Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2014.gada 3.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.10

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2537 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

TA-2303 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""

TA-2328 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""

TA-2156 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"

TA-2373 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.57 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"".

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumos Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas""

TA-2275 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2478 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

TA-2460 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.677 "Valsts kases nolikums""

TA-2437 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Priežu ielā 30, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-2309 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Līči", Padures pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

TA-2319 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2257 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 94.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1545 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 94.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.jūnijam.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Krimuldas novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2322 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2323 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"

TA-1486 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
17.§
Noteikumu projekts "Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

TA-2022 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-2463 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-2485 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2486 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""

TA-2520 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""

TA-2529 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros piemēro finanšu korekciju un izslēdz neatbilstoši veiktos izdevumus 7 681 634 EUR apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 3 623 353 EUR, valsts budžeta finansējuma 306 578 EUR un privātā finansējuma 3 751 703 EUR, no izdevumu deklarācijas Eiropas Komisijai.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vadošo iestādi steidzami, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 19.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā, veicot 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros veiktās finansējuma pārdales samazinājumu par 55 158 EUR, kas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 50 855 EUR un valsts budžeta finansējuma 4 303 EUR.
4. Ekonomikas ministrijai uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" labprātīgi atmaksāt vienā maksājumā Ekonomikas ministrijai neatbilstoši veiktos izdevumus par konstatēto dubulto finansējumu un neatbilstoši mērķim veiktos maksājumus 3 929 931 EUR apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 623 353 EUR un valsts budžeta finansējums 306 578 EUR.
5. Ekonomikas ministrijai uzraudzīt, lai, veicot šī protokollēmuma 4.punktā minētā finansējuma atmaksu, netiek aizkavētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" uzņemtās saistības pret Baltijas Inovāciju fondu, kā arī netiek piesaistīts valsts budžeta finansējums.
6. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 7.novembrim veikt nepieciešamās darbības saistībā ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto finanšu korekciju un attiecināmo izdevumu samazinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" rezultātā atbrīvotā finansējuma pārdalei uz 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtu, veicot attiecīgus grozījumus ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM" noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu.
7. Ekonomikas ministrijai nekavējoties veikt nepieciešamās darbības, lai panāktu vienošanos ar Valsts kasi un Finanšu ministriju kā Eiropas Savienības fondu vadošo iestādi par darbībām un termiņiem, lai atbilstošo jauno valsts akciju sabiedrības "Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM" maksājuma pieprasījumu deklarētu Eiropas Komisijai līdz 2014.gada beigām.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2528 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-2531 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""

TA-2525 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2544 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.57 40.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"

TA-2408 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.57 40.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem" un izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1. samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.68.00 "Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām" 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā un palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 2016. un 2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā, un samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā.".

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Inetai Liepiņai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-2543 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

TA-2532 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Mainīt Tieslietu ministrijas ilgtermiņa saistību pasākuma nosaukumu "Jauna cietuma būvniecība Olainē" uz nosaukumu "Jauna cietuma būvniecība Liepājā".
3. Tieslietu ministrijai, iesniedzot Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumu likumprojektiem "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un "Par valsts budžetu 2015.gadam", paredzēt finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" 2015.gadā 2 281 459 EUR apmērā, 2016.gadā 15 033 725 EUR apmērā, 2017.gadā 29 971 870 EUR apmērā un 2018.gadā 31 020 811 EUR apmērā.
4. Finanšu ministrijai samazināt Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus 2015.gadam budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" 592 482 EUR apmērā ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" īstenošanai.
5. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu 2014.gadā ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" ietvaros Liepājas cietuma būvprojekta izstrādei plānoto, bet neapgūto finansējumu 513 904 EUR apmērā pārdalīt no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība":
5.1. uz budžeta apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" 295 522 EUR apmērā un uz budžeta apakšprogrammu 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 147 832 EUR apmērā Microsoft licenču izpirkšanai;
5.2. uz budžeta apakšprogrammu 03.04.00 "Tiesu ekspertīžu veikšana" 54 510 EUR apmērā Valsts tiesu ekspertīžu biroja funkcionālās veiktspējas palielināšanai;
5.3. uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 16 040 EUR apmērā datortehnikas un licenču iegādei.
6. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam.


 
30.§
Koncepcijas projekts "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"

TA-2336, TA-42 ____________________________________

(A.Kiopa, I.Stepanova, I.Druviete, I.Stūre, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā koncepcijā "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide" sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmuma “Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""" (prot. Nr.24 4.§) 2. un 5.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.721 "Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto cenu atbilstību pakalpojuma izmaksām un līdz 2015.gada 31.decembrim sagatavot nepieciešamo tiesību akta projektu iesniegšanai Ministru kabinetā.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada septembrim-decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā"

TA-2522 ____________________________________

(J.Plūme, S.Liepiņa, E.Papule, I.Druviete, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai 2015.gadam nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
32.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"" 28.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1025 ____________________________________

(E.Papule, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu" 28.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2014.gadā"

TA-2335 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Ozols, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā"

TA-2359 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši plānotajam "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014 – 2020" starpposma izvērtējumam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par laikposmā no 2014.gada līdz 2017.gadam veiktajiem atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai kontekstā ar izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 142.§) 6.punktā Izglītības un zinātnes ministrijai dotā uzdevuma izpildi.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumā Nr.113 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku""

TA-2526 ____________________________________

(J.Plūme, A.Vilks, R.Vējonis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 21. un 22. punktā precizēt, ka termiņš ir 22.novembris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pilnvaroto pārstāvju konferenci"

TA-2542 ____________________________________

(E.Beļskis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pilnvaroto pārstāvju konferenci".
2. Latvijas delegācijas Starptautisko Telesakaru savienības Pilnvaroto pārstāvju konferencē vadītājam Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniekam U.Reimanim parakstīt Starptautiskās Telesakaru savienības Konstitūcijas un Konvencijas grozījumus.

 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 10.-11.novembra sanāksmei

TA-2536 ____________________________________

(J.Dūklavs, A.Vilks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2015. un 2016.gadam Eiropas Savienības kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem".
3. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas 2015.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstule Nr.1".
4. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 10.-11.novembra sanāksmē.

 
38.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2199

TA-2538-IP ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2199.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Euro grupas 2014.gada 6.novembra sanāksmei un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 7.novembra sanāksmei

TA-2541 ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. par Eiropas Komisijas priekšlikumu – Padomes Direktīvu, ar ko attiecībā uz standartizētu PVN deklarāciju groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pozīcija Nr.1);
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (pozīcija Nr.2).
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku" (pozīcija Nr.1).
4. Finanšu ministram un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2014.gada 6.novembra sanāksmē.
5. Finanšu ministram vai pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 7.novembra sanāksmē.

 
40.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Par priekšlikumu Regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti"

TA-2539-IP ____________________________________

(A.Skrjabina, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandātu par priekšlikumu Regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo iestādi.
3. Noteikt Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Iekšlietu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm.

 
41.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Par priekšlikumu Regulai par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi"

TA-2540-IP ____________________________________

(A.Skrjabina, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandātu par priekšlikumu Regulai par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo iestādi.
3. Noteikt Ģenerālprokuratūru, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm.

 
42.§
Protokollēmuma projekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar TESTA-ng tīklu, kas izveidots ISA programmā"

TA-2519-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Saprašanās memorandu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar TESTA-ng tīklu, kas izveidots ISA programmā.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Saprašanās memorandu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar TESTA-ng tīklu, kas izveidots ISA programmā.
3. Satiksmes ministrijai pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas sagatavot tiesību akta projektu, paredzot atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumus Nr.649 "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros", un iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"

TA-2469-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2470 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2471 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, B.Bāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību