Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2014.gada 19.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.945 "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas saprašanās memorandu par sadarbību informācijas tehnoloģiju aizsardzībā""

TA-1729 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

TA-1782 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes nolikums"

TA-1741 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-1332 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam"""

TA-1661 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam""

TA-1662 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"

TA-1705 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1659 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Kultūras ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 98 604 EUR apmērā plānoto finansējumu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai pārdalīt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam Palasta ielā 4, Rīgā, Hārberlanda projektētās kolonnu zāles būvapjomu noslēdzošās dienvidu gala sienas zelmiņa remontam.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu 2015. – 2017.gada bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši rīkojumā paredzētajam.

 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus""

TA-1503 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Pasta paku reglamentu"

TA-1388 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-1561 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-1759 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"

TA-1756 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-1612 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

TA-1762 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1791 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kaktiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7464 001 0013) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 001 0013) daļu 0,71 ha platībā un daļu 0,25 ha platībā Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par 9105,53 EUR.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojuma Nr.804 "Par koncepciju "Par autoceļa maršruta Rīgas HES-Jaunjelgava-Aizkraukle-Jēkabpils attīstību" atzīšanu par spēku zaudējušu""

TA-1557 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 24.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1609 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 24.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-1792 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-1440 ____________________________________

(R.Naudiņš, L.Straujuma)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā"

TA-886 ____________________________________

(R.Naudiņš, I.Gailīte, D.Šatrovska, I.Eglītis, A.Ozola, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-887 ____________________________________

(R.Naudiņš, D.Šatrovska, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

TA-1630 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.169 "Veterināro zāļu reklamēšanas kārtība""

TA-1631 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju farmācijas jomā un novērstu risku, kad zāles neapzināti var tikt lietotas, pamatojoties uz informāciju, kas izvietota uz novecojušas reklāmas materiāla pamata, Veselības ministrijai izvērtēt nepieciešamību piemērot prasību – norādīt reklāmas sagatavošanas datumu – arī cilvēkiem paredzēto zāļu reklāmā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par projekta "Latvijas nacionālā programma Eiropas Attīstības gada aktivitāšu īstenošanai" nacionālo koordinatoru, granta saņēmēju un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu"

TA-1835 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1816 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" uz apakšprogrammu 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana""

TA-1830 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu 2015.-2017.gadam precizēšanai, veicot finansējuma pārdali:
2.1. budžeta apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 26 672 EUR apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 21 765 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 16 906 EUR apmērā, un izdevumus precēm un pakalpojumiem 4 907 EUR apmērā;
2.2. no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 45.01.00 "Veselības aprūpes administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 451 517 EUR apmērā, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām apakšprogrammai 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana", palielinot izdevumus atlīdzībai 146 065 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 113 458 EUR apmērā, un izdevumus precēm un pakalpojumiem 305 452 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem iesniegtajiem priekšlikumiem precizēt Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2015.-2017.gadam.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-1817 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

TA-1818 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā"

TA-1820 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-1579 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 35.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par izpildītu

TA-1694 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 35.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1842 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-1839 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"

TA-1840 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1825 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-1726 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""

TA-1834 ____________________________________

(E.Papule, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"

TA-1572 ____________________________________

(E.Papule, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus"

TA-1855, TA-281 ____________________________________

(I.Druviete, L.Medina, A.Kiopa, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1865 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, J.Plūme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Atbalstīt papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai 5,5 milj. EUR apmērā.
3. Veselības ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju papildu finansējuma avotu, precizēt rīkojuma projektu un līdz 2014.gada 25.augustam iesniegt precizēto un ar Finanšu ministriju saskaņoto projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 26.augusta sēdē. 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-1765 ____________________________________

(A.Matīss, J.Golubevs, E.Dreimane, J.Dūklavs, R.Naudiņš, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka grozījums attiecībā uz aizsargķiveru lietošanas prasību stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri, papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par aizsargķiveru lietošanas prasību ievērošanas kontroli, un satiksmes ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ieteikt atbildīgajām ministrijām, organizējot informatīvus pasākumus ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai, paredzēt arī dāvināt riteņbraucējiem un gājējiem gaismu atstarojošas vestes.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2013. gada jūlija līdz 2014. gada jūnijam un par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesu"

TA-1724 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"

TA-1750 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 4 560 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem 4 560 EUR apmērā.
3. Labklājības ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"

TA-1628 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā, turpinot strukturālās reformas laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam"

TA-1684 ____________________________________

(E.Papule, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas zinātnes strukturālās reformas īstenošanu līdz 2015.gada 1.jūlijam"

TA-1837 ____________________________________

(A.Kiopa, I.Druviete, D.Lucaua, J.Dūklavs, V.Dombrovskis, L.Šulca, S.Liepiņa, D.Melbārde, R.Muciņš, R.Vējonis, L.Kļaviņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvju izteiktos priekšlikumus par trīspusēja līguma slēgšanu, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros, kas nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu zinātnisko institūciju institucionālās izcilības attīstībai, veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, starptautiskā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanai un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem indikatīvi 9 milj. EUR apmērā.
4. Zinātniskajām institūcijām, kuras vēlas saņemt atbalstu institucionālās izcilības attīstībai, veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, starptautiskā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanai un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem, līdz 2014.gada 1.oktobrim apstiprināt rekomendāciju ieviešanas pasākumus plānu ZI lēmējinstitūcijā un saskaņot to ar Izglītības un zinātnes ministriju un nozares ministriju (ja attiecināms).
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2014.gada 1.oktobrim izvērtēt iespēju paredzēt, ka valsts kapitālsabiedrība, kura veic zinātnisko darbību, var kvalificēties atbalsta saņemšanai, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.novembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām", kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot no 2015.gada 10% no zinātnei piešķirtā bāzes finansējuma kā papildu finansējumu piešķirt tām zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu "4" un "5".
7. Ministrijai piešķirt 2015.gada zinātniskās darbības bāzes finansējumu un augstskolu budžeta vietu finansējumu apvienotā dotācijā uz viena līguma bāzes.
8. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai budžeta apakšprogrammai 05.05.00 “Tirgus orientētie pētījumi” bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam plānoto finansējumu novirzīt jaunas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” izveidei, lai nodrošinātu LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta uzdevumu segšanu, kas saistīti ar folkloras mantojuma izpēti un latviešu folkloras krātuves – Krišjāņa Barona Dainu skapja – uzturēšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2015.-2017.gadam.
9. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, nozaru ministrijām un valsts zinātniskajiem institūtiem līdz 2014.gada 15.decembrim izvērtēt iespēju koncentrēt valsts zinātniskos institūtus vienā vai vairākos lietišķo pētījumu zinātniskajos centros Viedās specializācijas jomās.
10. Zinātniskajām institūcijām līdz 2015.gada 1.jūlijam atjaunināt un iesniegt saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai un attiecīgās nozares ministrijā (ja attiecināms) attīstības stratēģiju 2015. – 2020.gadam, paredzot rezultātu pārvaldības ieviešanu un Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs ietverto politikas mērķu sasniegšanu.
11. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2015.gada 1.jūlijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām", kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Zinātniskās darbības likumā, paredzot no 2016.gada noteikt bāzes finansējuma saņemšanas prasību par minimālo zinātniskās institūcijas zinātniskā personāla skaitu: valsts zinātniskajiem institūtiem, universitātēm un to aģentūrām – 25 PLE (pilna laika ekvivalents), ar nosacījumu, ka slodze katram zinātniskā personāla pārstāvim ir vismaz 10 stundas nedēļā (0,25 PLE); augstskolām un akadēmijām, izņemot kultūras un mākslas jomas akadēmijas – 10 PLE, ar nosacījumu, ka slodze katram zinātniskā personāla pārstāvim ir vismaz 10 stundas nedēļā (0,25 PLE); kultūras un mākslas nozaru akadēmijām un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – 5 PLE, ar nosacījumu, ka slodze katram zinātniskā personāla pārstāvim ir vismaz 10 stundas nedēļā (0,25 PLE). Noteikumos paredzēt, ka no 2016.gada tiks slēgti līgumi par sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem ar zinātniskajām institūcijām, kas starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas atzīmi „2” un „1”, un no 2017.gada līgumi par sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem tiks slēgti ar visām zinātniskajām institūcijām.
12. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka nākamais zinātnisko institūciju starptautiskais izvērtējums tiek īstenots 2017.gadā.
13. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju vērtēt jaunajā fondu plānošanas periodā iespējas palielināt finansējumu atbalstam turpmākiem konsolidācijas un ekselences pasākumiem.
14. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju sagatavot priekšlikumus, lai paredzētu atbalstu tautsaimniecības nozarēm stratēģiski svarīgu zinātnisko institūtu attīstībai, kuru vērtējums ir zemāks par atzīmi "4", un izglītības un zinātnes ministram mēneša laikā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas rekonstrukcijas nodrošināšanai"

TA-1847 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka kopējais nepieciešamais finansējums valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošās ēkas tehniskā projekta izstrādes, rekonstrukcijas, autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanai ir ne vairāk kā 384 453 EUR, tai skaitā 2014.gadam 125 171 EUR un 2015.gadam 259 282 EUR.
3. Labklājības ministrijai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas stāvoklī esošajā ēkā, atbilstoši likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafikam iesniegt Finanšu ministrijā aprēķinus un priekšlikumu maksimāli pieļaujamā izdevumu apmēra palielināšanai 2015.gadam ne vairāk kā 259 282 EUR apmērā Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 05.00.00. "Valsts sociālie pakalpojumi" apakšprogrammā 05.03.00. "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", lai nodrošinātu Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" avārijas situācijā esošās ēkas 2014.gadā uzsāktās rekonstrukcijas pabeigšanu, kā arī autoruzraudzību un būvuzraudzību.
4. Labklājības ministrijai pēc eksperta atzinuma saņemšanas un izvērtēšanas par iespējām rekonstrukcijas laikā ēkā atrasties klientiem, nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu klientu izvietošanai uz rekonstrukcijas laiku.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1846 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanu)

TA-1469 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"

TA-283 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Vispārīgie būvnoteikumi"

TA-644 ____________________________________

(I.Oša, E.Siliņa, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai astoņu mēnešu laikā pēc būvniecības informācijas sistēmas izveides sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos būvniecības procesa nodrošināšanai, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu un citas valsts informācijas sistēmas. Grozījumus būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos, kas regulē datu apmaiņu starp būvniecības informācijas sistēmu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, izstrādāt sadarbībā ar Tieslietu ministriju.

 
53.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība"

TA-699 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja izteiktos priekšlikumus, saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību, un ekonomikas ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

TA-641 ____________________________________

(I.Oša, S.Lūse, V.Dombrovskis, M.Lazdovskis, L.Kļaviņa, J.Dūklavs, A.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam izdot Ministru kabineta noteikumus par būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzturēšanas un administrēšanas kārtību. Garantijas fonda mērķis ir līdzekļu uzkrāšana, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību izmaksas gadījumos, kad būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšana nesedz visus zaudējumus, kas radušies, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam slēgt pakalpojumu līgumu uz septiņiem gadiem un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram"

TA-1789 ____________________________________

(R.Muciņš, R.Vējonis, A.Ploriņš, P.Vilks, I.Liepa, E.Siliņa, L.Kļaviņa, V.Dombrovskis, A.Vilks, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdē.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projekta 2. un 3.punktu, papildinot ar atsauci uz normatīvajiem aktiem, kas nosaka ilgtermiņa saistību uzņemšanos, precizēt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot precizēto rīkojuma projektu un anotāciju ar Finanšu ministriju un līdz 2014.gada 25.augustam iesniegt Valsts kancelejā.


 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes ārkārtas 2014.gada 15.augusta sanāksmi"

TA-1849 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes ārkārtas 2014.gada 15.augusta sanāksmē izskatītajiem jautājumiem".
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1770-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 125 personas.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas"

TA-1826 ____________________________________

(I.Skujiņa, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu organizēšanai Latvijā, ievērot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijas (informatīvā ziņojuma pielikums (ierobežotas pieejamības informācija)).
3. Ņemot vērā atsevišķu plānoto Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu specifiku un iespējamās politiskās darba kārtības izmaiņas, kas kopumā var ietekmēt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu kalendāru Latvijā, iespējams piemērot korekcijas.
4. Lai samazinātu ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu nodrošināšanu saistītās izmaksas no valsts budžeta, atsevišķu pasākumu vai to izdevumu pozīciju finansēšanai atbildīgajām institūcijām iespēju robežās piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondiem, ES programmām, Eiropas Komisijas un citām ES institūcijām, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Bilateriālā fonda, vai citiem finansējuma avotiem.
5. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām divu mēnešu laikā sagatavot loģistikas rokasgrāmatu.
 
59.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) 10.punkta izpildi

 ____________________________________

(V.Dombrovskis, A.Ozols, J.Butkevičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora sniegto informāciju par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta veicināšanas aktivitātēm.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvja sniegto informāciju.
 
60.§
Dienesta vajadzībām

TA-1862-DV

 

 
61.§
Dienesta vajadzībām

TA-1841-DV

 

 
62.§
Dienesta vajadzībām

SAN-1391-DV 

 

 
63.§
Par Latvijas Republikas nostāju, ceļot prasību Vispārējā Tiesā pret Eiropas Komisiju par 2014.gada 9.jūlija Īstenošanas Lēmuma Nr.C(2014)4479 atcelšanu daļā

TA-1856-DV ____________________________________

(I.Kalniņš, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju, ceļot prasību Vispārējā Tiesā pret Eiropas Komisiju par 2014. gada 9. jūlija Īstenošanas Lēmuma Nr.C(2014)4479 atcelšanu daļā.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Vispārējā Tiesā, ceļot prasību pret Eiropas Komisiju par 2014.gada 9.jūlija Īstenošanas Lēmuma Nr.C(2014)4479 atcelšanu daļā.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

 

 Deklasificēts 2015.gada 29.aprīlī saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.44

2014.gada 19.augustā

60.§

 Par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru

piesaistes stratēģijas īstenošanu”

 TA-1862-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, A.Vilks, E.Rinkēvičs, L.Kļaviņa, U.Augulis, R.Kozlovskis, A.Matīss, R.Vējonis, I.Gailīte, A.Spridzāns, L.Straujuma)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā aktualizēto laika grafiku akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesa īstenošanai.

2.  Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto laika grafiku, paredzot, ka jautājums Ministru kabinetā izskatāms 2014.gada septembrī, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.41 33.§) 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 23.septembrim.

4. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdē:

4.1.  informāciju par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesa īstenošanu;

4.2.  alternatīvu priekšlikumu turpmākai rīcībai, ja Ministru kabinets neatbalsta investora piedāvājumu;

4.3. ja nepieciešams, Ekonomikas ministrijas izskatīšanai šajā sēdē iesniegto priekšlikumu par grozījumiem līgumā ar finanšu konsultantu Societe Generale.

5. Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) nodrošināt informatīvā ziņojuma III sadaļā iekļauto sabiedrisko attiecību ziņojumu izplatīšanu masu medijiem pēc Ministru kabineta sēdes.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Valsts kancelejas direktora vietā –

Valsts kancelejas direktora vietnieka

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta

vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību