un vardarbības aktus veikušo personu un to savstarpējās attiecības raksturojošos datus, nosakot statistiskās informācijas saturu un publicējamo kopsavilkumu detalizāciju;
2.2. tai skaitā, izvērtēt iespēju vardarbības ģimenē izplatību raksturojošus datus ievietot Labklājības informācijas sistēmā (LabIS).
3. Labklājības ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumu "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā" 4.pielikumā, lai uzskaitītu Labklājības ministrijas informācijas sistēmā SPOLIS tos gadījumus, kad bērni ir cietuši no kombinētas vardarbības.
4. Labklājības ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam veikt bāriņtiesu prakses apkopojumu par pieņemtajiem lēmumiem situācijās, kad viens no vecākiem bērna klātbūtnē vardarbīgi izturas pret viņa tuvinieku, tai skaitā par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par aizgādības tiesību pārtraukšanu šajās situācijās.
5. Iekšlietu ministrijai veikt pasākumus, lai novērstu pretrunīgu datu reģistrēšanu Kriminālprocesa informācijas sistēmā, un līdz 2014.gada 1.jūnijam informēt Labklājības ministriju par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem.
6. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 7.sadaļas 1.punktā sniegtajai informācijai:
6.1. Valsts policijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju sagatavot un līdz 2014.gada 1.februārim iesniegt Tieslietu ministrijai priekšlikumus, lai risinātu problēmas kriminālatbildības piemērošanas gadījumos, kad nodarījums var tikt kvalificēts pēc Krimināllikuma 130.(3) panta;
6.2. Tieslietu ministrijai virzīt Iekšlietu ministrijas izstrādāto priekšlikumu izskatīšanai pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā un, ja nepieciešams, tieslietu ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Krimināllikumā vai iesniegt attiecīgu priekšlikumu Saeimā.
7. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2014.gada 1.jūlijam izpildīt Rīcības plāna pamatnostādņu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam" īstenošanai 2012.-2014.gadam 4.5.1.uzdevumu, izstrādājot priekšlikumus psihisko traucējumu gradācijai likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtība" 3.pielikumā un iesniedzot tos Tieslietu ministrijai izvērtēšanai.
8. Labklājības ministrijai informāciju par šajā protokollēmumā minēto pasākumu izpildes gaitu iekļaut Informatīvajā ziņojumā par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2013.gadā un Informatīvajā ziņojumā par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2014.gadā.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Baltijas jūras reģiona finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

TA-3271 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus šādās programmās:
2.1. Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonds (CBSS Project Support Facility (PSF));
2.2. Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izveides atbalsta fonds (Seed Money Facility).
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikai piekritīgo ieņēmumu no Starptautiskā Valūtas fonda zelta pārdošanas novirzīšanu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā"

TA-3451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Finanšu ministrijai valsts pamatbudžeta apakšprogrammai 31.02.00 "Valsts parāda vadība" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 825 025 latu apmērā (ekvivalents SDR (XDR) 1 044 335 pēc kursa 0.7900 LVL par 1 SDR (XDR)) un palielināt pamatbudžeta apakšprogrammai 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus starptautiskajai sadarbībai 825 025 latu apmērā, lai veiktu iemaksas Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi, veikt apropriācijas pārdali.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, un par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi"

TA-3432 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, un Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi".
 
58.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.-3.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3470 ____________________________________

(L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.-3.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums regulai, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr.911/2010";
2.2. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza lēmumu 2007/198/Euratom, ar kuru izveido Eiropas kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstībai un piešķir tam priekšrocības";
2.3. pozīcija Nr.2 "Komisijas priekšlikums publiskā un publiskā sektora partnerību izveidei ar dalībvalstīm saskaņā ar LESD 185. pantu, lai kopīgi īstenotu valstu pētniecības programmas";
2.4. pozīcija Nr.2 "Komisijas priekšlikumi par kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, kas izveidotas saskaņā LESD 187.pantu".
3. Izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.-3.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
59.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3473 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Padomes secinājumi par Eiropas rūpniecības politiku”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Par Padomes secinājumu projektu par Vienotā tirgus politiku”;
2.4. pozīcija Nr.2 „Par Padomes secinājumiem par lietpratīgu regulējumu”;
2.5. pozīcija Nr.1 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektroniskajiem rēķiniem publiskajos iepirkumos”.
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetences jautājumos.
 
60.§
Informatīvais ziņojums un rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 9. Ministru konferencē 2013.gada 3.-6.decembrī Bali (Indonēzija) un ar to saistīto Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi tirdzniecības jautājumos 3.decembrī Bali (Indonēzija)"

TA-3440-IP ____________________________________

(E.Stiprais, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Pildegoviču pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 9.Ministru konferencē, kas notiks Bali (Indonēzija) no 2013.gada 3.decembra līdz 5.decembrim, un vēstnieci – pastāvīgo pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā I.Ernstsoni no 5.decembra līdz 6.decembrim, ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līgumā par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas atbilstoši Ministru konferences sesiju procedūru noteikumu 9.punktam.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3438 ____________________________________

(J.Pūce, D.Pavļuts, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" atbalstāmo investīciju projekta "BITE 4G tīkla attīstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām" īstenošanas nodrošināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" datu pārraides tīkla pārklājuma mērījumu veikšanu Latvijas teritorijā un mērījumu rezultātus pēc pamatota pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā.
 
62.§
Noteikumu projekts "Par Sadarbības nolīgumu Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses"

TA-3441-IP ____________________________________

(M.Andžāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt nolīgumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību