Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2014.gada 17.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Ārlietu ministrs

 -

E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-1091 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""

TA-1234 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par kuģu P-02 un P-03 atsavināšanu"

TA-1052 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-1226 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām""

TA-1230 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu""

TA-1229 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1083 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-173 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-749 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība, valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības kārtība privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"

TA-886 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""

TA-1060 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"

TA-1225 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1113 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.8 "Par zemesgabalu pārdošanu""

TA-1124 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"

TA-1125 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1173 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1204 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Talsu ielā 112, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1097 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pēc valsts nekustamā īpašuma Talsu ielā 112, Ventspilī, nodošanas Finanšu ministrijas valdījumā Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumu ar Iekšlietu ministriju (Nodrošinājuma valsts aģentūru) par nekustamā īpašuma – (kadastra Nr.2700 527 0005) trīsstāvu ēkas (kadastra apzīmējums 2700 027 0106 003) Talsu ielā 112, Ventspilī, pirmā stāva telpu grupu Nr.002 (atbilstoši 1999.gada būves tehniskās inventarizācijas lietai), otrā stāva telpu grupu Nr.005 (atbilstoši 1999.gada būves tehniskās inventarizācijas lietai) un trešā stāva telpu grupu Nr.006 (atbilstoši 1999.gada būves tehniskās inventarizācijas lietai), nekustamā īpašuma (kadastra Nr.2700 027 0106) palīgceltni (garāžu) (kadastra apzīmējums 2700 027 0106 002), kā arī suņu novietnes (mītnes) Nr.1–5 un suņu pastaigas laukumu, kas atrodas pie administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 2700 027 0106 001) Talsu ielā 112, Ventspilī, – lietošanu.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-942 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-943 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-944 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-947 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-952 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-953 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu""

TA-954 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

TA-955 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"

TA-1214 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 15.septembra rīkojumā Nr.548 "Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju""

TA-393 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums", nosakot, ka Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas personālsastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

TA-924 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""

TA-963 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (likumprojektu pakete).

 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-964 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"" (likumprojektu pakete).

 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1152 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-1150 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-1187 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"

TA-1035 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

TA-1186 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-1185 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums""

TA-970 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošā Alauksta ezera, Ineša ezera, Juvera ezera, Taurenes ezera un zem tiem esošās zemes nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā"

TA-1128 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera, Lilastes ezera, Lielā Baltezera, Mazā Baltezera, Gaujas un zemes zem tiem nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"

TA-1037 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā"

TA-1040 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-863 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1051 "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība""

TA-1007 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1108 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība"

TA-1253 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1254 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1285 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-1256 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1298 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2015.gadā 517 726 EUR apmērā, 2016.gadā 523 505 EUR apmērā un 2017.gadā 529 284 EUR apmērā, lai nodrošinātu medikamentu iegādi cistiskās fibrozes pacientu ambulatorai ārstēšanai, ar retajām slimībām slimojošajiem bērniem medikamentozo ārstēšanu, ņemot vērā pacientu skaita pieaugumu, un Valsts asins donoru centram asins plazmas preparātu iegādi, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
50.§
Noteikumu projekts "Par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma nolīgumu"

TA-1300 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Pilnvarot Veselības ministrijas valsts sekretāru parakstīt nolīgumu.

 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1258 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

TA-1261 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""

TA-1260 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""

TA-1262 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""

TA-1263 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un to pilnvaroto pārstāvju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksu par datu uzturēšanu apmērs un samaksas kārtība"

TA-1271 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" īstenošanai"" dotā uzdevuma izpildi

TA-1284 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā Ziemeļu Ministru padomes biroja veikto finansējuma samazinājumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros apstiprinātā projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" īstenošanai, projekta finansējuma apjoms ir 9 231 EUR, no kuriem programmas finansējums 65% apmērā ir 6 000 EUR, bet nacionālais līdzfinansējums – 3 231 EUR. Projekta avansa maksājums 85% apmērā no programmas līdzfinansējuma daļas ir 5 100 EUR, bet gala maksājums 15% apmērā ir 900 EUR.
2. Izpildot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 36.§) 3.punktā doto uzdevumu, projekta ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" 4 131 EUR apmērā, tai skaitā priekšfinansējums (15% no programmas finansējuma) 900 EUR apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 3231 EUR apmērā (35% no kopējās projekta summas).

 
58.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1255 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot tiesību akta projektus par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.902 “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” un par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.560 “Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis” un noteiktā kārtībā iesniegt tos Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

 
59.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1305 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-1303 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Šadris, S.Liepiņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 1.3.apakšpunktu, nosakot, ka pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 90 611 834 EUR, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.2012/0010/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/011 „Baltijas ciklotrona centra izveidošana pētniecības pakalpojumu komercializēšanai” īstenošanas gaitu, tai skaitā līguma laušanu par minētā projekta īstenošanu, līdz 2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstība fonda finansējuma pārdali 12 094 408 EUR apmērā no 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” uz 2.1.2.4.aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, kā arī 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros pieejamo finansējuma atlikumu, līdz 2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus:
3.1. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, pārdalot 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros pieejamo publisko finansējumu 2.1.1.2.aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” un zinātnisko institūciju institucionālās attīstības atbalsta programmas, kuru plānots ieviest 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros, īstenošanai;
3.2. Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes “Zinātnes infrastruktūras attīstība” otro projektu iesniegumu atlases kārtu”, samazinot pieejamā publiskā finansējuma apmēru par 12 094 408 EUR;
3.3. Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu”, samazinot pieejamo publisko finansējumu par apjomu, par kādu nav noslēgti līgumi par projektu īstenošanu un nav pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, 2.1.1.1.aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā 2.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros pieejamo finansējuma atlikumu, līdz 2014.gada 1.augustam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)””, palielinot pieejamā publiskā finansējuma apmēru par 1 000 000 EUR, vai izstrādāt jaunus Ministru kabinetu noteikumus par 2.1.1.2.aktivitātes “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” otrās kārtas īstenošanu.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 7.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav attiecināms uz Izglītības un zinātnes ministrijas ieviestajām aktivitātēm darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros. Neatbilstību un lauzto līgumu atbrīvoto finansējumu, kas nav izmaksāts vai ir atgūts no finansējuma saņēmēja, var izmantot darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” aktivitāšu ieviešanai.
6. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 15.augustam informēt Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par atbrīvoto finansējumu (neatbilstībām, lauztajiem līgumiem, kā arī finansējumu, par kuru nav noslēgti līgumi vai vienošanās par projekta īstenošanu) 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros un nodrošināt minētās informācijas iesniegšanu izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē, lai lemtu par minētā finansējuma tālāku izlietojumu 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros.

 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""

TA-1304 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1307 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Šadris, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 1.7.apakšpunkta redakciju, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-1308 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""

TA-1309 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā-atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"" nolikums"

TA-1273 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1318 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-1310 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma )

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi"

TA-1036 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1247 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem"

TA-1021 ____________________________________

(M.Stepiņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""

TA-130 ____________________________________

(D.Piebalga, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par B.Bāni"

TA-1277 ____________________________________

(A.Vilks, B.Bāne, S.Bajāre, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses"

TA-1274 ____________________________________

(V.Heniņš, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
74.§
Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses"

TA-1275 ____________________________________

(V.Heniņš, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
75.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1283 ____________________________________

(A.Matīss, B.Broka, D.Tauriņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai tieslietu ministres B.Brokas sniegto informāciju, ka viņa nepiedalās jautājuma izskatīšanā.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1295 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekavējoties informēt Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Satiksmes ministriju par līguma par projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs" (prot. Nr.25 26.§) 7.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav attiecināms uz Kohēzijas fonda finansējumu 2 725 306 EUR apmērā, kas atbrīvojies, pārtraucot projekta Nr.3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/SM/003 "Ventspils lidostas attīstības projekts" īstenošanu, un Kohēzijas fonda finansējumu 15 750 000 EUR apmērā, kas atbrīvojies, pārtraucot projekta Nr.3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" īstenošanu.

 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām""

TA-1286 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""

TA-1287 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.


 
79.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""

TA-1288 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN - T"""

TA-1289 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

TA-1290 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"", precizējot projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus un paredzot jaunu projektu iesniegumu atlasi.

 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-1292 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-1293 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-1294 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc informācijas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par līguma par projekta Nr. 3DP/3.3.1.6.0/12/IPIA/VARAM/001 „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu laušanu.

 
85.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam"

TA-1302 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Broka, L.Medina, G.Kalniņš, U.Augulis, S.Šķiltere, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot informatīvo ziņojumu un konkrētus, saskaņotus priekšlikumus par kadastrālo vērtību bāzes 2015.gadam noteikšanu un par turpmākiem risinājumiem, un tieslietu ministram triju nedēļu laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
86.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.784 "Par Satversmes aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu""

TA-1266 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).
 
87.§
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība, de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"

TA-1203 ____________________________________

(D.Berkolde, I.Gailīte, L.Straujuma )

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai steidzami iesniegt attiecīgajā Saeimas komisijā priekšlikumu likumprojekta "Komercdarbības atbalsta kontroles likums" pārejas noteikumiem par šī protokollēmuma 1.punktā minēto noteikumu spēkā esamības termiņu.

 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-1213 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta apakšprogrammas 96.02.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (centralizētie iepirkumi)" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 302 420 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 8 000 EUR apmērā, tajā skaitā atalgojumam 8 000 EUR, un izdevumus uzturēšanas izdevumu transfertiem uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 96.00.00 "Latvijas prezidentūras nodrošināšana 2015.gadā" 294 420 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei starp budžeta apakšprogrammām, samazinot apakšprogrammas 96.02.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (centralizētie pasākumi)" ietvaros izdevumus precēm un pakalpojumiem 59 915 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus apakšprogrammas 96.03.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (ministrijas pasākumi)" ietvaros precēm un pakalpojumiem 59 915 EUR apmērā.
4. Ārlietu ministrijai un Kultūras ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par valsts 2014.gada budžeta līdzekļu pārdali.

 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.maijam paveiktajiem un plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-1236 ____________________________________

(A.Andreičika, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ar 2014.gada 1.jūliju uzskatīt par izpildītiem ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" izveidotajai Vadības komitejai un tās padotībā esošajām ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 58.§) "Par pasākumiem, kas veicami, lai sagatavotos Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" 3.punktā noteiktajām darba grupām dotos uzdevumus.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 
90.§
Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā"

TA-811 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loka pārskatīšanu"

TA-913 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai pārskatītu ar celiakiju slimo bērnu loku, kas saņem valsts atbalstu, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Labklājības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām un atbalstīta finansējuma piešķiršana šā protokollēmuma 2.punktā minētajam mērķim, ja nepieciešams, sagatavot un līdz 2014. gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte".

 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"

TA-1014 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai līdz Iekšējā drošības biroja pārveidošanai par iekšlietu ministra pārraudzībā esošu institūciju veikt pasākumus, lai nepieļautu, ka Valsts policijas Iekšējā drošības biroja amatpersonas savos lēmumos atsaucas tikai uz lokālo Valsts policijas struktūrvienību amatpersonu veiktajām dienesta pārbaudēm un tajās konstatēto, un novērstu sūdzību formālu izskatīšanu un nodrošinātu Valsts policijas Iekšējā drošības biroja amatpersonu veikto izmeklēšanu objektivitāti.
3. Aicināt Ģenerālprokuratūru, lai uzlabotu sūdzību par valsts amatpersonu iespējami veiktu vardarbību izskatīšanas un uzraudzības kvalitāti un nodrošinātu maksimāli objektīvu sūdzību izvērtēšanu un uz pārbaudītiem apstākļiem balstītu motivētu lēmumu pieņemšanu, izvērtējot katra prokurora profesionālo darbību, izanalizēt prokurora funkciju izpildes kvalitāti, tai skaitā izskatot personu iesniegumus un sūdzības, un nepieciešamības gadījumā veikt atsevišķu ieteikumu izstrādi konstatēto pārkāpumu novēršanai.
4. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai pilnveidot normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu, ka Valsts policijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes uzņemtie videoieraksti no dienesta transportlīdzekļiem un dienesta telpām, kur tiek veiktas jebkādas darbības ar personām, tiek saglabāti tik ilgu laika periodu, lai nodrošinātu sūdzību objektīvu izmeklēšanu.
5. Iekšlietu ministrijai, sadarbojoties ar kompetentajām iestādēm, turpināt izglītot Valsts policijas amatpersonas par jautājumiem, kas saistīti ar miesas bojājumu precīzu un kvalitatīvu dokumentāciju aizturēšanas protokolos, un šo jautājumu nozīmi Iekšējā drošības biroja amatpersonu veikto izmeklēšanu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu kontekstā.
6. Tieslietu ministrijai, sadarbojoties ar kompetentajām iestādēm, informēt Ieslodzījuma vietu pārvaldi par pienācīgu, vispusīgu un savlaicīgu ieslodzīto personu medicīnas dokumentācijas aizpildīšanas nozīmi Iekšējā drošības biroja amatpersonu veikto izmeklēšanu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu kontekstā.
7. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 1.janvārim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par attiecīgo šī protokollēmuma 4., 5. un 6.punktā minēto uzdevumu izpildi.
8. Aicināt Ģenerālprokuratūru līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par šī protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildi.
9. Iekšlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Ģenerālprokuratūrai šajā protokollēmumā paredzēto uzdevumu īstenošanu nodrošināt tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"

TA-1012 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Krimināllikumā informatīvajā ziņojumā minēto problēmu risināšanai.
3. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi veikt analīzi par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma, likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" un Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumu Nr.587 "Filmu klasifikācijas noteikumi" piemērošanu, izstrādājot priekšlikumus, lai novērstu informācijas, kas ietver aicinājumu uz naidu un vardarbību, izplatīšanu publiskā, tostarp interneta vidē (piemēram, interneta portāli, sociālie tīkli un citas publiska rakstura platformas), un kultūras ministram līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
94.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammā 23.01.00 Valsts vides dienests 2014.gadā"

TA-1162 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2014.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas 23.00.00 "Vides politikas īstenošana" apakšprogrammā 23.01.00 "Valsts vides dienests" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 42 779 EUR un palielinot izdevumus atlīdzībai 42 779 EUR apmērā (tajā skaitā atalgojumam 34 614 EUR apmērā) 5 papildu amata vietu (kuģa vadīšanas komanda) uzturēšanai, lai nodrošinātu zvejas kontroli, vides piesārņojuma kontroli un vides monitoringu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bāzes izdevumus 2015., 2016., 2017.gadam un budžeta apakšprogrammas 23.01.00 "Valsts vides dienests" ietvaros ikgadēji samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 88 089 EUR apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 88 089 EUR apmērā, tajā skaitā atalgojumam 71 276 EUR, lai nodrošinātu 5 papildu amata vietu (kuģa vadīšanas komanda) uzturēšanu.

 
95.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par ēnu ekonomikas apkarošanas un kontrabandas mazināšanas uzraudzības padomi)

TA-1333, SAN-872 ____________________________________

(I.Šņucins, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2014.gada 10.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā tiesību akta projektu par Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes izveidošanu Ministru prezidenta vadībā.

 
96.§
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"

TA-1316 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Stepanova, J.Plūme, R.Bremšmits, I.Dundure, E.Papule, I.Mikiško, I.Druviete, A.Vilks, A.Matīss, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka noteikumi 2014. un turpmākajos gados tiek īstenoti ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
97.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-818 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Stepanova, J.Plūme, R.Bremšmits, I.Dundure, E.Papule, I.Mikiško, I.Druviete, A.Vilks, A.Matīss, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka noteikumi tiks īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas un 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” esošā finansējuma ietvaros, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 31.augustam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai jaunu noteikumu projektu par pedagogu darba samaksu.

 
98.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-819 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Stepanova, J.Plūme, R.Bremšmits, I.Dundure, E.Papule, I.Mikiško, I.Druviete, A.Vilks, A.Matīss, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka noteikumi tiks īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas un 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” esošā finansējuma ietvaros, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 31.augustam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai jaunu noteikumu projektu par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
5. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 6.maija sēdē dotajam uzdevumam (prot. Nr.26 27.§) ir izvērtējusi nepieciešamo resursu apjomu pedagogu darba samaksai 2014.gadā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru 62.resoram “Mērķdotācijām pašvaldībām” 2014.gada septembrim – decembrim, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tai skaitā finansējumu par pedagogu papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu darbu labošana) un atbalsta pasākumu (konsultācijas, pagarinātās dienas grupas) veikšanu 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai izglītojamo skaita pieaugumam privātajās izglītības iestādēs pedagogu darba samaksai atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā 2014.gada 27.maijā, konstatējot, ka:
5.1. pilnu finansējuma apmēru pedagogu darba samaksai 62.resoram “Mērķdotācijām pašvaldībām” atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā 2014.gada 27.maijā 2014.gada septembrim – decembrim un 2015.gadam iespējams nodrošināt piešķirtā finansējuma ietvaros;
5.2. lai no 2014.gada 1.septembra Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 „Kārtība, kādā valsts finansē pirmskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējas izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes” paredzētajam atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā 2014.gada 27.maijā, 2014.gadā papildus nepieciešami 747 810 EUR, 2015.gadā papildus nepieciešami 827 241 EUR.
6. Lai 2014.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 „Kārtība, kādā valsts finansē pirmskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējas izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes” paredzētajam, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai izmantot neizlietoto līdzekļu atlikumu, kas 2014.gada pirmajā un otrajā ceturksnī izveidojies no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” piešķirtajiem līdzekļiem valsts atbalsta izmaksai bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
7. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu privātajās izglītības iestādēs atbilstoši 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 „Kārtība, kādā valsts finansē pirmskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējas izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes” paredzētajam 2015.gadā, Izglītības un zinātnes ministrijai 2015.gadam apstiprinātās valsts pamatbudžeta bāzes ietvaros atļaut mainīt apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” piešķirtā finansējuma mērķi, pārdalot finansējumu 827 241 EUR apmērā pedagogu darba samaksas privātajās izglītības iestādēs nodrošināšanai no piešķirtajiem līdzekļiem valsts atbalsta izmaksai bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā 2014.gada 1.septembrī izvērtēt nepieciešamo resursu apjomu pedagogu darba samaksai 2015.gadā, lai nodrošinātu pilnu finansējuma apmēru 62.resoram “Mērķdotācijām pašvaldībām” un Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” 2015.gadam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un nepieciešamības gadījumā, ja konstatētas būtiskas izglītojamo skaita izmaiņas starp programmām, iesniegt attiecīgus priekšlikumus finansējuma pārdalei piešķirtā finansējuma ietvaros.

 
99.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"

TA-1311 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Stepanova, J.Plūme, R.Bremšmits, I.Dundure, E.Papule, I.Mikiško, I.Druviete, A.Vilks, A.Matīss, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai no 2014.gada 1.septembra Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” ietvaros nodrošinātu piemaksas privāto izglītības iestāžu pedagogiem, kuri 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai 2014.gadā šim mērķim izmantot neizlietoto līdzekļu atlikumu, kas 2014.gada pirmajā un otrajā ceturksnī izveidojies Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” no piešķirtajiem līdzekļiem valsts atbalsta izmaksai bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Lai nodrošinātu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” noslēgšanās (2012./2013.m.g. un 2013./2014. m.g.) 2015.gadā:
3.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 2015.gadam apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” apstiprināto valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu ietvaros atļaut mainīt piešķirtā finansējuma mērķi, pārdalot finansējumu 13 023 EUR apmērā no piešķirtajiem līdzekļiem valsts atbalsta izmaksai bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
3.2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu samazināt Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gadam apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm” apstiprinātos valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus par 79 254 EUR, pārdalot tos uz:
3.2.1. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 46 749 EUR;
3.2.2. Kultūras ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Kultūrizglītība” 30 096 EUR;
3.2.3. Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.37.00. “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2 409 EUR;
3.3. Kultūras ministrijai un Labklājības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā paredzētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par 2015.gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu palielināšanu.
3.4. Finanšu ministrijai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas un Labklājības ministrijas priekšlikumiem precizēt 2015.gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus.

 
100.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 24.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1279 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 24.jūnija sanāksmē.

 
101.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība, 31.sadaļā Ārējā, drošības un aizsardzības politika un 32.sadaļā Finanšu kontrole

TA-1276 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Melnkalnes Eiropas Savienības pievienošanās sarunu 4., 31. un 32.sadaļas atvēršanu.
 
102.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 26.-27.jūnija sanāksmei

TA-1278 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomē 2014.gada 26.-27.jūnijā izskatāmajiem jautājumiem".
3. Atbalstīt Eiropas Savienības un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Ukrainas, no otrās puses, nobeiguma akta par asociācijas līgumu projekta parakstīšanu.
 
103.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 23.jūnija sanāksmei

TA-1282 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 23.jūnija sanāksmei: Nr.15 "Ukraina", Nr.10 "Sīrija" un Nr.4 "Ēģipte".
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 23.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 23.jūnija sanāksmē.

 
104.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1299 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts par ekonomisko krīzi un veselības aprūpi;
2.2. Padomes secinājumu projekts par uzturu un fiziskām aktivitātēm.
3. Veselības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
105.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1317 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanā no tā (pozīcija Nr.1);
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (pozīcija Nr.2);
2.3. Padomes secinājumu projekts par sievietēm un ekonomiku: ekonomiskā neatkarība nepilna darba laika nodarbinātības un pašnodarbinātības kontekstā (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrijas valsts sekretārei I.Jaunzemei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, nolasīt sanāksmē šī protokola 107.paragrāfā minēto skaidrojumu un aicināt to pieņemt zināšanai.

 
106.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-127/14 Surmačs

TA-1314-IP ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-127/14 Surmačs.
2. Finanšu ministrijai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti L.Skolmeistari pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-127/14 Surmačs.

 
107.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 19.jūnija Euro grupas un 2014.gada 20.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei

TA-1323 ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Druviete, U.Augulis, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs" (pozīcija Nr.3).
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju projektu Latvijai attiecībā uz 2014.gada Nacionālo reformu programmu un Eiropas Savienības Padomes viedokļa projektu par Latvijas Stabilitātes programmu; Par Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju projektu euro zonas dalībvalstīm attiecībā uz ekonomikas politikas vadlīniju ieviešanu" (pozīcija Nr.1).
4. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami sagatavot skaidrojumu par Eiropas Savienības Padomes rekomendācijās Latvijai 10.apsvērumā izteikto viedokli un iesniegt to Labklājības ministrijai un Ekonomikas ministrijai.
5. Finanšu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju un informatīvo ziņojumu atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2014.gada 18.jūnijā.
6. Ekonomikas ministrijai precizēt nacionālo pozīciju, ņemot vērā sēdē izteiktās piezīmes par Eiropas Savienības Padomes rekomendācijās Latvijai izteikto viedokli, un informatīvo ziņojumu, kā arī ņemot vērā Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātos priekšlikumus, ja tādi tiks izteikti 2014.gada 18.jūnijā.
7. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2014.gada 19.jūnija sanāksmē. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 20.jūnija sanāksmē.

 
108.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1169-IP ____________________________________

(M.Brencis, I.Stepanova, R.Naudiņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
109.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103

TA-846 ____________________________________

(O.Paipala, U.Augulis, R.Vējonis, J.Dūklavs, B.Broka, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103.
Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2014-11-0103.
3. Pieņemt zināšanai labklājības ministra U.Auguļa, aizsardzības ministra R.Vējoņa un zemkopības ministra J.Dūklava sniegto informāciju, ka viņi nepiedalās jautājuma izskatīšanā.

 

110.§
(iebildums par Ministru kabineta sēdes protokolu) Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 45.§) "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"

TA-1216-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 45.§) "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju" negrozīt.
 
111.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveidi un peļņas novirzīšanu tajā"

TA-1339-IP ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Latvijas pārstāvi Eiropas Stabilitātes mehānisma valdes 2014.gada 19.jūnija sēdē balsot par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveidi un peļņas novirzīšanu tajā.

 
112.§
Dienesta vajadzībām

TA-1312-DV ____________________________________

 

 

.
 
113.§
Konfidenciāli

60-k ____________________________________

 

 

.
 
114.§
Informatīvais ziņojums "Par Aizsardzības ministrijas uzņemto valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildes gaitu un izpildei nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu projekta "Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija" pirmās kārtas realizācijai"

173-k ____________________________________

 

 

Dienesta vajadzībām
 
115.§
Par Valsts apdraudējuma analīzi

169-s____________________________________

(J.Maizītis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto Valsts apdraudējuma analīzi (klasificēts dokuments).
2. Valsts kancelejai nosūtīt Valsts apdraudējuma analīzi Valsts prezidenta kancelejai izskatīšanai Nacionālās drošības padomē.
 
116.§
Konfidenciāli

190-k____________________________________

 

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Valsts kancelejas direktora vietā - 
 Valsts kancelejas direktora vietnieka
tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta
vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts 2015.gada 7.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 3. un 4.punktu)

Rīgā

Nr.33

2014.gada 17.jūnijā

 112.§

 Informatīvais ziņojums „Par līguma sarunām ar konsultantu”

 TA-1312-DV ______________________________________________________

(L.Straujuma, M.Lazdovskis, V.Loginovs, J.Dūklavs, U.Augulis, A.Matīss, A.Vilks, R.Kozlovskis, S.Bajāre, D.Berkolde, K.Zakulis, R.Vējonis, A.Spridzāns, E.Rinkēvičs)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes L.Straujumas sniegto informāciju, ka viņa, ievērojot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, nepiedalās informatīvā ziņojuma izskatīšanā un sēdi šajā jautājumā vada ārlietu ministrs.

2. (DV) Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesu.

3. DV TEKSTS

4. DV TEKSTS

5. (DV) Aicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku iesaistīties akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesā, nepiedaloties lēmumu pieņemšanā.

6.  (DV) Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 26.jūnija ārkārtas sēdē precizētu informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesa īstenošanas gaitu, visu potenciālo investoru iesniegtajiem piedāvājumiem un to izvērtējumu (atbilstība noteiktajiem kritērijiem, piedāvātā cena u.tml.), informāciju par darījuma fiskālo ietekmi, kā arī priekšlikumus par turpmāko investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu.

 

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Valsts kancelejas direktora vietā-

Valsts kancelejas direktora vietnieka

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta

vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

Skatīt darba kārtību