Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2014.gada 26.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.15

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-992 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma iegādi aizsardzības nozares vajadzībām"

TA-1030 ____________________________________

(J.Karlsbergs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, pēc iespējas ņemot vērā Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretāra 2014.gada 23.maija vēstulē nr.2/20-282 iekļauto ierosinājumu par dalītā maksājuma pirmās daļas apmēra palielinājumu, attiecīgi samazinot nākamā maksājuma daļu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"

TA-827 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Partnerības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus"

TA-1031 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.-2018.gadam""

TA-771 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 1B, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pārdošanu"

TA-790 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zviedru ielā 8, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-826 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1051 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"

TA-803 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""

TA-1055 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-880 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.augustam.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1003 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas zemes vienības:
2.1. nekustamā īpašuma "Ozoli" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0203) sastāvā esošo zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0227), zemes vienību 0,44 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0394) un zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0397) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, par 2595,32 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Saulrieti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3882 002 0019) sastāvā esošo zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0211) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā, par 563,46 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1008 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Strīķi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0207) – zemes vienību 0,25 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0198) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā, par 2600,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Kalnieši P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7464 003 0401) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0398) – Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par 963,00 EUR.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-991 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Medņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3870 002 0001) sastāvā esošo zemes vienību 0,15 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0326) – Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā, par 765,00 EUR.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""

TA-960 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1039 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-1038 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""

TA-1041 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"

TA-910 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-1076 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-739 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"

TA-839 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līguma par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ilonu Jurševsku"

TA-1032 ____________________________________

(U.Augulis, J.Dūklavs, I.Jurševska, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā"

TA-981 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Rolanda Artura Bebra iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-1056-IP ____________________________________

(R.Naudiņš, R.A.Bebris, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus"

TA-1058 ____________________________________

(R.Naudiņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-1057 ____________________________________

(J.Rauga, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1049 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu"

TA-1064 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un līdz 2014.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta noteikumos par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu, paredzot izsaucēja atrašanās vietas informācijas precizitātes un uzticamības kritērijus, kā arī izvērtēt jautājumu par administratīvu atbildību par atrašanās vietas datu nesniegšanu. 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2013.gadu"

TA-1069 ____________________________________

(Dž.Innusa, I.Šņucins, A.Matīss, B.Broka, S.Bajāre, U.Magonis, A.Vilks, A.Strakšas, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju padziļināti izvērtēt valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas jautājumu un satiksmes ministram līdz 2014.gada 2.jūnijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-1075 ____________________________________

(A.Maldups, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Satiksmes ministrijai iespējami ātri precizēt likumprojektā minētās atsauces uz Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noformēt attiecīgus priekšlikumus un satiksmes ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Finanšu ministrijai izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015.–2017.gadam un vidējā termiņa budžeta ietvaru turpmākajiem gadiem, kā arī 2015.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta reālās iespējas.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumu par abpusējiem bezvīzu braucieniem diplomātisko pasu turētājiem"

TA-1079 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"

TA-1084 ____________________________________

(A.Zitcere, B.Broka, L.Medina, M.Lazdovskis, S.Bajāre, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par likumprojektu un jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdē.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju precizēt likumprojekta redakciju, un finanšu ministram līdz 2014.gada 6.jūnijam iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība"

TA-1067 ____________________________________

(A.Lubāns, L.Medina, A.Matīss, B.Broka, I.Gailīte, E.Dreimane, K.Ozoliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdē likumprojektu "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā", kurā paredzēt autoceļu lietošanas nodevas iekasēšanas tiesības privāto tiesību juridiskām personām.


 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveides ieceri"

TA-1088 ____________________________________

(S.Līce, S.Bajāre, R.Kronbergs, B.Broka, A.Matīss, E.Dreimane, R.Osvalde, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Konceptuāli atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu par vienota tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveidi.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2014.gada 1.ceturksnī"

TA-1026 ____________________________________

(N.Sakss, A.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2014.gada 1.ceturksnī".
2. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2013.gadā"

TA-909 ____________________________________

(I.Builis, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2013.gadā".
2. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK"

TA-1048 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Eiropas Komisijai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"

TA-1073 ____________________________________

(Dž.Innusa, I.Šņucins, A.Matīss, U.Augulis, A.Lukstiņš, V.Dombrovskis, A.Vilks, B.Broka, S.Bajāre, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu"

TA-1065 ____________________________________

(J.Golubevs, I.Stepanova, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) noslēgt Ceļu satiksmes likuma 43. septiņi prim pantā paredzēto deleģēšanas līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) iegādi, uzstādīšanu un darbības nodrošināšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam plānam.
3. Iekšlietu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai, paredzot, ka ar fotoradaru darbības nodrošināšanu un naudas sodu uzlikšanu par pārkāpumiem ceļu satiksmē saistītie izdevumi nav lielāki par prognozētajiem valsts pamatbudžeta papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” fotoradariem.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu VAS "Latvijas Pasts" Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto euro ieviešanas pasākumu nodrošināšanai"

TA-933 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1066 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par iespēju paplašināt Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta "Nacionālais integrācijas centrs" funkcijas un piešķirt tam papildus valsts budžeta finansējumu)

TA-656 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.
3. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta Sabiedrības integrācijas fondam pakalpojumu un konsultāciju sniegšanai Latvijas valstspiederīgajiem, kuri vēlas pārcelties uz dzīvi Latvijā, izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošana procesā vienlaikus ar visu ministriju jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
44.§
Par kopējo viedokli attiecībā uz vienota kibernoziedzības novēršanas un apkarošanas centra izveidi

TA-258 ____________________________________

(E.Neimane, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijai.


 
45.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.-30.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1068 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.–30.maija neformālajā sanāksmē.
 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 28.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260

TA-1062-IP ____________________________________

(R.Vesere, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 28.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvas 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 16.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā šādus normatīvo aktu projektus:
4.1. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu";
4.2. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, par elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanu un par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu";
4.3. Ministru kabineta noteikumu projektu "Par prasībām lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi".
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par kuģu vraku un nogrimušu priekšmetu, kas atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos, apskates kontroles sistēmas izveidošanu"

TA-875-IP ____________________________________

(A.Mikiško, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai izveidot darba grupu, lai izstrādātu ar informatīvā ziņojumā paredzētā risinājuma īstenošanu saistītos normatīvo aktu projektus.
3. Darba grupā iekļaut pārstāvjus no Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas. Ja nepieciešams, Aizsardzības ministrijai ir tiesības uzaicināt kā ekspertus citu ministriju pārstāvjus dalībai darba grupā.
4. Darba grupai izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2015.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu projektus.
 
48.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-10-03

TA-664 ____________________________________

(J.Stengrēvics, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-10-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2014-10-03.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu integrācijas iespējām Eiropas Savienības iekšējā elektroenerģijas tirgū"

TA-243-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis, E.Rinkēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Datu valsts inspekcijai, lai nodrošinātu no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošu uzdevumu izpildi"

TA-2194-DV ____________________________________

(L.Medina, S.Plūmiņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Tieslietu ministrijai 2015.gadam 489 730 EUR apmērā un 2016.gadā un turpmāk ik gadu 421 523 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2015. gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2013.gads)"

156-s 

 

Dienesta vajadzībām
 
52.§
Konfidenciāli

60-k

 

 
53.§
Konfidenciāli

159-k 

 

 
 
54.§
Konfidenciāli

160-k 

 

 
 
55.§
Dienesta vajadzībām

TA-1096-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts 2015.gada 12.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 8.punktu)

Rīgā

Nr.30

2014.gada 26.maijā

 

 

 55.§

 Par akciju sabiedrību „Citadele banka” un akciju sabiedrību „Reverta”

TA-1096-DV___________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, A.Vilks, J.Dūklavs, M.Lazdovskis, S.Bajāre, A.Spridzāns, L.Straujuma)

1. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā informatīvā ziņojuma I sadaļā ietverto informāciju par veiktajiem pasākumiem akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesā.

2. (DV) Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju iegādes saistošo piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2014.gada 10.jūnijam.

3. (DV) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdē (prot. Nr.23 31.§ 6.punkts) dotā uzdevuma (attiecībā uz informācijas iesniegšanu par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesa īstenošanas gaitu, kā arī priekšlikumus par turpmāko investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu, ņemot vērā saņemtos saistošos piedāvājumus akciju sabiedrības „Citadele banka” iegādei) izpildes termiņu līdz 2014.gada 16.jūnijam, paredzot jautājuma izskatīšanu Ministru kabinetā 2014.gada 17.jūnijā.

4. (DV) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.

5. (DV) Atbalstīt informatīvā ziņojuma II sadaļā ietvertos kritērijus akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju iegādes saistošo piedāvājumu izvērtēšanai.

6. (DV) Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma III sadaļā ietverto informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju, tajā skaitā Eiropas Komisijai iesniedzamās vēstules projektu, kurā izmantota līdzsvarotā pieeja sadarbībai ar Eiropas Komisiju (informatīvā ziņojuma 1.pielikums).

7. (DV)  Ekonomikas ministrijai aktualizēto restrukturizācijas plānu „Parex Bank Restructuring Plan” (informatīvā ziņojuma 2.pielikums) iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdē.

Atzīmēt, ka minētais jautājums Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā” (TA-1084).

8. DV TEKSTS

9. (DV) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, Finanšu ministrijai (pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Ekonomikas ministrijas) nosūtīt Eiropas Komisijai atbildes vēstuli (informatīvā ziņojuma 1.pielikums).

10. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma III sadaļā sniegto informāciju, Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdē (prot. Nr.14 35.§ 5.punkts) dotais uzdevums (attiecībā uz atsevišķa informatīvā ziņojuma sagatavošanu par darījuma ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku lietderību un darījuma būtiskajiem nosacījumiem) nav aktuāls.

11. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma III sadaļā ietverto informāciju, noteikt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdē (prot. Nr.23 31.§ 4.punkts) dotā uzdevuma (attiecībā uz informācijas sniegšanu par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju) izpildes termiņu līdz 2014.gada 18.jūlijam.

 

Ministru prezidente

Laimdota Straujuma

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Valsts kancelejas direktora

vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja

pienākumu izpildītāja

 

 

Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību