Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.62

2014.gada 12.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

B.Traidase

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.30

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Zolitūdes traģēdiju un tās seku novēršanu"

TA-2631 ____________________________________

(P.Vilks, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pārresoru koordinācijas centram papildināt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā iesaistīto ministriju aktualizētu informāciju, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Papildu finansējuma novirzīšana ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām 2015.–2017.gadam"

TA-2610-IP ____________________________________

(B.Bāne, E.Martinsons, D.Gulbe, J.Siksnis, E.Rinkēvičs, A.Matīss, D.Melbārde, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, A.Duļevska, L.Jurcēna, R.Kronbergs, M.Seile, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt papildu valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm jaunajām politikas iniciatīvām un papildu sniegtajiem priekšlikumiem 2015., 2016. un 2017.gadā saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumu.
3. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.pielikumā atbalstītajam Labklājības ministrijas priekšlikumam par izdevumu palielināšanu Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 „Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2015., 2016. un 2017.gadam ik gadu 1 636 377 EUR apmērā atļaut Labklājības ministrijai uzņemties saistības un slēgt līgumus ar iepirkuma “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā” rezultātā uzvarējušiem pretendentiem pēc likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” pieņemšanas Saeimā 2.lasījumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu tām personām, kuras to jau saņem institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās, novēršot risku pakalpojumu pārrāvumam.
4. Atbalstīt papildu finansējuma novirzīšanu 2015., 2016. un 2017.gadam ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm minimālās algas palielinājumam līdz 360 EUR un algas skalu minimumu korekcijai saskaņā ar informatīvā ziņojuma 3.pielikumu.
5. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrijai papildu nepieciešamais finansējums minimālās algas palielināšanai 7 700 753 EUR apmērā valsts kapitālsabiedrībām ir iekļauts informatīvā ziņojuma 1.pielikuma pasākumā “Minimālās algas kompensācija veselības aprūpes pakalpojumu tarifos” un Kultūras ministrijai papildu nepieciešamais finansējums minimālās algas palielināšanai 123 838 EUR apmērā valsts kapitālsabiedrībām ir iekļauts informatīvā ziņojuma 1.pielikuma pasākumā “Drošumspēja”.
6. Aizsardzības ministrijai pārskatīt karavīru atlīdzības skalu un izdevumus atlīdzībai karavīriem 2015.gadam un turpmākajiem gadiem Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
7. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 13.novembrim nosūtīt Labklājības ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem par ieņēmumu palielināšanu precizētās sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījuma 2015. – 2017.gadam sagatavošanai. Labklājības ministrijai, iesniedzot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījumu 2015. – 2017.gadam, ņemt vērā precizētās sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā 2015. – 2017.gadam, ievērojot, ka netiek palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, izņemot izdevumu palielinājumus atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem.
8. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus 2015., 2016. un 2017.gadam 5 320 801 EUR apmērā katru gadu no ostu maksājumiem par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu atbilstoši Likuma par ostām 14.panta otrajai prim daļai. Palielināt Satiksmes ministrijas izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 532 080 EUR apmērā ik gadu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībai un izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem jaunajā valsts pamatbudžeta programmā 45.00.00 “Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība” 4 788 721 EUR apmērā ik gadu ar ostu darbību saistītās publiskās lietošanas infrastruktūras attīstībai. Satiksmes ministrijai nodrošināt, lai izdevumi nepārsniedz valsts pamatbudžetā ieskaitīto maksājumu apmēru.
9. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu 2015., 2016. un 2017.gadam katru gadu apstiprināto izdevumu ietvaros budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 99 774 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai (tajā skaitā izdevumus atalgojumam 80 730 EUR), budžeta programmā 30.00.00 “Tūrisma politikas ieviešana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 16 960 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 13 723 EUR), budžeta apakšprogrammā 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 69 870 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai (tai skaitā atalgojumam 55 725 EUR) un 2015.gadam budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 15 570 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai (Latvijas dalības nodrošināšanai Expo Milano 2015).
10. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas priekšlikumu veikt izdevumu pārdali 2015. – 2017.gadā ik gadu, tai skaitā:
10.1. budžeta programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 42 686 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 42 686 EUR apmērā, lai nodrošinātu ārpakalpojuma izdevums klimata politikas pilnveidošanai un Kioto protokola pētījumu pasūtījumu;
10.2. budžeta programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 56 772 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumu atlīdzībai 56 772 EUR apmērā darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanai;
10.3. apakšprogrammā 23.01.00 “Valsts vides dienests” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 12 146 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 12 146 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 9 828 EUR apmērā, lai nodrošinātu atalgojumu palielināšanu Valsts vides dienesta Juridiskās daļas darbiniekiem, lai nebūtu nepieciešams piesaistīt juridisko pakalpojumu sniedzēju;
10.4. apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 130 000 EUR apmērā un palielināt izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 80 000 EUR apmērā un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 50 000 EUR apmērā sakarā ar izmaiņām projektu konkursu laika grafikā;
10.5. apakšprogrammā 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” samazināt izdevumus subsīdijām un dotācijām 200 000 EUR apmērā un apakšprogrammā 21.13.00 “Nozares vides projekti” palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 155 000 EUR apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 45 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu aktuālo vides problēmu risināšanas projektu īstenošanu;
10.6. apakšprogrammā 21.01.00 “Fonda darbības nodrošinājums” samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 14 742 EUR apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 14 742 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 11 928 EUR apmērā, lai nodrošinātu juridisko funkciju veikšanu.
11. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību prognozi 2015.gadā par 370 856 EUR, vienlaicīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2015.gadam 211 358 EUR apmērā Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 “Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība”, tai skaitā izdevumus starptautiskajai sadarbībai 185 426 EUR apmērā, lai nodrošinātu atmaksas Eiropas Patentu iestādei 50% apmērā no ikgadējās patenta uzturēšanas nodevas, izdevumus atlīdzībai 25 903 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 20 616 EUR) un izdevumus precēm un pakalpojumiem 29 EUR apmērā Apelācijas padomes darbības nodrošināšanai.
12. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu 2015.gadā palielināt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 “Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība” ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 154 140 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 14 000 EUR apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 140 140 EUR apmērā, lai nodrošinātu preču zīmju datu izplatīšanas informācijas sistēmas uzturēšanu.
13. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta apakšprogrammā 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” izdevumus precēm un pakalpojumiem 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 32 467 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 32 467 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 25 435 EUR), lai nodrošinātu regulāru Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības inženiertehnisko līdzekļu un videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmu uzraudzību.
14. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta programmā 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” izdevumus precēm un pakalpojumiem 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 162 311 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 162 311 EUR apmērā, lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalsta izmaksu.
15. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta apakšprogrammā 03.03.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” izdevumus precēm un pakalpojumiem 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 36 019 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 36 019 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 6 468 EUR), lai nodrošinātu atvaļinājuma pabalsta izmaksu, veselības apdrošināšanas polišu iegādi, kā arī veiktu iekšējo reorganizāciju Juridiskās palīdzības administrācijas darbības efektivitātes palielināšanai.
16. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta apakšprogrammā 09.02.00 „Fizisko personu datu aizsardzība” izdevumus precēm un pakalpojumiem 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 3 070 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 3 070 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 2 484 EUR) darba samaksas izlīdzināšanai.
17. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta apakšprogrammā 03.01.00 „Tiesu administrēšana” izdevumus precēm un pakalpojumiem (no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem) 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu 146 313 EUR apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus atlīdzībai 146 313 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 115 826 EUR), lai nodrošinātu tiesas spriedumu anonimizēšanu, valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu administrēšanu, kā arī atalgojuma palielināšanu Tiesu administrācijā strādājošajiem.
18. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 03.03.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” 2015.gadam 238 994 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem), 2016.gadam un turpmāk ik gadu 205 044 EUR apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un palielināt izdevumus budžeta apakšprogrammā 09.02.00 „Fizisko personu datu aizsardzība” 2015.gadam 238 994 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 147 642 EUR, tai skaitā atalgojumam 116 842 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 55 298 EUR un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 36 054 EUR), 2016.gadam un turpmāk ik gadu 205 044 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 147 642 EUR, tai skaitā atalgojumam 116 842 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 53 132 EUR un izdevumi pamatkapitāla veidošanai 4 270 EUR), lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ievērošanu personas datu apstrādes jomā.
19. Ministrijām nodrošināt, ka šī protokollēmuma 6.–18.punkta ietvaros atbalstītās finansējuma pārdales rezultātā 2015.gadā un turpmākajos gados tiek nodrošināta attiecīgajās budžeta programmās/apakšprogrammās paredzēto pamatfunkciju īstenošana un netiek veidoti maksājumu parādi.
20. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2015.gadā veikt Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumus atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
21. Atļaut ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm precizēt informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumā iekļauto pasākumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām/apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nepārsniedzot kopējo ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei piešķirto finansējuma apjomu.
22. Ministrijām līdz 2014.gada 12.novembra plkst. 17.00 iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par šī protokollēmuma 21.punktā minēto.
23. Pieņemt zināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāves sniegto informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu padomes sekretariāta darbinieku darba samaksas paaugstināšanai un Monitoringa centra kapacitātes stiprināšanai. Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, kā arī to, ka darba samaksas palielināšana valsts pārvaldē ir skatāma kompleksi, neatbalstīt papildu finansējuma pieprasījumu.
24. Pieņemt zināšanai Satversmes tiesas pārstāves sniegto informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu Satversmes tiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai par 8 procentiem. Neatbalstīt papildu finansējuma pieprasījumu, jo atalgojuma palielināšana likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” netiek plānota horizontāli visām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, bet ņemot vērā katras institūcijas darbinieku atalgojuma līmeni.
25. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrijas iesniegtie priekšlikumi izdevumu samazinājumam bezdarbnieka pabalsta izmaksām valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” 2015.gadā 3 434 377 EUR apmērā, 2016.gadā 3 562 349 EUR apmērā un 2017.gadā 3 589 424 EUR apmērā ir balstīti uz 2014.gada 9 mēnešu faktiskās izpildes datu analīzi un precizētām bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita prognozēm 2015.-2017.gadam.
26. Atbalstīt papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” 2015.gadam un turpmāk ik gadu 100 000 EUR apmērā, lai palielinātu ziņu un analītiskā satura apjomu krievu valodā programmā “Latvijas radio 4 – Doma laukums”.
27. Ja pēc pedagogu jaunā darba samaksas modeļa aprobācijas, rezultātu apkopošanas un attiecīgā normatīvā regulējuma izstrādes tiek secināts, ka sistēma ir efektīva un tās ilgtspējas nodrošināšanai ir nepieciešams finansējums lielākā apmērā nekā 3 000 000 EUR 2015.gada 4 mēnešiem (Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 28.§) 32.punkts), jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu turpināt izskatīt Ministru kabinetā.
28. Lai nodrošinātu Akadēmiskās informācijas centra diplomatzīšanas (ENIC/NARIC) funkcijas noteikšanu par maksas pakalpojumu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Augstskolu likumā un iesniegt tos budžeta pavadošo likumprojektu paketē.


 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"

TA-2611-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, M.Bičevskis, J.Butkevičs, D.Reizniece-Ozola, M.Lazdovskis, I.Pētersone, A.Matīss, L.Meņģelsone, B.Bāne, P.Leiškalns, E.Baldzēns, R.Kronbergs, L.Medne, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kuru Finanšu ministrija ir precizējusi pēc 2014.gada 11.novembra sanāksmes ar sociālajiem partneriem.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas paredz elektroniskās informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp kredītiestādēm un Valsts ieņēmumu dienestu par fizisko personu – Latvijas Republikas rezidentu – kontu esamību konkrētajā kredītiestādē.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju izvērtēt iespēju paplašināt kredītiestāžu sniedzamo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par fiziskajām personām – Latvijas Republikas rezidentiem, izvērtējot potenciālā regulējuma spēkā stāšanās termiņu vienlaikus ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātā Globālā standarta par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem piemērošanas brīdi, un finanšu ministram līdz 2015.gada 1.jūlijam atbilstošu informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Finanšu ministrijai nodrošināt tikšanos ar sociālajiem partneriem, prezentējot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar valdes locekļu personisko atbildību par kapitālsabiedrības nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kā arī saistībā ar akcīzes nodokļa piemērošanu biodīzeļdegvielai, kuri ir sagatavoti virzībai valsts budžeta likumprojektu paketē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu 2015.gadam, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā"

TA-2588 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-2621 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta apakšprogrammas 96.04.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (Latvijas Institūta pasākumi)” ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 39 500 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem 39 500 EUR apmērā.
3. Ārlietu ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
6.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 14.novembra sanāksmei

TA-2629 ____________________________________

(J.Reirs, L.Kļaviņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas „Par Eiropas Savienības 2015.gada budžeta projektu” un “Par budžeta grozījumu projektiem Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 2014.gada vispārējam budžetam”.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājai I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 14.novembra sanāksmē.
 
7.§
Dienesta vajadzībām

TA-2626-DV ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību