Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2014.gada 7.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība""

TA-3825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumos Nr.443 "Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējam tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām""

TA-3797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda projekts

TA-3835 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto memoranda projektu.
Valsts kancelejai sagatavot memoranda projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums"

TA-3836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums"

TA-607 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Konkurences likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Konkurences padomei 2015.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-2418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums" (likumprojektu pakete).
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju"

TA-3427 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām""

TA-3409 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Jūras ielā 8, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-1034 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.novembra rīkojumā Nr.571 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-3411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumā Nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-3555 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā Nr.167 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-3663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 4.augusta rīkojumā Nr.450 "Par valsts īpašuma objekta Rencēnu ielā 5, Rīgā, nodošanu privatizācijai""

TA-3585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-3352 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.230 "Par Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.-2020.gadā Latvijā""

TA-3819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.-2020.gadā Latvijā"

TA-3820 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 7.§) "Likumprojekts "Kredītbiroju likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-3630 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 7.§) "Likumprojekts "Kredītbiroju likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu un noteikt, ka priekšlikumi izmaiņām tiesiskajā regulējumā ir iesniedzami mēneša laikā pēc likumprojekta "Kredītbiroju likums" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""

TA-3475 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-3669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3805 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-2739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"

TA-3780 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Administratīvajā padomē, Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā"

TA-3449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""

TA-3823 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai izpētīt jautājumu par farmakovigilances pienākumu noteikšanu personām, kas Latvijā izplata paralēli importētās un paralēli izplatītās zāles, kā arī personām, kas Latvijā ieved un izplata citās Eiropas ekonomiskās zonas valstīs reģistrētas, bet Latvijā nereģistrētas zāles, jo Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 15.decembra Direktīva 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, šādu normu neparedz, un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu un drošuma uzraudzību.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3772 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 2.jūnijam.
 
26.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu""" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-3516 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

TA-3523 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" darbību dzīvnieku aizsardzības jomā 2014.gadā nodrošināt piešķirto līdzekļu ietvaros.
4. Jautājumu par Zemkopības ministrijai (valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"") papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu darbību dzīvnieku aizsardzības jomā, 2015.gadam 60,22 tūkst. EUR, 2016.gadam 54,78 tūkst. EUR, kā arī 2017.gadam un turpmākajiem gadiem 57,66 tūkst. EUR apmērā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-3458 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-12 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-3841 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-8 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos"

TA-3839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-646 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par J.Račko"

TA-3828 ____________________________________

(S.Ābrama, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-25 ____________________________________

(A.Ozola, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības atzinumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 121.§) "Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"" 2.punktā dotā uzdevumu izpildi"

TA-17 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Matīss, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, ka noteikumu projekta "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums" izskatīšanas atlikšana līdz 2014.gada 28.janvārim nepalielina risku, ka finansējums var netikt apgūts un ministrija apgūs līdzekļus noteiktajos termiņos.
2. Ņemot vērā sniegto informāciju, ka noteikumu projektu ir lietderīgi izskatīt vienlaikus ar Satiksmes ministrijas gatavoto Latvijas Elektromobilitātes nacionālā plāna projektu 2014.-2016.gadam, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 121.§) "Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz Latvijas Elektromobilitātes nacionālā plāna projekta 2014.-2016.gadam iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 28.janvārim. 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-3790 ____________________________________

(I.Circene, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
39.§
Noteikumu projekts "Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem"

TA-3618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2014.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" noteikumu īstenošanai.
 
40.§
Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

TA-3766 ____________________________________

(E.Papule, D.Melbārde, L.Lejiņa, B.Kņigins, D.Pavļuts, V.Rantiņš, Vj.Dombrovskis, J.Vētra, J.Bernāts, A.Teikmanis, A.Kiopa, I.Bule, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu (turpmāk – pamatnostādņu projekts).
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: paredzēt, ka tiks noteikts centralizētais eksāmens fizikā vai ķīmijā (pēc izvēles), ministrijai precizējot, kādā veidā un ar kuru mācību gadu tas tiks ieviests; papildināt lietotā saīsinājuma "STEM" skaidrojumu ar vārdiem "medicīna un radošās industrijas" un, ja nepieciešams, atbilstoši precizēt tekstu; attiecībā uz vienotu doktorantūras studiju centru precizēt, ka šādus centrus augstākās izglītības iestādes veido zinātņu nozarēs; sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt finansējuma aprēķinu. Izglītības un zinātnes ministram precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot pamatnostādņu projektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par pamatnostādņu projekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības uz zinātnes ministrs.
5. Pēc pamatnostādņu apstiprināšanas Saeimā Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīcības plānu, paredzot detalizētus pamatnostādņu ietvaros īstenojamos pasākumus, to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu aprēķinus.
6. Pamatnostādnes 2014.gadā īstenot iesaistītajām ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, jautājumu par pamatnostādnēs ietverto pasākumu īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu 2015.gadā un turpmākajos gados izskatīt vidēja termiņa budžeta likumprojekta un valsts budžeta likumprojekta kārtējam gadam sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas ex-ante nosacījumu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem izpildi, ja nepieciešams, nodrošinot Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam aktualizēšanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektos iekļauto prioritāro virzienu stratēģisko pamatojumu atbilstoši Eiropas Komisijas izteiktajiem komentāriem.
 
41.§
Plāna projekts "Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam"

TA-3748 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem"

TA-3703 ____________________________________

(I.Skujiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) slēgt līgumus ar privātpersonām, kuras sniegs ziedojumus vai dāvinājumus, kā arī sponsorēs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai vai tās norises nodrošināšanai svarīgus pasākumus.
3. Lai nodrošinātu tiesisko pamatu sponsorēšanas pasākumu sagatavošanai un norises nodrošināšanai, Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) steidzami sagatavot attiecīgus grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", paredzot papildināt pārejas noteikumus ar punktu, kas nosaka: lai nodrošinātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanu un norises loģistiku, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts piesaista sponsorus, kas sniedz atbalstu prezidentūras sagatavošanai un tās darbības nodrošināšanai, pretī saņemot atpazīstamības veicināšanas pasākumus (firmas zīmes, tēla vai preces vai pakalpojuma atpazīstamību). Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts noslēdz ar prezidentūras pasākumu sponsorētājiem rakstveida sponsorēšanas līgumus. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.aprīlim apstiprina sponsorēšanas tipveida līgumu. Minētā norma ir spēkā līdz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē noslēgumam.
4. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam), ņemot vērā šā protokollēmuma 3.punktā minēto:
4.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17.janvāra noteikumos Nr.65 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta nolikums", papildinot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta finanšu līdzekļu uzskaitījumu ar sponsoru atbalstu, kā arī papildināt tiesību uzskaitījumu ar tiesībām piesaistīt sponsorus. Ministru kabineta noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā mēneša laikā pēc tam, kad likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" tiks izskatīts Saeimā otrajā lasījumā;
4.2. saskaņā ar informatīvajā ziņojumā minētajiem principiem prezidentūras loģistikas jautājumu nodrošināšanā izstrādāt, saskaņot ar nozaru ministrijām un līdz 2014.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā vadlīnijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai vai norises nodrošināšanai, kurās paredzēta procedūra par:
4.2.1. kritērijiem sponsoru piesaistei, to izvēlei;
4.2.2. sponsorēšanas līgumu noslēgšanu, to saturu, pušu tiesībām un pienākumiem;
4.2.3. atskaitīšanās kārtību par piesaistītiem finanšu resursiem to atspoguļošanu finanšu pārskatos un sponsorēto līdzekļu izlietojumu atbilstoši mērķim;
4.3. ar 2014.gada 1.aprīli līdz 2015.gada 31.decembrim reizi ceturksnī informēt Ministru kabinetu par sponsorēšanas rezultātiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē loģistikas jautājumu nodrošināšanai, tai skaitā tās ietekmi uz valsts budžetu.
5. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sekretariāta darījumu uzskaiti atbilstoši likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 29.panta otrajā daļā noteiktajam un pārskatu sagatavošanu atbilstoši minētā likuma 30.pantā noteiktajam, tai skaitā:
5.1. līdz 2014.gada 1.aprīlim sagatavot un saskaņot ar Valsts kasi grozījumus vienotajā nozares grāmatvedības uzskaites kārtībā, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" prasībām attiecībā uz sponsorēšanas darījumu uzskaiti;
5.2. līdz 2014.gada 1.septembrim sagatavot un saskaņot ar Valsts kasi grozījumus nozares gada pārskata sagatavošanas kārtībā, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" attiecībā par atklājamo informāciju par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ietvaros realizējamā atklātā konkursa "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" un turpmāko aktivitāšu virzību"

TA-3742 ____________________________________

(J.Eiduks, B.Bāne, I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar norādi par kopējām Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma izmaksām un iespējamiem finanšu avotiem, paredzot, ka atbilstoši plānotajam 85% no projekta izmaksām ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums un Satiksmes ministrija turpina darbu, lai nodrošinātu minētā līdzfinansējuma saņemšanu plānotajā apjomā. Satiksmes ministrijai saskaņot precizēto informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un satiksmes ministram iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Atbalstīt valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 4 920 000 EUR apmērā projekta "Skiču projekts un darbības izpēte Rail Baltica dzelzceļa līnijas Latvijas posmam" īstenošanai 2014.gadā – 1 050 000 EUR un 2015.gadā – 3 870 000 EUR no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Satiksmes ministrijai iesniegt noteiktajā kārtībā Finanšu ministrijā priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu pārdali 2014.gadam aktivitāšu īstenošanai faktiski nepieciešamajā apjomā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Finanšu ministrijai, gatavojot Satiksmes ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumu aprēķinu 2015.gadam, paredzēt finansējumu TEN–T budžeta līdzfinansētā projekta īstenošanai 2015.gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 3 870 000 EUR apmērā, pārdalot finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", un no ārvalstu finanšu palīdzības 3 870 000 EUR apmērā.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Otrais regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"

TA-3802 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-6 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai redakcionāli precizēt informatīvā ziņojuma 7.sadaļu "Sadarbība un atbalsts Latvijas tautiešiem ārvalstīs", un ārlietu ministram iesniegt ziņojumu Saeimai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

TA-304 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 17.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195"

TA-3824-IP ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 17.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1. līdz 2014.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu projektus:
4.1.1. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"";
4.1.2. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"";
4.1.3. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"";
4.2. līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu projektus:
4.2.1. noteikumu projektu par kārtību, kādā piemēro kritērijus blakusproduktiem;
4.2.2. noteikumu projektu par kārtību, kādā piemēro kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 18.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2193"

TA-3827-IP ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 18.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2193.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai novērstu pārkāpumu, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, ņemot vērā, ka likums jāpieņem līdz 2014.gada 30.septembrim.
 
49.§
Slepeni

331-s (2013.)

()

 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību