Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2014.gada 3.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"

134-k ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
 
2.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-3516 ____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) „Informatīvais ziņojums „Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem „dienesta vajadzībām” un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām” un rīkojuma projekts „Par projekta „Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana” informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu”” 13.punktā doto uzdevumu.
 
3.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "S.N. un T.D. pret Latviju"

164-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
4.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2014.gada 25.marta spriedumu lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"

165-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, A.Matīss, L.Priedīte-Kancēviča, A.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 343 892 EUR izmaksāšanai Jānim Vistiņam un 875 772 EUR izmaksāšanai Genādijam Perepjolkinam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2014.gada 25.marta spriedumu lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2014.gada 25.marta sprieduma lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2012.gada 25.oktobra un 2014.gada 25.marta spriedumu lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc 2014.gada 25.marta sprieduma paziņošanas iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

 
6.§
Dienesta vajadzībām

TA-1096-DV

 

.
 
7.§
Likumprojekts "Likums par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālām attiecībām"

TA-1098 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot pulkvedi A.Saltupu, nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā, parakstīt saprašanās memorandus.
3. Aizsardzības ministrijai pēc memorandu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot memorandus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
6. Aizsardzības ministrijai pēc Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos akreditācijas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par jaunu valsts budžeta ilgtermiņa saistību uzņemšanos likumprojektā paredzēto pasākumu īstenošanai.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Latvijas Automobiļu federācija""

TA-990 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Statistikas likums"

TA-638 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Šampētera ielā 17A, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-2891 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-985 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 42.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-966 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 42.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-971 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1017 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-820 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, valstij piederošās 1/6 domājamās daļas pārdošanu"

TA-855 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas", Blāzmā, Puzes pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"

TA-870 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-872 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 1C, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-968 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieročiem"

TA-54 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-1093 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-854 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-941 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"

TA-876 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1002" Rundāles novadā nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-940 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi"

TA-907 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-742 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""

TA-915 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-919 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-1131 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 19.panta trešo daļu novirzīt 2013.gada valsts pamatbudžeta pārpalikuma summu 15 613 296,17 EUR (10 973 087 latu) apmērā valsts parāda dzēšanai.
3. Valsts kasei nodrošināt šī protokollēmuma 2.punkta izpildi.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-1130 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem"

TA-1137 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā"

TA-1157 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt nolīguma projekta teksta latviešu valodā un angļu valodā savstarpēju atbilstību un iesniegt attiecīgi precizētu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pilnvarot ekonomikas ministru V.Dombrovski Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1120 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-408 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"

TA-1138 ____________________________________

(A.Vilks, E.Rinkēvičs, Valdis Dombrovskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nodokļu atlaidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic New Technologies" ieguldījumu projektam "Naftas-ķīmijas rūpnīca BNT""

TA-1136 ____________________________________

(A.Maldups, V.Dombrovskis, O.Mihalevičs, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Karinai Adamaitei-Jākabsonei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-1151 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-1149 ____________________________________

(A.Eberhards, S.Šķiltere, R.Naudiņš, A.Siliņš, I.Druviete, S.Liepiņa, V.Dombrovskis, B.Broka, I.Kalviņš, E.Šadris, L.Meņģelsone, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt Partnerības līguma projektu: paredzot nepieciešamību, cita starpā, veidot publisko infrastruktūru pētniecības un attīstības, un inovatīvu projektu īstenošanai; veicot nepieciešamos redakcionālos precizējumus attiecībā uz sabiedrības virzītu vietējo attīstību trešā tematiskā mērķa ietvaros un funkciju deleģēšanu pilsētām atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izteiktajiem priekšlikumiem; norādot, ka trešā tematiskā mērķa ietvaros atbalsts būs pieejams gan finanšu instrumentu, gan neatmaksājama atbalsta veidā atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības izteiktajiem priekšlikumiem; kā arī kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt tās ierosināto redakcionālo precizējumu nepieciešamību. Finanšu ministram iesniegt precizēto plāna projektu Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka ar Partnerības līgumu saistīto jautājumu turpmāka detalizācija notiks tematisko mērķu ietvaros darbības programmas projekta sagatavošanas procesā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"

TA-1142 ____________________________________

(A.Eberhards, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, S.Mertena, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu iekļaut likumprojektu 2014.gada 5.jūnija sēdes darba kārtībā un atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
41.§
Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna projekts 2014.–2016.gadam

TA-626 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstības koncepcijas projekts

TA-1081 ____________________________________

(I.Druviete, R.Kalvāns, L.Šulca, S.Liepiņa, L.Kļaviņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, neparedzot divu jaunu štata vietu izveidi, precizēt izdevumu aprēķinus, saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanu"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par augsta līmeņa starpinstitucionālās darba grupas Eiropas Savienības Vienotā tirgus jautājumos izveidi"

TA-993 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto Informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai divu nedēļu laikā deleģēt augsta līmeņa pārstāvjus (valsts sekretāru vietnieki, departamentu direktori) augsta līmeņa starpinstitucionālajai darba grupai Eiropas Savienības Vienotā tirgus jautājumos un informēt par to Ekonomikas ministriju.
3. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā lūgt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību deleģēt pārstāvjus augsta līmeņa starpinstitucionālajai darba grupai Eiropas Savienības Vienotā tirgus jautājumos.
4. Ekonomikas ministrijai trīs nedēļu laikā ar ekonomikas ministra rīkojumu izveidot augsta līmeņa starpinstitucionālo darba grupu Eiropas Savienības Vienotā tirgus jautājumos.
5. Darba grupas darbība tiek nodrošināta Ekonomikas ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.martam"

TA-1023 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"

TA-655 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"", paredzot bezdarbnieku apmācībā fiksētu kuponu vērtības noteikšanu un mainot arī maksājuma nosacījumus izglītības iestādēm, kā arī nepieciešamības gadījumā pārskatot citu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas nosacījumus/kritērijus;
2.2. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā"", paredzot bezdarbnieka stipendijas apmācību laikā apmēra pārskatīšanu, ņemot vērā apmācību procesā radušās papildu izmaksas ceļu izdevumu segšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijās"

TA-1061 ____________________________________

(E.Bistere, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām atbilstoši savai kompetencei:
2.1. nodrošināt un sekmēt Latvijas-Igaunijas starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai pieņemto lēmumu īstenošanu atbilstoši 2013.gada sēdē noteiktajiem sadarbības virzieniem (informatīvā ziņojuma 2.punkts);
2.2. līdz 2014.gada 1.augustam informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildes gaitu;
2.3. institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas-Igaunijas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai un Latvijas-Lietuvas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk - komisija), 2014. gadā piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses Latvijas-Igaunijas komisijas un Latvijas-Lietuvas komisijas sēdēs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. koordinēt Latvijas puses tematisko apakšgrupu darbu, nepieciešamības gadījumā aktualizējot Latvijas delegāciju sastāvus dalībai Latvijas–Igaunijas komisijas un Latvijas-Lietuvas komisijas sēdēs;
3.2. 2014. gadā piedalīties Latvijas-Igaunijas komisijas sēdes vadībā;
3.3. gadījumā, ja Lietuvas Republika organizē Latvijas-Lietuvas komisijas sēdi 2014.gadā, piedalīties Latvijas-Lietuvas komisijas sēdes vadībā;
3.4. līdz 2015.gada 1.ceturkšņa beigām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas komisijā un Latvijas-Lietuvas komisijā 2014.gadā un turpmāko darbību 2015.gadā.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārvaldības un kontroles sistēmu un ieviešanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-1104 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt šādas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) pārvaldībā un kontrolē iesaistītās iestādes: Labklājības ministrija – vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde, Sabiedrības integrācijas fonds – starpniekstruktūra, Finanšu ministrija – revīzijas iestāde.
3. Labklājības ministrijai, ievērojot partnerības principu, izstrādāt un līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt Eiropas Komisijā darbības programmas projektu Fonda īstenošanai.
4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2014.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā Fonda vadības likumprojektu.
5. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram viena mēneša laikā pēc Fonda vadības likumprojekta pieņemšanas Saeimā 2.lasījumā iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanas kārtību.
6. Atļaut Labklājības ministrijai no 2014.gada 1.jūnija palielināt kopējo amata vietu skaitu par četrām amata vietām, kas tiks finansētas no Fonda tehniskās palīdzības, lai nodrošinātu Fonda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju izpildi.
7. Noteikt, ka Fonda tehniskās palīdzības izmaksu segšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu Fonda pārvaldībā un kontrolē iesaistītajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina, pārdalot no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", tai skaitā, 2014.gadam kopā 134 322 EUR, no tā:
7.1. Labklājības ministrijai vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai 67 596 EUR apmērā;
7.2. Finanšu ministrijai revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2928 EUR apmērā;
7.3. Sabiedrības integrācijas fondam starpniekstruktūras funkciju nodrošināšanai un Fonda ieviešanas uzsākšanai 63798 EUR apmērā.
8. Līdz šī protokollēmuma 7.punktā minētajai līdzekļu pārdalei atbalstīt Fonda tehniskās palīdzības izdevumu priekšfinansēšanu no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda pamatbudžeta un pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas iesaistītajām institūcijām nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz attiecīgajiem Fonda tehniskās palīdzības izmaksu segšanai Valsts kasē atvērtajiem pamatbudžeta izdevumu kontiem.
9. Noteikt Fonda tehniskās palīdzības izmaksas par atbilstošām finansēšanai no Fonda, ja tās atbilst šajā informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2014.gada 1.janvārī.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-1141 ____________________________________

(A.Lubāns, S.Mertena, A.Matīss, Ģ.Blumers, B.Broka, U.Augulis, R.Kronbergs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā sēdes laikā Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas kopīgi formulēto saskaņoto priekšlikumu likumprojekta precizēšanai.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu un tā anotāciju, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1155 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei-Godmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē.
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmei

TA-1159 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Ceturtā dzelzceļa pakotne: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu; Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādātā versija); Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija) -– politiskā vienošanās;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos – politiskā vienošanās;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr.2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (Pirmais lasījums) – progresa ziņojums;
2.4. Eiropas Savienības Jūras Transporta politikas līdz 2018.gadam vidustermiņa pārskats un tās perspektīvas līdz 2020.gadam – Padomes Secinājumu projekts.
3. Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Interneta politika un pārvaldība-Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā""

TA-1161 ____________________________________

(M.Andžāns, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Interneta politika un pārvaldība — Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā"".
3. Ņemot vērā interneta pārvaldības jautājumu pieaugošo aktualitāti un to izskatīšanu dažādās sanāksmēs Eiropas Savienības un citu institūciju ietvaros, noteikt, ka nacionālajā pozīcijā Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Interneta politika un pārvaldība — Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā"" formulētā Latvijas Republikas pozīcija izmantojama kā vadlīnijas pozīcijas paušanai arī citās sanāksmēs, kurās tiek apspriesti interneta pārvaldības jautājumi.

 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"

TA-1160 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis, A.Matīss, U.Augulis, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt nacionālo pozīciju, ņemot vērā ekonomikas ministra, satiksmes ministra, labklājības ministra un ārlietu ministra izteiktās piezīmes attiecībā uz tautsaimniecības sektoriem, esošās situācijas raksturojumu un argumentācijas izklāsta papildināšanu, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1165 ____________________________________

(S.Mertena, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju projektus šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.7 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā";
2.3. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi";
2.4. pozīcija Nr.4 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām";
2.5. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības aģentūras krimināltiesiskajai sadarbībai (Eurojust) izveidošanu".
3. Tieslietu ministrei B.Brokai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību starpposma rekomendāciju īstenošanu"

TA-1070-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas valdības komentārus par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību starpposma rekomendāciju īstenošanu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Latvijas valdības komentāru tulkošanu angļu valodā atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un to iesniegšanu Eiropas Padomē līdz 2014.gada 6. jūnijam.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2013.gadu"

TA-1069 ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Kaļāne, A.Matīss, A.Vilks, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministram A.Vilkam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, ņemot vērā tā ietekmi uz valsts budžetu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts 2015.gada 12.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.31

2014.gada 3.jūnijā

 6.§

 Par akciju sabiedrību

„Citadele banka” un akciju sabiedrību „Reverta”

 TA-1096-DV ______________________________________________________

(V.Loginovs, L.Kļaviņa, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrību „Citadele banka” un akciju sabiedrību „Reverta”.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, Finanšu ministrijai (pēc attiecīgas informācijas saņemšanas no Ekonomikas ministrijas) nosūtīt Eiropas Komisijai 2014.gada jūnijā aktualizēto restrukturizācijas plānu „Parex Bank Restructuring Plan” (informatīvā ziņojuma pielikums).

3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka ar Finanšu ministriju informatīvais ziņojums un restrukturizācijas plāns ir saskaņots.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietnieka

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta

vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību