Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 58

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.58

2014.gada 28.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""

TA-2454 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-2251 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""

TA-2436 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-2371 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot un sešu mēnešu laikā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

TA-2419 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.163 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem" un noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.852 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2362, TA-2363 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegtos noteikumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektus parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"

TA-2392 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Turaidas muzejrezervāta aizsardzības nolikums"

TA-1864 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2180 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2119 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""

TA-2449 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un arodbiedrību reģistrācijas apliecībām"

TA-2451 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercķīlu reģistrā un to aizpildīšanas kārtību"

TA-2099 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"

TA-1833 ____________________________________

(R.Muciņš, A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka 2014.gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) īstenošanai nepieciešamo finansējumu 250 005 EUR apmērā (līdz Eiropas Sociālā fonda projekta apstiprināšanai un pēc Eiropas Sociālā fonda projekta apstiprināšanas) piesaista no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3. Veselības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas pagaidu projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un to finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
4. Veselības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt informāciju par pagaidu projekta ieviešanas progresu, tai skaitā finansējuma saņēmēja veicamajiem iepirkumiem un pirms Eiropas Sociālā fonda projekta apstiprināšanas veiktajiem izdevumiem.
5. Noteikt, ka Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 13.8.apakšpunktā noteiktais ierobežojums, kas paredz atbalstīt specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas uzsākšana 2014.gadā tikai pēc darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" apstiprināšanas Eiropas Komisijā, nav attiecināms uz specifiskā atbalsta mērķa darbībām, kas paredz veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi, un nav attiecināms uz specifiskā atbalsta mērķa darbībām, kas paredz kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrādi un tehnisko specifikāciju sagatavošanu.
6. Pieņemt zināšanai, ka atbalstāmās darbības prioritāro veselības jomu tīklu attīstības vadlīniju izstrādes īstenošanai Nacionālais veselības dienests sadarbosies ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku jeb Pasaules Banku, slēdzot līgumu par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi prioritārajās veselības jomās, iesaistot veselības nozares ekspertus, biedrības un nodibinājumus.
7. Nacionālajam veselības dienestam organizēt regulāras sanāksmes, informējot par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes progresu, sanāksmēs pieaicinot plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvjus, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjus, primārā, sekundārā un terciārā veselības aprūpes līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju vai to profesionālo biedrību pārstāvjus.
8. Pieņemt zināšanai, ka līguma noslēgšanai ar Pasaules Banku par veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi prioritārajās veselības jomās ir piemērojams Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 6.punktā minētais izņēmums.
9. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekta 7.2.2.apakšpunktā minētais specifiskais iznākuma rādītājs var tikt mainīts turpmākās veselības nozares attīstības ietvaros atbilstoši to ārstniecības iestāžu skaitam, kuras nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""

TA-2395 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"

TA-2132 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas prasības, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība"

TA-2208 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

TA-2446 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2481 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par biedrības "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome" nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, pieņemšanu valsts īpašumā"

TA-2457 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2456 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.924 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums""

TA-2458 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2015.gadam"

TA-2435 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2466 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"

TA-2467 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā"

TA-2480 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Atbalstīt Nolīguma par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk – Nolīgums) un tā Nobeiguma akta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Nolīgumu un tā Nobeiguma aktu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2496 ____________________________________

(I.Druviete, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība"

TA-2484 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils rekonstrukcijas-restaurācijas darbu turpmāku īstenošanu"

TA-2462 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai"

TA-2461 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā palielināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā", pārdalot finansējumu no:
2.1. pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī" 74 632 EUR apmērā;
2.2. pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu" 619 219 EUR apmērā;
2.3. pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" 292 878 EUR apmērā;
2.4. pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 731 904 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2014.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Rīgas pils priekšpils un austrumu piebūves Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2014.gadā ir 11 352 584 EUR.
4. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā" ilgtermiņa saistībām 2015.gadam 767 367 EUR apmērā un 2016.gadam 1 304 808 EUR apmērā.
5. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Valsts prezidenta kancelejas bāzes izdevumus programmai 04.00.00 "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" 2015.gadam 4 872 255 EUR apmērā Rīgas pils priekšpils aprīkojumam un samazināt 116 269 EUR apmērā nomas maksas segšanai, 2016. un 2017.gadam palielināt izdevumus 222 592 EUR apmērā katru gadu.
6. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" 2015.gadam 160 317 EUR apmērā Rīgas pils priekšpils aprīkojumam un 3 114 EUR apmērā Rīgas pils priekšpils nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", 2016. un 2017.gadam palielināt izdevumus 18 681 EUR apmērā katru gadu Rīgas pils priekšpils nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
7. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Kultūras ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 2015.gadam 8 260 EUR apmērā Rīgas pils priekšpils deponēto mēbeļu restaurācijai.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2473 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" 292 878 EUR apmērā un pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 731 904 EUR apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2014.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2014.gadā ir 123 581 EUR.
4. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2014.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve), būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2014.gadā ir 327 956 EUR.
5. Finanšu ministrijai precizēt un samazināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2015.gadam apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 6 994 052 EUR apmērā un palielināt 2016.gadam 5 653 781 EUR apmērā.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.410 "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""

TA-2474 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu" 619 219 EUR apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2014.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2014.gadā ir 65 877 EUR.
4. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2015.gadam 78 482 EUR un 2016.gadam 540 737 EUR apmērā.

 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2475 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī" 74 632 EUR apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
3. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2014.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 003 0102), renovācijas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2014.gadā ir 87 625 EUR.
4. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" 2015.gadam 74 632 EUR apmērā.

 
34.§
Rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2483 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""

TA-2349 ____________________________________

(A.Kiopa, D.Lucaua, I.Druviete, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projekta 10. divi prim punktu, paredzot, ka šajā punktā minētais neattiecas uz bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.l.pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” projektos kā sadarbības institūcijas, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem"

TA-2495 ____________________________________

(L.Neilande, A.Matīss )

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām"

TA-2501 ____________________________________

(I.Skujiņa, B.Bāne, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju precizēt rīkojuma projektu, nosakot, ka pārceltajām štata vietām finansējums 2016.gadam un turpmākajiem gadiem netiek paredzēts, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2488 ____________________________________

(A.Birums, A.Matīss)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014.gada I pusē atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem""

TA-2447 ____________________________________

(E.Upīte, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām un to padotības iestādēm nodrošināt, ka publiskajos iepirkumos, kuri tiek organizēti, lai nodrošinātu valsts pārvaldē nodarbināto kompetenču paaugstināšanu, pretendentu skaitā var tikt iekļauti pretendenti, kas ir Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes vai valsts pārvaldes iestādes, kuras īsteno valsts politiku valsts civildienesta ierēdņu un valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā.
3. Visām valsts pārvaldes iestādēm saziņā ar privātpersonām un iestādēm aktīvāk izmantot elektroniskos dokumentus papīra dokumentu aprites vietā, tādējādi mazinot administratīvo slogu privātpersonām un efektivizējot valsts pārvaldes darbu.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-2237 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu neatsavināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" kapitāla daļas, pilnībā atstājot uzņēmuma pārziņā tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi.
3. Divu gadu laikā pēc Publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likuma spēkā stāšanās Finanšu ministrijai veikt atkārtotu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" darbības izvērtēšanu.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu likvidēt vai reorganizēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VNĪ Pilis", pievienojot to valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pēc tam, kad tiks īstenoti koncepcijā par Mežotnes pils un Igates pils turpmāko darbību noteiktie Mežotnes un Igates pils attīstības virzieni, taču ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta rīkojumā Nr.591 "Par Valsts ieņēmumu dienestā un funkcionāli saistītajās iestādēs veiktā funkciju audita ieteikumu ieviešanu""

TA-1504 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 128.3.pasākuma "Uzsākt koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādi, t.sk. līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavojot starpziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā par koncepcijas izstrādes gaitu" īstenošanas gaitu"

TA-2381 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā kultūras ministres iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"

TA-2507 ____________________________________

(I.Beināre, A.Matīss)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju valsts finansējuma piešķiršanai privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai periodam no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam"

TA-2476 ____________________________________

(E.Papule, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu un Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt finansējumu pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs 2014. un 2015.gadā šim mērķim plānoto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam finanšu kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai Latvijā"

TA-2472 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošinās centralizēto finanšu kontroli visās Ministru kabinetā apstiprinātajās Eiropas Komisijai iesniedzamajās 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējamās programmās, izņemot ESPON starpreģionu sadarbības programmu, tajā skaitā arī šo programmu tehniskās palīdzības finanšu kontroli.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2015.gadā izveidot finanšu kontroles sistēmu un uzsākt funkcijas izpildi ministrijas resorā esošo finanšu līdzekļu un cilvēkresursu ietvaros.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2016.gadā nodrošināt finanšu kontroles sistēmas darbību, 2016.gada valsts budžeta projekta un 2016.-2018.gada vidēja termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā pārceļot ar pirmā līmeņa finanšu kontroli 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros saistītās 12 amata vietas un to finansējumu no Valsts Reģionālās attīstības aģentūras uz ministrijas centrālo aparātu, nepalielinot ministrijas resorā esošo amata vietu skaitu. Jautājumu par papildu nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu kompetentu speciālistu piesaisti funkcijas īstenošanai, skatīt Ministru kabinetā 2016.gada valsts budžeta projekta un 2016.-2018.gada vidēja termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2016.gadam, lai nodrošinātu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālajā aparātā 8 amata vietu, kas saistītas ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu uzraudzību, pārcelšanu uz finanšu kontroles nodrošināšanu Eiropas teritoriālās sadarbības no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu atbalsta un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansēto programmu ietvaros, skatīt Ministru kabinetā 2016.gada valsts budžeta projekta un 2016.-2018.gada vidēja termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
6. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu nepieciešamo darbinieku skaitu un finansējumu finanšu kontroles funkcijas izpildei 2017.gadā un turpmākajos gados līdz attiecīgo programmu slēgšanai atbilstoši faktiski nepieciešamajam pārbaužu apjomam un noslodzei, skatīt Ministru kabinetā 2017.gada valsts budžeta projekta un 2017.-2019.gada vidēja termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijai jaunajām politikas iniciatīvām paredzētā finansējuma pārdali un turpmāko rīcību"

TA-2506 ____________________________________

(O.Zeile, B.Bāne, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 04.02.00 „Ieslodzījuma vietas” 2014.gadā jaunajai politikas iniciatīvai „Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam” paredzēto finansējumu 630 334 EUR apmērā (atlīdzība 435 277 EUR, tai skaitā atalgojums 353 799 EUR, preces un pakalpojumi 195 057 EUR) novirzīt Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošo atvaļināšanās pabalstu izdevumu segšanai un papildus motivēšanas pasākumu īstenošanai 435 277 EUR apmērā (atlīdzība, t.sk. atalgojums 353 799 EUR) un 195 057 EUR apmērā precēm un pakalpojumiem, mīkstā inventāra iegādei ieslodzītajiem.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
4. Tieslietu ministrijai (Ieslodzījumu vietu pārvaldei) 2014.gadā jaunās politikas iniciatīvas „Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam” izpildi, kas saistīta ar izdevumu segšanu par tulka pakalpojumiem, nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto argumentāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmumā "Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.12, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām" (prot. Nr.45 44.§) dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.

 
47.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"

TA-2487 ____________________________________

(I.Druviete, V.Ernstsone, E.Papule, B.Bāne, E.Rinkēvičs, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 8.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Zemkopības ministrijas kompetences jomā

TA-2479-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Matīss)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1308/2013 un Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz atbalstu shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēs, un Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju", kā arī:
1.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi;
1.2. noteikt Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Apvienoto Nāciju Meža Forums (UNFF, Ņujorka)", kā arī:
2.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi;
2.2. noteikt Ārlietu ministriju par līdzatbildīgo iestādi.
3. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū", kā arī:
3.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi;
3.2. noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgo iestādi.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"

TA-2469-IP ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2470 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2471 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2497-IP ____________________________________

()

 

.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" akciju pirkuma līgumu"

TA-2502-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Normundu Mežvietu"

TA-2508-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis, G.Bērziņš, N.Mežviets, V.Zatlers, J.Dūklavs, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

223-s ____________________________________

(R.Vējonis, U.Augulis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli un 20.maija e-pasta informāciju (izņemot 5.punktu)

Rīgā

Nr.58

2014. gada 28. oktobrī

 53.§

 Par akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pirkuma līgumu

 TA-2502-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, V.Loginovs, S.Dziurman, M.Khliefat, M.Miecinski, U.Augulis, A.Spridzāns, G.Beļavskis, J.Dūklavs, P.Putniņš, A.Freimanis, G.Bērziņš, E.Rinkēvičs, M.Lazdovskis, R.Kozlovskis, I.Gailīte, B.Bāne, R.Naudiņš, L.Straujuma)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (DV) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, Ekonomikas ministrijas un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sniegto informāciju, finanšu konsultanta Societe Generale un juridiskā konsultanta Linklaters sniegto rekomendāciju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pausto viedokli, akciju sabiedrības „Citadele banka”, kā arī Satversmes aizsardzības biroja sniegto informāciju, atbalstīt akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pirkuma līguma noslēgšanu informatīvā ziņojuma pielikumā iesniegtajā redakcijā.

3. (DV) Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto akciju pirkuma līgumu, un atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 98.panta trešajai daļai valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” samazināt līdzdalību akciju sabiedrībā „Citadele banka”, atsavinot akciju sabiedrības „Citadele banka” 109 916 846 vārda akcijas ar balsstiesībām. Finanšu ministrijai izsniegt piekrišanu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” parakstīt dokumentus komercķīlas dzēšanai uz minētajām akcijām.

4. (DV) Apstiprināt, ka valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valde akciju sabiedrības „Citadele banka” investora piesaistes darījuma ietvaros ir rīkojusies un rīkojas labā ticībā kā krietns un rūpīgs saimnieks Ministru kabineta uzdevumā.

5. DV TEKSTS

6. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojumā ietverto informāciju, atbalstīt būtiskākos līguma nosacījumus starp valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (Key terms of arrangements between LPA and EBRD in the context of the sale by the LPA of its shares in Citadele), kas pievienots informatīvā ziņojuma pielikumā.

7. (DV) Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Finanšu ministrijas 2014.gada 28.oktobra atzinuma 2.punktā minēto, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

8. (DV) Ekonomikas ministrijai izvērtēt Finanšu ministrijas 2014.gada 28.oktobra atzinuma 5.punktā minēto un sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot attiecīgus priekšlikumus.

9. (DV) Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs G.Bērziņš un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš nepiedalās lēmuma pieņemšanā izskatītajā jautājumā.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

 

 

Skatīt darba kārtību