Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2014.gada 30.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumā Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai""

TA-1874 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.896 "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību, ja līgums par dienestu Zemessardzē tiek izbeigts pirms termiņa""

TA-1978 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bijušajiem zemessargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apjomu un samaksas kārtību"

TA-1979 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"

TA-1890 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""

TA-2165 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-1690 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-1977 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumā Nr.555 "Par Koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu""

TA-1922 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 22.novembra rīkojumā Nr.675 "Par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) darbības koncepciju""

TA-1976 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni""

TA-1987 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2140 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-1853 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"

TA-2117 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

TA-1788 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-1763 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka noteikumu 104.punktā minētie ANO EEK Noteikumi valsts valodā ir pieejami Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē internetā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas nolikums"

TA-1991 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi"

TA-1914 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai izveidot starpnozaru darba grupu, tās sastāvā iekļaujot Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjus.
3. Darba grupai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu grozījumus precīzai tiesu ekspertīžu kompetenču sadalei.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2193 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""

TA-1972 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās"

TA-2067 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums"

TA-1863 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"

TA-2124 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""

TA-2199 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2201 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2203 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums"

TA-2204 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi"

TA-2213 ____________________________________

(S.Strautiņa, I.Gailīte, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un līdz 2014.gada 6.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"

TA-2149 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā šī protokola 27.§ minēto.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""

TA-2210 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"

TA-2215 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.kārtas projekta priekšlikuma "Salu tilta kompleksa rekonstrukcija" ieviešanu"

TA-2217 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-969 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-2207 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai neattiecināt uz Ventspils mūzikas vidusskolas projekta pirmās kārtas īstenošanu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) 7.punktā noteikto par neatbilstoši veikto izdevumu novirzīšanu citu projektu īstenošanai.

 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-2206 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai novirzīt darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros neizlietoto virssaistību finansējumu 1 830 478 EUR apmērā Ventspils mūzikas vidusskolas projekta pirmās kārtas īstenošanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros, neattiecinot Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 3.punktā noteikto par ierobežojumiem rīcībai ar neizlietoto Eiropas Savienības fondu finansējumu.

 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-2050 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu likuma īstenošanai 2016.gadam 321 915 EUR apmērā, 2017.gadam un turpmākajiem gadiem 197 166 EUR apmērā ik gadu izskatīt kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""

TA-1998 ____________________________________

(I.Skujiņa, S.Zvidriņa, L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktores S.Zvidriņas sniegto informāciju, ka valsts informācijas sistēma darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (sistēma ESVIS) būs gatava lietošanai ar 2014.gada 1.novembri.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos""

TA-1999 ____________________________________

(I.Skujiņa, S.Zvidriņa, L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-2000, TA-1944, TA-1094, TA-1710 ____________________________________

(I.Skujiņa, S.Zvidriņa, L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo un aktualizē mandātus un nodrošina to izpildi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-2001 ____________________________________

(I.Skujiņa, S.Zvidriņa, L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
40.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra instrukcijā Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība""

TA-2003 ____________________________________

(I.Skujiņa, S.Zvidriņa, L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-2139 ____________________________________

(A.Timofejeva, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
42.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

TA-868 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2174 ____________________________________

(E.Pole, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"

TA-1860 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2015.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1079 "Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem""

TA-1861 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli"

TA-2205 ____________________________________

(I.Druviete, A.Kiopa, A.Siliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt noteikumu projektu, 5.punktā paredzot, ka komisijas sastāvā iekļaujami arī zinātnes un augstākās izglītības pārstāvji, precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

TA-703 ____________________________________

(I.Oša, I.Olafsone, J.Butkevičs, M.Jurēvičs, V.Birznieks, V.Dombrovskis, M.Lazdovskis, R.Naudiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai par noteikumu projekta nesaskaņotajiem jautājumiem sagatavot pārskata tabulu, kurā norādīt problēmas būtību, spēkā esošo regulējumu, piedāvātā jaunā regulējuma pamatojumu un paredzamās izmaksas, un līdz 2014.gada 6.oktobrim iesniegt to Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

TA-2214 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstiskajām organizācijām un līdz 2014.gada 6.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-2219 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-2218 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" piešķiršanas kārtība"

TA-2221 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektā atsauces uz Eiropas Savienības normatīvo regulējumu un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Likumprojekts "Attīstības finanšu institūcijas likums"

TA-2242 ____________________________________

(L.Kļaviņa, R.Kronbergs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, svītrojot 21.pantu, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
53.§
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-2150 ____________________________________

(E.Pole, S.Āmare-Pilka, P.Leiškalns, P.Apinis, J.Butkevičs, I.Šņucins, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Atbilstoši Regulas Nr.1303/2013 un Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam 1.pielikumā noteiktajam Veselības ministrijai jānodrošina ex-ante nosacījumu izpilde attiecībā uz Kohēzijas politikas fondu ieguldījumiem veselības jomā un, ja nepieciešams, jānodrošina pamatnostādņu aktualizēšana un iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā, tai skaitā ņemot vērā Eiropas Komisijas komentārus par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu.


 
54.§
Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"

TA-2220 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Šulca, E.Vērpe, I.Šņucins, A.Vilks, J.Plūme, V.Dombrovskis, S.Voldiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

1.Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Koncepcijas projektu "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija" izskatīt Ministu kabineta 2014.gada 14.oktobra sēdē vienlaikus ar citiem valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā izskatāmiem jautājumiem.
 
55.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-513 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 54.§ minēto.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"

TA-1919 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai izvērtētu iespējas ieviest informatīvā ziņojuma II sadaļas 2.2.risinājumu, Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju, ņemot vērā informatīvā ziņojuma IV sadaļā norādīto informāciju, sagatavot un līdz 2015.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu par Ārlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas jaunās informācijas sistēmas detalizētu izstrādi un izstrādei nepieciešamo finansējumu.
3. Lēmumu par informatīvā ziņojuma II sadaļas 2.2.risinājuma ieviešanu, par III sadaļā minēto grozījumu veikšanu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksas kārtībā un par turpmāko rīcību pieņemt pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās koncepcijas projekta izskatīšanas.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par riska faktoriem un prioritāriem pasākumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanā (2012.gada aprīlis–2014.gada aprīlis)"

TA-763 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2015.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi", paredzot, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ziņojumu par riska faktoriem un prioritāriem pasākumiem Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanai iesniedz Ministru kabinetā, ja nepieciešams, kā arī precizējot tiesību normas saistībā ar teritorijas plānošanas aktuālo regulējumu.

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-2177 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvarā, palielinot izdevumus atalgojumam par 16 584 EUR, nepalielinot finansējumu atlīdzībai un samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 11 400 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem 11 400 EUR apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"

TA-2231 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, A.Matīss, E.Rinkēvičs, A.Maldups, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu,
2. Finanšu ministrijai iekļaut jaunajā Muitas likumprojektā Finanšu ministrijas 2014.gada 3.jūlija instrukcijā Nr.12-28/1 "Muitas lietu jomā izmantotā nosacījuma "smagi, nopietni vai atkārtoti muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumi" piemērošanas instrukcija" noteiktos kritērijus, un finanšu ministram likumprojektu līdz 2015.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un nozares nevalstiskajām organizācijām turpināt darbu informatīvajā ziņojumā minēto problēmjautājumu risināšanai, un finanšu ministram līdz 2014.gada 16.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par paveikto un, ja iespējams, arī konkrētus priekšlikumus tiesību aktu projektu veidā.

 
60.§
Noteikumu projekts "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi"

TA-2230 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1048 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu""

TA-2225 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Muitas procedūras-tranzīts-piemērošanas kārtība"

TA-2226 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt Latvijas nacionālā normatīvā regulējuma atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām, kad starptautiskajos normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajos gadījumos privātpersonām tiek deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi, un finanšu ministram līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Latvijas nacionālajā regulējumā.

 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-2224 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""

TA-2238 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par palīdzības sniegšanas nepieciešamību Ukrainas krīzes laikā cietušajām personām"

TA-2243 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansējumu ne vairāk kā desmit Ukrainas krīzes laikā cietušo personu ārstēšanai Latvijas ārstniecības iestādēs, cietušo un viņu pavadošo personu nogādāšanai uz Latviju un atpakaļ, izmitināšanai un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, ja ārstēšanas rezultātā nav atjaunotas funkcionālās spējas, kā arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai Ukrainas krīzes laikā cietušām personām, kuras saņēma ārstēšanu Latvijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.10 27.§) (turpmāk – Ukrainas krīzes laikā cietušās personas).
3. Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", Latvijas Nedzirdīgo savienībai un Latvijas Neredzīgo biedrībai nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus Ukrainas krīzes laikā cietušām personām, neievērojot rindu.
4. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu, atļaut valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", Latvijas Nedzirdīgo savienībai un Latvijas Neredzīgo biedrībai nepiemērot Publisko iepirkumu likuma prasības, nodrošinot Ukrainas krīzes laikā cietušām personām nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.
5. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot, saskaņot ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu (līdz 30 000 EUR).

 
66.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu")

TA-484 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"

TA-2246 ____________________________________

(A.Liepiņš, A.Ozols, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) 4.3.apakšpunktā minēto papildu finansējumu 5milj. EUR apmērā plānots novirzīt 2.3.1.1.2. apakšaktivitātei "Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"- 4 700 000 EUR, 2.3.2.3. aktivitātes "Klasteru programma" ietvaros atbalstītajam Pārtikas klasterim - 300 000 EUR.
4. Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) 10.punktā minēto informāciju ekonomikas ministram turpmāk sniegt reizi mēnesī.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2069 ____________________________________

(E.Pole, I.Sinka, V.Dombrovskis, E.Jurševics, R.Kozlovskis, E.Kalniņa, S.Vēliņa, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar nozares nevalstiskajām organizācijām atkārtoti izvērtēt noteikumu projektā ietvertos nesaskaņotos jautājumus, un Veselības ministrijai līdz 2014.gada 6.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
69.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 2.-3.oktobra neformālo sanāksmi

TA-2232 ____________________________________

(Dž.Innusa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 2.-3.oktobra neformālajā sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
70.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības enerģētikas un apvienotajā enerģētikas un vides ministru 2014.gada 5.-6.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2247 ____________________________________

(A.Timofejeva, V.Dombrovskis, A.Matīss, A.Ozola, M.Lazdovskis, R.Naudiņš, R.Vējonis, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot Latvijas pozīcijas izklāsta 4.punktu par pārtikas drošību, papildinot tekstu par biomasas izmantošanu, saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministram V.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku apvienotajā neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas un vides ministru 2014.gada 5.-6.oktobra sanāksmē.
 
71.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354

TA-2244-IP ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par darba grupas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2014.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.252 "Par darba grupu", priekšlikumiem tālākai rīcībai"

TA-2202-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" dividendēm"

TA-2216-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" (vienotais reģistrācijas Nr.LV40003052790) atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2013. pārskata gadu 2 185 357 EUR apmērā.
3. Atļaut valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2013. pārskata gadu 2 185 357 EUR apmērā iemaksāt Valsts kasē saskaņā ar šādu grafiku:
3.1. līdz 2014.gada 15.oktobrim – 1 000 000 EUR;
3.2. līdz 2014.gada 20.decembrim – 1 185 357 EUR.
4. Satiksmes ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai VAS "Latvijas Pasts" kontrolēt dividenžu iemaksas Valsts kasē grafika izpildi atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajiem termiņiem.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"

TA-2141-DV ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis, M.Lazdovskis, E.Rinkēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka darba grupas vadītājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs M.Lazdovskis, darba grupas vadītāja vietniece - Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte D.Āboliņa, Valsts kanceleja savas kompetences ietvaros nodrošina darba grupai nepieciešamā juridiskā atbalsta sniegšanu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2014.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē valsts interešu pārstāvības starptautiskajos investīciju strīdos modeli, nosakot Valsts kanceleju par vadošo iestādi valsts pārstāvībā starptautiskajos investīciju strīdos (Ministru kabineta 2004.gada 5.marta rīkojums Nr.146 "Par koncepciju "Par valsts interešu pārstāvības mehānisma izveidošanu saistībā ar tiesvedības procesiem""), kā arī finansējuma piešķiršanas apjomu un kārtību minētās funkcijas praktiskai īstenošanai.
3. Valsts kancelejai steidzami sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram jauno politikas iniciatīvu.
 
75.§
Dienesta vajadzībām

TA-2236-DV

 

 
76.§
Dienesta vajadzībām

TA-2253-DV

 

 
77.§
Dienesta vajadzībām

TA-2250-DV

 

 
78.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čalovskis pret Latviju"

301-k

(E.Rinkēvičs, K.Līce, R.Kozlovskis, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 5 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūlija sprieduma lietā "Čalovskis pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūlija sprieduma lietā "Čalovskis pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Čalovskis pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
5. Tieslietu ministrijas Pastāvīgajai darba grupai Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, pieaicinot Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju, līdz 2014.gada 1.decembrim sagatavot grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu attiecībā uz izdošanas apcietinājuma piemērošanu un kontroli, ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumus 2014.gada 24.jūlija spriedumā lietā "Čalovskis pret Latviju". Tieslietu ministrijai sagatavoto likumprojektu noformēt priekšlikumu veidā, un tieslietu ministram iesniegt tos Saeimas Juridiskajā komisijā.
6. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā Tieslietu padomes viedokli, informēt Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju par drošību tiesās un plānotajiem pasākumiem, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 24.jūlija spriedumā lietā "Čalovskis pret Latviju" izdarītos secinājumus.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts 2015.gada 28.aprīlī saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli 

Rīgā

Nr.51

2014.gada 30.septembrī

77.§

 Par akciju sabiedrību „Citadele banka””

 TA-2250-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, A.Matīss, E.Dreimane, E.Rinkēvičs, A.Vilks, R.Kozlovskis, U.Augulis, L.Straujuma)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā informāciju par sarunām ar potenciālo investoru „Ripplewood Advisors LLC" (turpmāk – investors), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Komisiju.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, pieņemt zināšanai informāciju par sarunu gaitu ar investoru saistībā ar akciju pirkuma līguma nosacījumiem. Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt sarunas ar investoru par darījuma nosacījumiem, par kuriem galīgā vienošanās vēl nav panākta.

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, atbalstīt konceptuālo vienošanos ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par būtiskajiem nosacījumiem nepieciešamo līgumu noslēgšanai. Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt sarunas ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par noslēdzamo līgumu redakcijām. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.49 73.§ 5.punkts) dotā uzdevuma izpilde var tikt uzsākta pēc attiecīgo sarunu noslēgšanas.

4. Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt darbu pie nepieciešamo līgumu projektu izstrādes ar investoru un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku. Ekonomikas ministrijai savlaicīgi - vismaz nedēļu iepriekš - iesniegt gala apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē aktualizētus minēto līgumu (un citu dokumentu) būtiskākos nosacījumus un līgumu (un citu dokumentu) projektus, ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšanai nepieciešams Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas atzinums.

5. Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, ka Eiropas Komisija uzskata investora piedāvājumu par saistošo piedāvājumu, līdz ar to ir izpildītas Eiropas Komisijas 2014.gada 9.jūlija lēmumā Nr.SA.36612 – 2014/C (ex 2013/NN) noteiktās saistības līdz 2014.gada 30.septembrim saņemt saistošos piedāvājumus par visu akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanu.

6. Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, ka jautājumi par atsavināšanas uzticamības personas (Divestiture Trustee) iecelšanu un grozījumu veikšanu līgumā ar finanšu konsultantu Societe Generale (Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 73.§ 8.punkts) nav aktuāli.

  

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību