Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2013.gada 9.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.45

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 10.decembra sanāksmei

TA-3605 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. par priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/EK un regulu (ES) Nr.1093/2010 (turpmāk – BRRD) un par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Noguldījumu garantiju sistēmām [pārstrādātā versija] pozīcija Nr.3);
2.2. par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālās palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro (pozīcija Nr.1);
2.3. par Brīdināšanas mehānisma ziņojumu – 2014 (pozīcija Nr.1);
2.4. par ekonomisko partnerības programmu novērtējumu: priekšlikums Padomes viedokļiem par Spāniju, Franciju, Maltu, Nīderlandi un Slovēniju (pozīcija Nr.1);
2.5. par Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanu Padomes lēmumu, kas nosaka, ka efektīva rīcība no Polijas puses nav sekojusi par Padomes rekomendāciju 2013.gada 21.jūnijā, nolūkā izbeigt pārmērīga budžeta deficīta situāciju Polijā (pozīcija Nr.1).
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par 2014.gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu" (pozīcija Nr.1).
4. Finanšu ministrijai precizēt nacionālās pozīcijas atbilstoši papildus sasauktajā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2013.gada 9.decembrī.
5. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 10.decembra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību