Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2014.gada 2.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-2713 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"

TA-2788 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
3.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs""

TA-2791 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.maija rīkojumā Nr.230 "Par iemaksu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajai novērošanas misijai Ukrainā""

TA-2784 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"

TA-2763 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""

TA-2712 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu"

TA-2648 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Līgums) un tā Protokola parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Līgumu un tā Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma un tā Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu, tā Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā""

TA-2764 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-2587).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""

TA-2555 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-2556 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.390 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem""

TA-2660 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"

TA-2672 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi"

TA-2673 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 9.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojuma Nr.881 "Par darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2562 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 9.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojuma Nr.881 "Par darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas un pagarināšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

TA-2771 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" paredzēt:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par apsardzes sertifikātu izsniegšanu un pagarināšanu palielinājumu 2015.gadā par 16 982 EUR, 2016.gadā par 6 047 EUR un 2017.gadā par 842 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu (pamatkapitāla veidošanai) palielinājumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2015.gadā par 10 482 EUR, lai iegādātos mūsdienu prasībām atbilstošu apsardzes sertifikātu izsniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.
3. Iekšlietu ministrijai 2016.gadā un turpmākajos gados nodrošināt apsardzes sertifikātu izsniegšanu piešķirto līdzekļu ietvaros.
4. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"

TA-2743 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt (papildus Ministru kabineta 2014.gada 25.marta sēdē nolemtajam (prot. Nr.18 6.§)) Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu palielināšanu 2015.gadā par 405 205 EUR, 2016.gadā un turpmāk katru gadu par 353 314 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielināšanu Iekšlietu ministrijai 2015.gadā par 337 709 EUR, 2016.gadā un turpmāk katru gadu par 294 463 EUR un izdevumu palielināšanu budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2015.gadā par 337 709 EUR, 2016.gadā un turpmāk katru gadu par 294 463 EUR, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar kontrolšāvienu ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu un valsts nodevas par kontrolšāviena ar vītņstobra šaujamieroci izdarīšanu administrēšanu.
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2740 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""

TA-2756 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 142.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"" doto uzdevumu izpildi

TA-2738 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmumu (Nr.67 142.§), papildināt to ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:
"4. Iekšlietu ministrijai izveidot starpinstitucionālo operatīvās vadības centru Drošības policijas vadībā, lai nodrošinātu saskaņotu šī protokollēmuma 2. un 3. punktā noteikto uzdevumu izpildi attiecībā uz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā A pakalpojumu nodrošinājuma līmeņa pasākumos paredzēto drošības uzdevumu plānošanu, vadību un izpildes koordināciju.
5. Iekšlietu ministrs, pamatojoties uz atbildīgo institūciju sniegto informāciju par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā iespējamajiem apdraudējumiem B, C vai D pakalpojumu nodrošinājuma līmeņa pasākumos, var aktivizēt šī protokollēmuma 4.punktā minēto starpinstitucionālo operatīvās vadības centru Drošības policijas vai Valsts policijas vadībā saskaņotai drošības uzdevumu izpildes koordinācijai.".
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā""

TA-2638 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu starp reģionālajiem olimpiskajiem centriem, kuriem 2015.gadā plānoto biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" izsniegto valsts galvoto aizdevumu atmaksa daļēji tiks veikta 2014.gadā"

TA-2734 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""

TA-2669 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 10.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām", kuros paredzēt ārstniecības personu zemākās mēnešalgas apmēra paaugstināšana no 320 EUR līdz 360 EUR.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2690 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Katleži 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3656 005 0086) – zemes vienību 0,0714 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 005 0085) – Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 364,00 EUR.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2772 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Kalnēni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 004 0145) – zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 004 0140) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 658,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Pūri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 004 0147) – zemes vienību 0,58 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 004 0134) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 2436,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Sarmas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9094 001 0462) – zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0461) – Zemītes pagastā, Kandavas novadā, par 602,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Sarmas-2A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9094 001 0463) – zemes vienību 0,26 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0459) – Zemītes pagastā, Kandavas novadā, par1092,00 EUR.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2773 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Akmeņvalki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6258 007 0350) – zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0252) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, par 490,00 EUR.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""

TA-2584 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2004 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 2.punktā doto uzdevumu izpildi līdz 2015.gada 30.decembrim un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2016.gada 14.martam.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""

TA-2752 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra rīkojumā Nr.484 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2793 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.oktobra rīkojumā Nr.608 "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai""

TA-2846 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par finansējuma palielināšanu Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogramma 40.04.00 "Valsts materiālās rezerves") 2015.gadā ne vairāk kā 46 006 EUR apmērā izdevumu segšanai, kas saistīti ar humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanu (izdevumi precēm un pakalpojumiem), attiecīgi samazinot budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plānoto finansējumu, iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammām 2014.gadā"

TA-2812 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-2821 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros, samazinot atlīdzības izdevumus par 8 902 EUR, tai skaitā atalgojumam par 7 138 EUR, un preču un pakalpojumu izdevumus par 9 583 EUR, attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 18 485 EUR apmērā.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās valsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē"

TA-2824 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2826 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-2828 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

TA-2794 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-2840 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-2293 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
39.§
Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"

TA-2294 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.354 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai ar transportlīdzekļu iegādi saistītu izdevumu segšanai Latvijas Republikas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē""

TA-2830 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2014.gadā budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija".

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2836 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2014.gadā"

TA-2335 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
43.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2782 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"

TA-2634 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Šņucins, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par studiju virziena atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"""

TA-2823 ____________________________________

(A.Kiopa, J.Bernāts, J.Pasnaka, D.Reizniece-Ozola, M.Seile, L.Straujuma)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par atteikumu atvērt studiju virzienu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža""" un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra noteikumos Nr.700 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"""

TA-2842 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

TA-2844 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2845 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Grindeks" un akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" kapitāla daļu pārdošanu"

TA-2831 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Ņemot vērā labklājības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Par likumprojektiem, kuru izskatīšana iesākta 11.Saeimā un būtu turpināma 12.Saeimā

TA-2625 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Ministru kabinets lūdz 12.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 11.Saeimas laikā:
1.1. Grozījumi Autopārvadājumu likumā (130/Lp11);
1.2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (324/Lp11);
1.3. Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā (441/Lp11);
1.4. Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (513/Lp11);
1.5. Vietējo pašvaldību referendumu likums (544/Lp11);
1.6. Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (657/Lp11);
1.7. Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā (658/Lp11);
1.8. Grozījumi Patentu likumā (659/Lp11);
1.9. Grozījumi Dizainparaugu likumā (660/Lp11);
1.10. Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" (661/Lp11);
1.11. Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (728/Lp11);
1.12. Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (730/Lp11);
1.13. Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā (758/Lp11);
1.14. Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (760/Lp11);
1.15. Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (768/Lp11);
1.16. Grozījums Civilprocesa likumā (941/Lp11);
1.17. Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (967/Lp11);
1.18. Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (972/Lp11);
1.19. Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā (976/Lp11);
1.20. Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" (983/Lp11);
1.21. Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (1018/Lp11);
1.22. Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (1021/Lp11);
1.23. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (1055/Lp11);
1.24. Grozījumi Konkurences likumā (1057/Lp11);
1.25. Publisko pakalpojumu likums (1061/Lp11);
1.26. Grozījumi Bāriņtiesu likumā (1076/Lp11);
1.27. Grozījumi Civillikumā (1077/Lp11);
1.28. Grozījumi Civilprocesa likumā (1078/Lp11);
1.29. Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" (1079/Lp11);
1.30. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (1131/Lp11);
1.31. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (1148/Lp11);
1.32. Statistikas likums (1172/Lp11);
1.33. Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (1189/Lp11);
1.34. Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (1205/Lp11);
1.35. Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (1206/lp11);
1.36. Psihologu likums (1207/Lp11);
1.37. Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā (1213/Lp11);
1.38. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (1215/Lp11);
1.39. Slīteres nacionālā parka likums (1251/Lp11);
1.40. Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (1265/Lp11);
1.41. Grozījumi Militārā dienesta likumā (1268/Lp11);
1.42. Grozījumi Enerģētikas likumā (1270/Lp11).
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 
51.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali”

TA-2834 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2835 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2839 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2843 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2850 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2851 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi"

TA-2603 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Medina, J.Reirs, S.Sproģe, E.Kāpostiņš, G.Puķītis, K.Cinkus, B.Bāne, L.Straujuma )

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, to skaitā: 14.punktā paredzēt, ka pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumus līdz 10 000 EUR gadā sedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no tai attiecīgajam gadam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, bet informāciju apkopo un sagatavo Zemkopības ministrija, pamatojoties uz pašvaldību sniegtajiem datiem, un attiecīgi precizēt projekta tekstu; noteikt, ka Valsts zemes dienests vienu gadu bez maksas sniedz pašvaldības darījumu ar zemi izvērtēšanas komisijām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus elektroniskā veidā par visiem personas nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām. Zemkopības ministrijai saskaņot precizēto noteikumu projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām izvērtēt noteikumu piemērošanas praksi un līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu un, ja nepieciešams, priekšlikumus normatīvā regulējuma maiņai.
 
58.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-2799 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
59.§
Plāna projekts "Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"

TA-2534 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"

TA-2482 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā informatīvā ziņojuma 2.1.apakšpunktā minēto, sešu mēnešu laikā izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, paredzot Ministru kabinetam deleģējumu noteikt kārtību, kādā aprēķina un nekustamā īpašuma īpašniekiem izmaksā atlīdzību par elektronisko sakaru būvju būvniecībai nepieciešamās zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu, iekļaujot Ministru kabineta noteikumos metodiku, kādā nosakāma zemes platība, par kuru zemes īpašniekam aprēķināma atlīdzība, kā arī metodiku maksājamās atlīdzības apmēra noteikšanai atkarībā no nekustamā īpašuma objekta atrašanās vietas.
3. Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.punktā noteiktajam.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos programmas "Jaunatne darbībā" pasākumu īstenošanai, kuriem tiek nodrošināts Eiropas Savienības finansiālais ieguldījums"

TA-2620 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" ietvaros apstiprināto projektu ieviešanas finansēšanai 2014.gadā 16 800 EUR apmērā, tai skaitā priekšfinansējums 10 000 EUR Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai, 6 800 EUR valsts budžeta līdzfinansējuma daļai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības atmaksāto līdzekļu par projekta īstenošanu ieskaitīšanu 2015.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"

TA-2783 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā", samazinot izdevumus atlīdzībai 13 680 EUR apmērā, tajā skaitā atalgojumam 11 069 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 13 680 EUR apmērā.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa renovācijai" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2827 ____________________________________

(M.Seile, J.Vītoliņš, G.Rēvalde, L.Šulca, S.Liepiņa, J.Reirs, B.Bāne, L.Straujuma )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, nosakot, ka Finanšu ministrijā iesniedzamā apropriācijas pārdales pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir 3.decembris, kā arī papildināt to ar jauniem punktiem, nosakot:
3.1. rīkojuma 1.punktā norādītais finansējums jāizlieto līdz 2014. gada 31. decembrim faktiski veikto darbu apmaksai, un Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīga par finansējuma izlietojumu atbilstoši mērķim un noteiktajā termiņā veiktajiem maksājumiem;
3.2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt budžeta apakšprogrammās 01.05.00. “Dotācija privātajām mācību iestādēm”, 02.01.00. “Profesionālās izglītības programmu īstenošana”, 12.00.00. “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai”, 03.04.00 “Studējošo un studiju kreditēšana” plānoto pamatfunkciju īstenošanu esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, neveidojot maksājumu parādus.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot precizēto rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un līdz 2014.gada 3.decembrim iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. Pieņemt zināšanai, ka Ventspils augstskola uzņemas atbildību par Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa renovācijai piešķirtā finansējuma izlietošanu 2014.gadā.

 
64.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par operatīvā medicīniskā transporta nodrošinājumu Rīgas reģionālajā centrā)

TA-2459 ____________________________________

(G.Belēvičs, D.Mūrmane-Umbraško, I.Štāle, J.Reirs, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, A.Ploriņš, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, R.Vējonis, K.Gerhards, M.Seile, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju papildināt atbildes projektu ar tekstu, ka par atbildes projektā norādītajiem risinājuma variantiem Ministru kabinets vēl lems, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Lai lemtu par konkrētu operatīvā medicīniskā transporta nodrošināšanas modeli Rīgas reģionālajam centram, Veselības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā iekļaut detalizētu, visaptverošu analīzi par katru modeli, saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, un veselības ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2855 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2730 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-2802 ____________________________________

(J.Reirs, L.Medina, Dz.Rasnačs, T.Trenko, I.Pētersone, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, 2.pantā paredzot, ka Uzņēmumu reģistrs ierakstu komercreģistrā atliek, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, kā arī precizēt likumprojekta anotāciju, nenorādot likumprojekta pieņemšanas pamatojumā nepieciešamību nodrošināt amatpersonu sasniedzamību, saskaņot ar Tieslietu ministriju, un finanšu ministram iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par likumprojekta 1.pantā minēto valstu loka precizēšanu un, ja nepieciešams, sagatavot konkrētu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2803 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

TA-2805 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2825 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
71.§
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-2798 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2731 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
73.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2801 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-2838 ____________________________________

(L.Straujuma )

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
75.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2800 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
76.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2804 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
77.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2814 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
 
78.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2854 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana: Padomes secinājumu projekts par transporta infrastruktūru un Eiropas komunikāciju tīklu – pieņemšana (publiskas debates saskaņā ar Padomes reglamenta 8.panta 2.punktu (ierosinājusi Prezidentūra));
2.2. Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs tiek pilnvarotas parakstīt un/vai ratificēt Starptautiskās Jūrniecības organizācijas 1995.gada Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem – vienošanās pēc būtības;
2.3. Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošanu (SES II+) – vispārējā pieeja;
2.4. Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr.216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā (SES II+) – vispārējā pieeja;
2.5. Priekšlikums grozīt Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību; Priekšlikums grozīt Regulu (EK) Nr.1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (SPS-sabiedrisko pakalpojumu saistības) – progresa ziņojums;
2.6. Priekšlikums atcelt Regulu 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos - vispārēja pieeja.
3. Satiksmes ministram A.Matīsam un Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 3.decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
79.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2868 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu "Par progresu uz iekšējā enerģētikas tirgus izveides pabeigšanu".
3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmo jautājumu - Starptautiskās attiecības enerģētikā.
4. Ekonomikas ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 9.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
80.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2864 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5. decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.9 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)";
2.2. pozīcija Nr.5 "Par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi";
2.3. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības aģentūras krimināltiesiskajai sadarbībai (Eirojusts) izveidošanu";
2.4. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā";
2.5. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu iesniegšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012";
2.6. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.


 
81.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5.decembra sanāksmi

TA-2866 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5.decembra sanāksmē.
 
82.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 5.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2859 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 5.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par pētniecību un inovāciju kā avotiem atjaunotai izaugsmei";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas kosmosa renesansi: virzieni un nākotnes izaicinājumi";
2.3. pozīcija Nr.3 "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Pētniecības telpas 2014.gada progresa ziņojumu";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par partnerību pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā".
3. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 5.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
83.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-2871 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Eiropas Savienības Vienotā tirgus uzlabošanu visās tā dimensijās – nākotnes prioritātes".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
3.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par lietpratīgu regulējumu";
3.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par rūpniecības konkurētspējas dienaskārtību";
3.3. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par tūrisma stiprināšanu, piesaistot Eiropas kultūras, dabas un jūras mantojumu".
4. Ekonomikas ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
84.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti"

TA-2869 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas Priekšlikumu Padomes Direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti".
2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm.
 
85.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-2870-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 5.decembrī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā otrajam sekretāram (Mertens) K.Krumholcam, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas II daļas sagatavošanas nodaļas vadītājai R.Krasovskai, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora vietniekam Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītājam G.Trupovniekam, Finanšu ministrijas Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktora vietniecei Sabiedriskā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas nodaļas vadītājai L.Ruškulei, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktorei I.Apsītei, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktora vietniekam I.Eglītim, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītājam L. Neideram, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja vietniekam Ģ.Blumeram un Konkurences padomes loceklim J.Račko pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2014.gada 5.decembrī Briselē.
 
86.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Finanšu ministrijas kompetences jomā

TA-2809-IP ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātus:
1. Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošana - "Sešpakas" un "Divpakas" pārskatīšana;
2. Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos;
3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību;
4. Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem;
5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma finansēšanai (AMLD), un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (AMLR);
6. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību;
7. Priekšlikums - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2013/36/ES un 2009/11/EK un atceļ direktīvu 2007/64/EK;
8. Priekšlikums Eiropas Parlamenta regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem;
9. Padomes regula, ar kuru groza Padomes regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020.gadam;
10. Par iespējamajiem ES 2015.gada budžeta grozījumiem un apropriāciju pārvietojumiem ES 2015.gada budžetā;
11. Padomes rekomendācija par Eiropas Komisijas atslogošanu sakarā ar ES 2013.gada budžeta izpildi;
12. Padomes secinājumi par ES budžeta vadlīnijām 2016.gadam.

 
87.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos"

TA-2860-IP ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandātu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos".
2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Aizsardzības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
 
88.§
Par speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei darbības nodrošināšanu

TA-2760-IP, TA-2896 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Reirs, R.Jansons, L.Straujuma)

1. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra ārkārtas sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei darbības nodrošināšanas izdevumu izvērstu tāmi, precizētu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 “Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei”, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un līdz 2014.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
89.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2015.gadā"

TA-2789-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību