Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2014.gada 21.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs 

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība""

TA-44 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-3682 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Divu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās Aizsardzības ministrijai izstrādāt un aizsardzības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts".
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""

TA-3550 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.103 "Noteikumi par kārtību, kādā nodokļi, valsts nodevas un citi obligātie maksājumi ieskaitāmi valsts budžetā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-19 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību""

TA-3625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""

TA-3626 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām"

TA-57 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 28.februārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situāciju Daugavas stadionā XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises nodrošināšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""

TA-3365 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-64 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Aizelkšņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0185) – zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0181) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0182) – Aizelkšņos, Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, par EUR 421,17 (Ls 296,00);
2.2. nekustamo īpašumu "Naudaskalni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 006 0336) – zemes vienību 0,49 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 006 0305) - Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, par EUR 2231,06 (Ls 1568,00);
2.3. nekustamo īpašumu "Kļaviņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6894 011 0187) – zemes vienību 0,21 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 011 0179) - Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, par EUR 956,17 (Ls 672,00).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-55 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Steķu Silmalas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7668 003 0126) – zemes vienību 0,0553 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7668 003 0125) - Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par EUR 298,80 (Ls 210,00);
2.2. nekustamo īpašumu "Zaļdruva A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7668 007 0393) – zemes vienību 0,0653 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7668 007 0392) – "Būmaņu sādžā", Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par EUR 344,33 (Ls 242,00).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""

TA-3597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""

TA-3624 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""

TA-45 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""

TA-3459 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai"

TA-3568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"

TA-3638 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"

TA-97 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""

TA-98 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""

TA-91 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-92 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-93 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""

TA-94 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-99 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"

TA-95 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu""

TA-103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""" 2.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.
 
27.§
Noteikumu projekts "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"

TA-105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-14 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"

TA-87 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM (2013) 740) "Padomes lēmums par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību"

TA-113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Noteikt, ka atbildīgā institūcija par Eiropas Komisijas priekšlikuma projekta (COM (2013) 740) "Padomes lēmums par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību" izpildi ir tā ministrija, kuras kompetencē ir konkrētais sanāksmē izskatāmais jautājums.
2. Noteikt, ka Valsts kanceleja ir atbildīga par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sasaukšanu vismaz vienu darbdienu pirms nacionālās pozīcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā (atbilstoši nacionālo pozīciju izskatīšanai Eiropadomē 2014.gada martā un oktobrī un 2015.gada martā).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-65 ____________________________________

(A.Ozols, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt likumprojekta anotāciju un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2014.gada 30.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", paredzot noteikt soda sankcijas personām, kuras trīs gadu laikā pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, un noteikt institūciju, kas izskatīs šo administratīvo pārkāpumu lietas.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-56 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-129 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām""

TA-58 ____________________________________

(A.Dravniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-3790 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām"" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu""" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-3516 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora apstiprināšanu"

TA-100 ____________________________________

(A.Kiopa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju I.Antānei savienot amatus"

TA-121 ____________________________________

(J.Rauga, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

TA-122 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Pētersons, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekta realizāciju"

SAN-114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu"

TA-110 ____________________________________

(A.Kiopa, L.Medina, Vj.Dombrovskis, A.Antonovs, J.Bernāts, A.Siliņš, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām, nozares pārstāvjiem un Ziemeļu Ministru padomi sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas zinātnes strukturālo reformu īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam. Informatīvajā ziņojumā iekļaut arī priekšlikumus par pasākumiem zinātniskajām institūcijām, kuru novērtējums zinātnes starptautiskajā izvērtējumā ir mazāk par trim punktiem, kā arī par pasākumiem zinātniskajām institūcijām, kuras zinātnes starptautiskajā izvērtējumā ir novērtētas ar trīs un vairāk punktiem.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 29.janvārim detalizēti iepazīstināt zinātniskās institūcijas ar zinātnes starptautiskā izvērtējuma rezultātiem un to pamatojumu.
 
43.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam"

TA-317 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-84 ____________________________________

(T.Trenko, L.Medina, I.Jankova, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 3.punktā ietverto 27.punktu, paredzot, ka tajā minētās normas piemērojamas ar 2015.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-111 ____________________________________

(A.Bauere, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-126 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-127 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24. janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"

TA-112-IP ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību