Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.64

2014.gada 22.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.11.20

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2640 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"

TA-2234 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par 7/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035), atsavināšanu izsolē un konceptuāli atbalstīt tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī.
3. Tiesu namu aģentūrai, veidojot administratīvo centru Jēkabpilī, nodrošināt iespēju klientu apkalpošanas telpās sniegt valsts un pašvaldību pakalpojumus citu nozaru un pašvaldības iestādēm, tādējādi nodrošinot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi.
4. Tieslietu ministrijai viena mēneša laikā pēc 7/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 006 0035), atsavināšanas izsolē noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nepieciešamajiem ilgtermiņa saistību apjomiem kompleksa gada finanšu maksājuma un apsaimniekošanas maksājuma segšanai, kā arī ar pārcelšanos, mēbeļu un aprīkojuma iegādi un komunālajiem maksājumiem saistītajiem izdevumiem.
 
3.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā"

TA-2651 ____________________________________

(J.Reirs, L.Kļaviņa, I.Muižnieks, A.Ērglis, S.Liepiņa, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto precizēto Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā" un pielikumā pievienoto projektu sarakstu.
2. Finanšu ministrijai papildināt sākotnējās pozīcijas pielikumu ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pieteikto projektu un iesniegt precizēto pielikumu Valsts kancelejā.
3. Atbalstīt Latvijas Republikas sākotnējās pozīcijas pielikuma iesniegšanu īpašu uzdevumu darba grupas sekretariātam.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Universitāti rast risinājumu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, lai Salaspils kodolreaktoru 2015.gadā un turpmākajos gados uzturētu drošā stāvoklī, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt Ministru kabinetā informāciju par rasto risinājumu.
 
4.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2726 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par ES Padomes secinājumu projektu par sportu kā inovāciju un ekonomikas izaugsmes virzītājspēku";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Itālijas prezidentūras diskusijas dokumentu par sportu un fiziskajām aktivitātēm skolas vecuma bērniem".
3. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
5.§
Likumprojekts "Iekšējās drošības biroja likums"

TA-2663 ____________________________________

(R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot pārdalīt divas amata vietas un finansējumu no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.01.00 „Ieslodzījuma vietas” uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 42.00.00 „Iekšējās drošības biroja darbība” 2015.gadā 2 492 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 2 492 EUR, tai skaitā atalgojumam 2 016 EUR) un 2016.gadā un turpmāk ik gadu 31 432 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 30 894 EUR, tai skaitā atalgojumam 24 197 EUR, un izdevumi precēm un pakalpojumiem 538 EUR).

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2664 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (likumprojektu pakete).


 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-2665 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (likumprojektu pakete). 
8.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2666 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (likumprojektu pakete).

 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

TA-2667 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā” (likumprojektu pakete).

 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-2668 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, likumprojektu „Grozījums likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””, likumprojektu „Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā” un likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā" (likumprojektu pakete).
 
11.§
Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās

SAN-1950 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt papildu valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu 250 000 EUR apmērā 2015.gadam starpnozaru jaunās politikas iniciatīvas "Latvijas civilo ekspertu dalība starptautiskajās civilajās misijās un operācijās" īstenošanai, tai skaitā:
1.1. palielināt izdevumus Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.04.00 „Diplomātiskās misijas ārvalstīs” 53 643 EUR apmērā (37 956 EUR atlīdzībai, tai skaitā 13 800 EUR atalgojumam, 15 687 EUR precēm un pakalpojumiem) viena civilā eksperta darbības nodrošināšanai no 2015.gada 1.jūlija (papildus viena amata vieta);
1.2. palielināt izdevumus Iekšlietu ministrijai 196 357 EUR apmērā (163 854 EUR atlīdzībai, tai skaitā 109 276 EUR atalgojumam, 32 503 EUR precēm un pakalpojumiem) četru amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalībai Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (divas amatpersonas) un Eiropas Savienības Policijas misijā Afganistānā (divas amatpersonas), tai skaitā: budžeta apakšprogrammā 06.01.00 “Valsts policija” 146 857 EUR apmērā (122 311 EUR atlīdzībai, tai skaitā 85 372 EUR atalgojumam, 24 546 EUR precēm un pakalpojumiem) un budžeta programmā 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 49 500 EUR (41 543 EUR atlīdzībai, tai skaitā 23 904 EUR atalgojumam, 7957 EUR precēm un pakalpojumiem).
2. Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam precizēt Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu 2015. gadam un nosūtīt to ministrijām.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.623 "Par Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali""

TA-2724 ____________________________________

(M.Seile, E.Severs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, S.Liepiņa, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumā Nr.430 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali""

TA-2727 ____________________________________

(E.Severs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt rīkojuma projektu, paredzot svītrot rīkojuma 4.punktu, attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-2729 ____________________________________

(E.Severs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""

TA-2732 ____________________________________

(E.Severs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāns 2015.gadam"

TA-2366-IP ____________________________________

(N.Sakss, J.Reirs, B.Bāne, K.Gerhards, E.Baldzēns, S.Liepiņa, L.Straujuma)

1. Apstiprināt precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2015.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014. gada 22. novembrim iesniegt Eiropas Komisijai precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2015.gadam.
 
17.§
Par turpmāko likumprojekta “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” sagatavošanu

 ____________________________________

(N.Sakss, J.Reirs, B.Bāne, K.Gerhards, E.Baldzēns, S.Liepiņa, L.Straujuma)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodot Finanšu ministrijai uzdevumu izstrādāt likumprojektu “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” un līdz 2014.gada 25.novembrim iesniegt priekšlikumu finansējuma pārdalei, lai ar 2015.gada 1.janvāri ar finansējumu nodotu Finanšu ministrijai 2 amata vietas, kas nepieciešamas, lai Finanšu ministrija līdz 2015.gada 1.jūlijam izstrādātu un iesniegtu Ministru kabinetā likumprojektu “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.35


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību