Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2014.gada 14.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Tehnisko risinājumu attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās"

TA-3685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Tehniskā risinājuma Pievienošanās deklarāciju (D pielikuma veidlapa).
3. Apstiprināt Tehniskā risinājuma D pielikumu „Deklarācijas veidlapa, lai pievienotos Tehniskajam risinājumam par diplomātiskajām atļaujām Dalībnieku militārajiem transporta gaisa kuģiem attiecīgās valsts gaisa telpā vai teritorijā” šādā redakcijā:
„Latvijas Republika,
vēloties pievienoties kā Dalībnieks Tehniskajam risinājumam par diplomātiskajām atļaujām Dalībnieku militārajiem transporta gaisa kuģiem attiecīgās valsts gaisa telpā vai teritorijā, vēlas parakstīt iepriekš minēto Tehnisko risinājumu un ievērot visus tā noteikumus, ieskaitot tā Pielikumus šobrīd spēkā esošajā redakcijā,
paziņojot, ka tiks ievēroti 4.1. punkta noteikumi, 1.opcija,
informē, ka „Galvenā pārvalde” saskaņā ar 7.1.punktu ir Ārlietu ministrijas Valsts protokols, un informē, ka izņēmuma lidostas un/vai teritorijas norādītas saskaņā ar 7.1.punktu.
Parakstīts angļu valodā. Šī Pievienošanās deklarācija tiks deponēta Diplomātiskās atļaujas sekretariātā, kas katram Dalībniekam izsniegs apstiprinātas tās kopijas.”
4. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju aizpildīt Tehniskā risinājuma B, C un E veidlapu un tās iesniegt Eiropas Aizsardzības aģentūrā Tehniskā risinājuma 7. punktā noteiktajā kārtībā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos Koordinācijas komitejas sastāvu"

TA-22 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-3434 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"

TA-20 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-3567 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 45.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 45.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3764 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3588 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.jūnijam.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-3361 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa, un šo prasību ievērošanas nosacījumi"

TA-3345 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1341 "Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili""

TA-27 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

TA-3562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3566 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās"

TA-3296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""

TA-3771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-5 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.558 "Par Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam""

TA-3304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēs 2009.–2015.gadam"

TA-3806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.210 "Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-35 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"

TA-52 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Kinostudija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

TA-53 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-39 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Kraujas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 001 0190) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0189) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā, par EUR 640,29 (Ls 450,00);
2.2. nekustamo īpašumu "Zaļmeži A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7464 003 0283) – zemes vienību 0,10 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0268) un zemes vienību 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0285) – Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par EUR 2646,54 (Ls 1860,00).
 
25.§
Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"

TA-3501 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Likumprojekta 8.pantā un 23.pantā un 27.pantā minēto darbību veikšana 2015.gadā tiek nodrošināta piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Jautājumu par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai 2016.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā vidēja termiņa un gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
6.1. likumprojektu „Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā”, izslēdzot likuma V nodaļu „Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls un tā pārzinis”;
6.2. grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, paredzot, ka informācija par konkrētu publisko pakalpojumu pieejamajiem kanāliem tiek publicēta iestādes mājas lapā.
7. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
7.1. likumprojektu „Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā”, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.2. likumprojektu „Grozījumi Autopārvadājumu likumā”, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.3. likumprojektu „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.4. likumprojektu „Grozījumi Jūras kodeksā”, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.5. likumprojektu „Grozījumi likumā „Par autoceļiem””, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.6. likumprojektu „Grozījumi Aizsargjoslu likumā”, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma;
7.7. likumprojektu „Grozījumi likumā „Par aviāciju””, paredzot izņēmuma gadījumus, kurus neskar Publisko pakalpojumu likumprojekta joma.
8. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, grozot 10.panta otrās daļas deleģējumu un paredzot, ka uz likuma izdoto noteikumu pamata nosaka tikai nodevu summu un piemēro atvieglojumus.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" 4.punkta izpildi"

TA-16 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atzīt, ka projektā 1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002/01 "Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana" nav konstatēti pārkāpumi, tāpēc projekta ietvaros veiktie izdevumi nav jāatgūst no finansējuma saņēmēja – Valsts kancelejas.
2. Finanšu ministrijai iekļaut Informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.decembrim" protokollēmuma projektā informāciju par to, ka projektā 1DP/1.5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002/01 "Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana" veiktie izdevumi 85 868,37 EUR uzskatāmi par atgūtiem un finansējamiem no valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā, ka pilnā apjomā nodevumos iekļautie tehnoloģiskie risinājumi netiks izmantoti, bet tie tiks izmantoti kā pamats turpmāk, lai pilnveidotu atlīdzības uzskaites sistēmu un tā sniegtu nepieciešamo informāciju cilvēkresursu attīstības plānošanai.
3. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas projekta "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu rīka izveide, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" turpināšanai (izslēdzot sadaļu par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu Latvijā) piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus 2014.-2020. plānošanas perioda ietvaros vai arī to virzīt kā jaunās politikas iniciatīvu vidēja termiņa budžetam ietvaram 2015.-2017.gadam.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-15 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par direktoru Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos"

TA-33 ____________________________________

(A.Pabriks, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai redakcionāli precizēt rīkojuma projekta nosaukumu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Pamatnostādņu projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-3800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām regresa kārtībā vērsties pret amatpersonām, kuru vainas dēļ cietušajiem nodarīti zaudējumi, kas tiek atlīdzināti no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-3541 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Vesperis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim"

TA-3838 ____________________________________

(G.Arāja, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"

TA-36 ____________________________________

(V.Bolēvics, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Pārresoru koordinācijas centra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pārresoru koordinācijas centram (atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.51 52.§) izveidotajai darba grupai) papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par to, kā tiks identificēta persona, kura izmanto attiecīgo atvieglojumu braukšanai sabiedriskajā transportā, kā arī paredzēt, ka attiecīgā atvieglojuma saņēmējam var būt jāuzrāda dokuments, kas operatīvi ļauj pārbaudīt, vai konkrētajai personai ir tiesības attiecīgo atvieglojumu izmantot, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Darba grupai, iesaistot atbildīgās ministrijas, izstrādāt un darba grupas vadītājam līdz 2014.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu grozījumu projektus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sabiedriskajā transportā pārvadāto personu, kurām piemērojami atvieglojumi, kvalitatīvu uzskaiti un identificēšanu.
4. Darba grupas vadītājam līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par veiktajiem pasākumiem atvieglojumu administrēšanas kārtības precizēšanā, lai risinātu sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas problēmas.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"

TA-76 ____________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par centralizētas elektroenerģijas iepirkuma kārtības ieviešanas lietderību valsts iestādēs un kapitālsabiedrībās)

TA-3673 ____________________________________

(I.Lipovska, J.Spiridonovs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, kā arī sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju sagatavot priekšlikumus paraugnolikumam valsts pārvaldes iestādēm elektroenerģijas iepirkumam un ekonomikas ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt atbildes projektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.
 
35.§
Protokollēmuma projekts "Par "Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija" tehniskās specifikācijas projekta atbilstību valsts interesēm"

TA-41 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas un nav saskatāms Eiropas Savienības fondu projektu neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas.
4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm no neattiecināmo izmaksu riska novēršanas aspekta, kas apliecina, ka plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
5. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS „Latvijas dzelzceļš” saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-62 ____________________________________

(P.Vaivars, E.Rinkēvičs, I.Bule, A.Matīss, A.Vilks, D.Pavļuts, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai rīkojuma projekta anotācijā precizēt prognozi ieņēmumiem no valsts nodevas par vīzu pieteikumu izskatīšanu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-63 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""

TA-71 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052"

TA-67-IP ____________________________________

(R.Auziņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0416"

TA-69-IP ____________________________________

(D.Papāns, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0416.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231"

TA-74-IP ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.janvāra sanāksmei

TA-77 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.janvāra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.6 "Afganistāna";
2.2. pozīcija Nr.2 "Centrālāfrikas Republika";
2.3. pozīcija Nr.1 "Dienvidsudāna".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.janvāra sanāksmē.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"

TA-3461-IP ____________________________________

(V.Loginovs, D.Pavļuts, A.Matīss, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot tā 4. un 5. sadaļu, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ar Ministru kabineta 2012.gada 30.marta rīkojumu Nr.149 „Par darba grupu” izveidotai darba grupai turpināt darbu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Mobilais Telefons” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” efektīvas pārvaldības variantu detalizētā izstrādē, ņemot vērā arī Finanšu ministrijas atzinumā minēto, un ekonomikas ministram līdz 2014.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu un Latvijas daļu triju valstu 18 mēnešu darba programmā"

TA-51 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu, akcentējot Baltijas jūras stratēģiju, un ārlietu ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, pamatojoties uz informatīvā ziņojuma 3.pielikumā ietverto tabulu, sākt sarunas ar Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātu par Latvijas sadaļu trio prezidentūru programmā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-60-IP ____________________________________

(L.Medina, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Dienesta vajadzībām

TA-3794-IP

 

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par gāzes tirgus liberalizācijas otro posmu"

3-k ____________________________________

(D.Pavļuts, N.Kļava, A.Matīss, Vj.Dombrovskis, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.Dāvis, J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, atstājot tajā tikai konstatējošo daļu, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai, gatavojot nākamo informatīvo ziņojumu, iekļaut tajā arī satiksmes ministra minēto un Finanšu ministrijas atzinumā ietverto aspektu analīzi.
4. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāves I.Gailītes sniegto informāciju par akciju sabiedrības "Latvijas gāze" 2014.gada 8.janvāra vēstuli Nr.01-7/101 (Valsts kancelejā reģistrēta 2014.gada 9.janvārī Nr. L-62-jur) un uz to sagatavoto atbildi. Vēstules autoram sniegto atbildi Valsts kancelejai nosūtīt zināšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un pievienot šī jautājuma materiāliem.
5. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Latvijas gāze" valdes priekšsēdētāja A.Dāvja sniegto informāciju un viņa iesniegto informāciju pievienot šī jautājuma materiāliem.
 
48.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "D.F. pret Latviju"

4-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 8000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 29.oktobra sprieduma lietā "D.F. pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 29.oktobra sprieduma lietā "D.F. pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "D.F. pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību