Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2014.gada 1.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"

TA-579 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā"

TA-578 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

TA-584 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""

TA-538 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-573 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
(2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-2005 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. līdz 2014. gada 30. maijam nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
1) LVS EN 14214:2012 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes";
2) LVS EN 228:2013 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes";
3) LVS EN 590:2014 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes";
2.2. līdz 2014. gada 1. decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē alternatīvu risinājuma modeli biodegvielas patēriņa pieauguma veicināšanai, kas neparedz obligātā biodīzeļdegvielas piejaukuma palielināšanu fosilajai dīzeļdegvielai līdz 6,5–7 tilpumprocentiem, bet tomēr nodrošina noteikto mērķi attiecībā uz atjaunojamās enerģijas īpatsvaru transporta nozarē un atjaunojamās enerģijas izmantošanas pienākumu. Vienlaicīgi izvērtēt fiskāli neitrālus risinājumus nodokļu politikai, kas piemērojama tīrai biodegvielai vai fosilai degvielai un biodegvielas sajaukumam, kā arī citu Eiropas Savienības valstu praksi Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, 3. panta 4. punkta ieviešanā.
 
7.§
(2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-2017 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2014. gada 30. maijam nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
1) LVS CEN/TS 15293:2011 "Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela – etanols E85. Prasības un testa metodes";
2) LVS EN 14078:2010 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode";
3) LVS EN ISO 20884:2011 "Naftas produkti. Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā. Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektrometrijas metode (ISO 20884:2011)";
4) LVS EN 14105:2011 "Tauku un eļļu atvasinājumi. Taukskābju metilesteri (FAME). Brīvā un kopējā glicerīna, mono-, di- un triglicerīdu satura noteikšana";
5) LVS EN ISO 13686:2013 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana."
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-539 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.225 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-389 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-325 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
(2013.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-302, TA-577 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Varšavā 2014.gada 14. un 15.maijā"

TA-558 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-21, TA-608 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā finanšu ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, atzīt minētajā punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Finanšu ministrijai mēneša laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošo valsts īpašumu apsaimniekošanas un juridisko formalitāšu sakārtošanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 150.§) "Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-494 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 150.§) "Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 27.jūnijam.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.1.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-580 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju, uzskatīt Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.1.2. apakšpunktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 17.§) "Par iespējamiem risinājumiem vardarbību atainojošu materiālu (arī filmu) izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklamēšanas ierobežošanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-426 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 17.§) "Par iespējamiem risinājumiem vardarbību atainojošu materiālu (arī filmu) izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklamēšanas ierobežošanai" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
17.§
(2013.) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu"

TA-2877 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlijā noteikumos Nr.363 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību", papildinot 11.punktu ar moduli "Bērnu tiesību aizsardzība" un moduli "Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē".
3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ģenerālprokuratūru 2014.gadā organizēt tiesnešu un prokuroru apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmācību izmaksas sedzot attiecīgi no Tieslietu ministrijai un Latvijas Republikas Prokuratūrai valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.
4. Iekšlietu ministrijai 2014.gadā apmācības Valsts policijas amatpersonām, kuri strādā ar nepilngadīgajiem, īstenot esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai apmācību nodrošināšanai 2015.-2017.gadā ik gadu 59 841 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
18.§
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu"

TA-348 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Par 2012.gada Pasaules Pasta konvenciju"

TA-350 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
20.§
Likumprojekts "Par 2012.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"

TA-397 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-489 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem un paziņojumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"

TA-264 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-572 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā"

TA-503 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 75.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana"" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-607 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 75.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana"" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 2.jūnijam.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-603 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""

TA-599 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""

TA-602 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""

TA-601 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""

TA-598 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu""

TA-618 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu""

TA-619 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""

TA-620 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-617 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Valsts kancelejai Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.1.1/ CFLA/004/002 "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (turpmāk – projekts) īstenošanā nodrošināt, ka Valsts kanceleja neveic projekta sadarbības partnera Valsts kontroles, kas ir neatkarīga augstākā revīzijas iestāde, maksājumu pieprasījumu, finansējuma izlietojuma un projekta progresa pārskatu kontroli.
4. Valsts kontrole maksājuma pieprasījumus un atskaites par finansējuma izlietojumu, kā arī projekta progresa pārskatus iesniedz Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai.
5. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nodrošināt nepieciešamo grozījumu veikšanu vienošanās par minētā projekta īstenošanu.
6. Valsts kanceleja kā finansējuma saņēmējs ir pilnībā atbildīga par projekta īstenošanu un rezultātu sasniegšanu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""

TA-615 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""

TA-616 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-631 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
(2013.) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""

TA-3018 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" minimālo peļņas daļu par 2013.gadu"

TA-613 ____________________________________

(J.Dūklavs, J.Šnore, I.Šņucins, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par I.Ļaško atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-649 ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju S.Sondorei-Kukulei savienot amatus"

TA-647 ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par S.Sondores-Kukules iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-648 ____________________________________

(V.Dombrovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-650 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas finansiālo nodrošinājumu"

TA-479 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošinājumam 2016.gadam 1 300 506 EUR apmērā un 2017.gadam 1 165 334 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanu"

TA-271 ____________________________________

(A.Zitcere, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes protokola (prot. Nr.15 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru atlases kārtību un atlīdzību"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"

TA-630 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana ietvaros kopā 8773 EUR apmērā, tai skaitā 2014.gadā 4273 EUR apmērā, 2015.gadā 1500 EUR apmērā, 2016.gadā 1500 EUR apmērā un 2017.gadā 1500 EUR apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas partnerības Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanai.
3. Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2014.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 4273 EUR apmērā.
4. Lai 2015. – 2017.gadā nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1500 EUR apmērā katrā no gadiem, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgu pieprasījumu 2015. – 2017.gada bāzes izdevumu precizēšanai gan līdzfinansējuma nodrošināšanai, gan izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos.
5. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2014.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo apropriācijas palielināšanu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos.
 
47.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)

TA-484 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 1.aprīļa neformālās Euro grupas un 2014.gada 1.-2.aprīļa neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-635 ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram Andrim Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku 2014.gada 1.aprīļa neformālajā Euro grupas sanāksmē un 2014.gada 1.-2.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu"

TA-604 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2014.gada 4.-5.aprīlī"

TA-632-IP ____________________________________

(P.Vaivars, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2014.gada 4.-5.aprīlī".
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2014.gada 4.-5.aprīlī.
 
51.§
(2012.) Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420428211

TA-953 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420428211.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3. Ja lietas Nr.A420428211 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Kultūras ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu"

TA-498-DV ____________________________________

(R.Vējonis, J.Sārts, R.Naudiņš, J.Dūklavs, A.Matīss, I.Circene, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, J.Maizītis, J.Reiniks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu, izmantojot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Komunikāciju un informācijas aģentūru kā projekta iegādes un realizācijas aģentu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta otrās daļas 3. punktā minēto izņēmumu.
3.Atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2014.-2020.gadam NATO Drošības investīciju programmas (turpmāk – NSIP) līdzfinansētā projekta „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” īstenošanai ne vairāk kā 11 669 000 EUR apmērā, tai skaitā NSIP līdzfinansējums 8 968 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 2 701 000 EUR apmērā.
4. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā ārvalstu finanšu palīdzības palielināšanai un papildu finansējuma pārdalei no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” atbilstoši noslēgtajiem līgumiem NSIP līdzfinansētā projekta „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” infrastruktūras pielāgošanas darbu veikšanai 719 306 EUR apmērā, tai skaitā NSIP līdzfinansējums 587 306 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 132 000 EUR apmērā:
4.1. 2014.gadā 189 306 EUR, t.sk. 187 306 EUR NSIP līdzfinansējums un 2 000 EUR valsts budžeta līdzfinansējums;
4.2. 2015.gadā 350 000 EUR, t.sk. 270 000 EUR NSIP līdzfinansējums un 80 000 EUR valsts budžeta līdzfinansējums;
4.3. 2016.gadā 180 000 EUR, t.sk. 130 000 EUR NSIP līdzfinansējums un 50 000 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.
5. Aizsardzības ministrijai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā pēc informācijas saņemšanas par balss sakaru iekārtas un gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa uzstādīšanas izmaksām atbilstoši noslēgtajiem līgumiem sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu papildu finansējuma pārdalei no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana” NSIP līdzfinansētā projekta „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” turpmākai īstenošanai.
6. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu personāla uzturēšanas izdevumiem un apmācībai izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā, 2015.gadam 722 819 EUR apmērā, 2016.gadam 290 105 EUR apmērā, 2017.gadam 916 126 EUR apmērā, 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 412 536 EUR.
 
53.§
Dienesta vajadzībām

TA-587-DV

 

 
54.§
Konfidenciāli

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību