Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.64

2013.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst Latvijas Republikā""

TA-3421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""

TA-3286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"""

TA-3052 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-2125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-3348 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""

TA-3237 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā"

TA-3058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""

TA-2856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-3466 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2014.gadam"

TA-3454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai""

TA-3413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepnas ielā 48A, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojuma Nr.153 "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3476 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas nekustamo īpašumu sastāvā esošās zemes vienības:
2.1. nekustamā īpašuma „Ilgas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0053) sastāvā esošo zemes vienību 0,4248 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0166) - Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, par Ls 2931,00;
2.2. nekustamā īpašuma „Līči” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7456 003 0055) sastāvā esošo zemes vienību 0,0998 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0169) - Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, par Ls 749,00;
2.3. nekustamā īpašuma „Druvas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 003 0042) sastāvā esošo zemes vienību 0,2558 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0091 un zemes vienību 0,0075 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0094) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 1843,00;
2.4. nekustamā īpašuma „Rautēni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 005 0086) sastāvā esošo zemes vienību 0,1455 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0112) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 1077,00;
2.5. nekustamā īpašuma „Riekstkalni – 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 004 0010) sastāvā esošo zemes vienību 0,2050 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 004 0019) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 1456,00;
2.6. nekustamā īpašuma „Sils” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 005 0089) sastāvā esošo zemes vienību 0,0651 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0103) un zemes vienību 0,0219 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0106) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 670,00;
2.7. nekustamā īpašuma „Zaļkalni” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 005 0042) sastāvā esošo zemes vienību 0,0173 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0118) un zemes vienību 0,0152 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 005 0123) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 254,00.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Mazās Juglas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums 47,7.km"

TA-3340 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Avotiņi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 003 0626) - Suntažu pagastā, Ogres novadā, par Ls 2880, 00, tai skaitā:
2.1. zemes vienību 0,071 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0626) par Ls 1244, 00;
2.2. dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 7488 003 0626 001) par Ls 1636, 00.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas nekustamo īpašumu sastāvā esošās zemes vienības:
2.1. nekustamā īpašuma „Dalbji” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0029) - Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, sastāvā esošās zemes vienības:
2.1.1. zemes vienību 0,3948 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0162) par Ls 2685,00;
2.1.2. zemes vienību 0,2187 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0163) par Ls 1487,00.
2.2. nekustamā īpašuma „Krupi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0050) - Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, sastāvā esošās zemes vienības:
2.2.1. zemes vienību 0,6050 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0156) par Ls 3993,00;
2.2.2. zemes vienību 0,0221 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0157) par Ls 146,00;
2.2.3. zemes vienību 0,1010 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0158) par Ls 667,00;
2.2.4. zemes vienību 0,0993 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0160) par Ls 655,00.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-3328 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts finansiālo atbalstu nacionālās zvejas un akvakultūras produktu izsekojamības sistēmas elektronizācijas projekta pirmās kārtas īstenošanai"

TA-3126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-3125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-3063 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""

TA-3358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2013.gada 10.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem", paredzot tajos samaksu par atļaujas sagatavošanu un izsniegšanu bioloģiskās lauksaimniecības produktu importam no trešajām valstīm.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība""

TA-3303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-3357 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

TA-3233 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

TA-3236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

TA-3410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par aizsardzības nozares kopējo klasificētās informācijas un komunikācijas sistēmu projektu drošības vadību un akreditāciju"

TA-3483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt Saprašanās memorandu par aizsardzības nozares kopējo klasificētās informācijas un komunikācijas sistēmu projektu drošības vadību un akreditāciju.

 
28.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali trešo grozījumu"

TA-3499 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali trešo grozījumu.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu"

TA-3498 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai novirzīt no valsts budžeta XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku īstenošanai piešķirto un neizlietoto finansējumu LVL 140 130 apmērā Latvijas labākajiem mākslinieciskajiem kolektīviem tautas tērpu, to detaļu vai arī mūzikas instrumentu iegādei.
3. Latvijas Nacionālajam kultūras centram veikt finansējuma pārskaitīšanu pašvaldībām piešķiršanai Latvijas labākajiem mākslinieciskajiem kolektīviem atbilstoši informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumam.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.288 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-3480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai" izpildi

TA-3479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Eiropas Komisijas veikto finansēšanas nosacījumu maiņu Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.–2013.gadam ietvaros apstiprinātā projekta "Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" ieviešanai, izpildot Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 46.§) 4.punktā doto uzdevumu, Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu papildu finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" EUR 172 934 jeb LVL 121 539 apmērā, tai skaitā priekšfinansējums (50% no Eiropas Komisijas finansējuma) EUR 92 036 jeb LVL 64 683 apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums EUR 46 018 jeb LVL 32 342 apmērā un finansējums neattiecināmo izmaksu (PVN izmaksas) segšanai – EUR 34 880 jeb LVL 24 514 apmērā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-3497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""

TA-3487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu"

TA-3503 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izveidot komisiju, lai lemtu par turpmāku rīcību ar Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā nododamajiem valsts nekustamajiem īpašumiem.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-3518 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3543 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēju kompensāciju piešķiršanu sakarā ar traģēdiju Rīgā, Priedaines ielā 20"

TA-3556 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju līdz 2013.gada 10.decembrim sasvstarpēji saskaņot traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20, cietušo personu, kurām pienāktos valsts noteiktā kompensācija, sarakstu un iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sarakstu ar traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20, bojā gājušajām personām, kuru laulātie un lejupējie radinieki (bērni vai mazbērni, ja bērnu nav), bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki (vecāki vai vecvecāki, ja vecāku nav) varēs pretendēt uz valsts izmaksāto kompensāciju.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"

TA-3559 ____________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikumus par grozījumiem Būvniecības likumā, un ekonomikas ministram iesniegt tos Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un nosūtīt Valsts kancelejai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu attiecībā uz būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu pārvietošanu un apsardzes nodrošināšanu Rīgā, Priedaines ielā 20"

TA-3557 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta nosaukumu, paredzot atsauci uz attiecīgā Publisko iepirkumu likuma panta piemērošanu, attiecīgi precizēt projekta tekstu un anotāciju, iekļaujot anotācijā steidzamības un valsts interešu pamatojumu, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu rīkojumā minēto pasākumu īstenošanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-3446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

TA-1202 ____________________________________

(E.Beļskis, R.Irklis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Noteikt, ka universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācija no valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta līdz 2013.gada 15.maijam, kad saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 13.punktu Ministru kabinetam bija jāizdod likuma 31.prim panta otrajā daļā un 31.divi prim panta pirmajā un ceturtajā daļā paredzētie noteikumi, bet par laikposmu no 2013.gada 16.maija līdz šī protokollēmuma 1.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai - kompensācija tiek nodrošināta no Satiksmes ministrijas līdzekļiem.
3. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-824 ____________________________________

(I.Pētersone- Godmane, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" piemērošanas praksi, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un iekšlietu ministram līdz 2014.gada 5.jūnijam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai 2013.gadā"

TA-3506 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3509 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm"

TA-3519 ____________________________________

(E.Papule, J.Plūme, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdē Ministru kabineta rīkojuma „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” projektu, 2014.gada janvārim – augustam paredzot finansējumu par papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim izveidot darba grupu, lai tiktu nodrošināta projekta „Valsts izglītības informatizācijas sistēmas 2.kārta” sasniegto rezultātu uzturēšana, VIIS ilgtspēja un attīstība, t.sk., VIIS papildu funkcionalitātes izstrāde.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai turpmāk trīs reizes gadā (septembrī, janvārī un maijā) veikt izglītības iestāžu (t.sk. privāto izglītības iestāžu) ievadīto datu kontroli VIIS par izglītojamo skaita izmaiņām).
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
5.1. grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 „Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes” (turpmāk – noteikumi Nr.1037), nosakot datu ievadīšanas un apstiprināšanas biežumu VIIS, lai tiktu nodrošināta savlaicīga un precīza informācija par bērnu un izglītojamo skaitu, kas svarīga, prognozējot un aprēķinot dotācijas apmēru privātajām izglītības iestādēm;
5.2. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk – noteikumi Nr.1616) un noteikumos Nr.1037, paredzot, ka līdz attiecīgā gada 10.septembrim izglītības iestādes ievada un apstiprina informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 5.septembrī, un mērķdotācija periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam tiek aprēķināta pēc bērnu un skolēnu skaita attiecīgā gada 5.septembrī;
5.3. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”, nosakot, ka informācija par iegūtajām pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm iekļaujama VIIS;
5.4. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, nosakot fiksētu piemaksas apmēru pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, nepiesaistot zemākai pedagoga darba algas likmei;
5.5. grozījumus noteikumos Nr.1616 un noteikumos Nr.1037, paredzot kārtību par finansējuma ieturēšanu vai atgūšanu gadījumos, kad izglītības iestāde VIIS datu bāzē sniegusi nepatiesas vai maldinošas ziņas par reālo izglītojamo skaitu vai izglītības iestādes darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti kompetento institūciju pārbaudes aktos vai atzinumos;
5.6. grozījumus noteikumos Nr.1616, nosakot vakara (maiņu) un neklātienes vispārējās izglītības programmām (izglītības ieguves veids - tālmācība) papildu koeficientu piemērošanu 0,5 un profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmām ar padziļinātu mācību priekšmetu saturu koeficientu 1,2, kā arī izvērtējot pedagoģiskās korekcijas programmu īstenošanas nepieciešamību un piemērojamo koeficientu lietderību un paredzot pašvaldību izglītības iestādēs minimālo izglītojamo skaitu vienā klasē vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei;
5.7. Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, nosakot prasību noteikt viennozīmīgu izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņu, ja izglītības iestādes darbībā vai izglītības programmas īstenošanā ir notikušas izmaiņas spēkā esošas akreditācijas laikā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt pētījumu par mazo skolu (ja izglītojamo skaits ir 100 un mazāk) finansēšanas modeli un pārskatīt vispārējās vidējās izglītības skolu tīkla efektivitāti, nosakot, ka vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālo izglītojamo skaitu novados un pilsētās (vidēji 20 izglītojamie vienā klasē, izvērtējot iespēju pakāpeniski noteikt lielāku izglītojamo skaitu vienā klasē) un veikt analīzi par normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi, ja minētās attiecības novadu un republikas pilsētu pašvaldībās pārsniegs 10 procentus.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai no 2014.gada 1.aprīļa apkopot un analizēt pedagogu skaita un pedagoģisko likmju skaita attiecību, vakanto likmju skaitu, kā arī pedagogu skaita sadalījumu pēc izglītības un vecuma atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.594 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā” apstiprinātajiem statistikas pārskatiem.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 30.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas VIIS par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 1.janvārim izvērtēt iespējas slēgt finansēšanas līgumus ar privātajām izglītības iestādēm, paredzot abu pušu atbildību par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 1.augustam izstrādāt jaunu pedagogu atalgojuma sistēmas finansēšanas modeli vai pilnveidot esošo finansēšanas kārtību.
11. Pieņemt zināšanai, ka, ņemot vērā izglītojamo skaita pieaugumu privātajās izglītības iestādēs, kā arī piešķirtā finansējuma apmēru mērķdotācijām pašvaldībām, lai arī 2014.gada septembrim – decembrim un turpmāk nodrošinātu pilnu finansējumu pedagogu darba samaksai atbilstoši noteikumiem Nr.1616 un noteikumiem Nr.1037, tai skaitā piemaksām pedagogu papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) nodrošināšanai 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas, Izglītības un zinātnes ministrija ir aprēķinājusi indikatīvi papildu nepieciešamo finansējumu 2014.gadā līdz 1 204 535 EUR, 2015.gadā līdz 2 817 095 EUR un 2016.gadā līdz 2 858 866 EUR.
12. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 11.punktā uzrādītais nepieciešamais papildu finansējums aprēķināts, ņemot vērā, ka 2014.gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai tiks izvērtēta iespēja veikt finansējuma pārdali 0,213 milj. EUR apmērā no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 12.00.00 „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 „Dotācija privātajām mācību iestādēm”.
13. Ja pēc šī protokollēmuma 8.punkta izpildes tiek konstatēta papildu finansējuma nepieciešamība pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par papildu finansējuma piešķiršanu.
14. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto tekstu par skolnieku un skolotāju skaita proporciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai" uz apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm""

TA-3500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amata pienākumu izpildi"

TA-3552 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Protokollēmuma projekts "Par atbalstu pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix organizēšanai 2015.-2017.gadā"

TA-3558 ____________________________________

(S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt vēstules nosūtīšanu Youthstream grupai par atbalstu pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix organizēšanai 2015.-2017.gadā.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli Latvijas Republikas vārdā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Youthstream grupai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"

TA-3176 ____________________________________

(J.Streļčenoks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegto informatīvo ziņojumu (turpmāk – ziņojums).
2. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam veikt pasākumus šādu Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendāciju (turpmāk – rekomendācijas) izpildei:
2.1. stiprināt attiecīgu tiesu pašpārvaldes institūciju (piemēram, Tieslietu padome un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija) izšķirošo ietekmi tiesnešu iecelšanā, atkārtotā iecelšanā un karjeras virzībā un pārdomāt Saeimas pilnvaras šajā sfērā, it īpaši ierobežojoši attiecībā uz tiesnešu apstiprināšanu, kā ieteikušas attiecīgās tiesu institūcijas, lai kliedētu bažas par politiskās ietekmes riskiem (ziņojuma 3.1.apakšpunkts);
2.2. nodrošināt, ka disciplinārlietas saistībā ar neatbilstošu tiesnešu rīcību tiek izlemtas pirms noilguma termiņa beigām, piemēram, paredzot sankciju piemērošanas perioda pagarināšanu no pārkāpuma atklāšanas brīža, noilguma perioda pārskatīšanu, kā arī noilguma perioda apturēšanas paredzēšanu noteiktos apstākļos (ziņojuma 3.5.apakšpunkts).
3. Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) līdz 2014.gada 1.jūnijam veikt pasākumus šādu rekomendāciju (ziņojuma 3.6.apakšpunkts) izpildei:
3.1. noteikt augstāku prioritāti korupcijas novēršanas, ētikas un godprātīguma profesionālajai apmācībai tiesu sistēmā, piešķirt tai atbilstošus līdzekļus un nodrošināt, ka tā tiek iekļauta tiesnešu regulāro apmācību programmā;
3.2. izveidot specifisku apmācību tiesu priekšsēdētājiem, lai viņi labāk spētu tiesās risināt jautājumus, kas saistīti ar ētiku, interešu konfliktu, godprātību un citiem pretkorupcijas jautājumiem.
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
4.1. iekļaut Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2014.−2020.gadam uzdevumu, kas paredz risināt GRECO norādītos problēmjautājumus likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" regulējumā (ziņojuma 1.2.apakšpunkts);
4.2. līdz 2014.gada 30.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", paredzot pilnībā aizliegt Saeimas deputātiem noslēgt līgumus ar valsts institūcijām (ziņojuma 2.3.apakšpunkts).
5. Pieņemt zināšanai, ka Ģenerālprokuratūra ir atbildīga par ziņojuma 4.3.apakšpunktā minētās rekomendācijas izpildi un ziņojuma 4.1.apakšpunktā minētā norādījuma izpildi.
6. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ģenerālprokuratūrai prokuroru apmācībai un Tiesu administrācijai tiesnešu apmācībai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu sagatavošanas procesā.
7. Valsts kancelejai nosūtīt GRECO ceturtās kārtas Novērtēšanas ziņojumu par Latviju un ziņojumu Saeimai, ievērojot, ka šādas rekomendācijas ir adresētas Saeimai:
7.1. pārskatīt un aktualizēt Saeimas Ētikas kodeksu un papildināt to ar praktiskiem pasākumiem, kas sniegtu atbilstošas vadlīnijas un ieteikumus Saeimas locekļiem par regulējumu, kas saistīts ar ētiku un korupcijas novēršanu (ziņojuma 2.2.apakšpunkts);
7.2. skaidri noformulēt un turpināt attīstīt Saeimas iekšējos mehānismus Ētikas kodeksa ievērošanas nodrošināšanai, kā arī interešu konfliktu novēršanai, lai nodrošinātu to aktīvu ieviešanu un efektivitāti (ziņojuma 2.4.apakšpunkts);
7.3. atcelt Saeimas deputātu administratīvo imunitāšu sistēmu (ziņojuma 2.5.apakšpunkts);
7.4. atcelt tiesnešu administratīvās imunitātes sistēmu (ziņojuma 3.4.apakšpunkts).
8. Valsts kancelejai nosūtīt GRECO ceturtās kārtas Novērtēšanas ziņojumu par Latviju un ziņojumu Tieslietu padomei un Tiesnešu ētikas komisijai, ievērojot, ka tām kā kompetentām institūcijām veicami pasākumi, lai nodrošinātu ziņojuma 3.3.apakšpunktā minētās rekomendācijas − palielināt Tiesnešu ētikas komisijas lomu un resursus, lai tālāk attīstītu tās darbu un nodrošinātu to, ka Tiesnešu ētikas kodekss tiek aktualizēts un regulāri tiek sniegti ieteikumi par tajā noteikto normu interpretēšanu − izpildi.
9. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 10.jūnijam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informāciju par šā protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto rekomendāciju izpildi.
10. Lūgt Ģenerālprokuratūru, Saeimu, Tieslietu padomi un Tiesnešu ētikas komisiju līdz 2014.gada 10.jūnijam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informāciju par ziņojumā minēto rekomendāciju izpildi, kas adresētas attiecīgi prokuratūrai, Saeimai, Tieslietu padomei un Tiesnešu ētikas komisijai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību regulējošo tiesību normu efektivitāti un priekšlikumiem biroja darbības uzlabošanai"

SAN-1970 ____________________________________

(Ē.Kalnmeiers, J.Streļčenoks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai darba grupas sagatavoto ziņojumu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. darba grupas iesniegto Ministru kabineta noteikumu projektu noteiktā kārtībā sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā;
2.2. sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pilnveidošanai. Darba grupas sastāvā paredzēt pārstāvjus no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas. Darba grupas sastāvā pieaicināt pārstāvjus no Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras;
2.3. Valsts kancelejai nosūtīt darba grupas sagatavoto ziņojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izvērtēšanai un iekšējās normatīvās bāzes sakārtošanai.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2014.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darba grupas sagatavotā ziņojuma izvērtēšanas rezultātiem un veiktajiem pasākumiem iekšējās normatīvās bāzes sakārtošanā.
4. Valsts kancelejai sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu organizēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu apmācību.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārstāvības kārtības starptautiskajos ieguldījumu aizsardzības strīdos pilnveidošanas praksi"

TA-3546 ____________________________________

(E.Dreimane, L.Medina, A.Matīss, S.Bajāre, P.Vaivars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojumā piedāvātos risinājumus valsts pārstāvības funkcijas prakses pilnveidošanai.
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2014.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvā ziņojuma I.5. sadaļā minēto grozījumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā un likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" projektus.
4. Līdz šī protokollēmuma 3.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai:
4.1. Valsts kancelejai, saņemot paziņojumu par strīdu atbilstoši starpvalstu investīciju aizsardzības līgumam, sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi, iekļaujot Tieslietu ministrijas pārstāvi, kā arī papildus atkarībā no jautājuma satura – attiecīgās nozares ministrijas vai citas institūcijas (tai skaitā, tiesībaizsardzības iestāžu) pārstāvjus;
4.2. darba grupai izvērtēt paziņojumā par strīdu minētos argumentus un pēc iespējas ātrāk izstrādāt Latvijas sākotnējo nostāju (pozīciju), to iesniedzot apstiprināšanai Ministru kabinetā līdzīgi, kā tas notiek ar Latvijas interešu aizstāvību lietās Eiropas cilvēktiesību tiesā (attiecībā uz Ministru kabinetā izskatāmajiem aspektiem). Ja pēc sākotnējās pozīcijas ir nepieciešams turpināt darbu un izstrādāt pamatpozīciju, ar Ministru kabineta rīkojumu tiek izveidota darba grupa, par tās vadību katru reizi lemjot atsevišķi.
5. Valsts kancelejai:
5.1. sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju izzināt citu valstu praksi attiecībā uz pilnīgi nepamatotiem pieteikumiem par starpvalstu investīciju aizsardzības līgumu pārkāpšanu un sagatavot attiecīgu informāciju;
5.2. sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību un iespējas izveidot valsts interešu pārstāvja tiesisko institūtu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu aizsardzības strīdos līdzīgi kā tas ir Latvijas interešu aizstāvībai lietās Eiropas cilvēktiesību tiesā un sagatavot attiecīgus priekšlikumus;
5.3. sagatavoto informāciju un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajiem likumprojektiem.
6. Valsts kancelejai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, kā arī izteiktos priekšlikumus, to skaitā Finanšu ministrijas ierosinātos redakcionālos precizējumus, priekšlikumus par to, ka: komunikāciju nodrošina tā institūcija, kuras pārstāvis vada darba grupu; Valsts kanceleja sagatavo komunikācijas pamatprincipus, kā arī dokumentu aprites pamatprasības, paredzot arī nepieciešamību noteikt dokumentiem to saturam atbilstošu lietojuma ierobežojuma līmeni; par juridisko ekspertu (advokātu) piesaisti Ministru kabinetā tiek lemts katrā gadījumā atsevišķi. Precizēto informatīvo ziņojumu nosūtīt visām ministrijām.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva" un "Vientuļi""

TA-1235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai no valsts budžeta valsts autoceļu posmu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva" un "Vientuļi", izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem jaunām politikas iniciatīvām, ņemot vērā valsts budžeta fiskālo telpu.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt informatīvajā ziņojumā iekļauto pasākumu veikšanu.
 
56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3507 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajā Veselības ministrijas kompetencē esošajā jautājumā - projekts Padomes secinājumiem "Pārdomu process attiecībā uz modernām, atsaucīgām un ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām".
3. Veselības ministrei I.Circenei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3542 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu (Pozīcija Nr.3);
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par pastiprinātu sadarbību starp publiskajiem nodarbinātības dienestiem (Pozīcija Nr.3);
2.3. Padomes ieteikumu par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (Pozīcija nr.1).
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienības vadītāja vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-3544-IP ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.-6.decembra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013. gada 5.-6.decembra sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
59.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3554 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.–6.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.5 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)";
2.2. pozīcija Nr.5 "Par Priekšlikumu regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās";
2.3. pozīcija Nr.3 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par 2014.gada Eiropas Semestri, kas saistīts ar tieslietām, ietverot Tieslietu tablo (Justice Scoreboard)";
2.6. pozīcija Nr.6 "Par Eiropas E-tiesiskuma daudzgadu stratēģiju 2014.–2018.gadam".
3. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku 2013.gada Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 5.–6.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
60.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 5.decembra sanāksmei

TA-3547 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 5.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr.1211/2009 un (ES) Nr.531/2012 - orientējoša diskusija;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu- vispārējā pieeja;
3. Satiksmes ministram A.Matīsam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 5.decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"

TA-3298-IP ____________________________________

(I.Krēķis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Konfidenciāli

312-k ____________________________________

()

.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-3457-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 16.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību