Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2014.gada 22.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-719 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojuma Nr.675 "Par nekustamā īpašuma iegādi Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Itālijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-446 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas standartizācijas samita rīcības komiteju"

TA-707 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Graudu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-543 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-481 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-595 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, privatizācijas izbeigšanu un nodošanu Jaunjelgavas novada domes īpašumā"

TA-591 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.222 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-593 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-172 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-118 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""

TA-119 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās dzīvokļa īpašuma Nr.167 "Valdlauči 8", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1/4 domājamās daļas pārdošanu"

TA-470 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra rīkojumā Nr.54 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-680 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-642 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-723 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-679 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projektu īstenošanai"

TA-614 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1 nekustamo īpašumu "Ezeriņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4676 002 0106) – zemes vienību 0,15 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 002 0093) un zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 002 0094) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 1196,64 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Sprīdis P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4676 004 0227) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 004 0086) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 004 0133) - Lielauces pagastā, Auces novadā, par 119,52 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Stūraiši P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4676 003 0223) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 003 0216) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 62,61 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Tenīši A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4676 004 0225) – zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 004 0205) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 128,06 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Druvas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4694 005 0514) – zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4694 005 0487) – Vītiņu pagastā, Auces novadā, par 597,61 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu "Lapiņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4694 005 0511) – zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4694 005 0499) – Vītiņu pagastā, Auces novadā, par 448,20 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu "Vārpiņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4694 005 0517) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4694 005 0493) - Vītiņu pagastā, Auces novadā, par 69,72 EUR;
2.8. nekustamo īpašumu "Ziediņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4694 005 0515) – zemes vienību 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4694 005 0491) - Vītiņu pagastā, Auces novadā, par 768,35 EUR.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-726 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Lielzāģeri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7480 004 1037) – zemes vienību 0,39 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1037) un zemes vienību 0,22 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1041) – Ogresgala pagastā, Ogres novadā, par 5988,87 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Mežliepas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7480 004 1029) – zemes vienību 0,3758 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1029) un zemes vienību 0,21 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1031) - Ogresgala pagastā, Ogres novadā, par 5751,25 EUR.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-663 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-545 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""

TA-748 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"

TA-781 ____________________________________

(R.Vējonis, R.Osvalde, J.Sārts, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram precizēt likumprojekta 2.pantā ietvertā 15.panta pirmās daļas noslēgumā minēto atsauci uz valsts ilgtermiņa attīstības un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem, ietverot to skaitā arī attiecīgos ar valsts drošību saistītos dokumentus, un precizēto likumprojektu un tā anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-759 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-702 ____________________________________

(D.Gulbe, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 2.punktā minētā 10.4.apakšpunkta redakciju, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu konkrētām aktivitātēm, kur kā projekta ieviesēji ir paredzētas valsts budžeta iestādes, tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) sadaļā "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" iekļaut informāciju par indikatīvi nepieciešamo papildu finansējumu uzturēšanas un citiem ilgtspējas nodrošināšanas izdevumiem no valsts budžeta pamatfunkciju izdevumiem pēc projektu pabeigšanas.
3. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 20.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vidēja termiņa budžeta plānošanas tālākās attīstības iespējām, tostarp vērtējot nepieciešamību veikt grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību.
4. Ministrijām, gatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā jaunus tiesību aktu projektus un plānošanas dokumentu projektus, rast iespēju neparedzēt to īstenošanai jaunas amata vietas.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"

TA-596 ____________________________________

(M.Roze, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai izvērtēt iespēju papildu izdevumus pabalstu izmaksai bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, segt likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" apstiprināto izdevumu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām vai apakšprogrammām. Ja apropriācijas pārdale nav iespējama un Iekšlietu ministrijas budžetā šim mērķim saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2014.gadam" paredzētais finansējums ir izlietots pilnā apmērā, Iekšlietu ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", Finanšu ministrijai palielināt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2015.gadam un turpmākajiem gadiem par 65 042 EUR katru gadu, lai nodrošinātu personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, paredzēto pabalstu izmaksu.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"

TA-775 ____________________________________

(A.Smiltēna, L.Medina, I.Aire, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvā ziņojuma 1.pielikumā minētajām ministrijām (institūcijām), kas atbildīgas par attiecīgo likumprojektu sagatavošanu un virzību, ievērojot informatīvā ziņojuma 2.pielikumā noteikto nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas laika grafiku:
2.1. izstrādāt attiecīgos likumprojektus;
2.2. izstrādātos likumprojektus pirms to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā.
3. Informatīvā ziņojuma pielikumā minētajām atbildīgajām ministrijām saskaņotos likumprojektus iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram 2016.gadā noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošanu.
 
27.§
Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"

TA-3589 ____________________________________

(A.Smiltēna, L.Medina, I.Aire, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2015., 2016., un 2017. un turpmākajos gados nepieciešamo papildu finansējumu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram informācijas sistēmas Sodu reģistra pilnveidošanai 1 828 708 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017. gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-782 ____________________________________

(M.Baltmanis, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-798 ____________________________________

(V.Dombrovskis, J.Spiridonovs, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-802 ____________________________________

(V.Dombrovskis, J.Spiridonovs, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par noslēguma pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"

TA-623 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"

TA-1702 ____________________________________

(M.Čakste, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz valsts nodevas administrēšanas procesā iesaistītajām tiesu varai piederīgajām amatpersonām vai institūcijām, nosakot, ka normatīvo aktu grozījumu projektu izstrādē ņemams vērā, ka valsts nodevu administrējošā institūcija, kas nav nodrošinājuma sniedzējs, veic tikai nodevu maksājumu uzskaiti, bet neveic cita veida kontroles darbības, tai skaitā arī valsts nodevu apmēra vai noteikto atbrīvojuma pamatotības kontroli, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Nozaru ministrijām līdz 2015.gada 1.aprīlim:
3.1. izstrādāt valsts nodevu uzskaites sistēmu ieviešanas vai pilnveidošanas plānu, kā arī veikt izmaksu aprēķinus to ieviešanai vai pilnveidošanai, lai nodrošinātu valsts nodevu administrēšanas rezultātu uzskaiti un atspoguļošanu pārskatā;
3.2. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt iespēju nodrošināt valsts nodevu maksājumu sistēmu un to administrēšanas rezultātu atspoguļošanu, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas infrastruktūras iespējas;
3.3. informēt Finanšu ministriju par valsts nodevu uzskaites sistēmu ieviešanas vai pilnveidošanas plānu un tā izmaksām.
4. Nozaru ministrijām izstrādāt un līdz 2015.gada 1.augustam iesniegt Finanšu ministrijai normatīvo aktu grozījumu projektus, nosakot valsts nodevu administrējošo institūciju gadījumos, ja valsts nodevas administrēšanas process ir sadalīts starp tiesu iestādēm vai tiesu varai piederīgām amatpersonām, valsts kapitālsabiedrībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī citiem komersantiem.
5. Finanšu ministrijai apkopot un finanšu ministram līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā šī protokollēmuma 4.punktā minēto normatīvo aktu grozījumu projektus un likumprojektu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””, nosakot:
5.1. valsts nodevas administrējošās institūcijas definīciju, valsts nodevu administrējošās institūcijas tiesības un pienākumus par valsts nodevu uzskaiti, pareizu un savlaicīgu maksājumu iekasēšanas kontroli, kā arī nozares ministrijas pienākumus par valsts nodevu administrējošās institūcijas sagatavotās informācijas par sniegto nodrošinājumu vai pakalpojumu, par kuru tiek maksājama valsts nodeva, administrēšanas rezultātu sniegšanu;
5.2. regulējumu, kas paredz valsts nodevu noteikšanas kārtību, nosakot, ka valsts nodevas objekts nosakāms speciālajā likumā, savukārt konkrētās valsts nodevas apmērs, administrējošā institūcija un iekasēšanas kārtība Ministru kabineta noteikumos vai atsevišķos gadījumos speciālajā likumā;
5.3. regulējumu, kas paredz valsts nodevu uzskaites informācijas apkopošanas un sniegšanas kārtību Ministru kabineta noteikumos;
5.4. pārejas noteikumos normu par precīzu grozījumu spēkā stāšanos laiku, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informācijas Finanšu ministrijai par valsts nodevu uzskaites sistēmu ieviešanas vai pilnveidošanas plānu un tā izmaksām.
6. Finanšu ministrijai divu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 5.punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās izstrādāt un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu, nosakot kārtību:
6.1. kādā valsts nodevu administrējošā institūcija sagatavo informāciju par valsts nodevu administrēšanas rezultātu un sniedz nozares ministrijai vai centrālai iestādei;
6.2. kādā nozares ministrija vai centrālā iestāde sagatavo valsts nodevu administrēšanas rezultāta pārskatu formu un šo pārskatu sniedz e-pārskatu sistēmā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību GEANT tīklā un GEANT tīkla projektā"

TA-804 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ieviešanu"

TA-778 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ietvaros paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu, budžeta plānošanas un izpildes regulējošajos tiesību aktos, noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos projekta īstenošanas nosacījumus.
3. Noteikt, ka par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu atbildīgā iestāde, kā arī potenciālais finansējuma saņēmējs ir Satiksmes ministrija.
4. Pieņemt zināšanai, ka no Satiksmes ministrijas kā finansējuma saņēmēja funkcijām izrietošos uzdevumus, saskaņā ar 2013.gada 16.decembra deleģēšanas līgumu Nr.SM2013/57, kas noslēgts saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 7.panta pirmo, otro, trešo un ceturto daļu un 23.2 panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 12., 40., 41., 43., 45., un 46. pantu, un ārējiem normatīviem aktiem par darbiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu, īsteno akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".
5. Noteikt, ka Sadarbības iestādes funkcijas par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Sadarbības iestāde).
6. Noteikt, ka visi ar šī protokollēmuma 4.punktā minētā specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu saistītie jautājumi attiecībā uz Satiksmes ministrijas, Atbildīgās iestādes, Sadarbības iestādes un akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" sadarbību, līdz minētajā informatīvajā ziņojumā ietvertais projekta priekšlikums ir noteiktā kārtībā pārkvalificēts kā Eiropas Savienības fondu projekts, tiek noteikti starpresoru vienošanās ietvaros.
7. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2014.gada 1.janvārī.
8. Noteikt, ka 2014.gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 40 000 000 EUR apmērā (līdz projektu apstiprināšanai un pēc projektu apstiprināšanas) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
9. Noteikt, ka Satiksmes ministrija pieprasījumu pārdalei no programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" var iesniegt pēc tam, kad Satiksmes ministrija Finanšu ministrijā iesniegusi apliecinājumu, ka Satiksmes ministrija ir guvusi pietiekošu pārliecību, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētās atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, un netiek radīti papildu izdevumi valsts budžetam.
10. Noteikt, ka Satiksmes ministrijai nekavējoties jāinformē Ministru kabinets gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Kohēzijas fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi uz valsts budžetu, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu. Projekta turpmākā īstenošana vai tā pārtraukšana notiek, ņemot vērā Ministru kabinetā nolemto.
11. Noteikt, ka Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt un Satiksmes ministrijai kā atbildīgajai ministrijai ir pienākums sniegt informāciju par projekta ieviešanas progresu, tai skaitā finansējuma saņēmēja veicamajiem iepirkumiem un pirms projekta apstiprināšanas veiktajiem izdevumiem.
12. Projekta iesnieguma izstrāde, izvērtēšana un apstiprināšana atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem projekta iesniegumu atlases kritērijiem tiks veikta pēc attiecīgo tiesību aktu spēkā stāšanās – Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likums un tam pakārtotie horizontālie Ministru kabineta noteikumi, Ministru kabineta noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu.
13. Noteikt, ka Satiksmes ministrija nodrošina, ka pēc tiesību aktu spēkā stāšanās, kuri nosaka kārtību, kādā īsteno specifiskā atbalsta mērķi, un Sadarbības iestādes uzaicinājuma iesniegt projekta iesniegumus saņemšanas, projektu priekšlikumi projektu iesniegumu veidā tiek iesniegti izvērtēšanai Sadarbības iestādei tās noteiktajā termiņā.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildus finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai"

TA-779 ____________________________________

(A.Matīss, J.Lange, I.Bule, A.Vilks, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. sagatavot detalizētu informāciju un aprēķinus par 2014.gadam piešķirto līdzekļu ietaupījumu, nodrošinot satiksmei drošus apstākļus 2013./2014.gada ziemas sezonā, un par šī ietaupījuma izmantošanu;
2.2. sagatavot informāciju par to, kādā apmērā 2014.gada valsts budžetā finansējums paredzēts no Valsts autoceļu fonda un kā tas tiek izlietots;
2.3.sagatavot informāciju par 2014.gadam piešķirto līdzekļu pārdales iespējām augstākas prioritātes pasākumiem;
2.4. sagatavot informāciju par neatliekamiem pasākumiem, kuriem finansējumu nav iespējams rast, izmantojot līdzekļu ietaupījumu vai pārdali;
2.5. saskaņot informatīvo ziņojumu par finansējumu ar Finanšu ministriju;
2.6. līdz 2014.gada 10.maijam iesniegt saskaņoto informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"

TA-737 ____________________________________

(A.Matīss, J.Lange, I.Bule, A.Vilks, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē, ņemot vērā šī protokola 35.paragrāfa 2.punktā minēto.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 24. un 25.aprīlī Atēnās, Grieķijā

TA-773 ____________________________________

(A.Eberhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Kohēzijas politikas ministru 2014.gada 24. un 25.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 28.-29.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-777 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 28.-29.aprīļa neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu"

TA-770 ____________________________________

(I.Eglītis, I.Smirnova, T.Meisītis, V.Dombrovskis, B.Broka, M.Lazdovskis, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 17.oktobra lēmumu Nr.245 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” aprēķināto 2011.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu” un 2013.gada 11.novembra lēmumu Nr.215 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” aprēķināto 2012. gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu”, atbalstīt priekšlikumu kompensēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 2011. un 2012. gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 300 837,78 EUR apmērā un zaudējumus par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensāciju nav pienācīgi saņēmusi, par kopējo summu - 311 802,63 EUR.
2. Atbalstīt vienošanās projektu par grozījumiem 2010.gada 25.marta Administratīvajā līgumā, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanai.
3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto vienošanos.
4. Atcelt Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 74.§) „Protokollēmuma projekts „Par SIA „Lattelecom” sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu”” 4.punktā noteikto kārtību universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai elektronisko sakaru nozarē, paredzot, ka turpmākajos gados līdz Elektronisko sakaru likuma 66.pantā noteiktā universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensācijas mehānisma izveidei, ja nepieciešams, zaudējumi tiek kompensēti, samazinot valstij pienākošos un izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” dividenžu summu par iepriekšējā gada darbības rezultātiem. Priekšlikums par universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanu ir iesniedzams Ministru kabinetā trīs mēnešu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma par kompensējamām universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām elektronisko sakaru nozarē pieņemšanas un paziņošanas Ekonomikas ministrijai.


 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumu "Ginguro Exploration Inc""

TA-801-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas atbalstu Latvijas drošības un aizsardzības spēju pastiprināšanai miera laikā

TA-799-DV ____________________________________

(R.Vējonis, J.Sārts, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ņemot vērā aizsardzības ministra R.Vējoņa priekšlikumu, 2014.gada 23.aprīlī noņemt rīkojuma projektam lietojuma ierobežojuma statusu.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums „Par mediju politikas nodaļas izveidi”

TA-791 ____________________________________

(D.Melbārde, U.Lielpēters, A.Mellakauls, A.Vilks, S.Bajāre, R.Kozlovskis, I.Druviete, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt mediju politikas nodaļas izveidi Kultūras ministrijā un nodaļas darbības uzsākšanu sākotnēji trīs darbinieku sastāvā.
3. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar informatīvajā ziņojumā minēto Kultūras ministrija nodrošinās ar divu amata vietu - struktūrvienības vadītāja un eksperta - saistīto izdevumu segšanu, bet trešās amata vietas - juriskonsulta - nodrošināšanai Kultūras ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju atradīs atbilstīgu risinājumu.
4. Kultūras ministrijai trīs mēnešu laikā izstrādāt un kultūras ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus:
4.1. Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums”, nosakot Kultūras ministrijas kompetenci mediju politikas jomā;
4.2. Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, papildinot 3.pielikumu ar politikas nozari „Mediju politika”.
5. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu mediju politikas struktūrvienības darbībai turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā, sagatavojot likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam, kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
43.§
Konfidenciāli

60-k

 

 
44.§
Konfidenciāli

125-k 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību