Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2014.gada 25.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

A.Ērglis

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā būvju īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2409 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai"

TA-2277 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo standartizācijas padomi"

TA-2549 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu Nr.1, Nr.3, Nr.6 un Nr.7 "Laimās", Bauskas ielā 5, Bārbelē, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-2329 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 3, Ventspilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2330 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2377 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""

TA-2265 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2284 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""

TA-2494 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""

TA-2493 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2530 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2386 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kabiles pils" Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

TA-2438 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4, Rēzeknē, domājamo daļu pārdošanu"

TA-2439 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2440 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2499 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valmieras Profesionālajai vidusskolai"

TA-2560 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""

TA-2404 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2553 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā"

TA-2489 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2551 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""

TA-1780 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai pēc noteikumu publicēšanas sniegt rakstisku skaidrojumu Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijai par šo noteikumu piemērošanu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-2368 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""

TA-2401 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"

TA-1486 ____________________________________

(K.Gerhards, R.Vesere, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. normatīvo regulējumu, lai samazinātu ostu termināļu radīto ietekmi uz cilvēku veselību, uzlabotu vides kvalitāti un vides aizsardzības kontroli;
2.2. priekšlikumus grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot paaugstināt juridiskajām personām piemērojamos sodus par gaisa piesārņošanu un piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu neievērošanu.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2402 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2518 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2403 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2550 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-2464 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-2490 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama informācija no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas"

TA-2561 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2652 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

TA-2735 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2710 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2671 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2015.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšanu ar dienesta šaujamieročiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu.

 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas finansēšanu un izmaksu sadali 2014.gadā"

TA-2674 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas finansēšanu un izmaksu sadali 2014.gadā (turpmāk – vienošanās) projektu.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru R.Vējoni parakstīt vienošanos.
3. Vienošanās stājas spēkā tās 4.pantā noteiktajā kārtībā.
4. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali vienošanās paredzēto pasākumu īstenošanai, 2014.gadā budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" samazinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai 500 000 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 500 000 EUR apmērā.
5. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2688 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"

TA-2691 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2725 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

TA-2744 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansēšanu ar 2015.gada 1.janvāri, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanā iesaistītajām institūcijām likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", paredzot šādu finansējuma sadalījumu:
2.1. Sabiedrības integrācijas fondam:
2.1.1. 2015.gadā 172 288 EUR apmērā tehniskās palīdzības attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām administrēšanas nodrošināšanai, paredzot finansējumu atlīdzībai 91 180 EUR (tai skaitā atalgojumam 72 912 EUR) un precēm un pakalpojumiem 81 108 EUR, 2016.gadā un turpmāk ik gadu 137 288 EUR apmērā, paredzot finansējumu atlīdzībai 91 180 EUR (tai skaitā atalgojumam 72 912 EUR) un precēm un pakalpojumiem 46 108 EUR;
2.1.2. 2015.gadā 6 290 900 EUR, 2016.gadā 6 458 339 EUR un 2017.gadā un turpmāk ik gadu 6 593 427 EUR precēm un pakalpojumiem pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai iedzīvotājiem;
2.1.3. 2015.gadā un turpmāk ik gadu 8 654 EUR Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības neattiecināmajiem izdevumiem finansējuma saņēmēja iepirkumu administrēšanas funkcijas nodrošināšanai, paredzot finansējumu atlīdzībai 8 654 EUR (tai skaitā atalgojumam 7 002 EUR);
2.2. Finanšu ministrijai revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2015.gadā un turpmāk ik gadu 22 370 EUR, paredzot finansējumu atlīdzībai 18 353 EUR (tai skaitā atalgojumam 14 850 EUR) un precēm un pakalpojumiem 4 017 EUR;
2.3. Labklājības ministrijai vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju nodrošināšanai 2015.gadā un turpmāk ik gadu 136 380 EUR, paredzot finansējumu atlīdzībai 111 404 EUR (tai skaitā atalgojumam 90 139 EUR) un precēm un pakalpojumiem 24 976 EUR.
3. Labklājības ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu palielinājumam no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (ieņēmumu klasifikācijas kods 20670), paredzot ieņēmumu palielinājumu 2015.gadā - 583 859 EUR, 2016.gadā - 5 572 347 EUR un 2017.gadā - 4 680 824 EUR.
4. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim, pēc Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām gala saņēmēju strukturētā apsekojuma veikšanas, iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par individuālās pieejas mērķētākai pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām to rīcībspējas palielināšanai īstenošanas iespēju izvērtējumu".

 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2736 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.784 "Par Satversmes aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu""

TA-2780 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2775 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām precizēt pārstāvju grupas sastāvu, un satiksmes ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra rīkojumā Nr.53 "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju""

TA-2776 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām precizēt komisijas sastāvu, un satiksmes ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2569 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"

TA-2565 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-2566 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-2567 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"

TA-2564 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-2568 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-2582 ____________________________________

(G.Belēvičs, R.Muciņš, J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Andra Liepiņa atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-2684 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Mārtiņa Lazdovska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2686-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-2687-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par Ģirta Greiškalna atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-2695 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par Arta Stuckas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-2694-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-2692 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 66. un 76.§ minēto, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Artim Stuckam savienot amatus"

TA-2693 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ērglis, A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Sandras Sondores-Kukules atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2696 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Gata Ābeles iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-2698-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-2699 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 70. un 77.§ minēto, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Ābelem savienot amatus"

TA-2697 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par R.A.Bebra atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-2702 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Baibas Brokas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-2701-IP ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-2709 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 58.§ minētajā rīkojuma projektā.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Baibai Brokai savienot amatus"

TA-2700 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par O.Brieža atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2703 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par E.Važņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-2707-IP ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-2708 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 62.§ minētajā rīkojuma projektā.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edijam Vaznim savienot amatus"

TA-2705 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atsaukusi iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.

 
72.§
Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-2716 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-2723 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-2717 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-2722 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-2718 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 58.§ minētajā rīkojuma projektā.
 
77.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-2721 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 62.§ minētajā rīkojuma projektā.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"

TA-2719 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Dž.Innusai savienot amatus"

TA-2720 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2758 ____________________________________

(S.Liepiņa, B.Kņigins, B.Bāne, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība""

TA-2759 ____________________________________

(S.Liepiņa, I.Kalviņš, D.Reizniece-Ozola, V.Pīrāgs, G.Belēvičs, A.Ērglis, B.Kņigins, A.Eberhards, J.Reirs, T.Baumanis, I.Muižnieks, T.Juhna, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 1.punktā minētie noteikumi nenosaka zinātniskas institūcijas statusa maiņu Paula Stradiņa Klīniskai universitātes slimnīcai.
3. Pieņemt zināšanai, ka, veidojot zinātnisko institūciju apvienību ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, tiks paredzēta iespēja iekļaut apvienībā arī Latvijas Universitāti, Bērnu Klīnisko Universitātes slimnīcu un Rīgas Stradiņa Universitāti zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai uz vienlīdzīgu, skaidru, brīvprātības principa balstītu un savstarpēji izdevīgu līgumattiecību pamata.
4. Pieņemt zināšanai, ka Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs ir vēl pieejams ERAF finansējums 1 099 758,07 EUR apmērā, kuru Izglītības un zinātnes ministrija rosina novirzīt ar zinātnisko institūciju izcilības attīstību saistīto darbību finansēšanai 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes projektu ietvaros. Par papildu finansējuma piešķiršanu lemt pēc 2014.gada 12.decembra, kad būs zināms izdevumu apjoms, kas iesniegts Valsts kasē, lai nodrošinātu Eiropas Komisijā noteikto minimāli deklarējamo izdevumu apjomu 2014.gadā darbības programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Saskaņā ar Padomes regulas Nr.1083/2006 93.pantu Eiropas Komisija var piemērot automātisko saistību atcelšanu jebkurai darbības programmas summas daļai, ja saskaņā ar noteikto grafiku konkrētajā kalendārajā gadā netiek iesniegti avansa vai starpposma maksājumi noteiktā apjomā. 
82.§
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts 2014.-2015.gadam un informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2013.-2014.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"

TA-2137 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Soms, Dz.Rasnačs, L.Medina, S.Voldiņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai atbilstoši ministrijas ierosinājumam aktualizēt pasākuma plānā minētos termiņus un iesniegt precizēto plāna projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija konceptuāli atbalsta pasākumu plānā ietverto Tieslietu ministrijas priekšlikumu - vienkāršot caurauklotu dokumentu digitalizēšanu un kopīgi ar Tieslietu ministriju gatavos risinājumu priekšlikuma īstenošanai.
5. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim"

TA-2622 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, M.Lazdovskis, D.Reizniece-Ozola, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā uzklausīšanas sanāksmē par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu konstatējumiem un ierosinātajām finanšu korekcijām, kurā:
2.1. Finanšu ministrijai nodrošināt uzklausīšanas sanāksmes Latvijas delegācijas vadību;
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai atbilstoši kompetencei nodrošināt juridiski pamatota viedokļa sagatavošanu, pārstāvniecību un Latvijas interešu aizstāvēšanu uzklausīšanas sanāksmē ar Eiropas Komisijas dienestiem ar mērķi atspēkot Eiropas Komisijas apsvērumus un iespējami samazināt ierosinātās finanšu korekcijas apmēru.
3. Lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma apguvi, noteikt, ka 2015.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 696 152 974 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1. Eiropas Sociālā fondā kopā vismaz 39 625 312 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 10 228 496 EUR apmērā;
3.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 890 369 EUR apmērā;
3.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 20 731 763 EUR apmērā;
3.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 4 150 145 EUR apmērā;
3.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 49 405 EUR apmērā;
3.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 647 458 EUR apmērā;
3.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 927 676 EUR apmērā;
3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fondā kopā vismaz 415 377 547 EUR apmērā, tai skaitā:
3.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 99 667 909 EUR apmērā;
3.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 15 324 370 EUR apmērā;
3.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 116 237 714 EUR apmērā;
3.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 11 359 760 EUR apmērā;
3.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 952 773 EUR apmērā;
3.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 43 749 360 EUR apmērā;
3.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 108 729 904 EUR apmērā;
3.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 19 355 757 EUR apmērā;
3.3. Kohēzijas fondā kopā vismaz 241 150 115 EUR apmērā, tai skaitā:
3.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 25 945 935 EUR apmērā;
3.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 999 546 EUR apmērā;
3.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 154 408 780 EUR apmērā;
3.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 57 795 854 EUR apmērā.
4. Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentu aktivitātēs (2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) 2015.gadā Ekonomikas ministrijai nodrošināt maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā arī sniegt garantijas par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 45 376 023 EUR apmērā.
5. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda finansējuma apguvi, noteikt, ka 2015.gadā programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmās par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 40 565 070 EUR apmērā, tai skaitā:
5.1. Ekonomikas ministrija vismaz 6 229 886 EUR apmērā;
5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vismaz 10 304 694 EUR apmērā;
5.3. Kultūras ministrija vismaz 6 136 890 EUR apmērā;
5.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju vismaz 10 301 009 EUR apmērā;
5.5. Sabiedrības integrācijas fonds vismaz 3 554 065 EUR apmērā;
5.6. Izglītības un zinātnes ministrija vismaz 3 712 378 EUR apmērā;
5.7. Finanšu ministrija vismaz 326 148 EUR apmērā.
6. Šī protokollēmuma 3.punktā minētos maksājumus Finanšu ministrija, saskaņojot ar atbildīgajām iestādēm, koriģēs proporcionāli noteikto maksājumu mērķu izpildei 2014.gadā, attiecīgi palielinot vai samazinot 2015.gada janvāra maksājumu apjomu, ņemot vērā 2014.gada mērķu izpildes rezultātu.
7. Ņemot vērā prognozēto negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu un fiskālo telpu, īpaši 2015.gadā, un ievērojot finansējuma izmantošanas disciplīnas nosacījumus, par kuriem jau ir lēmis Ministru kabinets, ES fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk netiek atbalstīti priekšlikumi ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti ES fondu projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums. Noteikt, ka minētie ierobežojumi neattiecas uz darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Kohēzijas fondu, ņemot vērā konstatētos finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī uz tādiem projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2014.gada 26.novembrim.
8. Ņemot vērā risku finanšu instrumentos nepaspēt izmantot (nodrošināt atbilstošu riska investīciju apjomu) piešķirto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu pilnā apmērā līdz attiecināmības perioda beigām, Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 27.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par problēmām, priekšlikumiem un detalizētiem pasākumiem, lai tiktu nodrošināta finansējuma apguve, iekļaujot arī skaidrojumu par efektīvu procentu ieņēmumu no brīvo līdzekļu ieguldīšanas un ieņēmumu no izsniegto aizdevumu % maksājumiem un aizdevuma atmaksu izlietošanu, un mācības uz 2014. – 2020.gada plānošanas periodam.
9. Ņemot vērā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka 3.1.5.1.1.apakšaktivitātē "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" neatbilstoši veiktie izdevumi par svaru iegādi nav deklarējami Eiropas Komisijai un nav atgūstami no finansējuma saņēmējiem. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai apstiprināt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus un Valsts kasei veikt finansējuma saņēmējiem maksājumus par svariem, ja šādi izdevumi ir iekļauti maksājuma pieprasījumos. Veselības ministrijai nodrošināt nepieciešamās darbības minēto neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai no piegādātāja.
10. Lai turpinātu īstenot Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” otro kārtu:
10.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai pēc vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta” īstenošanu laušanas nodrošināt izbeigtā projekta nacionālā līdzfinansējuma daļas pārdali 673 154 EUR apmērā (tai skaitā sadalījumā pa gadiem: 2014.gadā – 149 815 EUR, 2015.gadā – 367 511 EUR, 2016.gadā – 50 483 EUR, 2017.gadā – 105 345 EUR) Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektam CH05 “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā”;
10.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt sarunas ar Rīgas brīvostas pārvaldi un Rīgas domi par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” otrajai kārtai nepieciešamo līdzfinansējuma piešķiršanu un informēt Finanšu ministriju par sarunu rezultātiem pēc Rīgas brīvostas pārvaldes un Rīgas domes pieņemtā lēmuma. Gadījumā, ja Rīgas brīvostas pārvalde vai Rīgas dome pieņem lēmumu nodrošināt projekta nacionālo līdzfinansējumu otrajai kārtai, piešķirto valsts budžeta finansējumu aizstāt ar Rīgas brīvostas pārvaldes vai Rīgas domes nodrošināto nacionālo līdzfinansējumu;
10.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.decembrim sniegt informāciju par disciplinārlietu rezultātiem, kas ierosinātas pret Valsts vides dienesta projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” vadībā iesaistītajām amatpersonām, un veikt pasākumus, lai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esošais Valsts vides dienests turpmāk novērstu pārkāpumus valsts budžeta līdzekļu efektīvā izlietošanā, un informēt Finanšu ministriju par veiktajiem pasākumiem līdz 2014.gada 10.decembrim.
11. Lai novērstu risku nesasniegt 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” mērķi un tādējādi negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, atbalstīt finansējuma pārdali 15 000 EUR apmērā no 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" uz projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”.

 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par ārsta palīga atzīšanas citās EEZ valstīs problēmsituācijas izvērtējumu, kā arī pamatojumu ārsta palīga profesijas nepieciešamībai Latvijas veselības aprūpes sistēmā"

TA-1622 ____________________________________

(G.Belēvičs, E.Pole, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
85.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 6.maija sēdē (prot. Nr.26 22.§ 5.punkts) dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-2510 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā ārlietu ministra un Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 6.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 22.§) 5.punktā doto uzdevumu.

 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"

TA-2779 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M. Lazdovskis, E.Rinkēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai turpmāk reizi mēnesī nosūtīt Ministru kabineta locekļiem aktuālo informāciju par situāciju Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanā, bet jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt atbilstoši nepieciešamībai, informatīvajā ziņojumā ietverot Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku analīzi plašākā kontekstā.

 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2728 ____________________________________

(J.Dūklavs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā”, samazinot izdevumus atlīdzībai 100 000 EUR apmērā (tai skaitā atalgojumam 50 000 EUR) un veicot pārdali uz izdevumiem precēm un pakalpojumiem papildus komandējumu izdevumu segšanai, nepalielinot kopējo izdevumu apmēru.
3. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības līdzdalības veicināšanas pasākumiem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē"

TA-2755 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" papildu nepieciešamo finansējumu"

TA-2742 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu:
2.1. samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2015.gadam 179 250 EUR apmērā un izdevumus 179 250 EUR apmērā un palielināt budžeta apakšprogrammā 39.03.00 "Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 179 250 EUR apmērā, lai veiktu ieguldījumus pamatkapitālā 162 600 EUR apmērā un palielinātu izdevumus pozīcijā "Subsīdijas un dotācijas" 16 650 EUR apmērā;
2.2. samazināt izdevumus 16 650 EUR apmērā 2016.gadam un 2017.gadam katru gadu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" un palielināt izdevumus pozīcijā "Subsīdijas un dotācijas" budžeta apakšprogrammā 39.03.00 "Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude".

 
90.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)

TA-2524 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
91.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-2745 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par Tieslietu ministrijai apakšprogrammā 04.03.00 "Probācijas īstenošana" papildu nepieciešamo finansējumu 2016.gadam 449 853 EUR apmērā, 2017.gadam un turpmākajiem gadiem 442 653 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.

 
92.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2750 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu – paredzēt ieņēmumu prognozi no naudas sodiem par administratīvajiem pārkāpumiem, ko uzliek Maksātnespējas administrācija, 2015. gadā – 31 150 EUR apmērā, 2016.gadā – 61 410 EUR apmērā, 2017.gadā un turpmākajos gados – 77 430 EUR apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2015.gadam – 31 125 EUR apmērā (izdevumus atlīdzībai 29 484 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 23 856 EUR apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 641 EUR apmērā), 2016.gadam – 53 335 EUR apmērā (izdevumus atlīdzībai 49 980 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 40 440 EUR apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 405 EUR apmērā, izdevumus pamatkapitāla veidošanai 950 EUR apmērā), 2017.gadam un turpmākajiem gadiem – 74 257 EUR apmērā (izdevumus atlīdzībai 64 722 EUR apmērā, tai skaitā izdevumus atalgojumam 52 368 EUR apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 8 585 EUR apmērā, izdevumus pamatkapitāla veidošanai 950 EUR apmērā), Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība", lai maksātnespējas procesa ietvaros nodrošinātu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un administratīvo sodu piemērošanu maksātnespējas jomā.
4. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam, lai tos iekļautu likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
93.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2781 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
94.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 18.sadaļā "Statistika", 28.sadaļā "Patērētāju un veselības aizsardzība", 29.sadaļā "Muitas savienība" un 33.sadaļā "Finanšu un budžeta nosacījumi"

TA-2711 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 18.sadaļā "Statistika'', 28.sadaļā "Patērētāju un veselības aizsardzība", 29.sadaļā "Muitas savienība" un 33.sadaļā "Finanšu un budžeta nosacījumi".

 
95.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2014.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2746 ____________________________________

(G.Belēvičs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts par vakcīnām kā efektīvu sabiedrības veselības instrumentu;
2.2. Padomes secinājumu projekts par pacientu drošību un aprūpes kvalitāti, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli un antimikrobo rezistenci.
3. Veselības ministram G.Belēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 1.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
96.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2768 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK, un Regulas (EK) Nr.1211/2009 un (ES) Nr.531/2012;
2.2. Padomes secinājumu projekts par Interneta pārvaldību – pieņemšana.
3. Satiksmes ministram A.Matīsam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
97.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2777 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Komisijas priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Par ES 2020 – vidēja termiņa pārskata gatavošanu" (pozīcija Nr.1).
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

98.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 20.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 10.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 41.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 41.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 7.turpinājumu Limā, Peru, 2014.gada 1.–12.decembrī"

TA-2778 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 20.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 10.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 41.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 41.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 7.turpinājumu Limā, Peru, 2014.gada 1.–12.decembrī".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju papildināt nacionālo pozīciju ar precīzu atsauci, ka tiks ievērotas valdības iepriekš apstiprinātās nostādnes pozīcijā ietvertajos jautājumos, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.

 
99.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes secinājumi par turpmāko Eiropas Savienības vienotā tirgus politiku"

TA-2681-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu par priekšlikumu Padomes secinājumiem par turpmāko Eiropas Savienības vienotā tirgus politiku.
2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Satiksmes ministriju, Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
100.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes un Komisijas Vienotais ziņojums 2015 par stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) ieviešanu un prioritārām sadarbības jomām trešajā darbības periodā: 2015-2017"

TA-2733-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Padomes un Komisijas Vienoto ziņojumu 2015 par stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) ieviešanu un prioritārām sadarbības jomām trešajā darbības periodā: 2015-2017".
2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
101.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā

TA-2739-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) attīstība", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
1.2. noteikt Aizsardzības ministriju par līdzatbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES-Serbijas attiecības, ES pievienošanās sarunas ar Serbiju", kā arī:
2.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
2.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
3. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES-Turcijas attiecības, ES pievienošanās sarunas", kā arī:
3.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
3.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
4. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES-Melnkalnes attiecības, ES pievienošanās sarunas", kā arī:
4.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
4.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
5. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES-Islandes attiecības, ES pievienošanās sarunas", kā arī:
5.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
5.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
102.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Republikas Aizsardzības ministrijas pieredzes apmaiņas semināram bruņoto spēku reformu realizācijas nodrošināšanai"

TA-2650 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
103.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2760-IP ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību