Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.63

2014.gada 19.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"

TA-2552 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra lietošanas noteikumiem"

TA-2517 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta priekšnieku komandkapteini A.Tirzmali parakstīt Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra lietošanas noteikumus (turpmāk – lietošanas noteikumi).
3. Aizsardzības ministrijai informēt Ārlietu ministriju par datumu, kad abas puses lietošanas noteikumus ir parakstījušas.

 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

TA-2233, TA-2227 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2587 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""

TA-2414 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2360, TA-2407 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes""

TA-2563 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-2571 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

TA-2572 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

TA-2361 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ūdenstornis" Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, un inženierkomunikāciju nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2491 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2521 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.decembrim.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1050 "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība"

TA-2172 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""

TA-2173 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.145 "Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība""

TA-2356 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""

TA-2200 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2015.gada 15.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"", nosakot maksas apmēru Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"" 41.prim punktā minētajam pakalpojumam.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2191 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-2590 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""

TA-2581 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Noteikt, ka likumprojekta anotācijā minētās institūcijas, kuras var lietot citu ģerboni, kas nav valsts ģerbonis, zīmi, emblēmu vai logo valstiski nozīmīgu pasākumu norisei un valsts starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, nav papildināmas vēl ar citām institūcijām, uz kurām šādi izņēmumi attiektos.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam"

TA-2594 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa Nr. 5.1.1. "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" pasākuma izstrādi, kas paredz atbalstu pretplūdu pasākumiem Ogrē, ņemot vērā, ka Ogres aizsargdambja rekonstrukcija uzskatāma par augsta plūdu riska projektu, kura ieviešanu nevar atlikt uz 2016.gadu.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta "Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā-MarketSurv MID" īstenošanai"

TA-2636 ____________________________________

(I.Eglītis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Patērētāju tiesību aizsardzības centra dalību projekta "Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā – MarketSurv MID" ieviešanā.
3. Ekonomikas ministrijai vienas darba dienas laikā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par izdevumu palielināšanu 2015. un 2016.gadam apakšprogrammā 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti".

 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu būvniecības pakalpojumiem"

TA-2656 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Oša, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumus 2015. un turpmākajos gados par 2 185 700 EUR, nosakot valsts nodevu par būvniecības pakalpojumiem (darbībām būvkomersantu reģistrā) kā ikgadēju nodevu.
3. Palielināt Ekonomikas ministrijas izdevumus:
3.1. budžeta programmā 20.00.00 “Būvniecība” 2015.gadam 1 629 684 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 1 302 869 EUR (atalgojumam 1 006 447 EUR), 2016. un 2017.gadam katru gadu 1 902 123 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 1 575 308 EUR apmērā (atalgojumam 1 220 872 EUR) Būvniecības valsts kontroles biroja darbības nodrošināšanai;
3.2. budžeta programmā 97.00.00 “Nozares vadība un politikas plānošana” 2015.gadam 227 336 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 58 066 EUR apmērā (atalgojumam 46 638 EUR) 2 amata vietu izveidei valsts nodevas par būvniecības pakalpojumiem administrēšanai, 160 000 EUR būvniecības nozares standartu izstrādei un pilnveidošanai un būvkomersantu klasifikācijas sistēmas izveidei, 2016. un 2017.gadam katru gadu 180 946 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 58 066 EUR apmērā (atalgojumam 46 638 EUR), 118 000 EUR būvniecības nozares standartu izstrādei un pilnveidošanai un būvkomersantu klasifikācijas sistēmas uzturēšanai;
3.3. palielināt izdevumus 2015.gadam 61 980 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadam katru gadu 52 331 EUR apmērā ministrijas ekspertu dalībai OECD instrumentos un pasākumos, tai skaitā programmā 24.00.00 ”Statistiskās informācijas nodrošināšana” 2015., 2016. un 2017.gadam katru gadu 7 380 EUR, programmā 25.00.00 ”Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana” 2015.gadā 20 000 EUR, 2016. un 2017.gadam katru gadu 18 951 EUR, apakšprogrammā 26.01.00 ”Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība” 2015.gadā 15 600 EUR, 2016. un 2017.gadam katru gadu 11 000 EUR, apakšprogrammā 26.02.00 ”Konkurences politikas ieviešana” 2015.gadā 19 000 EUR, 2016. un 2017.gadam katru gadu 15 000 EUR, kā arī 2015.gadā palielināt izdevumus apakšprogrammā 26.04.00 ”Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana” 5 700 EUR apmērā izmaksām par OECD Labas laboratorijas prakses darba grupas Ķīmisko vielu datu savstarpējās atzīšanas sistēmas novērtēšanas grupas ekspertu vizītei Latvijā;
3.4. budžeta programmā 34.00.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” palielināt izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam katru gadu 50 300 EUR apmērā pilntiesīgā dalībnieka statusa nodrošināšanai OECD darba grupā par valsts kapitāla pārvaldīšanas un privatizācijas praksi, 2015.gadam palielināt izdevumus 10 700 EUR apmērā īpašas subsīdijas nomaksai Labas laboratorijas prakses darba grupai par 10 gadu periodu.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2015.gada 30.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, precizējot šī protokollēmuma 2.punktā minētās nodevas apmēru un maksāšanas kārtību atbilstoši informatīvā ziņojuma secinājumu daļā ietvertajam risinājumam.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu"

TA-2659 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Timofejeva, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresa aktuālāko analīzi, attiecīgi precizēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta bāzes izdevumus 2015. - 2017. gadam:
2.1. atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, ka subsidētā elektroenerģijas nodokļa ieņēmumi 2015.gadā ir 35 476 000 EUR, 2016. gadā - 40 162 000 EUR, 2017. gadā – 43 773 000 EUR, 2018. gadā – 8 338 000 EUR;
2.2. Ekonomikas ministrijai valsts budžeta 2016.gadam projekta sagatavošanas procesā iesniegt Ministru kabinetā izvērtējumu par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu 2015.gadā un priekšlikumus par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu elektroenerģijas lietotāju atbalstam 2016.gadā un turpmākajos gados.
3. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt izdevumus 2015.gadā budžeta apakšprogrammā 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”” 19 779 416 EUR apmērā.
4. Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu iesniegt Saeimā kopā ar valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu un vidēja termiņa budžeta ietvara 2015., 2016. un 2017.gadam projektu.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, iekļaut pantus, kuri paredz:
5.1. apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzēto apropriāciju var izmantot tikai apakšprogrammā paredzētiem mērķiem;
5.2. apakšprogrammas 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” izdevumi veicami tikai pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas lēmums par pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas kopējam tirgum;
5.3. tiesības finanšu ministram palielināt apropriāciju izdevumiem apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”, ja ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums par pasākumu atbilstību Eiropas Kopienas iekšējam tirgum un valsts budžeta likumā paredzētā apropriācija nav pietiekama, un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.


 
24.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 25.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195

TA-2644-IP ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2014.gada 25.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.

 
25.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā"

TA-2651 ____________________________________

(A.Timofejeva, B.Kņigins, S.Liepiņa, A.Siliņš, D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, G.Rača, I.Muižnieks, G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par iesniegto Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā" projektu un tā pielikumā iekļauto projektu sarakstu.
2. Finanšu ministrijai steidzami nosūtīt visām ministrijām kritērijus projektu atlasei un paraugu projektu pieteikuma noformēšanai.
3. Ministrijām steidzami izvērtēt nozares ietvaros plānoto projektu atbilstību šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem kritērijiem un, ja nepieciešams, līdz 2014.gada 20.novembrim plkst.16.00 iesniegt Finanšu ministrijā jaunu projektu pieteikumus sagatavotā projektu saraksta papildināšanai.
4. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegtos projektu pieteikumus, sagatavot precizētu Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā" projektu ar tā pielikumā iekļauto papildināto indikatīvo projektu sarakstu un finanšu ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdē.


 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0051

TA-2653-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2013/0051.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai paziņot par Biodegvielas likumu kā Direktīvas 2009/119/EK (2009.gada 14.septembris), ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves izpildes pasākumu Valsts izpildes pasākumu paziņošanas sistēmā.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
27.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmei

TA-2654 ____________________________________

(S.Voldiņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. par Padomes secinājumiem par Eiropas audiovizuālo politiku digitālajā laikmetā (pozīcija Nr.2);
2.2. par Padomes secinājumiem par kultūras darba plānu 2015.–2018.gadam (pozīcija Nr.1);
2.3. par Padomes secinājumiem par kultūras mantojuma līdzdalību pārvaldību (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2628-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 108 personas.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00. "Valsts parāda vadība" uz budžeta apakšprogrammu 41.01.00. "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā""

TA-2624 ____________________________________

(N.Sakss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut finanšu ministram likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" noteiktās apropriācijas ietvaros veikt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00. "Valsts parāda vadība" (procentu maksājumi) 25 000 000 EUR apmērā uz Finanšu ministrijas apakšprogrammu 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" (kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā), ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu"

TA-2601 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Stepanova, R.Kozlovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt:
2.1. Ārlietu ministrijas izdevumus ilgtermiņa saistībām 2015.-2016.gadam pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”, budžeta programmā 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2015.gadam samazinot par 13 442 EUR un 2016.gadā palielinot par 13 442 EUR;
2.2. Aizsardzības ministrijas izdevumus ilgtermiņa saistībām 2014.-2016.gadam pasākumam "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija", izdevumus budžeta programmā 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" 2016.gadā palielinot par 126 151 EUR;
2.3. Iekšlietu ministrijas izdevumus ilgtermiņa saistībām 2015.-2017.gadam pasākumam “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”:
2.3.1. 2015.gadā samazinot budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” par 168 298 EUR (kapitālie izdevumi);
2.3.2. 2015.gadā samazinot budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” par 654 931 EUR (kapitālie izdevumi) un vienlaikus palielinot izdevumus:
2.3.2.1. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” par 93 442 EUR (kapitālie izdevumi);
2.3.2.2. budžeta apakšprogrammā 70.11.00 “Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)” par 461 489 EUR (kapitālie izdevumi) projekta Nr.IA/VRS/AĒRF/2012/2013/7 “Esošās Valsts robežsardzes “zaļās robežas” kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1.posms” īstenošanai (nacionālā līdzfinansējuma daļas palielināšanai);
2.3.3. 2017.gadā palielinot budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” par 541 693 EUR (kapitālie izdevumi) un budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” – par 1 618 961 EUR (kapitālie izdevumi).
3. Iekšlietu ministrijai 2015.gada laikā likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” sagatavošanas procesā pārskatīt valsts robežas demarkācijas darbu izpildes grafiku un nepieciešamības gadījumā iesniegt priekšlikumus par demarkācijas darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma pārdali no 2017.gada uz 2016.gadu ilgtermiņa saistību pasākuma “Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” ietvaros.
4. Ja 2016.gadā, faktiski veicot valsts robežas demarkācijas darbus, Iekšlietu ministrijai ir nepieciešams papildu finansējums, Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības robežjoslas ierīkošanai un uzturēšanai.
6. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai (budžeta programma 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība”) nepieciešamo papildu finansējumu robežjoslas ierīkošanai izskatīt Ministru kabinetā kā atsevišķu jautājumu, neietverot to informatīvajā ziņojumā par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu.
7. Atļaut Aizsardzības ministrijai budžeta programmas 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” ietvaros veikt finansējuma pārdali, prioritārajam ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” samazinot 2014.gadā plānotos izdevumus 93 368 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus programmatūras licenču abonēšanas uzturēšanas apmaksai.
8. Atļaut Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 2014.gadā neapgūto finansējumu 93 442 EUR apmērā pārdalīt uz budžeta apakšprogrammu 40.03.00 “Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta” ar lietisko pierādījumu un izņemtās mantas uzglabāšanu saistīto izdevumu segšanai.
9. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 8.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.
10. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši šī protokollēmuma 8.punktam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu 2014.gadam piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārdalei starp budžeta apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
11. Ārlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam, Aizsardzības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktam un 7.punktam, Iekšlietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktam iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu izdevumu izmaiņām.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošanai nepieciešamo papildu finansējumu"

TA-2613 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošanai 14 886 305 EUR apmērā, tajā skaitā: 2017.gadā – 9 227 196 EUR apmērā, 2018.gadā – 2 034 442 EUR apmērā un 2019.gadā – 3 624 667 EUR apmērā, skatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
32.§
Diskusijas un lēmumu pieņemšana par Eiropas Komisijas atzinumā par Latvijas vispārējās valdības 2015.gada budžeta plānu ietvertajām rekomendācijām

____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2649-IP ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību