Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.61

2014.gada 10.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.50

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-2390 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 14.marta rīkojuma Nr.140 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2433 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āfrikas ātrās reaģēšanas miera uzturētāju partnerības projekta, ANO Norobežošanas novērošanas spēku misijas un ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja Ukrainas iekšēji pārvietoto personu fonda budžetos"

TA-2516 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā"

TA-2394 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība""

TA-2448 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-2546 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-2432 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""

TA-2477 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursa "Jūras telpiskās plānošanas projekti" 2.loti "Baltijas jūras reģions""

TA-2589 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta "Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūras reģionā" apstiprināšanas gadījumā atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības projekta īstenošanas finansēšanai 114 602 EUR apmērā, tai skaitā 56 587 EUR līdzfinansējumam, 47 876 EUR priekšfinansējumam un 10 139 EUR pievienotās vērtības nodokļa samaksai. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2015.gadam - 21 866 EUR, 2016.gadam - 77 360 EUR un 2017.gadam – 15 376 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2017.gadā pēc Eiropas Komisijas gala maksājuma valsts pamatbudžetā tiek atmaksāts priekšfinansējums.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-2570 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-2575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-2576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"

TA-2592 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti"

TA-2545 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu 2015. gadā un turpmākajiem gadiem precizēšanu:
2.1. 2015. gadā, veicot finansējuma pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" subsīdijām un dotācijām uz apakšprogrammu 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" 1 821 539 EUR apmērā, tai skaitā izdevumiem sociālajiem pabalstiem (personām ar I grupas redzes invaliditāti asistenta izmantošanai) 1 789 381 EUR apmērā un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 32 158 EUR apmērā;
2.2. 2016. gadā un turpmākajos gados, veicot finansējuma pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" subsīdijām un dotācijām uz apakšprogrammu 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" 1 821 539 EUR apmērā, tai skaitā izdevumiem sociālajiem pabalstiem (personām ar I grupas redzes invaliditāti asistenta izmantošanai) 1 791 827 EUR apmērā un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 29 712 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Labklājības ministrijas sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumu palielināšanu apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2015. gadam 32 158 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 29 712 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 23 074 EUR), precēm un pakalpojumiem 1 044 EUR apmērā un pamatkapitāla veidošanai 1 402 EUR apmērā, un 2016. gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu izdevumus atlīdzībai 29 712 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 23 074 EUR), saņemot no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" šī protokollēmuma 2. punktā noteikto valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transfertu no valsts pamatbudžeta – dotāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai no valsts budžeta izmaksājamo valsts sociālo pabalstu aprēķināšanai un piešķiršanai.
4. Labklājības ministrijai vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem Invaliditātes likumā sagatavot grozījumus Invaliditātes likuma 12. panta ceturtajā daļā, paredzot, ka pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2014.gadā"

TA-2591 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

TA-2593 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1567 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, paredzot, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir viens operatīvais transportlīdzeklis bez speciālā krāsojuma, kuru izmanto dienesta priekšnieks, un iesniegt precizēto projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2606 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, M.Lazdovskis, S.Liepiņa, G.Puķītis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ir saskaņots ar Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
3. Finanšu ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Pieņemt zināšanai, ka ar Eiropas Komisiju ir saskaņots jautājums par līdzekļu pārdali darbības programmai “Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem " 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai""

TA-2604 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, M.Lazdovskis, S.Liepiņa, G.Puķītis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Protokollēmuma projekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas un Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas tehnisko vienošanos par finanšu atbalsta mehānisma izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"

TA-2596 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas tehnisko vienošanos par finanšu atbalsta mehānisma izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās.
2. Dalību tehniskās vienošanās īstenošanā finansēt no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" ietvaros.
3. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas parlamentāro sekretāru A.Panteļējevu parakstīt tehnisko vienošanos.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 128.3.pasākuma "Uzsākt koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādi, t.sk. līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavojot starpziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā par koncepcijas izstrādes gaitu" īstenošanas gaitu"

TA-2381 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 18.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-2605 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) (pozīcija Nr.28);
2.2. Kopējās drošības un aizsardzības politikas militārās misijas un operācijas (pozīcija Nr.24).
3. Aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Panteļējevam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2014.gada 18.novembrī.

 
23.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 17.novembra sanāksmei

TA-2595 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Matīss, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.18 "Ukraina".
3. Ārlietu ministrijai tehniski precizēt nacionālo pozīciju, ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
4. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 17.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
5. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 17.novembra sanāksmē.
 
24.§
Informatīvais ziņojums par 2014.gada 21.novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos

TA-2597 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, G.Belēvičs, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 21.novembra sanāksmē.

 
25.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18. un 19.novembra sanāksmei

TA-2599 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, A.Eberhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par Sesto kohēzijas politikas ziņojumu, par stratēģijas "Eiropa 2020" pārskata sasaisti ar kohēzijas politiku un dalībvalstu partnerības līgumu un darbības programmu apstiprināšanu".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.novembra sanāksmē.
4. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 19. novembra sanāksmē.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2015.-2017.gadā"

TA-2608-IP ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2014.gadam ir 24107,0 milj. EUR, prognozes 2015.gadam – 25365,6 milj. EUR, 2016.gadam – 26850,9 milj. EUR un 2017.gadam – 28513,3 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņu novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2014.gadam ir 0,8%, prognozes 2015.gadam 2,4%, 2016.gadam 2,5% un 2017.gadam 2,5%; nodarbinātības izmaiņu novērtējums 2014.gadam ir 0,3%, prognozes 2015.gadam 0,2%, 2016.gadam 0,3% un 2017.gadam 0,4%.
3. Apstiprināt, ka strukturālais vispārējās valdības budžeta deficīta mērķis 2015.gadā tiek noteikts 1,0% no IKP, 2016.gadā – 0,9% no IKP, 2017.gadā - 0,8% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīta novērtējums 2014.gadam ir 1,5% no IKP, pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no strukturālās bilances mērķa, 2015.gadam tiek noteikts 1,0% apmērā no IKP, 2016.gadam – 0,9% apmērā no IKP un 2017.gadam – 0,7% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognozē 2015., 2016. un 2017.gadam ir iekļauti izdevumi aizsardzības funkcijai atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumam.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam"

TA-2609-IP, SAN-1876 ____________________________________

(B.Bāne, S.Liepiņa, Dz.Rasnačs, L.Medina, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk –ministrijas) aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam” pielikumu.
2. Lai nodrošinātu Valsts aizsardzības finansēšanas likuma 2.pantā noteikto, paredzēt finansējumu valsts aizsardzībai 2015.gadam ne mazāku kā 1,0 procentu no attiecīgajam gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta apjoma (25 365,6 milj. EUR), 2016.gadam ne mazāku kā 1,1 procentu no attiecīgajam gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta apjoma (26 850,9 milj. EUR), 2017.gadam ne mazāku kā 1,3 procentus no attiecīgajam gadam prognozētā iekšzemes kopprodukta apjoma (28 513,3 milj. EUR), atbalstīt valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Aizsardzības ministrijas iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2015.gadam 19 225 629 EUR apmērā, 2016.gadam 63 748 287 EUR apmērā, 2017.gadam 136 121 580 EUR apmērā. Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas procesā precizēt Aizsardzības ministrijai jauno politikas iniciatīvu īstenošanai paredzēto finansējumu, ņemot vērā attiecīgajam gadam prognozēto iekšzemes kopprodukta apjomu.
3. Aizsardzības ministrijai šā protokollēmuma 2.punktā jaunajām politikas iniciatīvām atbalstītā finansējuma ietvaros precizēt Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma “Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām 2015., 2016. un 2017.gadam” 2.pielikumā “Prioritārā secībā sakārtotas ministriju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība aizsardzības koncepcijai, vidējam termiņam” iekļauto jauno politikas iniciatīvu sarakstu un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 13.novembrim.
4. Finanšu ministrijai precizēt Ekonomikas ministrijas izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam Valsts būvniecības kontroles biroja darbības nodrošināšanai pēc tam, kad Ministru kabinetā tiks izskatīts un akceptēts finansēšanas avots izmaksu segšanai un Ekonomikas ministrija ir iesniegusi Finanšu ministrijā priekšlikumus izdevumu precizēšanai.
5. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus budžeta programmā 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana” 2015.gadā 214 786 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 214 786 EUR, 2016.gadā un 2017.gadā 730 150 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā atlīdzībai 392 147 EUR un precēm pakalpojumiem 338 003 EUR apmērā, lai nodrošinātu pieaugušo darba apjomu, izpildot Eiropas Savienības tiesību aktu prasības statistikas datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā. Vienlaicīgi samazināt izdevumus apakšprogrammā 67.06.00 “Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti” projektam “Statistikas informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” 2015.gadā 214 786 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 214 786 EUR, 2016.gadā un 2017.gadā 730 150 EUR apmērā katru gadu, tai skaitā atlīdzībai 392 147 EUR un precēm un pakalpojumiem 338 003 EUR apmērā.
6. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus budžeta programmā 24.00.00 “Statistikas informācijas nodrošināšana” 2015.gadā atlīdzībai 145 000 EUR apmērā, tajā skaitā atalgojumam 108 750 EUR apmērā un samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 145 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts statistiskās informācijas programmā 2015.gadam plānoto jauno apsekojumu (“Darba samaksas struktūra”, “Lauksaimnieciskās darbības atkritumi”, “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošana un nomas cena”) veikšanu.
7. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu un atļaut Finanšu ministrijai paredzēt apakšprogrammā 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās“ apstiprināto bāzes izdevumu ietvaros jaunu maksājumu OECD Konvencijas par administratīvo sadarbību nodokļu jomā Koordinējošās iestādes administratīvo izmaksu segšanai 2015., 2016. un 2017.gadā un turpmāk ik gadu 3000 EUR apmērā, vienlaikus neparedzot 2015., 2016. un 2017.gadā ik gadu maksājumu OECD Fiskālo lietu komitejas darba grupās.
8. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 „Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” ietvaros veikt iekšējo līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadā un turpmāk ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 24 916 EUR apmērā, pārtraucot noslēgtos uzņēmumu līgumus ar fiziskām personām par autovadītāju pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 24 916 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 20 160 EUR apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu 3 autovadītājiem, nemainot Nodarbinātības valsts aģentūrai un kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu.
9. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports” ietvaros izveidot jaunu apakšprogrammu 31.04.00 “Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu”, nodalot finansējumu no apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācijas zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” maksas par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu segšanai 2015., 2016. un 2017.gadā 23 874 774 EUR apmērā katru gadu.
10. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu prognozi 2015.gadā par 75 960 EUR, 2016.gadā un turpmāk ik gadu par 48 660 EUR, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.02.00 “Fizisko personu datu aizsardzība” 2015.gadā 75 336 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 36 856 EUR, tai skaitā atalgojumam 28 628 EUR, precēm un pakalpojumiem 12 355 EUR un pamatkapitāla veidošanai 26 125 EUR), 2016.gadā un turpmāk 48 441 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 36 856 EUR, tai skaitā atalgojumam 28 628 EUR un precēm un pakalpojumiem 11 585 EUR), lai saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu nodrošinātu kredītinformācijas biroju licences izsniegšanu un to darbības uzraudzību personas datu apstrādes jomā, izveidojot divas jaunas amata vietas Datu valsts inspekcijā.
11. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija” plānotos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 2015.gadā un turpmākajos gados ik gadu 500 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 500 000 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 352 556 EUR), lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra darbinieku mēnešalgas paaugstināšanu saistībā ar pieaugošo pieprasījumu pēc Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus (tai skaitā izvērtēt darbinieku noslodzi), ja faktiski saņemtie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem būs mazāki par plānotajiem.
12. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu 2015.gadā palielināt budžeta apakšprogrammā 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” plānotos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 35 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus sociālajiem pabalstiem, vienlaicīgi apakšprogrammā 03.08.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonds” samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 35 000 EUR apmērā un attiecīgi samazināt izdevumus sociālajiem pabalstiem un apakšprogrammā 03.07.00 „Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana” palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 35 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanu saskaņā ar Saeimā 2014.gada 30.oktobrī trešajā lasījumā atbalstīto likumprojektu “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā”.
13. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.04.00 “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” plānotos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 130 475 EUR apmērā un izdevumus 130 475 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem 56 766 EUR un izdevumi sociālajiem pabalstiem 73 709 EUR) un attiecīgi palielināt apakšprogrammā 06.03.00 “Maksātnespējas procesa pārvaldība” ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 130 475 EUR apmērā un izdevumus 130 475 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 117 757 EUR, tai skaitā atalgojumam 95 280 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 12 718 EUR).
14. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu samazināt Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 37.03.00 „Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2015., 2016. un 2017.gadam ik gadu 849 085 EUR apmērā saistībā ar Latvijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru skaita samazinājumu.
15. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam Veselības ministrijas budžeta programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 207 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim, lai nodrošinātu Zāļu valsts aģentūrai kā budžeta nefinansētai iestādei ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā saistīto komandējumu apmaksu.
16. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.08.00 „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm”, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 7 470 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim, lai nodrošinātu Zāļu valsts aģentūrai kā budžeta nefinansētai iestādei ceļa izdevumu apmaksu, dodoties komandējumos uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā.
17. Atbalstīt Valsts kontroles priekšlikumu samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem budžeta programmā 01.00.00 “Valsts kontrole” 2015., 2016. un 2017.gadā 85 000 EUR apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 85 000 EUR apmērā, tajā skaitā atalgojumam 28 850 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto piemaksu 50% apmērā valsts kontrolierim par Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu un Valsts kontroles padomes locekļiem par revīzijas departamentu direktora pienākumu pildīšanu.
18. Ministrijām pēc gala lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā par finansējuma piešķiršanu jaunajām politikas iniciatīvām 2015. 2017.gadam, saskaņojot ar Finanšu ministriju, atļaut līdz maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017.gadam iesniegšanai Finanšu ministrijā (2014.gada 19.novembris):
18.1. precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
18.2. precizēt valsts budžeta izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu un no attiecīgās ministrijas budžeta uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai”;
18.3. precizēt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta izdevumus, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu un no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai”;
18.4. veikt izdevumu pārdales starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot izdevumus valsts parāda vadībai, procentu maksājumiem par studiju un studējošo kreditēšanu, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, izdevumus starptautiskajai sadarbībai, izdevumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā, Labklājības ministrijas pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem;
18.5. veikt tehniskus precizējumus.
19. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem aktualizētajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2015., 2016. un 2017.gadam, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajām jaunajām politikas iniciatīvām sadarbībā ar ministrijām aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2015., 2016. un 2017.gadam(ministrijas kopsavilkumu un apakšblokus I „Valsts pamatfunkciju īstenošana” un II „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”).
20. Pēc maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2015., 2016. un 2017.gadam aprēķināšanas un iesniegšanas Finanšu ministrijā (2014.gada 19.novembris) līdz ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2015., 2016. un 2017.gadam sagatavošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā (2014.gada 27.novembris) ministrijām neveikt ši protokollēmuma 18.punktā minētās izmaiņas.
21. Noteikt, ka ministrijas valsts budžeta pieprasījumu 2015., 2016. un 2017.gadam paskaidrojumus sagatavo saīsinātā formā.
22. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 14.novembrim elektroniski nosūtīt ministrijām valsts budžeta paskaidrojumu veidlapu un valsts budžeta pieprasījumos iekļaujamo veidlapu iesniegšanas secību.
23. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” 45.punktā noteikto Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” izsludināšanas nodrošināt detalizētu valsts budžeta likuma paskaidrojumu sagatavošanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" 2015.gadam un turpmākajiem gadiem paredzētajam finansējumam jauno politikas iniciatīvu īstenošanai un citu ministriju iesniegto pasākumu, kas pozitīvi ietekmē fiskālās telpas apjomu, izdevumu izvērtējums"

TA-2610-IP ____________________________________

(B.Bāne, I.Stepanova, R.Vējonis, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, M.Seile, S.Liepiņa, I.Mikiško, A.Bartaševskis, J.Reirs, E.Krūmiņa, G.Belēvičs, D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, K.Gerhards, U.Augulis, Ē.Kalnmeiers, U.Čuma-Zvirbulis, A.Dimants, J.Siksnis, J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus valsts pamatbudžeta programmā 33.00.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” 2015.gadā 7 500 000 EUR apmērā un 2016. – 2017.gadā 6 000 000 EUR apmērā ik gadu.
3. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” samazināt izdevumus sociālajiem pabalstiem bezdarbnieka pabalsta izmaksām 2015.gadam 3 434 377 EUR apmērā, 2016.gadam 3 562 349 EUR apmērā un 2017.gadam 3 589 424 EUR apmērā, palielinot izdevumus Labklājības ministrijas pamatbudžetā šādu nozares jauno politikas iniciatīvu īstenošanai:
3.1. sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām personām apakšprogrammā 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015.gadam un turpmākajos gados ik gadu 554 541 EUR apmērā (izdevumi subsīdijām un dotācijām 201 361 EUR apmērā un valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 353 180 EUR apmērā);
3.2. valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināšanai apakšprogrammā 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” 2015.gadam 541 833 EUR apmērā, 2016.gadam un turpmākajos gados ik gadu 550 022 EUR apmērā (izdevumi sociālajiem pabalstiem);
3.3. centralizētu funkciju un minimālo sociālo garantiju nodrošināšanai nozares institūcijās strādājošiem apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” 2015.gadam un turpmākajos gados ik gadu 1 392 385 EUR apmērā, tai skaitā 1 159 586 EUR apmērā veselības apdrošināšanas polišu iegādei nozares institūcijās strādājošajiem un 232 799 EUR apmērā Labklājības ministrijas centrālā aparāta darbinieku atlīdzībām nozares centralizēto funkciju īstenošanai, nepalielinot kopējo nozarei plānoto amata vietu skaitu (izdevumi atlīdzībai 1 392 385 EUR apmērā, tai skaitā izdevumi atalgojumam 188 364 EUR apmērā).
4. Pieņemt zināšanai, ka, atbalstot informatīvajā ziņojumā un šī protokollēmuma 2.punktā minēto, fiskālā telpa 2015.gadā palielinās par 37,6 milj. EUR, 2016.gadā samazinās par 9,8 milj. EUR un 2017.gadā palielinās par 3,0 milj. EUR.
5. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no Autoceļu lietošanas nodevas 2015.gadam 13 073 301 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadam 9 348 410 EUR apmērā katru gadu. Palielināt Satiksmes ministrijas izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 2015.gadam 13 073 301 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadā 9 348 410 EUR apmērā katru gadu.
6. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju 2015., 2016. un 2017.gadam 212 340 EUR apmērā katru gadu. Palielināt Satiksmes ministrijas izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 2015., 2016. un 2017.gadam 212 340 EUR apmērā katru gadu.
7. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus elektroenerģijas lietotāju atbalstam budžeta apakšprogrammā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” 19 779 416 EUR apmērā.
8. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus 2015.gadam programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 12 703 696 EUR apmērā, tajā skaitā 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 8 661 750 EUR apmērā un jaunajai politikas iniciatīvai “Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e – pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” 4 041 946 EUR apmērā un palielināt izdevumus 2016.gadam 12 661 750 EUR apmērā programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, tajā skaitā 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 8 661 750 EUR apmērā un jaunajai politikas iniciatīvai “Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e – pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” 4 000 000 EUR apmērā. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 13.novembrim precizēt finansējuma apmēru.
9. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus apakšprogrammā 31.01.00 “Budžeta izpilde” 2015.gadam 172 168 EUR apmērā, 2016.gadam 34 434 EUR apmērā un 2017.gadam 137 734 EUR apmērā 2014.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Finanšu uzskaites procesu standartizācijas valsts un pašvaldību iestādēs nodrošināšana”, paredzot izdevumus 344 336 EUR apmērā 2018.gadam apakšprogrammā 31.01.00 “Budžeta izpilde” pasākuma pabeigšanai.
10. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu samazināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus sociālajiem pabalstiem 2015.gadam 18 188 910 EUR apmērā un Labklājības ministrijas pamatbudžetā izdevumus sociālajiem pabalstiem 2015.gadam 732 463 EUR apmērā, ņemot vērā, ka 2014.gadā tiks veikti avansa maksājumi valsts sociālo pabalstu un pensiju izmaksām, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nepārtrauktību saistībā ar darba dienas pārcelšanu no piektdienas, 2015.gada 2.janvāra, uz sestdienu, 2015.gada 10.janvāri, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija rīkojumam Nr.245 “Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā”.
11. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus programmā 24.00.00 “Statistiskās informācijas nodrošināšana” 2015.gadam 211 456 EUR apmērā, 2016.gadam 215 017 EUR apmērā un 2017.gadam 223 389 EUR apmērā, lai uzsāktu pakāpeniski gatavoties 2021.gada tautas skaitīšanai, pilnveidojot informācijas sistēmas, un nodrošinātu uz reģistru bāzētu tautas skaitīšanu.
12. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus programmā 34.00.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, lai nodrošinātu dalības maksu par dalībnieka statusu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Patērētāju aizsardzības komitejā, Rūpniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības komitejā, Statistikas un statistikas politikas komitejā un Tūrisma komitejā 2015.gadā 43 600 EUR, 2016.gadā un 2017.gadā 44 400 EUR apmērā katru gadu.
13. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus par iekšējo līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, kuras nerada negatīvu ietekmi uz šobrīd veicamajām funkcijām un neietekmē fiskālās telpas apjomu 2015.-2017.gadam:
13.1. samazināt izdevumus apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” 2015.gadam par 257 477 EUR, 2016.gadam par 248 957 EUR, 2017.gadam un turpmāk par 281 774 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielināt izdevumus apakšprogrammā 03.13.00 “Studiju virzienu akreditācija”, lai izveidotu Latvijas nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūciju, lai pilnveidotu Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Eiropas kvalitātes standartiem un vadlīnijām, kā arī nodrošinātu studiju virzienu reģistra uzturēšanu un pilnveidošanu, un tādējādi nodrošinātu Latvijā iegūtās augstākās izglītības atbilstību Eiropas kvalitātes prasībām;
13.2. samazināt izdevumus apakšprogrammā 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” 2015.gadam un turpmāk ik gadu par 1 500 000 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielināt izdevumus jaunizveidojamā apakšprogrammā 03.03.00 “Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās”, lai tādējādi nodrošinātu jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu, piešķirot finansējumu augstskolām un koledžām, kurās ir ieviesta rezultātu pārvaldība;
13.3. samazināt izdevumus apakšprogrammā 01.11.00 “Pedagogu profesionālās kompetences īstenošana” 2015.gadam par 38 500 EUR, 2016.gadam par 54 379 EUR un 2017.gadam par 63 250 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielināt izdevumus apakšprogrammā 42.02.00 “Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana” izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei mācību sasniegumu paaugstināšanai STEM priekšmetos, lai veicinātu STEM mācību priekšmetu apguves motivāciju, organizējot skolēnu mācību sasniegumu diagnostiku STEM mācību priekšmetos;
13.4. samazināt izdevumus programmā 07.00.00 “Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana” 2015.gadam par 331 251 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielināt izdevumus apakšprogrammā 97.01.00 „Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu ministrijas ēkas, Vaļņu ielā 2, Rīgā, kritiskā stāvokļa novēršanas pasākumus (kabinetu un gaiteņu remonts (266 640 EUR), vēsturisko durvju restaurāciju (25 611 EUR), caurejošo sienu plaisu ekspertīzi (4 000 EUR) un vēsturisko sienu paneļu restaurāciju (35 000 EUR)).
14. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par finansējuma samazinājumu 2015.gadā budžeta apakšprogrammā 09.23.00 “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” par 5 760 964 EUR un budžeta apakšprogrammā 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” par 369 245 EUR, finansējuma samazinājumu 2016. un 2017.gadā budžeta apakšprogrammā 09.04.00 “Sporta būves” par 1 661 734 EUR ik gadu, vienlaikus 2016.-2017.gadā palielinot programmas 09.00.00 “Sports” bāzes izdevumus par 3 000 000 EUR ik gadu, novirzot tos:
14.1. apakšprogrammai 09.10.00 “Murjāņu sporta ģimnāzija” 2016.-2017.gadam un turpmāk 96 382 EUR ik gadu, lai nodrošinātu līdzekļus ar 2014.gadā palielinātajām audzēkņu ēdināšanas izmaksām saistītos izdevumus, 2014.gadā papildus iegādāto transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumus, apkures izdevumus, sporta inventāra un aprīkojuma iegādi un ar mācību – treniņu darbu saistīto izdevumu (t.sk. ārvalstīs) palielinājumu;
14.2. apakšprogrammai 09.04.00 “Sporta būves” 2015.gadam 2 346 487 EUR, lai nodrošinātu sporta infrastruktūras objektu investīciju projektu īstenošanas nepārtrauktību;
14.3. apakšprogrammai 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 2015.-2017.gadam un turpmāk 540 488 EUR ik gadu, lai nodrošinātu finansējumu sporta pasākumiem tādā pašā apmērā kā 2014.gadā;
14.4. apakšprogrammai 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” 2015.gadam 358 856 EUR, 2016.-2017.gadam un turpmāk 171 271 EUR ik gadu, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņoto Latvijā notiekošo pasaules un Eiropas čempionātu olimpiskajos sporta veidos finālsacensību norisi;
14.5. apakšprogrammai 09.17.00 “Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai” 2015.-2017.gadam un turpmāk 569 230 EUR ik gadu, lai nodrošinātu finansējumu sporta pasākumiem tādā pašā apmērā kā 2014.gadā;
14.6. apakšprogrammai 09.19.00 “Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2015.gadam 971 765 EUR, 2016.-2017.gadam un turpmāk 1 940 980 EUR ik gadu, lai ar 2015.gada 1.septembri atjaunotu 100% valsts līdzfinansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanā nodarbināto sporta treneru darba samaksai;
14.7. apakšprogrammai 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” 2015.-2017.gadam un turpmāk 1 093 383 EUR ik gadu, lai nodrošinātu finansējumu sporta pasākumiem tādā pašā apmērā kā 2014.gadā, kā arī sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) pilotprojektu īstenošanu un prioritāri atbalstītu sportistus individuālos olimpiskajos sporta veidos. Vienlaikus neatbalstīt jaunas apakšprogrammas 09.22.00 “Sportistu atbalsta programma TOP50” izveidi;
14.8. apakšprogrammai 09.25.00 “Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”” 2015.-2017.gadam ik gadu 250 000 EUR.
15. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 14.punktā minēto, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 14.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumā Nr.430 “Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali”, Ministru kabineta 2014.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.623 “Par Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali” un Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 “Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” un Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali”.
16. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu apakšprogrammas 04.01.00 “Ieslodzījuma vietas” ietvaros samazināt izdevumus 2014.gadā uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai “Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam” 2015.gadam 475 088 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadam 224 753 EUR apmērā katru gadu un attiecīgi palielināt izdevumus apsardzes nodrošināšanai, konvojējot ieslodzīto uz ārstniecības iestādi, un ārstniecības pakalpojumu saņemšanas laikā 2015.gadam 475 088 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadam 224 753 EUR apmērā katru gadu, lai nodrošinātu likumprojektā “Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokols Nr.40 17.§) ietverto normu īstenošanu.
17. Tieslietu ministrijai 2014.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošana atbilstoši Kriminālprocesa likumam” īstenošanu 2015.gadā un turpmākajos gados nodrošināt ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
18. Ekonomikas ministrijai viena mēneša laikā pēc likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” pieņemšanas sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību iekļaušanu likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” un turpmākajiem gadiem jaunajai politikas iniciatīvai “2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana” un datu apstrādei līdz 2023.gadam.
19. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu līdz 2018.gadam atlikt Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā īstenošanu, un Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējām un veicamajām darbībām, lai nodrošinātu Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā atlikšanu līdz 2018.gadam.
20. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot priekšlikumus grozījumiem Izglītības likumā, paredzot, ka Izglītības likuma 14.panta 12.prim punkts un 14.panta 34.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, un iesniegt tos budžetu pavadošo likumprojektu paketē.
21. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumam Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 30.decembrim sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, paredzot Akadēmiskās informācijas centra diplomatzīšanas (ENIC/NARIC) funkciju nodrošināšanu, izglītības dokumentu ekspertīzi un novērtēšanu no 2015.gada 1.jūlija noteikt par maksas pakalpojumu.
22. Pamatā atbalstīt valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu jaunajām politikas iniciatīvām 2015., 2016. un 2017.gadā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes laikā izskatītajā tabulā “Fiskālās telpas sadale ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām 2015.-2017.gadam” sniegto informāciju un ministriju un citu centrālo iestāžu Finanšu ministrijā iesniegtajiem priekšlikumiem.
23. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrijai papildu nepieciešamais finansējums pārejas posma valsts atbalstam 2015.gadā 50 961 791 EUR apmērā daļēji tiks nodrošināts 2014.gadā, veicot līdzekļu pārdali no valsts budžeta programmas 80.00.00. “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
24. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Sabiedrības finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” ietvaros 2015.-2017.gadam ik gadu samazināt izdevumus pamatkapitāla veidošanai 180 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 180 000 EUR apmērā, lai Lauku atbalsta dienests nodrošinātu atbalsta pretendentu pieteikumu administrēšanu.
25. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus par iekšējo līdzekļu pārdali starp ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, kuras nerada negatīvu ietekmi uz šobrīd veicamajām funkcijām un neietekmē fiskālās telpas apjomu 2015.-2017.gadam:
25.1. samazināt izdevumus apakšprogrammā 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” 2015.gadam un turpmāk ik gadu 171 569 EUR apmērā un par attiecīgo finansējumu palielināt izdevumus apakšprogrammā 97.01.00 “Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana”, tai skaitā atlīdzībai 131 096 EUR, lai nodrošinātu finansējumu atlīdzības pārskatīšanai 9.mēnešalgu grupā nodarbinātajiem, kā arī veicinātu jaunu darbinieku piesaisti un motivētu ministrijas darbiniekus;
25.2. samazināt izdevumus programmā 16.00.00 “Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība” 2015.gadam par 8 939 EUR un par attiecīgo finansējumu palielināt izdevumus apakšprogrammā 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveidi. Jautājumu par papildu finansējumu šo pasākumu īstenošanai 2016.gadā un turpmāk izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas procesā;
25.3. programmas 04.00.00 “Valsts valodas politika un pārvalde” ietvaros 2015.gadam un turpmāk ik gadu veikt finansējuma pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 26 169 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielinot izdevumus atlīdzībai, tai skaitā atalgojumam 23 162 EUR, lai stiprinātu Latviešu valodas aģentūras kapacitāti.
26. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 13., 14. un 25.punktā veiktās finansējuma pārdales rezultātā tiek nodrošināta attiecīgajās budžeta programmās/apakšprogrammās paredzēto pamatfunkciju īstenošana un netiek veidoti parādi.
27. Lai nodrošinātu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai finansējumu 2015.gadā 1 195 751 EUR apmērā Ekonomikas ministrijai ierosināt samazināt projekta „Ekonomikas ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes darbības programmu vadības funkciju nodrošināšanas tehniskā palīdzība” finansējumu par 398 000 EUR, Finanšu ministrijai piešķirt 497 751 EUR no Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.694 8. punktā noteiktā Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā finansējuma izveidojušās rezerves, par nepieciešamo finansējumu 2016. un 2017. gadam Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (Vadošo iestādi) izvērtēt iespējas nodrošināt finansējumu no 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodam paredzētās tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem.”
28. Pieņemt zināšanai Prokuratūras viedokli par papildu nepieciešamo finansējumu un atbalstīt Prokuratūras priekšlikumu par līdzekļu pārdali starp budžeta programmām, samazinot likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” paredzētos izdevumus jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu nomas maksa” budžeta programmā 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” 2015.gadam un turpmākajiem gadiem par 95 275 EUR katru gadu (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un attiecīgi palielinot izdevumus budžeta programmā 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana” (izdevumi atlīdzībai 43 764 EUR, tai skaitā atalgojumam 35 410 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 42 151 EUR un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 9 360 EUR), lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšanu saistībā ar jaunu funkciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanā.
29. Pieņemt zināšanai Augstākās tiesas pārstāvja sniegto informāciju un atbalstīt papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu Augstākās tiesas zinātniski analītiskās nodaļas izveidošanu un nodrošinātu Civilprocesa likuma 149.prim panta trešās daļas izpildes nodrošināšanu.
30. Pieņemt zināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvja sniegto informāciju par nozares prioritātēm 2015.gadā – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sekretariāta administratīvās kapacitātes stiprināšana 68 110 EUR apmērā, 2014.gadā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansēto raidījumu krievu valodā turpināšana radio programmās 84 298 EUR apmērā un televīzijas programmās 840 000 EUR apmērā, kā arī Latgales reģionālās sabiedriskā medija studijas izveide un darbības nodrošināšana 187 648 EUR apmērā – un atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2014.gadā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” finansēto raidījumu krievu valodā turpināšanai radio programmās 84 298 EUR apmērā un televīzijas programmās 840 000 EUR apmērā.
31. Pieņemt zināšanai valsts kontrolieres sniegto informāciju un atbalstīt nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Valsts kontrolei 2015.gadā - 500 000 EUR, 2016.gadā - 600 000 EUR un 2017.gadā - 700 000 EUR.
32. Pedagogu jaunā darba samaksas modeļa ieviešanai valsts, pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs no 2015.gada 1.septembra valsts budžeta programmā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” rezervēt finansējumu 2015.gada 4 mēnešiem kopā līdz 3 000 000 EUR, un turpmāk finansējumu pilnam gadam līdz 9 000 000 EUR, paredzot finansējuma piešķiršanu pēc tam, kad būs beidzies modeļa aprobācijas process un Ministru kabinetā būs pieņemti attiecīgie normatīvie akti. Finanšu ministrijai iekļaut attiecīgu pantu likumprojektā “Par valsts budžetu 2015.gadam”.
33. Likumprojektā “Par valsts budžetu 2015.gadam” paredzēt pantu šādā redakcijā: “Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka papildus piešķirtais finansējums augstākajai izglītībai 2015.gadā 4 000 000 EUR apmērā tiek sadalīts starp Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošajām augstākās izglītības institūcijām, nodrošinot finansējuma piešķiršanu pēc vienotiem kritērijiem”.
34. Finanšu ministrijai apkopot nozaru ministriju iesniegto informāciju un iesniegt to Ministru kabinetā gala lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra ārkārtas sēdē.
35. Noteikt, ka sakarā ar minimālās algas pieaugumu tiek koriģētas ministriju un padotības iestāžu mēnešalgu skalas minimālās robežas, palielinot tās par 40 EUR. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 10.decembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos.
36. Finanšu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra ārkārtas sēdē informāciju par ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm nepieciešamo papildu finansējumu mēnešalgu skalas minimālās robežas korekcijai.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"

TA-2611-IP ____________________________________

(B.Bāne, I.Šņucins, L.Medina, I.Jaunzeme, U.Augulis, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, L.Caune, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram saskaņā ar likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz informācijas publiskošanu par komersantu samaksāto nodokļu apmēru;
2.2. grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 „Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”, kas paredz informācijas apmaiņas procesa pilnveidošanu starp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un Valsts ieņēmumu dienestu;
2.3. grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz informācijas apmaiņas procesa uzlabošanu starp finanšu iestādēm un Valsts ieņēmumu dienestu;
2.4. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt pienākumu nodokļu maksātājam, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, izņemot kredītiestādes, iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informatīvo deklarāciju par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem;
2.5. grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas paredz Uzņēmumu reģistra rīcību pēc informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta par riska adresēm;
2.6. grozījumus likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas noteiks, ja juridisko personu pārstāv tikai tādas amatpersonas, kas ir ārvalstu pilsoņi, vismaz vienai paraksta tiesīgai amatpersonai personīgi jāiesniedz dokumenti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pirms ieraksta izdarīšanas par juridiskās personas reģistrāciju;
2.7. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt noteiktos gadījumos valdes locekļu personisko atbildību par kapitālsabiedrības nokavētajiem nodokļu maksājumiem;
2.8. grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt aizliegumu nodokļu parādniekam, kuram ir nosūtīts inkasācijas uzdevums naudas līdzekļu norakstīšanai no parādnieka konta kredītiestādē, un tas 30 dienu laikā nav izpildīts, veikt skaidras naudas darījumus saimnieciskās darbības ietvaros;
2.9. grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz personālsabiedrības sadalāmajā peļņas daļā attiecībā uz fizisko personu iekļaut arī tāda veida kapitāla ienākumus, kuri nav tikuši iekļauti ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā ienākuma aprēķināšanā personālsabiedrības līmenī;
2.10. grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz fiziskas personas ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļaut arī personālsabiedrības peļņu, kas gūta caur personālsabiedrību no kapitāla un nav bijusi iekļauta ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā ienākuma aprēķināšanā personālsabiedrības līmenī;
2.11. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz noteikt tabakas lapām akcīzes nodokļa likmi 55,49 EUR par 1000 gramiem tabakas;
2.12. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kurai ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un minētā biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma, piemērot akcīzes nodokļa likmi 332,95 EUR par 1000 litriem degvielas.
2.13. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto par degvielu, un biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, atcelt samazināto akcīzes nodokļa likmi un noteikt likmi 75,9 EUR par 1000 litriem degvielas;
2.14. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz biodīzeļdegvielai, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, un rapšu sēklu eļļai, kuru realizē vai izmanto kā kurināmo, noteikt akcīzes nodokļa likmi 6,6 EUR par 1000 litriem;
2.15. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, lai veicinātu akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu atbilstoši likumā paredzētam mērķim, ir nepieciešams precizēt likuma normas, nosakot lauksaimniecības tehnikas veidus, kurās ir atļauts izmantot dīzeļdegvielu (gāzeļļu), piemērojot akcīzes nodokļa atvieglojumu;
2.16. grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, kas paredz, ka no akcīzes nodokļa atbrīvotā dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, tiek iezīmēta (marķēta);
2.17. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 “Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu”, kas paredz kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2015.gadā (par 2014.gadu) nosaka un aprēķina 90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, 2016.gadā (par 2015.gada pārskata gadu) noteikt un aprēķināt 70% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās gada peļņas;
2.18. grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz ārvalstu pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanu, sasniedzot likumā “Par valsts pensijām” noteikto pensionēšanās vecumu.
3. Zemkopības ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 1.martam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kas paredz kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvotā dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem, tiek iezīmēta (marķēta).
4. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumu diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai ar 2016.gadu, kompleksi izvērtējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus un darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu.
5. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus Finanšu ministrijai no 2015.gada ik gadu par 6 640 857 EUR, tai skaitā budžeta programmā 32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs” 152 809 EUR, no tiem atlīdzībai 118 477 EUR un budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” 6 488 048 EUR apmērā, no tiem atlīdzībai 6 488 048 EUR, lai nodrošinātu ēnu apkarošanas pasākumu realizāciju un nodokļu iekasēšanas uzlabošanu.
6. Labklājības ministrijai un Kultūras ministrijai izvērtēt likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” normas attiecībā uz personām, kas saņem autoratlīdzību, un pašnodarbinātām personām, kā arī nozarēm piemērotās speciālās normas, lai mazinātu ēnu ekonomiku, un nepieciešamības gadījumā līdz 2015. gada 1.septembrim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 1.septembrim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas paredz nodalīt biedrību un nodibinājumu saimniecisko darbību no pārējās darbības, papildus izvērtējot minētā regulējuma atbilstību sociālās uzņēmējdarbības konceptam.
8. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2014.gada 28.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstošos Ministru kabineta noteikumus par minimālās mēneša darba alga palielināšanu valstī līdz 360 EUR ar 2015.gada 1.janvāri.
9. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra ārkārtas sēdē informāciju par ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm nepieciešamo papildu finansējumu minimālās darba algas paaugstināšanai.
10. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumu prognozes par 92 532 000 EUR 2015.gadā, 132 025 000 EUR 2016.gadā un 75 785 000 EUR 2017.gadā, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (ieskaitot iemaksas valsts fondētajā pensiju shēmā) 2015.gadā par 17 811 000 EUR (tai skaitā valsts fondēto pensiju shēmā 2 271 905 EUR), 2016.gadā par 17 991 000 EUR (tai skaitā valsts fondēto pensiju shēmā 2 431 923 EUR) un 2017.gadā par 17 581 000 EUR (tai skaitā valsts fondēto pensiju shēmā 2 409 406 EUR).
11. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas izdevumus 2015.gadam, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Juridisko personu reģistrācija” 11 600 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 11 600 EUR apmērā, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apriti no Valsts ieņēmumu dienesta “riska adrešu” reģistra.
12. Finanšu ministrijai pēc organizētās tikšanās ar sociālajiem partneriem iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 12.novembra ārkārtas sēdē informāciju par uzdevumiem, par kuriem nav panākta vienošanas, un, ja nepieciešams, iesniegt precizētu informatīvo ziņojumu “Par iespējām palielināt ieņēmumus”.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-2612-IP ____________________________________

(J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt fiskālo risku deklarāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka fiskālā nodrošinājuma rezerve 2017.gadā ir 0,1% no IKP.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" iekļaut pantu, kas paredz, ka 2016.gadā fiskālā nodrošinājuma rezerve netiek veidota.
4. Finanšu ministrijai, iesniedzot Ministru kabinetā likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017.gadam”, pievienot tam fiskālo risku deklarāciju.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos Tiesībsarga biroja starptautiskās sadarbības nodrošināšanai"

TA-1111 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011.gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"

TA-2465-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas bruņojuma un transportlīdzekļu iepirkuma piedāvājumu"

TA-2579-DV ____________________________________

(R.Vējonis, J.Sārts, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Alekseeva pret Latviju"

342-k____________________________________

 

 

Konfidenciāli
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un pasākumiem 2014.gadā"

347-s ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2015.gada 7.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.61

2014.gada 10.novembrī

34.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu ʻʻAlekseeva pret Latviju”

342-k___________________________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā priekšlikumu par lietas risināšanu mierizlīguma ceļā, piedāvājot izmaksāt Natālijai Aleksejevai kompensāciju 15 000 EUR apmērā. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā ʻʻAlekseeva pret Latviju” Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas ʻʻLīdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 15 000 EUR izmaksāšanai Natālijai Aleksejevai.

3. (K).

4. (K).

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Skatīt darba kārtību