Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2014.gada 21.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""

TA-2313 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""

TA-2262 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""

TA-2136 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu""

TA-2304 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-2288 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot, ka pašvaldības nodevas objekts ir jebkura būvniecības iecere, par kuru būvniecības procesā būvvalde pieņem lēmumu.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, privatizāciju"

TA-2276 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2264 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2364 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"

TA-1872 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai izstrādāt un līdz 2016.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Bāriņtiesu likumā un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi", nosakot ziņu apstrādi:
2.1. par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma", kas ir nepieciešamas, lai sniegtu sociālās garantijas minētajām personām;
2.2. par aizgādnībā esošām personām Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā.
3. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt un līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi", paredzot kārtību, kādā apstrādājama informācija par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas saistībā ar tiem piešķirtajām sociālajām garantijām.

 
10.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"

TA-2382 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-2254 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 8.§) 2.punktu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""

TA-2272 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība"

TA-2175 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.529 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2120 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2121 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.531 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2260 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2259 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību""

TA-2292 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-2289 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt nepieciešamību palielināt kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulces ekskluzīvo kompetenci un, ja kompetence palielināma, sagatavot un iesniegt priekšlikumus attiecīgajā Saeimas komisijā.

 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-2178 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2286 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 27.feburārim.

 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""

TA-2195 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Puščas meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2280 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu"

TA-2427 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"

TA-2373 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-2420 ____________________________________

(A.Liepiņš, D.Rancāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka līgumos starp Sadarbības iestādi un finansējuma saņēmējiem, kas izmanto iespēju palielināt avansa maksājuma apjomu no 35% līdz 90%, tiks iestrādāti nosacījumi par ieņēmumu atgūšanu no avansa noguldījumiem depozītos.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu cīņai pret Ebolas vīrusu"

TA-2396 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""

TA-2398 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2399 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Sociālajā pētījumā"

TA-2418, TA-2212 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey) 7.posma īstenošanā 2014. - 2015.gadā, piesaistot Latvijas Universitātes aģentūru Filozofijas un socioloģijas institūtu.
3. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Latvijas pārstāvības Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija Eiropas Sociālā pētījuma 7.posma īstenošanai laikposmā no 2014.gada līdz 2015.gadam.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei 2014.gadā, samazinot valsts budžeta apakšprogrammas 05.05.00 "Tirgus orientētie pētījumi" finansējumu par 160 658 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielinot valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" finansējumu, lai nodrošinātu Latvijas dalības maksu Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā un Latvijas pētnieku dalību Eiropas Sociālā pētījuma 7.posmā 2014.gadā.
5. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.novembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās", paredzot Eiropas Sociālā pētījuma finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
6. Izglītības un zinātnes ministrijai dalības maksu Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā un Eiropas Sociālā pētījuma īstenošanas izmaksas 2015.gadā nodrošināt valsts budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" piešķirto līdzekļu ietvaros.

 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"

TA-1833 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-2093 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2444 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2443 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"

TA-2365 ____________________________________

(P.Vaivars, R.Kozlovskis, A.Matīss, I.Zitāns, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai un Satiksmes ministrijai kopīgi nodrošināt kravas nogādāšanu adresātam.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts""

TA-2375 ____________________________________

(I.Oša, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
37.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

TA-868 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2014.gadā"

TA-2393 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Programmas projekts "Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"

TA-2397 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-2408 ____________________________________

(K.Jankovska, A.Matīss, I.Stepanova, M.Lazdovskis, A.Daugulis, J.Plūme, G.Krasovskis, L.Straujuma)

 

1. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 20. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
2. Lai nodrošinātu 2014.gada 24.septembrī izsludinātajā likumā "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" noteikto pašvaldības pienākumu, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam aizsargāto lietotāju datus un veiktu nepieciešamo valsts un pašvaldību informācijas sistēmu pilnveidošanu 2014.gadā:
2.1. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 28 131 EUR apmērā no Labklājības ministrijas apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmu 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti";
2.2. atbalstīt priekšlikumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 49 804 EUR pārskaitīšanai Rīgas domei, Daugavpils pilsētas domei un Kandavas novada domei, lai nodrošinātu sistēmu pielāgošanu datu nodošanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā 2014.gada 24.septembrī izsludināto likumu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā", sagatavot pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Finanšu ministrijai, ņemot vērā 2014.gada 24.septembrī izsludināto likumu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā":
4.1. samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.68.00 "Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām" 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā un palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 2016. un 2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā, un samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā atlīdzībai un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā;
4.2. palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2015.-2017.gadam ik gadu 15 008 EUR apmērā pārskaitīšanai Rīgas domei, Daugavpils pilsētas domei un Kandavas novada domei, lai nodrošinātu pielāgoto informācijas sistēmu datu nodošanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam uzturēšanu.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""

TA-2421 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"

TA-2423 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu""

TA-2315, TA-3167, TA-1783 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto precizēto informatīvo ziņojumu.
2. Atcelt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu"" 1.punktu.

 
44.§
Koncepcijas projekts "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"

TA-2324 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-2327 ____________________________________

(K.Lore, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"

TA-2269 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2015.gada 1.oktobrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, lai atrisinātu ar mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšanu saistītās problēmas.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par apņemšanos ievērot Daudzpusējā kompetento iestāžu līguma par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus"

TA-2428 ____________________________________

(I.Šņucins, A.Rozentāls, L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto skaidrojumu, ka informatīvajā ziņojumā ir ietverts pamatojums tam, ka apņemšanās ievērot Daudzpusējo kompetento iestāžu līgumu par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus nav uzskatāma par starptautisko līgumu likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" izpratnē, jo neuzliek saistības Latvijas Republikai.
3. Pilnvarot finanšu ministru A.Vilku parakstīt deklarāciju par apņemšanos ievērot Daudzpusējā kompetento iestāžu līguma par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu tautsaimniecības nozarēm stratēģiski svarīgu zinātnisko institūtu attīstībai, kuru vērtējums ir zemāks par atzīmi "4""

TA-2413 ____________________________________

(A.Kiopa, D.Lucaua, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, izstrādājot jaunā perioda aktivitāšu noteikumus 2014.-2020.gadam, paredzēt Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava" kā nozarei stratēģiski svarīgam institūtam iespēju pretendēt uz finansējuma saņemšanu uz līdzvērtīgiem nosacījumiem kā universitātēm un ar atzīmi "4" un "5" novērtētiem institūtiem.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Iespējas komersantiem, kuri piedāvā prakses vietas, piemērot darbaspēka nodokļu atlaides vai citus alternatīvus atvieglojumus"

TA-2385 ____________________________________

(I.Šusta, A.Kaļāne, V.Dombrovskis, B.Bāne, S.Liepiņa, L.Meņģelsone, J.Butkevičs, A.Vilks, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Finanšu ministriju, kā arī pieaicinot sociālos un sadarbības partnerus, sagatavot un līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā fiskālās ietekmes uz valsts budžetu izvērtējumu, ņemot vērā informatīvā ziņojuma kopsavilkumā noteiktos atbalsta virzienus, kā arī izvērtējot citas alternatīvas iespējas (ārpus nodokļu sistēmas).

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu"

TA-2434 ____________________________________

(A.Kiopa, R.Vējonis, A.Barševskis, I.Kalviņš, L.Ribickis, E.Egle, N.Bergs, A.Teikmanis, J.Gardovskis, I.Graurs, E.Šadris, D.Melbārde, V.Dombrovskis, I.Druviete, E.Dreimane, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām turpināt Viedās specializācijas monitoringa sistēmas izveidi saskaņā ar informatīvajā ziņojumā ietverto turpmākās rīcības plānojumu Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt informatīvajā ziņojumā minēto priekšlikumu instrumentu kartējumam iestrādāšanu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" papildinājumā.
4. Zinātniskajām institūcijām sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un atbildīgo nozares ministriju turpināt darbu rezultātu pārvaldības sistēmas izveidē un ieviešanā.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt individuālas sarunas par rezultātu pārvaldības sistēmas izveidi un ieviešanu zinātniskajā institūcijā, tajā skaitā sasniedzamajiem rādītājiem kopējo rādītāju sistēmas ietvarā, saskaņā ar institūcijas specializāciju zinātnē un pētniecībā, kas demonstrē zinātniskās institūcijas ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, tai skaitā savas darbības plānošanā un izvērtēšanā papildus vispārpieņemtiem zinātnes izcilības rādītājiem nosakot arī tādus rādītājus, kas demonstrē tās ieguldījumu sadarbības ar industriju veidošanā un pētniecības rezultātu izmantošanā un komercializācijā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" īstenošanu un līdz 2014.gada 14.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā. Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē ņemt vērā šajā informatīvajā ziņojumā noteikto, tajā skaitā to, ka zinātnisko institūciju konsolidācijas un rezultātu pārvaldības sistēmas ieviešanas atbalsta saņemšanas priekšnoteikums ir zinātnisko institūciju lēmējinstitūciju lēmumi par zinātnisko institūciju reorganizāciju, kas sniedz ieguldījumu rādītāja – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju skaita samazinājums – sasniegšanā.

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Stūra māju"

TA-2331 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Kultūras ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu ne vairāk kā 22 225 EUR apmērā izstādes "Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014" darbības turpināšanai, tai skaitā ne vairāk kā 16 885 EUR pakalpojumu apmaksai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" , kā arī biedrībai "Latvijas Okupācijas muzejs" ne vairāk kā 5 340 EUR izstādes "Stūra māja. Lieta nr.1914/2014" nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdē attiecīgu tiesību akta projektu.
3. Kultūras ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktu, un kultūras ministram iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
4. Jautājumu par Kultūras ministrijai papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu izstādes "Stūra māja. Lieta nr.1914/2014" darbībai 2015.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.

 

52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2069 ____________________________________

(J.Zvejnieks, I.Sinka, R.Muciņš, E.Jurševics, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai papildināt noteikumu projekta 1.20.apakšpunktā minēto Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 45. prim punktu ar atsauci uz cenas-apjoma līgumu, paredzot, ka līguma nosaukums "cenas-apjoma līgums" nav izmantojams līguma satura tulkošanai, un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4. Veselības ministrijai noteikumu īstenošanu 2014.gadā un turpmākajos gados nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Nacionālajam veselības dienestam, konsultējoties ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju, Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociāciju un Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociāciju Latvijā, līdz 2015.gada 31.janvārim izstrādāt iekšējās kārtības noteikumus individuālo līgumu slēgšanai ar zāļu ražotājiem ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtības ietvaros.

 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 345/14 Maxima Latvija

TA-2391-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 345/14 Maxima Latvija.
2. Aicināt Konkurences padomi sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu J.Treiju-Giguli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-345/14 Maxima Latvija.

 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomei par Reģionu komitejas sastāvu"

TA-2417 ____________________________________

(K.Našeniece, L.Straujuma)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomei par Reģionu komitejas sastāvu".
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 23.-24.oktobra sanāksmei

TA-2429 ____________________________________

(K.Našeniece, A.Ozola, J.Spiridonovs, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, R.Vējonis, A.Vilks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropadomes 2014.gada 23.-24.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Ministru prezidenti ar nepieciešamajiem materiāliem Eiropadomei.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram V.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 193.punktu, kā arī, ņemot vērā š.g. 21.oktobrī Ministru kabineta sēdē apspriesto darba kārtības 6.3. jautājumu „Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 23.-24.oktobra sanāksmei”, nosūtu Ministru kabineta sēdē pausto atsevišķo viedokli - rakstveida iebildumus un papildu apsvērumus par Ministru kabineta locekļu pieņemto lēmumu apstiprināt pozīciju.
Vēršu uzmanību, ka Ministru kabineta lēmuma pieņemšanā nav ņemti vērā un izvērtēti visi tiesiskie un faktiskie apstākļi, līdz ar to pastāv būtiski riski Ministru kabineta apstiprinātās pozīcijas īstenošanā:
neapšaubāmi, siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisiju samazināšana atstās būtisku ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un izaugsmi, tādēļ pozīcija ir pretrunā ar tajā izvirzītajiem mērķiem. Uz pozīcijas apstiprināšanas brīdi nav pietiekamas un nepārprotamas informācijas par SEG emisiju samazinājumu kvantitatīvajiem apjomiem, kas Latvijai būs jāsamazina katrā no pozīcijā minētajām nozarēm. Tāpat nav skaidrības par nozaru emisiju prognozēm uz 2030.gadu. Papildus pilnībā nav skaidri finansējuma avoti nepieciešamajām investīcijām SEG emisiju samazināšanai enerģētikas, transporta un lauksaimniecības sektoros periodā pēc 2020.gada, īpaši ņemot vērā faktu, ka prognozējamais investīciju apmērs pārsniedz 1,5 miljardus EUR. SEG emisiju samazināšanai mazās enerģētikas un rūpniecības sektorā ir tieša ietekme uz valsts budžeta finansējumu 700 milj. EUR apmērā. Ņemot vērā, ka nav skaidrības par SEG emisiju samazināšanu transporta un lauksaimniecības sektorā, prasītā SEG emisiju samazināšana mazās enerģētikas un rūpniecības sektorā varētu būt dažas reizes lielāka. Vienlaikus nav arī skaidri iespējamie pasākumi SEG samazināšanai citās nozarēs, jo pašreizējā pozīcijā tikai ne-ETS (nozares, kas neietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā) sektora rūpniecībai un enerģētikai ir pieejams iespējamo pasākumu izklāsts.”.

 
56.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2014.gada 28.oktobra sanāksmei

TA-2441 ____________________________________

(A.Ozola, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 28.oktobra sanāksmei:
2.1. "Par padomes secinājumiem "Gatavošanās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 20.sesijai (COP 20) un Kioto protokola Pušu sanāksmes 10.sesijai (CMP 10) (Lima, Peru, 2014.gada 1.-12.decembris)"". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju precizēt pozīciju, kā arī papildināt to ar sadaļu par Latvijas īpašajām interesēm, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā;
2.2. "Par padomes secinājumiem "Eiropas Semestra un Eiropa 2020 stratēģijas zaļināšana – vidusposma pārskats"". Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt pozīciju, iekļaujot Ekonomikas ministrijas sniegto priekšlikumu par resursu efektivitātes mērķi, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Cilinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 28.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējās intereses projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"

TA-2445 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējās intereses projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā".

 
58.§
Prezidentūras mandāts "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK"

TA-2422-IP ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt prezidentūras mandātu par priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību, un ar ko groza direktīvu 2003/87/EK.
2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
59.§
Prezidentūras mandāts "Par gatavošanās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesijai un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesijai"

TA-2424-IP ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt prezidentūras mandātu par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesijai un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesijai.
2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
60.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2367-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 161 persona.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem"

TA-2347-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par Andreja Ļisa izdošanu Krievijas Federācijai"

TA-2229-IP ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas projektu"

TA-2400 ____________________________________

(K.Bukovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) kopīgi ar ministrijām un Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā turpināt darbu, lai uz iesniegtā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas projekta pamata līdz 2014.gada 23.decembrim sagatavotu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas gala versiju.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā-
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību