Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2014.gada 8.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam""

TA-1302 ____________________________________

(A.Kaļāne, J.Dūklavs, A.Ozols, B.Bāne, L.Straujuma)

 

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" un izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
"6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2014.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, izvērtējot iespējas izmantot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu vai citus iespējamos mehānismus bez negatīvas fiskālās ietekmes, lai nodrošinātu lēnāku nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei, un nodoklis pakāpeniski sasniegtu apmēru, kāds aprēķināms, par nodokļa bāzi izmantojot tirgus vērtībai tuvināto kadastrālo vērtību.".

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1170 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-1232 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 59.§) "Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1235 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 59.§) "Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 15.septembrim.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-1241 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1084 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"" par aktualitāti zaudējušu.

 
7.§
Noteikumu projekts "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums"

TA-1109 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, Dagdas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1257 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""

TA-1430 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-1431 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1191 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu""

TA-1381 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""

TA-1297 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-1184 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”, ar kuru izslēdz normu par pieteikuma iesniegšanu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai.


 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils-Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1240 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Gājēju celiņš” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5670 005 0005) – zemes vienību 0,24 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5670 005 0070) – Kūku pagastā, Krustpils novadā, par 2774,60 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 546,97 EUR apmērā.

 
16.§
Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"

TA-1002 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"

TA-1382 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Mērsraga novada administratīvajā teritorijā esošās Engures ezera daļas un zemes zem tās nodošanu Mērsraga novada pašvaldības valdījumā"

TA-1404 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā esošo Černostes, Meirānu, Tiskādu, Feimaņu un Virtūkšņa ezeru un zem tiem esošās zemes nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā"

TA-1166 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""

TA-1446 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Grantu shēmas "Sākuma kapitāla instruments" (Seed Money Facility) ietvaros"

TA-1439 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības Grantu shēmas "Sākuma kapitāla instruments" (Seed Money Facility) ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas finansēšanai 37 072 EUR, tajā skaitā līdzfinansējums 9 671 EUR apmērā un priekšfinansējums 27 401 EUR apmērā. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014. gadam – 29 004 EUR un 2015. gadam – 8 068 EUR, tajā skaitā:
2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 33 833 EUR apmērā, tajā skaitā 25 007 EUR priekšfinansējumam, 8 826 EUR līdzfinansējumam. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014. gadam – 26 845 EUR un 2015. gadam – 6 988 EUR;
2.2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 3 239 EUR apmērā, tajā skaitā 2 394 EUR priekšfinansējumam, 845 EUR līdzfinansējumam. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014. gadam – 2 159 EUR un 2015. gadam – 1 080 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā minēto pasākumu īstenošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) nodrošināt, ka 2015. gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Eiropas Komisijas atmaksātie līdzekļi par projektu īstenošanu.

 
22.§
Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam"

TA-1448 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam"

TA-1449 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām""

TA-1455 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un veic galvojumu sniegšanu un uzraudzību"

TA-1336 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1158 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"

TA-1114 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–nodibinājumam "Kokneses fonds""

TA-1390 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Programmas projekts "ESPON 2020 teritoriālās sadarbības programma"

TA-1450 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"

TA-1460 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Skujiņa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par S.Bajāres atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-1451 ____________________________________

(I.Liepa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par J.Plūmes iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-1452 ____________________________________

(I.Liepa, J.Plūme, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-1454 ____________________________________

(I.Liepa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Plūmei savienot amatus"

TA-1453 ____________________________________

(I.Liepa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"

TA-1465 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm palielināšanu"

TA-1207 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai palielinātu valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 2015.gadā 541 833 EUR apmērā, 2016.gadā 550 022 EUR apmērā un 2017.gadā 550 022 EUR apmērā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram mēneša laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" pieņemšanas Saeimā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1077 "Noteikumi par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm".

 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanas izdevumiem)

TA-1197 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par valsts pārvaldes iestāžu kolektīvajiem pasākumiem)

TA-1199 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2014.gada 14.-15.jūlija neformālo sanāksmi'

TA-1444 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Makarovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru 2014.gada 14.–15. jūlija neformālajā sanāksmē.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1470 ____________________________________

(S.Mertena, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrei B.Brokai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu

TA-1472 ____________________________________

(A.Dravniece, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu".
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku iespējamajā Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu Padomes sanāksmē 2014.gada 17.jūlijā par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu.
4. Finanšu ministrijai nepieciešamības gadījumā precizēt sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju pēc tās izskatīšanas Saeimas Eiropas lietu komisijā.

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanu

TA-1476 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanu".
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 14.jūlija sanāksmei

TA-1473 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas Paziņojums - apspriešanās par zvejas iespējām 2015.gadam".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 14.jūlija sanāksmē.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par darba grupas priekšlikumiem turpmākās rīcības plānošanai valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātā sagatavoto priekšlikumu īstenošanai"

TA-38-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi pamatnostādnēs "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam""

TA-1219-DV ____________________________________

(J.Sārts, J.Dūklavs, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka pamatnostādņu ieviešanas turpmākās rīcības plānojumā paredzētos pasākumus atbildīgās institūcijas pamatā īsteno atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja nepieciešams, jautājumu par iesaistītajām ministrijām papildus nepieciešamo finansējumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā budžeta likumprojekta un ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 

Sēdi slēdz plkst. 13.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību