Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2014.gada 20.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"

TA-674 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru""

TA-767 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu EDSO speciālajai novērošanas misijai Ukrainā"

TA-945 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas noslēgto līgumu"

TA-849 ____________________________________

(D.Brūklītis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu"

TA-850 ____________________________________

(D.Brūklītis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-725 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-541 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"" 2.punktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-956 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-962 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 25.jūlijam.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā"

TA-718 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-967 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "International College of Business and Finance""

TA-972 ____________________________________

(I.Stūre, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos"

TA-661 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-654 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""

TA-957 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
16.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums"

TA-982 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā"

TA-609 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-796 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.novembrim.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu"

TA-711 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-1004 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1005 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt un nepieciešamības gadījumā labklājības ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" attiecībā uz šādu izmaiņu ieviešanu pasākuma "Darbnīcas jauniešiem" nosacījumos:
2.1. pasākuma īstenošanu prioritārā kārtībā novirzīt valsts vai pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kuru materiāli tehniskās bāzes uzlabošana ir veikta no publiskā finansējuma, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem;
2.2. noteikt īsāku laiku, kādā jaunietis bezdarbnieks izglītības iestādē iepazīstas ar izvēlētajai profesionālajai izglītības programmai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām;
2.3. noteikt, ka pasākuma ietvaros praktisko zināšanu apguvi izglītības iestādes pēc iespējas nodrošina pie darba devējiem.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-1010 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

TA-1011 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1.un 2.kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.-2018.gadā"

TA-1024 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (turpmāk - ziņojums).
2. Lai Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 93.§) 2. un 3.punktā doto uzdevumu par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē atbalstītajā informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu"" (turpmāk – Informatīvais ziņojums) paredzēto darbību īstenošanu, kā arī, ņemot vērā, ka privātpersonu pienākumi un tiesības tiek ietekmētas tikai pēc protokollēmuma 5.3.apakšpunktā un 8.punktā norādīto noteikumu apstiprināšanas, noteikt, ka:
2.1. NVA Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. kārtas projekta īstenošanā papildus Informatīvajā ziņojumā noteiktajam ievēro šādus nosacījumus:
2.1.1. jauniešus, kas NVA reģistrējušies kā bezdarbnieki līdz 2014.gada 2.janvārim un jau iesaistījušies pasākumā "Darba vieta jaunietim", atbalstāmajā darbībā "Pirmā darba pieredze jaunietim" NVA var iesaistīt tikai pēc 12 mēnešiem pēc dalības pasākumā "Darba vieta jaunietim" pabeigšanas;
2.1.2. jauniešus, kas NVA reģistrējušies kā bezdarbnieki līdz 2014.gada 2.janvārim un jau iesaistījušies pasākumā "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", atbalstāmajā darbībā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" NVA var iesaistīt tikai pēc 12 mēnešiem pēc dalības pasākumā "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam" pabeigšanas;
2.1.3. lai sasniegtu Ziņojumā un Informatīvajā ziņojumā norādītos mērķus un īstenotu tajos paredzētās darbības, NVA piemēro arī Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" noteiktos atbalstāmo darbību "Pirmā darba pieredze jaunietim" un "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanas nosacījumus;
2.1.4. jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas ir reģistrējies NVA kā bezdarbnieks, NVA četru mēnešu laikā piedāvā piemērotu darbu (jaunietis bezdarbnieks uzsāk darba attiecības) vai dalību kādā no šādām Informatīvajā ziņojumā minētajām atbalstāmajām darbībām atbilstoši profilēšanas rezultātiem: "Neformālās izglītības programmu īstenošana", "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana", "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", "Darbnīcas jauniešiem", "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai", "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana un ieslodzīto izglītošana". Ja jaunietis iesaistās atbalstāmajā darbībā "Neformālās izglītības programmu īstenošana", "Darbnīcas jauniešiem", NVA pēc dalības šajās atbalstāmajās darbībās divu mēnešu laikā piedāvā piemērotu darbu (jaunietis bezdarbnieks uzsāk darba attiecības) vai dalību šādās Informatīvajā ziņojumā minētajās atbalstāmajās darbībās: "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana", "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai", "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana un ieslodzīto izglītošana";
2.1.5. ja jaunietis bezdarbnieks atsakās no dalības kādā no šī protokollēmuma 2.1.4.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, NVA informē jaunieti par piemērotākajām darba vakancēm. Ja jaunietis bezdarbnieks atsakās no darba meklēšanas iespējām, NVA dokumentē atteikuma iemeslus un vērtē iespēju jaunieti bezdarbnieku aicināt iesaistīties atbalstāmajās darbībās un pasākumos (tai skaitā tādos, ko organizē citas institūcijas), kas paredz jauniešu aktivizēšanu un motivācijas programmu īstenošanu;
2.1.6. pamatotos gadījumos (tai skaitā, jaunietis bezdarbnieks NVA reģistrējies pirms 2014.gada 2.janvāra, pieteikto darba devēju pasākuma īstenošanas vietu skaits ir nepietiekams, pasliktinās situācija darba tirgū, pasākumu īstenotāju izvēle beidzas bez rezultāta), kad NVA nav iespējas jaunietim piedāvāt piemērotu darbu (jaunietis bezdarbnieks uzsāk darba attiecības) vai dalību kādā no Informatīvajā ziņojumā minētajām atbalstāmajām darbībām atbilstoši profilēšanas rezultātiem četru mēnešu laikā pēc jaunieša bezdarbnieka reģistrācijas NVA, piemērota darba piedāvājuma (jaunietis bezdarbnieks uzsāk darba attiecības) vai iesaistes kādā no Informatīvajā ziņojumā minētajām atbalstāmajām darbībām termiņš var pārsniegt četrus mēnešus;
2.1.7. NVA atbalstāmajā darbībā "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana" papildus informatīvajā ziņojumā minētajam var iesaistīt tādus jauniešus bezdarbniekus, kam izvēlētā izglītības iestāde atrodas vismaz 20 km attālumā no viņa deklarētās dzīves vietas, gadījumos, ja VIAA nepiedāvā izvēlēto apmācību programmu, kā arī citos gadījumos, kas neļauj jaunietim iesaistīties VIAA apmācību programmā. Piemērotāko profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu nosaka karjeras konsultants jaunieša bezdarbnieka profilēšanas rezultātā;
2.1.8. atbalstāmajā darbībā "Pirmā darba pieredze jaunietim" NVA iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar profesionālo vai augstāko izglītību, kas reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā vismaz vienu mēnesi vai ir reģistrēti NVA bezdarbnieka statusā mazāk par vienu mēnesi, bet pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas vismaz 4 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") un iepriekšējais darba stāžs nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem;
2.1.9. īstenojot atbalstāmo darbību "Pirmā darba pieredze jaunietim" un "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", slēdzot līgumu ar atbalsta pasākumu īstenotājiem, t.i. darba devējiem – komersantiem (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai nodibinājumiem (izņemot politiskās partijas) atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" nosacījumiem, NVA nodrošina, ka līgumā iekļauj pienākumu darba devējam nodrošināt kvalificētu darba vadītāju mērķa grupas jauniešiem bezdarbniekiem uz trīs mēnešiem no iesaistes brīža atbalstāmajā darbībā. Mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti kvalificētu darba vadītāju darba devējs saskaņā ar līgumu nodrošina uz visu iesaistes atbalstāmajā darbībā laiku. NVA izmaksas, kas saistītas ar darba vadītāju nodrošināšanu, sedz par laiku, kādā darba devējam ir pienākums nodrošināt darba vadītāju;
2.1.10. īstenojot atbalstāmo darbību "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai", NVA akceptē jaunieša bezdarbnieka rakstveida vai citā formā izteiktu vēlmi sākt pašnodarbinātību vai uzņēmējdarbību;
2.1.11. atbalstu jaunieša reģionālajai mobilitātei NVA var piešķirt arī tad, ja tas nepieciešams jaunieša dalības atbalstāmajā darbībā "Darbnīcas jauniešiem" laikā un tikai transporta izdevumu segšanai braucieniem uz apmācību vietu un atpakaļ. Piešķirot atbalstu reģionālajai mobilitātei, NVA ievēro pārējos Informatīvajā ziņojumā noteiktos nosacījumus reģionālās mobilitātes atbalsta piešķiršanai apmācību laikā;
2.1.12. NVA valsts atbalsta (de minimis) piešķiršanā ievēro šādus nosacījumus:
2.1.12.1. finanšu atbalstu atbalstāmās darbības "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem" ietvaros NVA sniedz saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013). Sniedzot finanšu atbalstu, papildus ievēro Komisijas 2007.gada 24.jūlija Regulu (EK) Nr.875/2007 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 25.jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 875/2007) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulu (ES) Nr.1379/2013 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.1184/2006 un (EK) Nr.1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 28.decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr.1379/2013), un Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013);
2.1.12.2. izvērtējot piešķiramā de minimis atbalsta apmēru, vērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā minētajiem kritērijiem;
2.1.12.3. pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, NVA ievēro šādus nosacījumus:
2.1.12.3.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1.panta 1.punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;
2.1.12.3.2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas NVA pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru;
2.1.12.3.3. darba devējs finanšu atbalstu nedrīkst apvienot ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz tām pašām kompensējamām izmaksām;
2.1.12.3.4. saņemto finanšu atbalstu uzskaita saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
2.1.12.3.5. finanšu atbalstu nepiešķir, ja darba devējs nav iesniedzis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;
2.1.12.3.6. atbalstāmajās darbībās "Pirmā darba pieredze jaunietim", "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem" un "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem" valsts atbalsts (de minimis) netiek piešķirts, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta;
2.1.12.4. pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, NVA papildus ievēro šādus nosacījumus:
2.1.12.4.1. darba devējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr.1379/2013, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.875/2007 nosacījumus, bet darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr.1408/2013 nosacījumus;
2.1.12.4.2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas NVA pārbauda, vai darba devējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr.875/2007 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr.1408/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru (darba devējiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē);
2.1.13. īstenojot atbalstāmo darbību "Neformālās izglītības programmu īstenošana" un "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana", nepieciešamības gadījumā asistentus jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina izglītības iestāde. NVA asistenta piesaistei nepieciešamās izmaksas paredz kā dotāciju izglītības iestādei ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam, kurās bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies atbalstāmajā darbībā;
2.1.14. īstenojot atbalstāmo darbību "Pirmā darba pieredze jaunietim" un "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)", ka nepieciešamības gadījumā asistentus jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina darba devējs. NVA asistenta piesaistei nepieciešamās izmaksas paredz kā dotāciju darba devējam ne vairāk kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli dienu skaitam, kurās bezdarbnieks ar invaliditāti iesaistījies atbalstāmajā darbībā;
2.1.15. īstenojot atbalstāmo darbību "Neformālās izglītības programmu īstenošana", NVA paredz arī normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, iekļaujot tās uzņēmumu līgumos ar izglītības iestādēm. Ja tās ir iekļautas uzņēmumu līgumos, kas noslēgti pirms 2014.gada 2.janvāra, tad tās uzņēmuma līguma ietvaros attiecina arī no 2014.gada 2.janvāra;
2.1.16. īstenojot atbalstāmo darbību "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana" NVA informatīvajā ziņojumā iekļautās normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzētās veselības pārbaužu izmaksas iekļauj uzņēmumu līgumos ar izglītības iestādēm. Ja tās ir iekļautas uzņēmumu līgumos, kas noslēgti pirms 2014.gada 2.janvāra, tad tās uzņēmuma līguma ietvaros attiecina arī no 2014.gada 2.janvāra;
2.1.17. īstenojot atbalstāmo darbību "Pirmā darba pieredze jaunietim" vienreizējo dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei piešķir, lai pielāgotu darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Mācību vietu pielāgošanai jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti atbalstāmajā darbībā "Pirmā darba pieredze jaunietim" vienreizējo dotāciju nepiešķir;
2.1.18. atbalstāmās darbības "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai attiecināmas ir normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas;
2.1.19. atbalstāmās darbības "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)" īstenošanai attiecināmas ir arī atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas nelabvēlīgākā un īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu mērķa grupas bezdarbnieku darba vadītājam - 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
2.1.20. īstenojot atbalstāmo darbību "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai", attiecināmas ir uzņēmuma līguma izmaksas biznesa plānu sagatavošanā, izvērtēšanā, īstenošanā un uzraudzībā nepieciešamo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem ekspertiem un konsultantiem;
2.1.21. Informatīvajā ziņojumā paredzēto pārējo izmaksu veikšanā 1.kārtas projektu īstenošanā ievēro šādus nosacījumus:
2.1.21.1. ņemot vērā, ka protokollēmuma 2.1.12.1.apakšpunktā paredzētie valsts atbalsta (de minimis) piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 un Komisijas Regulu Nr. 1408/2013 vairs neparedz atbalsta piešķiršanas izņēmumu attiecībā uz grūtībās nonākušiem saimnieciskās darbības veicējiem, NVA neparedz uzņēmuma līguma un atlīdzības izmaksas grūtībās nonākušu saimnieciskās darbības veicēju vērtēšanai, izņemot gadījumu, ja tās veiktas pirms šī protokollēmuma spēkā stāšanās vai arī tās tiek veiktas saistībā ar atbalsta piešķiršanu darba devējiem, kuri darbojas zivsaimniecības nozarē;
2.1.21.2. papildus informatīvajā ziņojumā minētajam projekta īstenošanas personālam attiecināmas ir normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, transporta izmaksas (transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošanu), kā arī telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, uzkopšana, ūdensapgāde), ja tās nav iekļautas telpu nomas līgumos;
2.1.21.3. attiecināmas ir izmaksas mērķgrupas informēšanas pasākumiem, tai skaitā, konferencēm, semināriem, izstādēm, drukātiem materiāliem, kā arī informācijas ievietošanai nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos. Šīs izmaksas projektā var plānot tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par to attiecināmību no Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai finansējuma;
2.1.22. uzņēmumu līgumos, kurus NVA slēdz atbalstāmo darbību "Neformālās izglītības programmu īstenošana", "Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošana", "Darbnīcas jauniešiem", "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" īstenošanai, NVA var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 50% apmērā no attiecīgā līguma summas. Minētais attiecas arī uz līgumiem, kas noslēgti pirms 2014.gada 2.janvāra par to līguma summu, ko atbalstāmo darbību ietvaros finansē 1.kārtas projekts no 2014.gada 2.janvāra;
2.2. VIAA Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 2.kārtas projekta īstenošanā ievēro šādus nosacījumus:
2.2.1. VIAA īsteno atbalstāmo darbību "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana un ieslodzīto izglītošana";
2.2.2. VIAA 2.kārtas projektu īsteno sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. VIAA nepiesaista NVA un Ieslodzījumu vietu pārvaldi kā sadarbības partnerus, bet Informatīvajā ziņojumā noteikto pienākumu veikšanai VIAA ar NVA un VIAA ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi slēdz starpresoru vienošanos;
2.2.3. VIAA nodrošina, ka četru mēnešu laikā, kopš jaunietis izglītības iestādē, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena līdz pusotra mācību gada laikā, ir iesniedzis iesniegumu par uzņemšanu šādā profesionālās izglītības programmā, saņem mācību piedāvājumu vai nu Informatīvajā ziņojumā minētajā atbalstāmajā darbībā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana" izglītības iestādē, kurā jaunietis ir iesniedzis iesniegumu, vai arī citā jaunietim piemērotā izglītības iestādē, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena līdz pusotra mācību gada laikā;
2.2.4. VIAA Informatīvajā ziņojumā minēto projekta iepirkuma plānu pirms iesniegšanas Labklājības ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju;
2.2.5. attiecināmas ir izmaksas mērķgrupas informēšanas pasākumiem, tai skaitā, konferencēm, semināriem, izstādēm, drukātiem materiāliem, kā arī informācijas ievietošanai nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos. Šīs izmaksas projektā var plānot tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par to attiecināmību no Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai finansējuma;
2.2.6. attiecināmas ir izmaksas mērķgrupas profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamo sertifikātu un apliecību iegūšanai;
2.2.7. sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai, t.sk. atbalsta pasākumu īstenošanai ieslodzījuma vietās, attiecināma ir projekta īstenošanā iesaistīto projekta koordinatoru darba samaksa, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
2.2.8. atļaut VIAA īstenot 2.kārtas projekta īstenošanu tiktāl, ciktāl tas neskar Informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalsta pasākumu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena līdz pusotra mācību gada laikā, kam piemērojama vienas vienības izmaksu metodika. Šī atbalsta pasākuma īstenošanu VIAA uzsāk tikai pēc vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju;
2.3. piesaistot projekta vadības personālu uz darba līguma pamata, paredzot tam atlīdzības izmaksas, NVA un VIAA nodrošina, ka projekta vadības personāls tiek piesaistīts uz pilnu darba laika slodzi, nepilnu darba laika slodzi vai daļslodzi, attiecīgi veicot projekta vadības personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku. VIAA projekta vadības personālu var piesaistīt uz nepilnu darba laika slodzi vai daļslodzi pēc šī protokollēmuma 10.punktā minēto vadlīniju izstrādes. Papildus NVA un VIAA netiešo attiecināmo izmaksu ietvaros var paredzēt arī šādas izmaksas:
2.3.1. iekārtu un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 EUR par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu, iegādes izmaksas;
2.3.2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas projekta vadības personālam;
2.3.3. VIAA 2.kārtas projekta īstenošanai netiešās izmaksas paredz kā faktiskās attiecināmās izmaksas un to apmērs kopā nepārsniedz 6,5 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.
3. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē atbalstītā informatīvā ziņojuma "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu" nosacījumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā šī Ziņojuma un protokollēmuma nosacījumiem.
4. Ņemot vērā 2014.gada 11.februārī Ministru kabineta sēdē atbalstīto Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu (prot. Nr.8 42.§), pieņemt zināšanai, ka Informatīvajā ziņojumā minētajā 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 3.kārtā paredzētās darbības kā papildinošu pasākumu kopumu jauniešu aktivizēšanai īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" ietvaros.
5. Pamatojoties uz šī protokollēmuma 4.punktā minēto:
5.1. atbalstīt Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" uzsākšanu 2014.gadā;
5.2. noteikt, ka informatīvajā ziņojumā "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā" (atbalstīts Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdē, prot. Nr.67 92.§) plānotā 10.pasākuma, kas paredz jauniešu, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās, apzināšanas, motivēšanas un aktivizēšanas pasākumus to atgriešanai izglītības sistēmā vai iesaistīšanai darba tirgū īstenošanas uzsākšanu, Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina tikai pēc vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, bet ne vēlāk kā ar 2014.gada 1.septembri;
5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un sadarbības partneriem izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus" vai tā atlases kārtu, kas paredz jauniešu, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās, apzināšanas, motivēšanas un aktivizēšanas pasākumus to atgriešanai izglītības sistēmā vai iesaistīšanai darba tirgū, īstenošanu;
5.4. 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 3.kārtas projekta īstenošanai plānoto kopējo attiecināmo finansējumu 6 000 000 EUR apmērā novirzīt 1. un 2.kārtas projekta īstenošanai;
5.5. atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 92.§) 9.punktu.
6. Labklājības ministrijai nepieciešamības gadījumā līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par nepieciešamajām izmaiņām valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumos darba devējiem, kas darbojas zivsaimniecības nozarē, 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1.kārtā paredzēto atbalstāmo darbību ietvaros.
7. Labklājības ministram līdz 2014.gada 30.jūnijam izveidot Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvo padomi, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas vadlīniju par 8.6.ex-ante kritērija "Ir izstrādāts stratēģisks politikas satvars, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību, tostarp īstenojot Jaunatnes garantijas shēmu" izpildi, kas paredz izveidot starpinstitucionālu sadarbības mehānismu, lai sekmētu Jauniešu garantijas mērķu sasniegšanu un sniegt priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām Jauniešu garantijas atbalstāmo darbību īstenošanas un uzraudzības kārtībā.
8. Labklājības ministram līdz 2014.gada 15.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"", iekļaujot tajā regulējumu mērķa grupas atbalstāmajām darbībām un pieļaujamajām attiecināmajām izmaksām, kas tajos vēl nav paredzēti un kas ietverti Informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā. Ministru kabineta noteikumu projekta saskaņošanu veikt saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 117.punktu.
9. Izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijā šī protokollēmuma 5.2.apakšpunktā minēto vienas vienības izmaksu metodikas projektu.
10. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 15.jūlijam izstrādāt un apstiprināt vadlīnijas, kas ietver vienotus nosacījumus Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros īstenojamo projektu personāla iesaistei projekta administrēšanā uz pilnu darba laika slodzi, nepilnu darba laika slodzi vai daļslodzi.

 
25.§
Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"

TA-421 ____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību informācijas sistēmu pilnveidošanu 2014.gadā, pēc likuma “Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai” izsludināšanas:
3.1. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 28 131 EUR apmērā no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmu 30.00.00 “Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”;
3.2. atbalstīt priekšlikumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai līdzekļus 49 804 EUR apmērā – pārskaitīšanai Rīgas domei, Daugavpils pilsētas domei un Kandavas novada domei, lai nodrošinātu sistēmu pielāgošanu datu nodošanai par trūcīgām un maznodrošinātām personām elektroenerģijas lietotāju atbalstam.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likuma “Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai” izsludināšanas sagatavot pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Finanšu ministrijai pēc likuma „Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai” izsludināšanas samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.68.00 "Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām" 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā, un samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 97.01.00 „Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus programmā 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā.
6. Finanšu ministrijai pēc likuma „Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai” izsludināšanas palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2015.-2017.gadam ik gadu 15 008 EUR apmērā - pārskaitīšanai Rīgas domei, Daugavpils pilsētas domei un Kandavas novada domei, lai nodrošinātu pielāgoto informācijas sistēmu datu nodošanai par trūcīgām un maznodrošinātām personām elektroenerģijas lietotāju atbalstam uzturēšanu.
7. Ekonomikas ministrijai sagatavot likumprojektu „Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””, paredzot likuma 25. prim panta un pārejas noteikumu 10.punkta izslēgšanu, un lūgt Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju iekļaut šos priekšlikumus, sagatavojot likumprojektu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (reģ. Nr.224/Lp11) izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā.
8. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 32.§) „Likumprojekts „Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai”” par aktualitāti zaudējušu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Ingai Gulbei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-973 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai"

TA-496 ____________________________________

(I.Opolais, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"

TA-786 ____________________________________

(Dz.Lagzdiņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora apstiprināšanu"

TA-998 ____________________________________

(U.Augulis, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Bosnijai un Hercegovinai plūdu radīto seku likvidēšanas pasākumos un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1042 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2013.gada II pusē atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā""

TA-980 ____________________________________

(E.Upīte, U.Augulis, B.Broka, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nodrošināt, ka Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros tiek īstenota plānveidīga mācību programma valsts pārvaldē nodarbinātajiem, lai mazinātu administratīvo slogu un veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai.
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt, ka tiek popularizēta klientu apkalpošanas rokasgrāmata – vadlīnijas, kā arī nodrošināta valsts pārvaldē nodarbināto apmācība par minēto vadlīniju īstenošanu valsts pārvaldes darbā.
4. Visām valsts pārvaldes iestādēm sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt, ka tiek veikta nodarbināto apmācība, vienlaikus veicinot nodarbināto izpratni par "vienas pieturas aģentūras" principu un "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanu publisko pakalpojumu nodrošināšanā.
5. Visām valsts pārvaldes iestādēm nodrošināt, ka tiek īstenota aktīva un mērķtiecīga komunikācija ar sabiedrību par visiem plānotajiem un pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem.
6. Izteikt Ministru kabineta politisku atbalstu veiktajiem, kā arī turpmāk plānotajam pasākumiem (jo īpaši dažādu izziņu pieprasīšanas prakses izbeigšanai) administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākas darbības nodrošināšanā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās"

TA-824 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai no 2014.gada nodrošināt vispārējās sadarbības ar Ziemeļu Ministru padomi un tās administrēto mobilitātes programmu koordināciju.
3. Noteikt Ekonomikas ministriju no 2014.gada par atbildīgo institūciju Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmas "Uzņēmējdarbība un rūpniecība" īstenošanai. Programmas izstrādes un īstenošanas procesā konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem.
4. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju no 2014.gada par atbildīgo institūciju Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus programmu 2012.–2016.gadam īstenošanai. Programmas izstrādes un īstenošanas procesā konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem.
5. Noteikt Kultūras ministriju no 2014.gada par atbildīgo institūciju Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmas "Kultūras" īstenošanai. Programmas izstrādes un īstenošanas procesā konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem.
6. Noteikt Valsts administrācijas skolu no 2014.gada par atbildīgo institūciju Ziemeļu Ministru padomes valsts administrācijas programmas īstenošanai.
7. Latvijas dalības Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās īstenošanu no 2014.gada nodrošināt Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai un Valsts administrācijas skolai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
8. Noteikt piešķirto mandātu beigu termiņu ar brīdi, kad atbildībā esošā mobilitātes programma tiek izbeigta.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2013.gada otrajā pusē"

TA-838 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 1.aprīlim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2014.gadā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildes gaitu 2013.gadā"

TA-858 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā"

TA-903 ____________________________________

(J.Upeniece, B.Broka, L.Medina, K.Ozoliņš, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim un Satiksmes ministrijai līdz 2044.gada 31.decembrim nodrošināt īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz visām to valdījumā esošajām zemes vienībām un zemesgrāmatā ierakstāmām būvēm.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju atkārtoti izvērtēt iespējas vienkāršot procedūras ministriju valdījumā esošo nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā, un par izvērtējuma rezultātiem tieslietu ministram sniegt informāciju Ministru kabinetam šī protokollēmuma 4.punktā minētā uzdevuma izpildes gaitā.
4. Jautājumu par īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā nodrošināšanai nepieciešamo papildus finansējumu katrai ministrijai risināt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta reālās iespējas.
5. Aizsardzības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ik gadu līdz 28.februārim iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par šī protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu.
6. Finanšu ministrijai šī protokollēmuma 5.punktā minētās informācijas apkopojumu iekļaut ikgadējā ziņojumā par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanu.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" īstenošanai"

TA-974 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai slēgt līgumu ar Ziemeļu Ministru padomi par projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" ieviešanu, kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas pirmo darbības gadu"

TA-231 ____________________________________

(B.Broka, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas kultūras ministru saprašanās memoranda parakstīšanu "Par Baltijas valstu dalību viesu valsts statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā""

TA-950 ____________________________________

(J.Oga, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas Republikas dalību Baltijas valstu viesu valsts statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas dalībai Baltijas valstu viesu valsts statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par enerģētikas politikas finansēšanu laika posmā no 2014.-2020.gadam"

TA-1045 ____________________________________

(J.Spiridonovs, B.Kņigins, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto informatīvo ziņojumu un tā pielikumu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-905 ____________________________________

(K.Elsta, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1022 ____________________________________

(E.Pole, B.Bāne, R.Naudiņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
42.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu"

TA-1016 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegtā Nolīguma par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu (turpmāk –Nolīgums) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā I.Juhansoni Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2014.gada 27.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1013-IP ____________________________________

(I.Rūse, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesas lietā C-151/14 Eiropas Komisija/Latvijas Republika

TA-1033-IP ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesas lietā C-151/14 Eiropas Komisija/Latvijas Republika.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora p.i. D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu K.Freimani pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-151/14 Eiropas Komisija/Latvijas Republika.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1043 ____________________________________

(B.Beinaroviča, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "Pretim kopējai ES-EKA vīzijai par kosmosa konkurētspējas veicināšanu"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "ESFRI ceļa kartes ieviešana"".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1044 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju „Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu” (pozīcija Nr.2).
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas kompetences jautājumos.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"

TA-995-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību