Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2013.gada 17.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.64 45.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 45.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
„2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”” piemērošanas praksi, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un iekšlietu ministram līdz 2014.gada 5.jūnijam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.”.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""

TA-3665 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""

TA-3667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-3671 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"""

TA-3672 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""

TA-3677 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3699 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""

TA-3739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""

TA-3644, TA-3639 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""

TA-3150 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam"

TA-3642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-3660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-3354 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Konkurences" Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-3353 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.786 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-3412 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-3355 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-3356 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-2257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām""

TA-3338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-3339 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-3662, TA-1530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

TA-3609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"

TA-3628 ____________________________________

(S.Šķiltere, I.Jaunzeme, B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

TA-3629, TA-2848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta padomes nolikums"

TA-3620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-3622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""

TA-3752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.580 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""

TA-3572 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus un zemes vienības:
2.1. nekustamo īpašumu "Brēmaņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0149) – zemes vienību 0,0100 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0137) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par Ls 50,00;
2.2. nekustamo īpašumu "Pīvas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0148) – zemes vienību 0,0500 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0133) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par Ls 235,00;
2.3. nekustamā īpašuma "Cīruļi" Zaubes pagastā, Amatas novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0031) sastāvā esošo zemes vienību 0,0910 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0139) un zemes vienību 0,0290 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0140) par Ls 420,00;
2.4. nekustamā īpašuma "Ezerēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0025) sastāvā esošo zemes vienību 0,0100 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0142) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par Ls 50,00;
2.5. nekustamā īpašuma "Klētnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0029) sastāvā esošo zemes vienību 0,0400 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0135) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par Ls 192,00;
2.6. nekustamā īpašuma "Krūčēni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 009 0003) sastāvā esošo zemes vienību 0,0197 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 009 0131) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, par Ls 97,00.
 
31.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3515 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.maijam.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-3621 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-3619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi"

TA-3653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi"

TA-3675 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3688 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""

TA-3686 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Līgumā starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"

TA-3705 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt grozījumus Līgumā starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""

TA-3696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-3740 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2014.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-3683 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-3737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (likumprojektu pakete).
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-3736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (likumprojektu pakete).
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
45.§
Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums"

TA-3716 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""

TA-3719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju izteikt noteikumu projektu jaunā redakcijā, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""

TA-3745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju izteikt noteikumu projektu jaunā redakcijā, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-3757 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-3755 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-3670 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-3698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

TA-3747 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-3734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 45, Rīgā, sastāvā esošās ēkas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "Ronald McDonald House Charities Latvija" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

TA-3720 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Veselības ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.209 "Vides konsultatīvās padomes nolikums""

TA-3733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3709 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-3723 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi"

TA-3697 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2014.gada 1.aprīlim izvērtēt iespēju pilnveidot normatīvo regulējumu, paredzot:
2.1. e-izziņu sistēmas piekļuves vietu skaita palielināšanu pašvaldību vajadzībām, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja tīmekļa pakalpes;
2.2. iespēju piegādātājiem e-izziņu sistēmā bez maksas apskatīt ziņas par sevi Publisko iepirkumu likuma 39.prim pantā norādītajā apjomā.
3. Ja tiek konstatēta nepieciešamība grozīt normatīvos aktus saistībā ar šī protokllēmuma 2.punktā doto uzdevumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.


 
59.§
Noteikumu projekts "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"

TA-3701 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.martam īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus"

TA-3726 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-3759 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-3761 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""

TA-3762 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""

TA-3763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība""

TA-3708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-3758 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-3767 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-3770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu"

TA-3749 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-3694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-3751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-3799 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Medina, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2014.gada 15.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamām izmaksām Hipotēku bankai, lai atbilstoši likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” pārejas noteikumu 11.punktam tiktu pārņemti likvidējamās akciju sabiedrības „Latvijas Krājbankas” turējumā esoši privatizācijas sertifikāta konti.
 
73.§
Noteikumu projekts "Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem"

TA-3618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3727 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-3680 ____________________________________

(A.Kiopa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

TA-3676 ____________________________________

(E.Papule, Vj.Dombrovskis, J.Plūme, L.Medina, I.Dundure, D.Kājiņa, E.Stankus, D.Kazāka, K.Dūdiņa, D.Pavļuts, D.Melbārde, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā iesniegtos un izteiktos priekšlikumus, to skaitā: Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos alternatīvos priekšlikumus projekta 8., 9., 11.punkta un 15.8.apakšpunkta redakcijai, priekšlikumus par formulējumu precizēšanu attiecībā uz rindu organizēšanas jautājumiem, saskaņot precizēto projektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Atbalstīt finansējuma pārdali 14 742 EUR apmērā 2014.gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" uz apakšprogrammu 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" vienas papildu štata vietas izveidei valsts atbalsta pieteikumu izvērtēšanai.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.
6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
 
77.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"

TA-3741 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem"

TA-3744 ____________________________________

(J.Gaiķis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

TA-3743 ____________________________________

(L.Jansone, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 23.septembra rīkojumā Nr.420 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-3775 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Sabiedriskās komisijas Zolitūdes traģēdijas seku izvērtēšanai priekšsēdētāja iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3776 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Sabiedriskās komisijas Zolitūdes traģēdijas seku izvērtēšanai priekšsēdētāja iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
82.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

TA-3779 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-3781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumā Nr.590 "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām""

TA-3789 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""

TA-3786 ____________________________________

(L.Medina, A.Strode, I.Bišofa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kuģu Satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas pilnveidošanai un Direktīvas 2010/65/ES ieviešanai"

TA-3664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas dalību Eiropas Komisijas līdzfinansētajā starptautiskajā projektā "ANNA – Advanced National Networks for Administrations (Attīstīti valstu pārvaldes iestāžu tīkli)".
3. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2013.-2015.gadam Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta "Vienotās informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā 1 000 000 EUR (702 804 latu) apmērā, tai skaitā Eiropas komisijas finansējums 500 000 EUR (351 402 latu) apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 500 000 EUR (351 402 latu) apmērā, tai skaitā:
3.1. 2013.gadā 28 100 EUR (19 749 LVL), t.sk. 14 050 EUR (9 874 LVL) Eiropas Komisijas līdzfinansējums un 14 050 EUR (9 874 LVL) valsts budžeta līdzfinansējums;
3.2. 2014.gadā 753 000 EUR (529 211 LVL), t.sk. 376 500 EUR (264 607 LVL) Eiropas Komisijas līdzfinansējums un 376 500 EUR (264 607 LVL) valsts budžeta līdzfinansējums;
3.3. 2015.gadā 218 900 EUR (153 844 LVL), t.sk. 109 450 EUR (76 922 LVL) Eiropas Komisijas līdzfinansējums un 109 450 EUR (76 922 LVL) valsts budžeta līdzfinansējums.
4. Aizsardzības ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā projekta apstiprināšanas atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu papildu finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam projekta "Vienotās informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai" ievaram ir atbildīga Aizsardzības ministrija.
6. Aizsardzības ministrijai nodrošināt projekta ieviešanu, izveidojot līdzatbildīgo ministriju starpresoru koordinējošo darba grupu.
 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem autoceļu būvniecības kvalitātes nodrošināšanai"

TA-2310 ____________________________________

(J.Lange, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi") ar 2014.gada 1.janvāri nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" ceļu laboratorijas reorganizāciju, izveidojot to par Autoceļu kompetences centru.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" nodrošināt, lai līdz 2014.gada 1.jūlijam būvprojektēšanas līgumos tiktu palielināta projektētāju atbildība - būvprojekta autoram jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas veikti būvprojektu kļūdas dēļ, 100% apmērā no projektēšanas līgumā noteiktās līgumcenas.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" nodrošināt, lai ne vēlāk kā ar 2014.gada 1.oktobri valsts autoceļu būvprojektu un būvuzraudzības līgumu publiskajos iepirkumos tiktu piemērots saimnieciski izdevīgākais izvēles kritērijs.
5. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" 2014.gadā palielināt būvniecības kvalitātes kontroli, veicot neplānotas pārbaudes un palielinot būvmateriālu pārbaužu skaitu – katrā autoceļu būvniecības projektā vismaz 2 neplānotās pārbaudes pēc nejaušības principa izvēlētās vietās.
6. Ar 2014.gadu Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" nodrošināt, lai visos jaunbūves objektos tiktu veikti segas biezuma mērījumi ar grunts penetrācijas radaru un katram autoceļu būvniecības projektam pirms būvdarbu uzsākšanas tiktu veikta visu izejmateriālu pārbaude.

 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildi"

TA-3061 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Šulca, L.Medina, I.Muižnieks, G.Rēvalde, Vj.Dombrovskis, T.Juhna, I.Viņķele, A.Kiopa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto rīcības A variantu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu uzsākt sarunas ar Eiropas Kosmosa aģentūru par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma Eiropas Sadarbības valsts plāna hartas parakstīšanas pārcelšanu no 2014.gada 15.marta uz 2015.gada janvāri.
3. Pamatā atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildei ar 2015.gada janvāri, paredzot finansējumu minēto saistību izpildei kā Izglītības un zinātnes ministrijas prioritāru jaunās politikas iniciatīvu valsts budžeta projekta 2015.gadam sagatavošanas procesā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 24.janvārim precizēto informāciju par nepieciešamo papildus finansējuma apjomu iesniegt Finanšu ministrijā.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 24.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par sarunu rezultātiem ar Eiropas Kosmosa aģentūru.
 
89.§
Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"

TA-2454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 88.§ minēto.
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Gala informatīvais ziņojums par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.–2012.gadam izpildi"

TA-1932 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
91.§
Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-1798 ____________________________________

(E.Severs, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā"

TA-3691 ____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Šadris, I.Dundure, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto pasākumu īstenošanu, lai veicinātu jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu, aktivizāciju, iesaisti profesionālajā izglītībā vai aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
3. Labklājības ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt Eiropas Komisijai informāciju par plānoto jauniešu garantijas pasākumu īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā.
4. Sākot ar 2015.gadu, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, katru gadu līdz 15.februārim iesniegt informāciju Ministru kabinetam par jauniešu garantijas īstenošanas progresu.
5. Labklājības ministrijai līdz 2014.gada 1.oktobrim organizēt zinātniska pētījuma īstenošanu par jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu, profilu un aktivizācijas iespējām, piesaistot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertīzi.
6. Atbalstīt šī protokollēmuma 5.punktā minētā pētījuma finansēšanu no Labklājības ministrijai pieejamiem Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un Labklājības ministrijai līdz 2014.gada 14.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā un attiecīgajos normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Sociālā fonda finansēto aktivitāšu īstenošanas kārtību.
7. Pēc Eiropas Komisijas vadlīniju par 8.6.ex-ante kritērija „Ir izstrādāts stratēģisks politikas satvars, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, tostarp īstenojot Jaunatnes garantijas shēmu” izpildi saņemšanas Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nepieciešamības gadījumā sagatavot izmaiņas informatīvajā ziņojumā.
8. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētā „Jauniešu garantijas” ietvaros plānotā 10.pasākuma īstenošanas uzsākšanu ar 2014.gada jūliju.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un sadarbības partneriem izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par trešo atlases kārtu.
 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu"

TA-3750 ____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Šadris, I.Dundure, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 1. un 2.kārtas īstenošanas uzsākšanai.
3. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā finansējuma saņēmējiem uzsākt informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu, sākot ar 2014.gada 2.janvāri, pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus. Valsts izglītības attīstības aģentūrai uzsākt 2.kārtas projekta īstenošanu tikai pēc vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
4. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF), Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, valsts budžeta līdzfinansējuma un privātā līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2014.gada 2.janvārī.
5. Pieņemt zināšanai, ka Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā projekta (līdz projekta apstiprināšanai un pēc projekta apstiprināšanas) kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 30 769 284 EUR apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības budžeta speciālais piešķīrums JNI finansēšanai – 14 137 239 EUR, ESF finansējums – 14 137 239 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 1 351 233 EUR un privātais līdzfinansējums – 1 143 573 EUR. Šo izmaksu indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
5.1. 2014.gadā – 6 389 657 EUR;
5.2. 2015.gadā – 6 449 072 EUR;
5.3. 2016.gadā – 6 869 409 EUR;
5.4. 2017.gadā – 6 869 409 EUR;
5.5. 2018.gadā – 4 191 737 EUR.
6. Pieņemt zināšanai, ka Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā projekta (līdz projekta apstiprināšanai un pēc projekta apstiprināšanas) kopējās attiecināmās izmaksas indikatīvi ir paredzētas 26 371 641 EUR apmērā, tai skaitā ES budžeta speciālais piešķīrums JNI finansēšanai - 12 116 700 EUR, ESF finansējums - 12 116 700 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 138 241 EUR, to indikatīvais sadalījums pa gadiem ir šāds:
6.1. 2014.gadā – 3 836 392 EUR;
6.2. 2015.gadā – 6 570 074 EUR;
6.3. 2016.gadā – 6 580 720 EUR;
6.4. 2017.gadā – 5 839 233 EUR;
6.5. 2018.gadā – 3 545 222 EUR.
7. Noteikt, ka 2014.gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 10 226 049 EUR apmērā (līdz projektu apstiprināšanai un pēc projektu apstiprināšanas) (6 389 657 EUR Nodarbinātības valsts aģentūras projektam un 3 836 392 EUR Valsts izglītības attīstības aģentūras projektam) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Labklājības ministrija pieprasījumu pārdalei no minētās programmas var iesniegt pēc tam, kad spēkā stājušies šī protokollēmuma 13.punktā minētie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kā arī Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Finanšu ministrijā ir iesniegusi apliecinājumu, ka šī protokollēmuma 3.punktā minētās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus un netiek radīti papildus izdevumi valsts budžetam.
8. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai informatīvajā ziņojumā paredzētās atbalstāmās darbības finansēt no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” Nodarbinātības valsts aģentūrai aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem apstiprinātā finansējuma un ar atbalstāmo darbību īstenošanu un administrēšanu saistītos personāla un uzturēšanas izdevumus no 2014.gada 2.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūrai segt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšana”, pēc finansējuma pārdales no minētās 80.00.00 programmas, Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
9. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai un Valsts izglītības attīstības aģentūrai specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai piesaistīt nepieciešamo projekta īstenošanas un administrēšanas personālu un slēgt līgumus ar sadarbības partneriem par projekta īstenošanu, ievērojot informatīvajā ziņojumā noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
10. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu. Projekta turpmāka īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ņemot vērā Ministru kabineta lemto.
11. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.
12. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošināt, ka pēc Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā spēkā stāšanās un sadarbības iestādes uzaicinājuma iesniegt projekta iesniegumu saņemšanas šī protokollēmuma 2.punktā ietvertais priekšlikums projekta iesnieguma veidā tiek iesniegts izvērtēšanai sadarbības iestādē tās noteiktajā termiņā.
13. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 3.februārim kā Ministru kabineta lietu iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
14. Pēc Eiropas Komisijas vadlīniju par 8.6.ex-ante kritērija „Ir izstrādāts stratēģisks politikas satvars, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, tostarp īstenojot Jaunatnes garantijas shēmu” izpildi saņemšanas Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nepieciešamības gadījumā sagatavot informatīvo ziņojumu par izmaiņām specifiskā mērķa īstenošanā.
 
94.§
Informatīvais ziņojums "Par panākto valsts budžeta izdevumu samazinājumu apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2013.gadā"

TA-3714 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
95.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un apropriācijas pārdalei novirzāmo finansējuma apjomu"

TA-3713 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
96.§
Informatīvais ziņojums "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi"

TA-3623 ____________________________________

(A.Kiopa, I.Muižnieks, S.Liepiņa, D.Pavļuts, I.Kalviņš, Vj.Dombrovskis, E.Šadris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt informatīvā ziņojuma 2.4.sadaļu "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa institucionālā sistēma", paredzot, ka Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskā padome tiks izveidota Ministru prezidenta padotībā un vadībā, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka detalizēti priekšlikumi attiecībā uz informatīvā ziņojuma 2.3.sadaļā "Atbalsta virzieni un instrumenti" minēto Vienoto tehnoloģiju pārneses platformu tiks izvērtēti turpmākajā ar Viedās specializācijas stratēģiju saistīto dokumentus izskatīšanas procesā Ministru kabinetā.
4. Lai nodrošinātu Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām Viedās specializācijas stratēģijas izstrādei, kā arī Eiropas Komisijas 2013.gada 16.oktobra komentāriem par Latvijas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" priekšlikumu Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodam 2014.-2020.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un citām nozaru ministrijām, nozares pārstāvjiem un sociālajiem partneriem izstrādāt:
4.1. Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas pasākumu plānu, ievērojot šajā informatīvajā ziņojumā noteikto;
4.2. Viedās specializācijas stratēģijas uzraudzības sistēmas izveides plānu.
5. Nozaru ministrijām informatīvajā ziņojumā definētās izaugsmes prioritātes iekļaut saistošajos nozaru politikas plānošanas dokumentos.

 
97.§
Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-3738 ____________________________________

(A.Kiopa, L.Šulca, S.Liepiņa, D.Pavļuts, I.Muižnieks, A.Siliņš, I.Kalviņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt pamatnostādnes, paredzot, ka pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi un pasākumi 2014.gadā finansējami iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet uzdevumi un pasākumi, kuriem 2015. un turpmākajos gados nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, iesniedzami izskatīšanai kā jaunās politikas iniciatīvas, un iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 3.2.apakšpunktu, nosakot, ka
pamatnostādnēs noteiktie uzdevumi un pasākumi, kuriem 2015. un turpmākajos gados nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, iesniedzami izskatīšanai kā jaunās politikas iniciatīvas, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
98.§
Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018.gadam"

TA-2634 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
99.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-3684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
100.§
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam"

TA-3731 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, A.Salmiņš, A.Matīss, Z.Brunavs, B.Bāne, I.Ošenieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt pamatnostādnes, ņemot vērā pieteiktos precizējumus atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra un Autopārvadātāju asociācijas priekšlikumiem, un iesniegt precizētās pamatnostādnes Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Satiksmes ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas ex-ante nosacījumu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem izpildi, ja nepieciešams, nodrošinot Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam aktualizēšanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektos iekļauto prioritāro virzienu stratēģisko pamatojumu atbilstoši Eiropas Komisijas neformālā dialoga ietvaros izteiktajiem komentāriem.
 
101.§
Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"

TA-3792 ____________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, A.Salmiņš, I.Kiukucāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka ministrija jaunajā Būvniecības likumā paredzētos Ministru kabineta noteikumus izstrādās likumā noteiktajos termiņos.
 
102.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""

TA-3549 ____________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā, ka jaunā Būvniecības likuma īstenošanai Ekonomikas ministrija jau izstrādā attiecīgus noteikumu projektus, atzīt, ka grozījumu izdarīšana Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu" nav lietderīga, iesniegto noteikumu projektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
103.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"

TA-3652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
104.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu Eiropas Komisijas priekšlikuma projektam (COM (2013)576) "Padomes regula par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas""

TA-3658 ____________________________________

(P.Vaivars, A.Ozola, D.Lucaua, D.Pavļuts, I.Gailīte, M.Slavinskis, K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt par atbildīgo par Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM (2013) 576) "Padomes regula par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un par līdzatbildīgo institūciju noteikt Zemkopības ministriju. Abām ministrijām vienoties par katras ministrijas atbildības apjomu atbilstoši konkrētajam kompetences sadalījumam.

 
105.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalības maksu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā"

TA-3687 ____________________________________

(A.Sekacis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
106.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" turpmākas darbības priekšlikumiem apgrozāmo līdzekļu stabilizēšanai un finansiālās darbības uzlabošanai"

TA-3728 ____________________________________

(D.Melbārde, Z.Liepiņš, L.Šulca, A.Mamaja, G.Puķītis, B.Bāne, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumu, un papildināt ar pamatojošu informāciju par to, kādā veidā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" (turpmāk - Latvijas Nacionālā opera) ir risinājusi savas līgumsaistību problēmas pieejamo resursu ietvaros un to, ka bez valsts atbalsta problēmas nav atrisināmas. Precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Latvijas Nacionālās operas valdi pēc finanšu un juridiskā audita pabeigšanas sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par audita rezultātiem un konstatētajām būtiskākajām problēmām, kuras izraisījušas finanšu nestabilitāti, izvērtēt cēloņus, tajā skaitā iepriekšējās valdes atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, un sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai.
4. Kultūras ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem atalgojuma sistēmas attīstībai kultūras nozarē kopumā.
5. Pieņemt zināšanai kultūras ministres D.Melbārdes sniegto informāciju par to, ka, lai nodrošinātu finanšu pārraudzību Latvijas Nacionālajā operā, reizi ceturksnī tiks sasaukta dalībnieku sapulce un detalizēti izvērtēti operas finanšu aspekti, līdz situācija būs stabilizējusies un izveidots optimāls finansēšanas modelis.
 
107.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3725 ____________________________________

(D.Melbārde, Z.Liepiņš, L.Šulca, A.Mamaja, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projekta finansiālo pamatojumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
108.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3732 ____________________________________

(D.Melbārde, Z.Liepiņš, L.Šulca, A.Mamaja, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka līdzekļi piešķirami 337 680 latu (480 476 EUR) apmērā 2014.gadā, saskaņot ar Finanšu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
109.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3735, TA-3678 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Šulca, I.Lejnieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai.
 
110.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanas un veikšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai "Latvijas autoceļu uzturētājs""

TA-3689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
111.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika"

TA-3690 ____________________________________

(Dž.Innusa, L.Medina, A.Bērziņš, A.Matīss, I.Zeidaka, V.Kononovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2.9.apakšpunktā minētā termina skaidrojumu, un Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
112.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

TA-3692 ____________________________________

(I.Ošiņa, G.Ozoliņa, R.Muciņš, B.Bāne, D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt instrukcijas projektu, un Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, sagatavojot 2015.gada valsts budžeta pieprasījumu un iesniedzot papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu veselības nozarē strādājošām ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs, kuras noslēgušas līgumus ar Nacionālo veselības dienestu, darba samaksas paaugstināšanai vai saistībā ar minimālās mēneša darba algas izmaiņām valstī, saskaņot ar Finanšu ministriju nepieciešamo papildu finansējumu sadalījumā pa ārstniecības personu slodžu skaitu un pa ārstniecības personu amata kvalifikācijas kategorijām (1.- 13.kategorija) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām”.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētos detalizētos aprēķinus Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā kā jauno politikas iniciatīvu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” prasībām un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2015.gadā un turpmākajos gados skatīt likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
113.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

TA-3707 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, P.Princis, S.Šimfa, I.Viņķele, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1.noteikumu projektā: svītrot 31.pielikuma normas par papildu informācijas iesniegšanu ārstu praksēm par finansējuma izlietojumu, vienlaikus paredzot, ja ģimenes ārsti virza jautājumu par papildu finansējuma pieprasījumu, tad iesniedz attiecīgajai iestādei visu lēmuma pieņemšanai pieprasīto informāciju; precizēt regulējumu par kapitācijas naudas aprēķinu par tiem pacientiem, kuri neapmeklē ģimenes ārstu vairāk kā trīs gadus, paredzot, ka kapitācijas nauda par attiecīgo pacientu tiks samazināta par 50%, bet iegūtie līdzekļi tiks novirzīti pārējām ģimenes ārstu praksēm; precizēt normu par stentu apmaksu invazīvajā kardioloģijā;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai līdz 2016.gada 1.februārim sagatavot informatīvo ziņojumu par ģimenes ārstu kapitācijas maksājumā ieviesto izmaiņu rezultātiem un par priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
5. Veselības ministrijai līdz 2014.gada 1.augustam kopīgi ar:
5.1. Labklājības ministriju izvērtēt iespēju papildināt noteikumu 14.pielikumā iekļauto ģimenes ārstu novērtēšanas metodiku ar nosacījumiem par veselības stāvokļa bērniem līdz 2 gadu vecumam novērtējumu un mājas profilaktiskām vizītēm bērna pirmajā dzīves mēnesī;
5.2. Finanšu ministriju izvērtēt iespēju nepieciešamo informāciju iegūt no Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem;
5.3. Aizsardzības ministriju izvērtēt nepieciešamību atļaut Nacionālo bruņoto spēku Militārā medicīnas centra ārstiem izrakstīt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, kā arī nosūtīt personu, kura pieņemta profesionālajā dienestā vai Zemessardzes dienestā (ja zemessargam veselības bojājums gūts, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā), saņemt sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus.
 
114.§
Noteikumu projekts "Atsevišķu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts"

TA-3700 ____________________________________

(A.Ozola, S.Šķiltere, B.Bāne, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību saskaņotu likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", precizējot doto deleģējumu Ministru kabinetam likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 17.punktā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību steidzami sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā kā Ministru kabineta lietu grozījumus noteikumos "Atsevišķu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts", papildinot sarakstu ar pārējām vides aizsardzībai izmantojamām inženierbūvēm, ēkām vai to daļām - telpu grupām, kurās izvietotas iekārtas gaisu piesārņojošo vielu uztveršanai un attīrīšanai, gaisa un ūdens monitoringa stacijas un ēkas, kuras tieši izmantotas šajā punktā minētajos procesos, kā arī ēkas, kuras tieši izmantotas notekūdeņu attīrīšanas, sadzīves un bīstamo atkritumu (arī radioaktīvo) apglabāšanas un sadzīves un bīstamo atkritumu uzglabāšanas un sadedzināšanas procesā, kā arī veicot citus nepieciešamos precizējumus.
 
115.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-3446 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
116.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā""

TA-3704 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt rīkojuma projektu ar grozījumiem arī rīkojuma pamattekstā un 1.pielikumā, konvertējot summas no latiem uz EUR, un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
117.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""

TA-3769 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
118.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.329 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-3773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
119.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-3790 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Šadris, V.Dombrovskis)

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē.
 
120.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3791 ____________________________________

(R.Muciņš, B.Bāne, D.Mūrmane-Umbraško, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai rīkojuma projektu un izdevumu tāmi saskaņot ar Finanšu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
121.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"

 ____________________________________

(D.Grūberte, D.Pavļuts, B.Bāne, I.Aleksandroviča, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par noteikumu projekta izstrādes un saskaņošanas gaitu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē.
 
122.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"

TA-3778 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
123.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"

TA-3793 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
124.§
Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts

TA-1970 ____________________________________

(H.Baranovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
125.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-3795 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
126.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-3796 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
127.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-3798 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
128.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 5.sadaļā Valsts iepirkums, 6.sadaļā Uzņēmējdarbības likumdošana, 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības un 24.sadaļā Tieslietas, brīvība un drošība

TA-3712 ____________________________________

(P.Vaivars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Melnkalnes Eiropas Savienības pievienošanās sarunu 5., 6., 23. un 24.sadaļas atvēršanu.
 
129.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 19.-20.decembra sanāksmei

TA-3729 ____________________________________

(P.Vaivars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 19.- 20.decembrī Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
130.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 18.decembra sanāksmei

TA-3785 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1093/2010 (pozīcija Nr.3).
3. Finanšu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2013.gada 18.decembrī.
4. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 18.decembra sanāksmē.
 
131.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PNB Print" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3711 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
132.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ADUGS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3717 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
133.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alfa Agro" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3718 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
134.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tecnopali North Europe" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu""

TA-3730 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
135.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3724 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
136.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avileks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3753-IP ____________________________________

(A.Liepiņš, I.Gailīte, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, svītrojot ierobežotas pieejamības informāciju un papildinot ar atsauci uz Ekonomikas ministrijas komisijas izvērtējumu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ekonomikas ministrijai nosūtīt investīciju projekta iesniedzējam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Avileks" Ekonomikas ministrijas komisijas izvērtējumu.
 
137.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cotton Club Liepāja" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3756 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un attiecīgu informāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
138.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-3777 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
139.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-3654 ____________________________________

(A.Eberhards, I.Jaunzeme, I.Aleksandroviča, A.Liepiņš, D.Pavļuts, S.Liepiņa, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.-2020.gada plānošanas periodam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 10.janvārim iesniegt Valsts kancelejā atbilstoši Ekonomikas ministrijas sēdē pieteiktajiem precizējumiem par Latvijas Investīciju attīstības aģentūras kā eksperta lomu ilgtermiņa specifisko atbalsta mērķu ieviešanā un atbildīgo iestāžu lomu deleģēto funkciju īstenošanas uzraudzībā precizētu un ar Ekonomikas ministriju saskaņotu informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrijai, turpinot darbu Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas 2014.-2020.gada plānošanas periodam veidošanā, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu.
4. Noteikt, ka Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanā Labklājības ministrija pilda vadošās iestādes funkcijas un Lauku atbalsta dienests pilda sadarbības iestādes funkcijas.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktā noteikto, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un labklājības ministram līdz 2014.gada 28.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanu Latvijā.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām trīs mēnešu laikā pēc darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanas Eiropas Komisijā sagatavot un noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem cilvēkresursiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteikto funkciju nodrošināšanai un atbildīgo iestāžu specifisko atbalsta mērķu uzraudzības mehānismiem.
 
140.§
Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-3760 ____________________________________

(A.Eberhards, D.Pavļuts, I.Raugze, L.Medina, E.Šadris, S.Šķiltere, P.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt Partnerības līguma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas sēdē pieteiktajiem precizējumiem un precizēto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Kultūras ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un iekļaut darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā integrētus risinājumus un iezīmētu finansējumu dabas un kultūras mantojuma attīstībai (6.tematiskā mērķa ietvaros paredzot atbalstu dabas un kultūras mantojuma publiskās infrastruktūras attīstībai un 3.tematiskā mērķa ietvaros paredzot atbalstu tūrismu veicinošiem pasākumiem privātajā sektorā), kā arī Ekonomikas ministrijai un Kultūras ministrijai iekļaut darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā integrētus risinājumus un iezīmētu finansējumu radošā potenciāla izmantošanai tautsaimniecības attīstībā (paredzot atbalstu radošuma pārnesei, produktu attīstībai, starpdisciplināras sadarbības platformas izveidei un ārējo tirgu apguves pasākumiem).
 
141.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi" un rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" dibināšanu"

TA-3656-IP ____________________________________

(I.Kļaviņa, L.Medina, A.Lošmanis, I.Gailīte, D.Pavļuts, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Lai nodrošinātu jaundibināmā komersanta akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija” (turpmāk - AFI) padomē pārstāvniecību atbilstoši AFI koncernā ietilpstošo kapitālsabiedrību vēsturiskajiem kapitāla daļu turētājiem, noteikt, ka vienotās attīstības finanšu institūcijas jaundibināmā komersanta padomē tiek iekļauti pārstāvji no Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību sagatavot un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”.
5. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju izveidota nomināciju komiteja ir veikusi šī protokollēmuma 2.punktā minētā jaunā komersanta valdes priekšsēdētāja atlasi. Pieņemt zināšanai, ka minētā nomināciju komiteja veiks arī restrukturizācijas vadītāja atlasi.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Ekonomikas ministrijas 2012.gada 20.novembra iepirkuma līguma Nr. EM2012/60/ERAF ietvaros piesaistīto konsultantu zvērinātu advokātu biroju "Magnusson" sagatavot un līdz 2014.gada 30.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā AFI likumprojektu.
7. Ja jaundibināmā komersanta akciju sabiedrības „Attīstības finanšu institūcija” pamatkapitāla palielināšanai ar Hipotēku bankas akcijām, LAF akcijām un LGA kapitāla daļām mantiskā ieguldījuma veidā nepieciešami grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus spēkā esošajos normatīvajos aktos.
8. Pēc šī protokollēmuma 7.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās, ja šāds normatīvais regulējums ir nepieciešams, likumā noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijai kā Hipotēku bankas kapitāla daļu turētājai, Zemkopības ministrijai kā LAF kapitāla daļu turētājai un Ekonomikas ministrijai kā LGA kapitāla daļu turētājai nodrošināt AFI pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu – Hipotēku bankas akcijām, LAF akcijām un LGA kapitāla daļām.
9. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas nepieciešams valsts izšķirošās ietekmes izbeigšanai LGA, Hipotēku bankā un LAF, kā arī AFI izšķirošās ietekmes iegūšanai LGA, Hipotēku bankā un LAF, kā arī pārvaldes un peļņas nodošanas līguma noslēgšanai.
10. Pēc AFI pamatkapitāla palielināšanas, veicot mantisko ieguldījumu AFI pamatkapitālā, Hipotēku banka, LGA un LAF slēdz Koncernu likumā paredzēto pārvaldes un peļņas nodošanas līgumu.
11. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju atbilstoši to kompetencei sagatavot informāciju par jauno valsts atbalsta un attīstības programmu finanšu instrumentu programmu ietvaru un finansējuma apjomu, kuras plānots sākt īstenot, līdzfinansējot no Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļiem 2014.- 2020.gada plānošanas periodā. Finanšu ministrijai iesniegt minēto informāciju, kā arī informāciju par AFI izveides un darbības pamatprincipiem Eiropas Komisijai, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanu par AFI darbības uzsākšanu, īstenojot finanšu instrumentu valsts atbalsta un attīstības programmas.
12. Pieņemt zināšanai, ka pēc akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" dibināšanas sākotnēji līdz nākamajam lēmumam akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija" koordinē finanšu instrumentu valsts atbalsta un attīstības programmu īstenošanu, programmu īstenošanu veic SIA "Latvijas Garantiju aģentūra", VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" un VAS "Lauku attīstības fonds".
 
142.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"

TA-3721-DV ____________________________________

(I.Skujiņa, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. (Valsts policijai) nodrošināt fizisko apsardzi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē lietošanā nodotajās telpās laika posmā no 2014.gada 15.decembra līdz 2015.gada 15.jūlijam;
2.2. nodrošināt tādu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu drošības plānu izstrādi, kuros piedalīsies amatpersonas, kurām personu aizsardzību (apsardzi) nodrošina Drošības policija.
3. Aizsardzības ministrijai nodrošināt tādu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu drošības plānu izstrādi, kuros piedalīsies amatpersonas, kurām personu aizsardzību (apsardzi) nodrošina Militārā policija.
 
143.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.99 "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai""

TA-3695-DV ____________________________________

(P.Vaivars, A.Matīss, I.Gailīte, M.Selga, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (vispārpieejama informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
144.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Citadele banka""

TA-3710-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
145.§

331-s ____________________________________

 

Slepeni
 

Sēdi slēdz plkst. 23.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts 2015.gada 13.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.67

2013.gada 17.decembrī

144.§

Par akciju sabiedrību „Citadele banka”

TA-3710-DV ______________________________________________________

(D.Pavļuts, V.Loginovs, J.Bordāns, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma II sadaļā ietverto informāciju, atbalstīt finanšu konsultanta Societe Generale ieteikto akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas stratēģiju, īstenojot akciju dual track pārdošanas procesu.

3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma V sadaļā ietverto informāciju, pieņemt zināšanai turpmākās plānotās rīcības akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas procesā.

4. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu un juridisko konsultantu turpinās akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas stratēģijas īstenošanu.

5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma V sadaļā sniegto informāciju, atzīt, ka Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija sēdē (prot. Nr.40 48.§ 9.punkts) dotais uzdevums nav aktuāls.

6. Ekonomikas ministram līdz 2014.gada 28.februārim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale sagatavoto izvērtējumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas stratēģijas īstenošanas gaitu, ņemot vērā saņemtos nesaistošos piedāvājumus akciju sabiedrības „Citadele banka” pirkšanai un mārketinga aktivitāšu rezultātus attiecībā uz institucionālajiem investoriem, kā arī priekšlikumus par sākotnējo publisko piedāvājumu kā pārdošanas scenāriju.

7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma V sadaļā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 28.februārim.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību