Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2014.gada 28.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Ministru kabinetam padoto institūciju vienotās vizuālās identitātes noteikumi"

TA-68 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"

TA-3788 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"

TA-3784 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-3817 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"

TA-3706 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Ventspils ielā 5, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-3768 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lielezera ielā 12A, Limbažos, Limbažu novadā, pārdošanu"

TA-3813 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 86.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3816 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 86.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.aprīlim.

 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""

TA-132 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""

TA-3469 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

TA-3783 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa rīkojuma Nr.127 "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3809 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-146 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-151 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-159 ____________________________________

(J.Duklavs, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

TA-2071 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldība, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

TA-153 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldība, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam"

TA-154 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules Bankas grupas organizāciju, Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitāla daļu turētāju"

TA-3693 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-158 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-81 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-3790 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

TA-155 ____________________________________

(A.Antonovs, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana" tehniskās specifikācijas projekta atbilstību valsts interesēm"

TA-149 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas un nav saskatāms Eiropas Savienības fondu projektu neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas.
4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm no neattiecināmo izmaksu riska novēršanas aspekta, kas apliecina, ka plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
5. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas dzelzceļš" saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.

 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvo regulējumu un praksi ieslodzīto personu iesniegumu izskatīšanas kārtībai Veselības inspekcijā gadījumos, kas saistīti ar ieslodzīto personu nopietnu un akūtu saslimšanu"

TA-3821, TA-1621____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai informatīvajā ziņojumā minēto Veselības inspekcijas funkciju izpildi 2014.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2015.gadā 91 447 EUR apmērā, 2016.gadā un turpmākajos gados 86 351 EUR apmērā Veselības inspekcijas kapacitātes palielināšanai skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Garīgā veselība un labklājība" (MH-WB)"

TA-3837 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienotās rīcības "Garīgā veselība un labklājība" (MH-WB) īstenošanā.
3. Papildu finansējumu, kas nepieciešams Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienotās rīcības "Garīgā veselība un labklājība" (MH-WB) īstenošanai, pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 2 563 EUR apmērā 2014.gadā un 2 375 EUR apmērā 2015.gadā.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Grieķijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2014.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)"

TA-144 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu īstenošanu robežkontroles punktos uz Latvijas ārējās robežas"

TA-164 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Balodis, T.Kravalis, I.Pētersone-Godmane, T.Trubača, A.Matīss, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt nepieciešamību īstenot Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumus 2014.gadā robežkontroles punktos uz Latvijas ārējās robežas.
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju sagatavot priekšlikumus par veicamajiem Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem un tiem nepieciešamo finansējumu, un zemkopības ministram attiecīgu tiesību akta projektu kopā ar aktualizētu informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību