Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2014.gada 18.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja

-

B.Broka

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""

TA-452 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""

TA-477 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-459 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 10.marta rīkojuma Nr.134 "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-284 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2014.gada 11.-13.aprīlī"

TA-434 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-332 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-305 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

TA-288 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"

TA-394 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"

TA-416 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""

TA-417 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.425 "Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-178 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Gaujas upes lejteces pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būvēm Carnikavas novadā"

TA-219 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-440 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-318 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.maijam.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju"

TA-465 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus 2013.gada 30.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums", svītrojot punktus, kas saistīti ar valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldi un apsaimniekošanu.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-511 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

TA-512 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums"

TA-400 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-502 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-504 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

TA-485 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""

TA-521 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-524 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-443 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Par finansējuma nodrošināšanu veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai

TA-441 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Stepanova, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt apstiprinātās apropriācijas 34 307 EUR apmērā un 3 amata vietu pārdali 2014.gadā no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība", lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm papildus sociālo garantiju un veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanu.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", precizēt Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" bāzes izdevumus pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, paredzot 2015.gadam un turpmākajiem gadiem izdevumus atlīdzībai 54 168 EUR apmērā papildu trīs amata vietām, lai nodrošinātu šā protokollēmuma 1.punktā minēto sociālo garantiju un pakalpojumu administrēšanu.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2014.gadā atbilstoši šā protokollēmuma 1.punktam.
4. Nepieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-515 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-514 ____________________________________

(J.Dūklavs, J.Šnore, S.Bajāre, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par sadarbību izglītībā un zinātnē"

TA-544 ____________________________________

(I.Druviete, L.Medina, M.Katvare, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri parakstīt līgumu.
3. Iesaistītajām institūcijām līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"

TA-407 ____________________________________

(E.Elsta, J.Upeniece, U.Augulis, D.Melbārde, I.Liepa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām, kuru pārziņā būs Eiropas Savienības politikas un ārvalstu finanšu līdzekļu instrumenti, plānojot 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu līdzekļu mērķteritoriju, izvērtēt iespēju paredzēt investīcijas Daugavpils cietoksnī, lai veicinātu Eiropas Savienības politiku un ārējo finanšu instrumentu piesaisti Daugavpils cietokšņa saglabāšanai un attīstībai, un līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt informāciju Finanšu ministrijai.
3. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 1.maijam izveidot un finanšu ministram apstiprināt Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi, lai turpmāk veidotu vienotu un koordinētu Daugavpils cietokšņa pārvaldības un attīstības sistēmu.
4. Ekonomikas ministrijai, Kultūras ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam izvērtēt pasākumu kopumu uzņēmējdarbības attīstībai Daugavpils cietoksnī, piesaistot ieguldījumus infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai, lai veicinātu Daugavpils cietokšņa, Daugavpils un visa Latgales reģiona attīstību, un iesniegt priekšlikumus šī protokollēmuma 3.punktā minētajai padomei.
5. Lai īstenotu valsts iestāžu izvietojumu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos un turpinātu valsts iestāžu administratīvā centra izveidi Daugavpils cietoksnī, līdz 2014.gada 1.maijam:
5.1. ministrijām atbilstoši kompetencei izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.pielikumā minēto iestāžu, kas veic publiskās personas funkcijas Daugavpils pilsētā un nav izvietotas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos vai Daugavpils pilsētas pašvaldības piederošajos nekustamajos īpašumos, izmantotās darba telpas, vajadzības un to iespējamo izvietošanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos Daugavpils cietoksnī un iesniegt Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) informāciju;
5.2. aicināt Prokuratūru iesniegt Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) informāciju par Daugavpils prokuratūras izmantotajām darba telpām, vajadzībām un nākotnes attīstības plāniem.
6. Pēc šī protokollēmuma 5.punktā dotā uzdevuma izpildes, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetā par valsts iestāžu izvietošanu Daugavpils cietoksnī valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos.
7. Lai turpinātu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, Daugavpils zonālā valsts arhīva projektu attīstību Daugavpils cietokšņa teritorijā, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Kultūras ministriju līdz 2014.gada 15.maijam iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nepieciešamo finansējumu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes filiāles būvju (ēku) rekonstrukcijai un būvniecībai (Kriminālistikas laboratorijas rekonstrukcijai un Sporta kompleksa izbūvei (attīstības II posms)) un Daugavpils zonālā valsts arhīva būves (ēkas) rekonstrukcijai (attīstības II posms) Daugavpils cietoksnī, paredzot tajā, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.
8. Lai novērstu Daugavpils cietoksnī valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu (būvju) tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un kultūrvēsturiskās vērtības zudumu, tas ir, būves konstrukciju bojāšanos, sabrukumu vai nonākšanu cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi bīstamā stāvoklī, atbalstīt šo nekustamo īpašumu pakāpenisku konservāciju un uzdot Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”):
8.1. līdz 2014.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” konservācijas projektu izstrādei Informatīvā ziņojuma 4.pielikumā minētajiem avārijas stāvoklī esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Daugavpils cietoksnī;
8.2. jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai 2015.gadā Informatīvā ziņojuma 4.pielikumā minēto avārijas stāvoklī esošo valsts nekustamo īpašumu Daugavpils cietoksnī konservācijas darbu veikšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā;
8.3. jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Informatīvā ziņojuma 6.pielikumā minēto valsts nekustamo īpašumu Daugavpils cietoksnī konservācijas projektu izstrādei un darbu veikšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.
9. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu, kas netiks izmantoti valsts iestāžu administratīvā centra vajadzībām un kas atrodas Finanšu ministrijas valdījumā, turpmākām izmantošanas iespējām.

 
31.§
Pamatnostādņu projekts "Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-436 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas nosacījumu izpildi attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem vides jomā un, ja nepieciešams, nodrošināt Vides politikas pamatnostādņu 2014.–2020.gadam aktualizēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas izteiktajiem komentāriem un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2015.gada 22.decembrim apstiprināt katram Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktajam upju baseinu apgabalam apsaimniekošanas plānu laika periodam no 2016. līdz 2021.gadam, tai skaitā plūdu riska pārvaldības plānu kā tā sastāvdaļu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzsākt 2014.–2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu Nr.5.1.1. "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" un 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ieviešanu pēc šī protokollēmuma 3.punktā minēto plānu apstiprināšanas, vienlaikus paredzot Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu tehniskās dokumentācijas (t.sk. tehnisko projektu) izstrādes izmaksu attiecināmību pirms iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās.

 
32.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2014.gada 20.-21.marta Eiropadomes sanāksmei

TA-509 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2014.gada 20.-21.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Atbalstīt Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, projekta parakstīšanu.
4. Atbalstīt Eiropas Savienības un tās dalībvalstu un Ukrainas ārkārtas samita nobeiguma akta par asociācijas līgumu projekta parakstīšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2014.gada 1.maijam sagatavot sākotnējos izmaksu aprēķinus un sākotnējo ietekmes novērtējumu uz tautsaimniecības nozarēm siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem periodā līdz 2030.gadam.

 

33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159

TA-525-IP ____________________________________

(I.Liepa, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/4167

TA-526-IP ____________________________________

(D.Kļuškina, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/4167.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0157

TA-534-IP ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0157.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 41.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-454 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
2. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.marta sanāksmē.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 41.§) 2.punktu.

 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

TA-547 ____________________________________

(B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministres iesniegto informatīvo ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru".

 
38.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0158

TA-548-IP ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0158 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 24.marta sanāksmei

TA-551 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 24.marta sanāksmē.

 
40.§
(2013.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420387913

TA-1276 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420387913.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
41.§
(2012.) Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2011., 2012. un 2013.gadā"

TA-333-IP, TA-939-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ieviešanas gaitu"

TA-469-IP, SAN-114 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 17.marta vēstulē Nr.9.1.-1/18-1e/2445 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz tā saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"

TA-523 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"

TA-437 ____________________________________

(B.Bāne, I.Druviete, D.Melbārde, I.Stepanova, U.Augulis, I.Jaunzeme, M.Lazdovskis, G.Puķītis, I.Aleksandroviča, K.Ozoliņš, D.Mūrmane-Umbraško, J.Sārts, J.Streļčenoks, A.Vilks, J.Šnore, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, E.Stiprais, A.Dimants, J.Siksnis, M.Skujiņš, I.Gusta, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 1.pielikumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts speciālā budžeta bāze 2015. un 2016.gadam šobrīd tiek apstiprināta atbilstoši likumam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un 2017.gadam atbilstoši likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 2016.gadam plānotajiem apmēriem. Labklājības ministrijai saskaņā ar likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem un atbilstoši Finanšu ministrijas aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizēto valsts speciālā budžeta bāzes aprēķinu 2015., 2016. un 2017.gadam, kā arī priekšlikumus Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes 2015., 2016. un 2017.gadam precizēšanai attiecībā uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem programmā 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” un dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem programmā 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai”.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3.pielikumu. Ministrijām izvērtēt Ministru kabineta sēdē neatbalstīto papildu pieprasījumu atbilstību jauno politikas iniciatīvu nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā saskaņā ar likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafiku iesniegt tos Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā.
4. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 3.pielikumā iekļautos Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) papildu pieprasījumus. Kultūras ministrijai izvērtēt NEPLP iesniegto papildu finansējuma pieprasījumu un vienoties ar NEPLP par pasākumiem, kuru finansēšanai nepieciešamais finansējums tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā kā jaunās politikas iniciatīvas kopā ar visu ministriju priekšlikumiem.
5. Ja ministriju iesniegto jauno politikas iniciatīvu pieprasījuma apjoms būtiski pārsniedz prognozētās fiskālās telpas apjomu, tad Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram ir tiesības vērtēt līdz desmit augstākajām prioritātēm no ministriju iesniegtā jauno politikas iniciatīvu saraksta.
6. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu izveidot sešas jaunas amata vietas, palielinot Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 „Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” bāzes izdevumus atlīdzībai 2015.gadam un turpmākajiem gadiem 51 776 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu ilgtermiņa saistību projekta „Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras atjaunošana” ietvaros uzbūvēto jaunbūvju uzturēšanu.
7. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību prognozi 2015.gadā par 142 288 EUR, vienlaicīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus starptautiskajai sadarbībai 71 144 EUR apmērā Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 „Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība”, lai nodrošinātu atmaksas Eiropas Patentu iestādei 50% apmērā no ikgadējās patenta uzturēšanas nodevas saistībā ar piešķirto patentu skaita pieaugumu.
8. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” 2015., 2016. un 2017.gadam 5 000 000 EUR apmērā ik gadu.
9. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2015., 2016. un 2017.gadam 35 000 000 EUR apmērā ik gadu.
10. Ņemot vērā, ka spēkā esošais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms vairs nenodrošina sabalansētu resursu pieejamību visām pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav izpildījusi doto uzdevumu līdz 2013.gada 31.decembrim izstrādāt likumprojektu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, un, lai nodrošinātu vidējā termiņā 2015., 2016. un 2017.gadā finanšu resursus tām pašvaldībām, kurām finansējums ir visierobežotākais, un pakāpeniski mazinātu reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā, Finanšu ministrijai 2015.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikšanā pielietot likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 4.pantā un 5.pantā noteikto un atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora „64.Dotācija pašvaldībām” 2017.gada bāzes izdevumus 29 979 383 EUR apmērā.
11. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija un Iekšlietu ministrija 2014., 2015. un 2016.gadā neizpildīs Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdē (protokols Nr.46 102.§ 11.punkts) doto uzdevumu nodrošināt valsts nodevas par pilsonības reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu iemaksu valsts pamatbudžetā 2014.gadā 533 000 EUR, 2015. un 2016.gadā 468 000 EUR apmērā katru gadu.
12. Atbalstīt Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas priekšlikumus samazināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par pilsonības reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu prognozi 2015. un 2016.gadā 468 000 EUR apmērā katru gadu un 2017.gadā neplānot ieņēmumus no valsts nodevas par pilsonības reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu.
13. Ārlietu ministrijai saskaņot ar ministrijām no budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Latvijas pārstāvju ceļu izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” uz attiecīgās ministrijas budžeta programmu (apakšprogrammu) veicamā transferta no ārvalstu finanšu palīdzības apmēru 2017.gadā. Ārlietu ministrijai un ministrijām savstarpēji saskaņotus transferta apmērus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 1.jūlijam valsts budžeta bāzes izdevumu precizēšanai.
14. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu 2015.gadā veikt finansējuma pārdali 14 742 EUR apmērā no budžeta apakšprogrammas 01.05.00 „Dotācija privātajām mācību iestādēm”, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, uz apakšprogrammu 97.01.00 „Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 11 928 EUR, lai nodrošinātu 2014.gadā izveidotās vienas papildu amata vietas uzturēšanu ministrijas centrālajā aparātā privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju valsts atbalsta pieteikumu izvērtēšanai.
15. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” ietvaros veikt iekšējo līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadā un turpmāk ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 10 382 EUR apmērā, pārtraucot noslēgto līgumu ar VSIA „Šampētera nams” par autovadītāja pakalpojuma sniegšanu, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 8 400 EUR apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu autovadītājam Labklājības ministrijā, izveidojot jaunu amata vietu. Vienlaikus samazinot vienu amata vietu apakšprogrammā 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” (nepārdalot finansējumu), nemainot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu.
16. Lai ikgadēji nodrošinātu Latvijas Republikas delegācijas dalību Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā, daļēji atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2015.gadā un turpmāk ik gadu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 7 611 EUR apmērā, kas atbilst 2013.gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem minētajam mērķim piešķirto līdzekļu apmēram.
17. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu palielināt bāzes izdevumus 2015.gadam 14 674 EUR apmērā, 2016.gadam 12 364 EUR apmērā, 2017.gadam 12 364 EUR apmērā pasākumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos OECD Konvencijai par kukuļošanas apkarošanu, tajā skaitā 10 000 EUR katru gadu darbinieku komandējumiem, kā arī 4 674 EUR 2015.gadam un 2 364 EUR 2016. un 2017.gadam katru gadu uzņēmēju informatīvai izglītošanai.
18. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu palielināt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2017.gadam un 2018.gadam 920 417 EUR apmērā ik gadu Nacionālā atbalsta nodrošināšanai gaisa telpas patrulēšanai Baltijas valstu gaisa telpā.
19. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu 2015.gadam un turpmākajiem gadiem 600 000 EUR apmērā ik gadu Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšanai ar formas tērpiem un speciālo apģērbu, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policija” 410 000 EUR apmērā, programmā 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 70 000 EUR apmērā un programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” 120 000 EUR apmērā.
20. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu palielināšanu 2015.gadam un turpmākajiem gadiem apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 339 324 EUR apmērā ik gadu kurināmā iegādei, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu pārvaldīšanas centralizācijas rezultātā no Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm pārņemto objektu apkuri.
21. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu programmai 97.00.00 „Nozaru vadība un politiku plānošana” 2015.gadam un turpmākiem gadiem saglabāt no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem 28 458 EUR atlīdzībai (t.sk. atalgojumam 23 026 EUR) 2015.gadā, attiecīgi saglabājot 156 516 EUR atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 126 132 EUR) 2016. un 2017.gadā, lai turpinātu nodrošināt AS „Air Baltic Corporation” kontroli un uzraudzību arī 2015. un turpmākajos gados, izmantojot šim mērķim piesaistītos darbiniekus un nepieciešamības gadījumā piesaistot ārējos ekspertus, attiecīgi samazinot AS „Air Baltic Corporation” kontrolei un uzraudzībai izdevumus precēm un pakalpojumiem. Satiksmes ministrijai nodrošināt kārtējo iestādes uzturēšanas izdevumu segšanu 2015., 2016. un 2017.gadam noteiktās budžeta bāzes izdevumu precēm un pakalpojumiem ietvaros, nepieprasot papildu līdzekļus no valsts budžeta kārtējo izdevumu segšanai un nepieļaujot parādus.
22. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem par šā protokollēmuma 2. un 11.-21.punktā minētajiem jautājumiem precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam.
23. Lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēnešalgu aprēķināšanas koeficientiem, ministrijām, kuru budžetos šiem mērķiem jānodrošina finansējums, ja nepieciešams, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu 2015., 2016. un 2017.gadam virs valsts pamatbudžeta bāzēs iekļautā minēto amatpersonu mēnešalgu nodrošināšanai likumā noteiktajā apmērā, pievienojot detalizētus aprēķinus.
24. Ministrijām līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētās prognozes 2015., 2016. un 2017.gadam ieņēmumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamām valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības.
25. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā precizētus budžeta programmas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” un 33.00.00 „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam, ņemot vērā aktuālo informāciju par projektu īstenošanas grafikiem un naudas plūsmām. Finanšu ministrijai precizēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bāzes izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju.
26. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju izvērtēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam paredzētā finansējuma apjoma Plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta reģionālo vietējās nozīmes pārvadājumu organizēšanai nepieciešamību, ņemot vērā Saeimā 2013.gada 21.novembrī pieņemtos grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, un viena mēneša laikā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus finansējuma pārdalei un bāzes izdevumu precizēšanai.
27. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) sadarbībā ar citām atbildīgajām iestādēm līdz 2014.gada 1.augustam atbilstoši Latvijas prezidentūras darba kārtībai un prioritāriem darba virzieniem sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotus priekšlikumus (tiesību akta projektu) ministriju bāzes izdevumu ilgtermiņa saistībām no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” precizēšanai 2015.gadam.
28. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto pieprasījumu bāzes izdevumu 2015., 2016. un 2017.gadam palielināšanai mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, kas salīdzinājumā ar 2013.gada 3.decembra Ministru kabinetā sniegto informāciju (protokols Nr.64 48§ 11.punkts) ir būtiski pieaudzis (742 840 EUR), Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izveidojušos situāciju.
29. Aicināt Tiesībsarga biroju sagatavot informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par nepieciešamību Tiesībsarga birojam uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās 5 595 EUR apmērā, tai skaitā 1 500 EUR dalības maksai Eiropas Nacionālo Cilvēktiesību institūciju tīklam (ENNHRI) un 4 095 EUR dalības maksai ANO Starptautiskās nacionālo cilvēktiesību veicināšanas un aizsardzības institūciju koordinēšanas komitejai (ICC), un iesniegt Tieslietu ministrijā turpmākajai virzībai izskatīšanai Ministru kabinetā.
30. Jautājumu par Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanu jaunās politikas iniciatīvas „Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija” turpināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Aizsardzības ministrijas uzņemto valsts budžeta ilgtermiņu saistību izpildes gaitu un izpildei nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.maijam.
31. Lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanu jaunās politikas iniciatīvas „NATO izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos” turpināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, Aizsardzības ministrijai iesniegt papildu nepieciešamā valsts budžeta finansējuma detalizētu pamatojuma aprēķinu Finanšu ministrijā.
32. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu jaunās politikas iniciatīvas „Valsts kiberdrošības stiprināšana” turpināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem 723 691 EUR apmērā ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
33. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2015.gadam un turpmākajiem gadiem 412 270 EUR apmērā, lai nodrošinātu izdevumus pabalstiem un kompensācijām pēc vienotiem kritērijiem militārajiem un aizsardzības pārstāvjiem ārvalstīs, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
34. Lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas bāzes izdevumu precizēšanu par uzturēšanas izdevumiem tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas sistēmai, Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un vadības sistēmai un par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem rekonstruētām meliorācijas sistēmām, Zemkopības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā detalizētus aprēķinus.
35. Satiksmes ministrijas pieprasījumus attiecībā uz finansējumu Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam, tiltu sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam, dotācijām sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai un iepriekš no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem finansēto izdevumu, ar nomas maksas par nekustamajiem īpašumiem saistīto izdevumu samazināšanas kompensēšanu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, sākot ar 2015.gadu, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru un 2015.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta reālās iespējas.
36. Lai precizētu Kultūras ministrijas bāzes izdevumus 2017.gadam programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums” kultūras institūciju iepriekšējos gados uzsākto prioritāro pasākumu īstenošanas turpināšanai, tai skaitā, kas nepieciešami Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas sagatavošanai, Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā detalizētus aprēķinus un pamatojošo informāciju.
37. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
37.1. ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums;
37.2. veicot tehniskus precizējumus un nepalielinot izdevumu kopējo apjomu, kā arī nepalielinot valsts pamatfunkciju sadaļā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētos izdevumus atlīdzībai;
37.3. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu;
37.4. precizējot ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
37.5. palielinot ministriju valsts budžeta bāzes izdevumus no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikumiem uz gada sākumu, ja budžeta programmai (apakšprogrammai) resursi izdevumu segšanai pamatā plānoti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un maksājumus nepieciešams veikt 2015.gada pirmajā ceturksnī;
37.6. palielinot ministriju valsts budžeta bāzes izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem uz gada sākumu, ja budžeta programmai (apakšprogrammai) maksājumus nepieciešams veikt 2015.gada pirmajā ceturksnī;
37.7. palielinot ministriju budžeta bāzes izdevumus par uzturēšanas izdevumiem, kas rodas no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros veiktajiem kapitālajiem ieguldījumiem un kas turpmāk jāfinansē no valsts budžeta līdzekļiem, ja tiem 2014.gadā ir piešķirts finansējums projekta uzturēšanas izdevumiem atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 34.panta 2.daļas nosacījumiem;
37.8. atbilstoši šajā sēdē uzdotajam izvērtējot saistībā ar šā protokollēmuma 31., 34. un 36.punktos minētajiem jautājumiem ministriju iesniegtos pamatojošos aprēķinus un informāciju.
38. Finanšu ministrijai, ņemot vērā aktuālākās prognozes Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanā, izvērtēt budžeta resora „74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par jaunajām politikas iniciatīvām iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām programmas finansējumā.
39. Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Prokuratūras, Tieslietu padomes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanu saistītos jautājumus, savukārt Finanšu ministrijai minētajām institūcijām elektroniski nosūtīt izskatīšanai iesniegtos materiālus.
40. Pieņemt zināšanai kultūras ministres viedokli, ka jautājums par kultūrizglītības sistēmas pedagogu atalgojuma apmēru Ministru kabinetā izskatāms kopējās pedagogu atalgojuma sistēmas ietvaros.
41. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, iesaistot arī Latvijas Radio un Latvijas televīziju, mēneša laikā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalsta pasākumiem vienotas sabiedrisko mediju politikas ietvaros.
42. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
„Lūdzu ietvert protokolā izglītības un zinātnes ministres īpašo viedokli attiecībā uz 62.resorā ietveramajiem līdzekļiem pedagogu darba samaksai:
1. 2015. gadā 6712614 EUR, 2016.gadā 6614152 EUR, 2017.gadā 6614152 EUR;
2. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 izpildei – 2015.gadā 2817095 EUR, 2016.gadā – 2858866 EUR, 2017.gadā – 2858866 EUR;
3. finansējumam piemaksām kvalitātes pakāpēm – 2015.gadā 3895519 EUR, 2016.gadā 3755286 EUR, 2017.gadā 3755286 EUR.”
43. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministram U.Augulim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
„Lai nodrošinātu Saeimā pieņemtā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 3.prim punktā un 13.panta pirmās daļas 11.punktā „Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām” un „Vardarbības veicēju sociālās rehabilitācija” pakalpojuma ieviešanu ar 2015.gada 1.janvāri, kā arī pildītu Saeimas 2014.gada 6.martā 3.lasījumā pieņemtos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.pantā, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI uzskatu par būtisku atzīmēt atsevišķu viedokli par minēto normu ieviešanai neatbalstīto finansējumu. Uzskatu, ka Saeimā pieņemtajiem lēmumiem jautājums par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu ir izskatāms un atbalstāms bāzes saskaņošanas procesā un atkārtota jautājuma skatīšana par jau Saeimā pieņemtajiem lēmumiem tik sociāli jūtīgas mērķa grupas pakalpojumu nodrošināšanai jauno politikas iniciatīvu izvērtēšanas procesā ir lieks administratīvais slogs. Vēlos atzīmēt, ka ierobežota finansējuma apstākļos Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma minēto normu spēkā stāšanās jau vienreiz ir atlikta. Tādējādi novilcinot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, praktiski tiek liegta iespēja savlaicīgi sagatavoties pakalpojuma ieviešanai, kā arī radīti priekšnosacījumi direktīvas neizpildei.”

 
45.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes"

TA-358-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
46.§
Konfidenciāli (66-k)

____________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību