Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2014.gada 7.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2129 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline" un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos"

TA-1997 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rakstveida lēmuma projekta saturu, nosakot veidu, kādā tiks veikti turpmākie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju"

TA-1906 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2181 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""

TA-2094 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2183 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mesteriņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4676 002 0107) – zemes vienību 0,36 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 002 0096), zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 002 0097) un zemes vienību 0,10 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 002 0105) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 1952,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 723,00 EUR apmērā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2065 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2164 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"

TA-2098 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""

TA-2239 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-2030 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Irākā iekšēji pārvietotām personām"

TA-2270 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2271 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.augusta rīkojumā Nr.455 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2282 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-2261 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2311 ____________________________________

(L.Straujuma )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-2142 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-2240 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi"

TA-2213 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"

TA-2149 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
21.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

TA-703 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Birkavs, V.Birznieks, M.Jurēvičs, N.Grinbergs, M.Straume, G.Bērziņš, R.Naudiņš, E.Rožlapa, M.Riekstiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta pārejas noteikumus, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai reizi ceturksnī iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu.
3. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

TA-2214 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
23.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

TA-868 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par stāvokli Salaspils kodolreaktorā"

 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-3765 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Muižnieks, I.Kalviņš, E.Dreimane, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plānu, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu, tai skaitā finansējuma sadales principus 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros, sadarbībā ar biedrību "'BIRTI" arī izvērtējot un ziņojumā iekļaujot biedrības 2014.gada 7.oktobra vēstules priekšlikumu sadaļā ietvertos jautājumus, par kuriem ir panākta vienošanās, bet par nesaskaņotajiem jautājumiem iekļaujot argumentāciju, un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.56 35.§) „Informatīvais ziņojums „Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu”” 6.punktā doto uzdevumu.


 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu"

TA-2315, TA-1783 ____________________________________

(A.Sviklis, D.Rancāne, R.Naudiņš, S.Liepiņa, A.Matīss, G.Bērziņš, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīt Finanšu ministrijai vēstuli, kurā paust skaidru nostāju par turpmāko rīcību attiecībā uz projektu „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)”.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt ministrijas amatpersonu atbildību projekta „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” izstrādes un ieviešanas procesā, ja nepieciešams, vērsties arī tiesībsargājošās iestādēs, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt Ministru kabinetam informāciju par izvērtējuma rezultātiem.
4. Lai nodrošinātu pabeigto, esošo un turpmāko informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomas projektu kvalitatīvu pārvaldību, Izglītības un zinātnes ministrijai resora ietvaros stiprināt atbilstošu cilvēkresursu kapacitāti saskaņā ar piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
5. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"" 2. un 3.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
27.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības"

TA-2263 ____________________________________

(S.Ozola, H.Beitelis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju jautājumā par risku vadības kārtību un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2285 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-2281 ____________________________________

(D.Lucaua, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"

TA-2038 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"

TA-1625 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.gadam""

TA-1626 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2268 ____________________________________

(G.Medne, J.Plūme, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2069 ____________________________________

(J.Zvejnieks, I.Sinka, S.Vēliņa, E.Jurševics, I.Rasa, R.Muciņš, E.Rinkēvičs, E.Kalniņa, V.Dumpe, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdē.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar nozares nevalstiskajām organizācijām atkārtoti izvērtēt noteikumu projekta nesaskaņotos jautājumus, sagatavot konkrētus priekšlikumus, un veselības ministram līdz 2014.gada 20.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"

TA-2235 ____________________________________

(J.Lange, J.Tauriņš, V.Dombrovskis, A.Matīss, I.Bērziņa, E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, A.Ozola, P.Vilks, J.Plūme, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt Satiksmes ministrijas iesniegto priekšlikumu par publiskās un privātās partnerības modeļa izmantošanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanā.
2. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu iesniegto jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas procesā.

 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru 2014.gada 9.un 10.oktobra neformālo sanāksmi

TA-2298 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam pārstāvēt Latvijas Republiku kohēzijas politikas ministru 2014.gada 9. un 10.oktobra neformālajā sanāksmē.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos"

TA-2306 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos".
2. Izglītības un zinātnes ministrijas zinātnes nozares padomniecei L.Sīkai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Padomes Kosmosa darba grupas 2014.gada 8.oktobra sanāksmē.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2308 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par turpmāko rīcību labākai migrācijas plūsmu pārvaldībai";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par ārvalstu kaujiniekiem – par turpmākajiem pasākumiem pēc Eiropadomes 2014.gada 30.augusta secinājumiem".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 8.oktobra sanāksmei

TA-2312 ____________________________________

(A.Matīss, Dž.Innusa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanu – progresa ziņojums;
2.2. Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Jauna lappuse aviācijas vēsturē. Aviācijas tirgus atvēršana tālvadības gaisa kuģu sistēmu drošai un ilgtspējīgai izmantošanai civiliem mērķiem – politikas debates;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu – politikas debates;
2.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem – vispārējā pieeja;
2.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu – vispārējā pieeja.
3. Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 8.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmei

TA-2316 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Padomes Regula, ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā";
2.2. pozīcija Nr.1 „Āfrikas cūku mēris”.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2317 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014. gada 9.-10. oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.4 "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi";
2.2. pozīcija Nr.8 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā";
2.4. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu iesniegšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012".
3. Tieslietu ministram G.Bērziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"

TA-2318 ____________________________________

(E.Cilinskis, J.Dūklavs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis, A.Balode, A.Matīss, A.Ozola, R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu, paredzot elastīgu pieeju pozīcijas satura un specifisku priekšlikumu formulēšanā, ņemot vērā jaunāko informāciju saistībā ar gatavošanos Eiropadomei.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju turpināt precizēt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu, papildinot to ar konkrētiem priekšlikumiem par kompensējošiem mehānismiem un tos pamatojošiem aprēķiniem, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram precizēto pozīcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra sēdē.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2209 ____________________________________

(M.Spilve, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai izvērtēt konkrēto amatpersonu atbildību saistībā ar valstij radītajiem izdevumiem, lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 22.maija sprieduma lietā Nr. C04322210 PAC-0519/2014 izpildi, ja nepieciešams, arī vērsties tiesībsargājošās iestādēs, un aizsardzības ministram iesniegt Ministru kabinetam informāciju par izvērtējuma rezultātiem.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Lietuvas Republikas pievienošanos Eiropas Stabilitātes mehānismam un veicamajiem Eiropas Stabilitātes mehānisma līguma pielāgojumiem, kas izriet no Lietuvas pievienošanās Eiropas Stabilitātes mehānismam"

TA-2209-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju informācijas tehnoloģiju drošības jomā valsts pārvaldē"

TA-2228-DV ____________________________________

(J.Sārts, B.Kaškina, V.Dombrovskis, U.Augulis, D.Melbārde, E.Rinkēvičs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts sekretāriem nodrošināt, lai ministrijās un ministriju padotības iestādēs informācijas tehnoloģiju drošības jomā tiktu veiktas nepieciešamās darbības atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam.
 
46.§
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""

TA-2125-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
47.§
Dienesta vajadzībām

TA-2310-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību