Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2014.gada 25.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-249 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""

TA-320 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""

TA-175 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 82A, Jūrmalā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-186 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 38.§) "Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par jauna organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta izstrādi)" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-261 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 38.§) "Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par jauna organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta izstrādi)" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.martam.
2. Valsts kancelejai sagatavot, noformēt un nosūtīt attiecīgu vēstuli Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2014.gadā"

TA-230 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-307 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-37 ____________________________________

(S.Liepiņa, D.Lucaua, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Ņemot vērā Kokneses novada domes 2014.gada 24.februāra ārkārtas sēdes lēmumu un Zemkopības ministrijas izteikto viedokli, Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumos Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” norādīto dokumentu un informācijas saņemšanas no Kokneses novada pašvaldības sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma „Riemeru – Silavu meži” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3246 003 0077), Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā parku un mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 27, Rīgā, nodošanu Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta īpašumā"

TA-189 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Atbildes projekts

TA-341 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-315 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Dainas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0025) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0026) daļu "Dainas A" 0,15 ha platībā Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 1109,84 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Dzintarlejas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0211) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0211) daļu "Dzintarlejas A" 0,01 ha platībā Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 76,84 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Lemeši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0001) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0001) daļu "Lemeši A" 0,02 ha platībā Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 156,52 EUR;
2.4. nekustamā īpašuma "Lielceļa Bebri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0002) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0002) daļu "Lielceļa Bebri A" 0,06 ha platībā Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 409,79 EUR.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""

TA-317 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-313 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga, posma Zemīte – Pūces km 23,13 – 33,18, rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-351 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-334 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas nekustamo īpašumu sastāvā esošās zemes vienības:
2.1. nekustamo īpašumu „Dzintarkalni A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0301) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0266) un zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0267) – Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 324,41 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu „Kalna Braki A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0296) – zemes vienību 0,3 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0292) un zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0293) – Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 3033,56 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu „Kalna Klāvainēni A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0120) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0079) – Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 725,66 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu „Lejas Braki A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0295) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0290) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 678,71 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu „Lejiņas A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0297) – zemes vienību 0,26 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0275) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 1923,72 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu „Līcīši A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0300) – zemes vienību 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0280) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 1383,03 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu „Medņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0298) – zemes vienību 0,10 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0264) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 811,04 EUR;
2.8. nekustamo īpašumu „Petroviči A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0118) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0115) un zemes vienību 0,43 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0116) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 3737,88 EUR;
2.9. nekustamo īpašumu „Piegāzes A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0122) – zemes vienību 0,32 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0113) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 1767,21 EUR;
2.10. nekustamo īpašumu „Pīlādži A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0294) – zemes vienību 0,23 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0286) un zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0287) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 2914,04 EUR;
2.11. nekustamo īpašumu „Rijnieki A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0119) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0083) un zemes vienību 0,0010 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0084) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 680,13 EUR;
2.12. nekustamo īpašumu „Vecogre A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 007 0121) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 007 0081) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 88,22 EUR;
2.13. nekustamo īpašumu „Viļņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7472 006 0302) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7472 006 0274) - Mazozolu pagastā, Ogres novadā, par 671,60 EUR.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""

TA-353 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""

TA-349 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi

TA-356 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt starptautisku līgumu "Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi".
 
19.§
Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

TA-117 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"

TA-299 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)

TA-115, SAN-130 ____________________________________

(V.Dombrovskis, K.Lore, B.Bāne, M.Lazdovskis, L.Medina, E.Dreimane, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt atbildes projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju papildināt atbildes projektu ar informāciju par atbalstāmo turpmākās rīcības virzienu saistībā ar Ķemeru sanatoriju. Ekonomikas ministram līdz 2014.gada 3.martam iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai jautājuma izskatīšanā uzaicināt piedalīties Jūrmalas pašvaldības pārstāvjus.

 

22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai laikā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim"

TA-295, TA-238, TA-376 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis, U.Augulis, O.Kokāne, E.Cilinskis, R.Vējonis, I.Stepanova, B.Bāne, J.Spiridonovs, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par to, ka Ekonomikas ministrija orientējoši sešu mēnešu laikā sagatavos priekšlikumus aizsargātā lietotāja noteikšanai, lai izveidotu pastāvīgu mehānismu elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām.
2. Neatbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Neatbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
4. Ekonomikas ministram V.Dombrovskim un labklājības ministram U.Augulim, pieaicinot arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, vienoties par administratīvo izmaksu ziņā efektīvāko un lietderīgāko pagaidu risinājumu, kādā trūcīgām un maznodrošinātām personām kompensēt elektroenerģijas cenas pieaugumu.
5. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju, pamatojoties uz šī protokollēmuma 4.punktā minēto risinājumu, sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu, nosūtīt Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai, un ekonomikas ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdē.

 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-335 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Kļaviņa, A.Vilks, B.Bāne, U.Augulis, V.Dombrovskis, B.Broka, E.Cilinskis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot, ka politiski represētajām personām valsts pensijas tiek pārskatītas bez apmēra ierobežojuma, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, un labklājības ministram iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (likumprojektu pakete).
6. Labklājības ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem un atbilstoši Finanšu ministrijas aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm veikt likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" paredzētās pensiju indeksācijas ietekmes uz valsts budžetu pārrēķinu un informāciju un aprēķinus par precizēto finansiālo ietekmi iesniegt Finanšu ministrijā.
7. Tieslietu ministrijai Satversmes aizsardzības biroja amatpersonām paredzēto pensiju indeksāciju nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
8. Likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu atzīt par kopīgu prioritāti, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-336 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (likumprojektu pakete).
4. Labklājības ministrijai saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem un atbilstoši Finanšu ministrijas aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm veikt likumprojektā "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" paredzētās atlīdzību indeksācijas ietekmes uz valsts budžetu pārrēķinu un informāciju un aprēķinus par precizēto finansiālo ietekmi iesniegt Finanšu ministrijā.
5. Likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu atzīt par kopīgu prioritāti, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam".

 
25.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.-4.marta sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-368 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.– 4.marta sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei–Godmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.–4.marta sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
26.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 3.marta sanāksmei

TA-369 ____________________________________

(E.Cilinskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Vides padomes 2014.gada 3.marta sanāksmē izskatāmajā jautājumā „Par vides aspektu integrēšana Eiropas semestrī".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Cilinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 3.marta sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālā 2014.gada 27.-28.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-373 ____________________________________

(Z.Liepiņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālajā 2014.gada 27.-28.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par Pasaules Tirdzniecības organizācijas aktualitātēm pēc 9.Ministru konferences;
2.2. par ES-ASV Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību;
2.3. par Eiropas Savienības ģeogrāfisko norāžu aizsardzību;
2.4. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse (Finansiālās atbildības regula);
2.5. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālajā 2014.gada 27.-28.februāra sanāksmē.

 
28.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmei

TA-374 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes ministru diskusiju par Eiropas Komisijas paziņojumu ″Klimata un enerģētikas politikas ietvars laika posmam no 2020.gada līdz 2030.gadam″.
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Enerģijas cenas un izmaksas Eiropā”.
4. Ekonomikas ministram V.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 
29.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.-4.marta sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-375 ____________________________________

(B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3. – 4. marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Priekšlikumu direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par Priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi";
2.3. pozīcija Nr.6 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)".
3. Tieslietu ministrei B.Brokai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.–4. marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
30.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420487913

TA-187 ____________________________________

(J.Spiridonovs, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420487913.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
31.§
Atbildes projekts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai civillietā Nr.C04233510

TA-1041 ____________________________________

(M.Brencis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai civillietā Nr.C04233510 (PAC-0268-14).
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekta realizāciju"

SAN-114 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumiem"

TA-354-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību