Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2014.gada 15.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs 

-

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.714 "Noteikumi par mobilizācijas plāniem""

TA-669 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""

TA-670 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"

TA-750 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai līdz 2014.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz informatīvajā ziņojumā piedāvāto darba grupas priekšlikumu par depozītu sistēmas ieviešanu pārsūdzības sistēmas pilnveidošanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"

TA-671 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""

TA-483 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm"

TA-139 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-429 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-3843 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumu Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-486 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

TA-412 ____________________________________

(R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"

TA-560 ____________________________________

(R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Likumprojektā paredzēto darbību veikšana 2014.gadā tiek nodrošināta piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Jautājums par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskai pieejamībai pašvaldību bibliotēkās 2015., 2016. un 2017.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politiku iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
6. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

TA-561 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"

TA-501 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""

TA-657 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-731 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-747 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, iekļaujot pārstāvju grupā arī Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieku U. Reimani, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-744 ____________________________________

(R.Vējonis, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju papildināt rīkojuma projektu ar vēl viena civilā eksperta Mihaila Ignata norīkošanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai steidzami papildināt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā.
4. Aizsardzības ministrijai steidzami sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai noformēt un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība"

TA-396 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2014.gada 1.augustam izvērtēt iespēju iesaistīt ceļu satiksmes uzraudzībā un tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) uzstādīšanā pašvaldības un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas regulē tehnisko līdzekļu (fotoiekārtas vai videoiekārtas) izmantošanas kārtību.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-513 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu"

TA-594 ____________________________________

(L.Rituma, V.Silenieks, A.Matīss, R.Naudiņš, R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš un aizsardzības ministrs R.Vējonis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"

TA-735 ____________________________________

(A.Lapiņš, N.Sakss, B.Bāne, J.Dūklavs, A.Vilks, D.Lucaua, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Jautājumu turpināt apspriest pēc tam, kad Ministru kabinets būs izskatījis makroekonomisko rādītāju prognozes 2015.- 2017.gadam.
 
22.§
Plāna projekts "Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam"

TA-668 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrei sniegt informāciju Sadarbības padomes sēdē par veselības aprūpes posmu attīstības plāniem.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem robežas šķērsošanas vietās ar Lietuvas Republiku"

TA-666 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā par nekustamo īpašumu „Rucavas muitas punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6484 016 0143) ietverto 1.turpmākās rīcības variantu.
3. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Iekšlietu ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma:
3.1 „Rucavas muitas punkts” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6484 016 0143) sastāvā esošo būvju ((būvju kadastra apzīmējumi 6484 016 0143 001, 6484 016 0143 002 un 6484 016 0143 005) demontāžu;
3.2. „Grenctāles robežkontroles punkts” sastāvā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 4046 020 0012 005) un inženierbūvju demontāžu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc būvju demontāžas projektu izstrādes un nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ne vairāk kā 186 690 EUR apmērā šī protokollēmuma 3.punktā minēto pasākumu īstenošanai 2014.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Latvenergo" līdzdalību SIA "Liepājas enerģija""

TA-686 ____________________________________

(J.Spiridonovs, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts līdzdalības pagaidu saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Liepājas enerģija".
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"

TA-646 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", lai noteiktu tiesisko ietvaru informatīvā ziņojuma pielikumā minētajiem pasākumiem, kuru īstenošanai nav nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums;
2.2. informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanu 2014., 2015. un 2016. gadā nodrošināt ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildus valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 2017.gadā un turpmākajos gados informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, kuru plānots finansēt Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros, Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
4.1. līdz 2014.gada 31.oktobrim noteikumu projektu minētās darbības programmas 7.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" vai tā attiecīgās kārtas ieviešanai;
4.2. līdz 2016.gada 31.jūlijam noteikumu projektu 7.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" vai tā attiecīgās kārtas ieviešanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ieviešanas gaitu"

TA-469, SAN-114 ____________________________________

(R.Naudiņš, I.Ozoliņa, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un to, ka projekts tiek turpināts.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-740 ____________________________________

(R.Naudiņš, E.Bistere, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"

TA-696-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
29.§
Konfidenciāli

120-k

 

 
30.§
Konfidenciāli

60-k; 119-s

 

 
31.§
Dienesta vajadzībām

TA-764-DV

 

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-733-DV

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte

 

Deklasificēts 2015.gada 12.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.23

2014. gada 15.aprīlī

 31.§

Informatīvais ziņojums „Par akciju sabiedrību „Citadele banka””

 TA-764-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, M.Lazdovskis, I.Pētersone-Godmane, L.Kļaviņa, A.Vilks, B.Bāne, A.Spridzāns, A.Matīss, L.Straujuma)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā informatīvā ziņojuma I sadaļā ietverto informāciju par veiktajiem pasākumiem akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesā.

2. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma II sadaļā ietverto informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju.

3. Uzskatīt, ka Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē (prot. Nr.41 116.§ 5.punkts) dotais uzdevums finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā informāciju par Eiropas Komisijai iesniegtā lūguma izskatīšanas gaitu ir izpildīts.

4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2014.gada 4.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Komisijai iesniegtā lūguma pārskatīt saistības, kas izriet no akciju sabiedrības „Citadele banka” restrukturizācijas plāna, izskatīšanas gaitu.

5. Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pārstāvja sniegto informāciju par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, kā arī informatīvā ziņojuma II un III sadaļā ietverto informāciju, valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt akciju sabiedrības „Citadele banka” dual track investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu, vienlaikus līdz attiecīga Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanai neveicot aktīvas darbības sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) darījuma sagatavošanai, tajā skaitā neveicot papildu izmaksas.

6. Ekonomikas ministram līdz 2014.gada 6.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale sagatavoto informāciju par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesa īstenošanas gaitu, kā arī priekšlikumus par turpmāko investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu, ņemot vērā saņemtos saistošos piedāvājumus akciju sabiedrības „Citadele banka” iegādei.

7. Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pārstāvja sniegto informāciju par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma III sadaļā ietverto informāciju, ka pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas tiks atsevišķi vērtēta darījuma veikšana ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, refinansējot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” izsniegto subordinēto aizdevumu akciju sabiedrībai „Citadele banka”.

8. Ņemot vērā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pārstāvja sniegto informāciju par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, kā arī informatīvā ziņojuma IV sadaļā ietverto informāciju, akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesā iesaistītajām pusēm ievērot juridiskā konsultanta Linklaters izstrādātās publicitātes vadlīnijas, sniedzot informāciju saistībā ar akciju sabiedrību „Citadele banka”.

  

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes un cilvēkresursu

attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes

attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte

 

Deklasificēts saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2014.gada 4.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.23

2014.gada 15.aprīlī

 28.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"

TA-696-IP________________________________________________________________

(B.Broka, R.Vējonis, L.Medina, L.Straujuma)

 1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu, atzīt jaunā cietuma projektēšanu par būtisku valsts interešu aizsardzībai un atļaut Tieslietu ministrijai slēgt ar Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūru (Riigi Kinnisvara AS) līgumu par jaunā cietuma būvprojekta izstrādes nodrošināšanu 2 968 000 EUR apmērā, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības un nepārsniedzot budžetā attiecīgajā gadā paredzētā finansējuma apmēru.

2. Tieslietu ministrijai šī protokollēmuma 1.punktā minētā līguma izpildi nodrošināt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 „Ieslodzījuma vietu būvniecība” piešķirtās valsts budžeta apropriācijas ietvaros, nepārsniedzot budžetā attiecīgajā gadā paredzētā finansējuma apmēru.

3. Tieslietu ministrijai trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 1.punktā minētā līguma noslēgšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju”, precizējot jauna cietuma būvniecībai nepieciešamā kopējā finansējuma apjoma sadalījumu pa gadiem un jaunā cietuma būvniecības vietu, ja tiek saņemts Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūras atzinums par Olaines cietumā pieejamās teritorijas neatbilstību jaunā cietuma būvniecībai.

4. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par nacionālā interešu objekta statusa noteikšanu jaunajam cietumam.

5. Atļaut Tieslietu ministrijai noteikt vēlamo zemesgabalu jauna cietuma būvniecībai uz cita valsts vai pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala atbilstoši šajā ziņojumā minētajiem kritērijiem, ja tiek saņemts Igaunijas Nekustamo īpašumu aģentūras atzinums par Olaines cietumā pieejamās teritorijas neatbilstību jaunā cietuma būvniecībai.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā – 

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departa­menta vadītāja Eva Upīte

 

 

 

Skatīt darba kārtību