Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2014.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.17.50

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai"

TA-2900 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut novirzīt finansējumu vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanai administratīvajā ēkā Talejas ielā 1, Rīgā, nepieciešamo vienreizēju pasākumu izdevumu segšanai 2014.gadā 8 626 EUR apmērā, kas sākotnēji bija paredzēts aprīkojuma (piem., mēbeles, iekārtas, tehniskais aprīkojums) iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai:
2.1. veicot transferta pārskaitījumu no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanai vienreizēja pasākuma – datu pārraides tīkla punkta ierīkošana – izdevumu segšanai 431 EUR apmērā;
2.2. Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) pamatbudžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanai vienreizēju pasākumu – informatīvo norāžu izgatavošana un rindu regulēšanas sistēmas papildināšana – izdevumu segšanai 8 195 EUR apmērā.
3. Atļaut novirzīt finansējumu Valsts ieņēmumu dienesta atlīdzības finansējuma palielināšanai 2014.gadā 1 419 760 EUR apmērā (no tā atalgojums 1 148 765 EUR), no tā 18 265 EUR (no tā atalgojums 14 778 EUR) prēmiju izmaksai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8.15.punkta 1.apakšpunktam un 1 401 495 EUR (no tā atalgojums 1 133 987 EUR) piemaksu par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta divpadsmitajai daļai, kas sākotnēji bija paredzēts administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, aprīkojuma (piem., mēbeles, iekārtas, tehniskais aprīkojums) iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai (1 383 850 EUR apmērā) un administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, apsardzes un ar apsardzes infrastruktūras (apsardzes signalizācijas, novērošanas iekārtu u.c. veida infrastruktūras) uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai 35 910 EUR apmērā.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) priekšlikumu līdzekļu pārdalei 2015.gada budžetam, veicot transferta pārskaitījumu 2015.gada budžeta izpildes procesā no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 18 422 EUR apmērā (pozīcijā – preces un pakalpojumi), tajā skaitā ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai" 15 200 EUR apmērā, uz Labklājības ministrijas pamatbudžetu administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar vienota valsts klientu apkalpošanas centra izveidošanu:
4.1. pamatbudžeta apakšprogrammai 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 6 752 EUR apmērā;
4.2. pamatbudžeta apakšprogrammai 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" 4 918 EUR apmērā;
4.3. pamatbudžeta apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" 6 752 EUR pārskaitīšanai uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets".
5. Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam un 4.punktam.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-2896, TA-2760-IP ____________________________________

(A.Kiopa, R.Jansons, R.Kronbergs, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu 250 000 EUR apmērā 2015., 2016. un 2017.gadā ik gadu ar Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojuma Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei" 1.punktu nodibinātās komisijas (turpmāk – Komisija) darba un ar to saistītās pētniecības nodrošināšanai un administrēšanai.
3. Atbalstīt, ka Komisijas darba un ar to saistītās pētniecības administrēšana, kā arī Komisijas administratīvā vadītāja funkcijas tiek nodotas Tieslietu ministrijai, paredzot, ka šī protokollēmuma 2.punktā piešķirtā finansējuma ietvaros Tieslietu ministrijā tiek izveidotas divas štata vietas Komisijas darba un ar to saistītās pētniecības nodrošināšanai un administrēšanai.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, palielinot izdevumus Tieslietu ministrijas budžetā par 250 000 EUR 2015., 2016. un 2017.gadam ik gadu un par attiecīgo apmēru samazinot budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" izdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""

TA-2895 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2832 ____________________________________

(U.Augulis, L.Medina, A.Kaļāne, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Pētersone, P.Leiškalns, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2731 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2800 ____________________________________

(U.Augulis, L.Medina, A.Kaļāne, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, I.Pētersone, P.Leiškalns, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2801 ____________________________________

(J.Reirs, J.Dūklavs, S.Āmare-Pilka, J.Lazdiņš, A.Matīss, O.Karčevskis, E.Ruža, I.Šņucins, R.Vējonis, D.Lucaua, B.Bāne, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Iesniegto likumprojektu neatbalstīt.
2. Finanšu ministrijai atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Zemkopības ministriju un jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 8.decembra ārkārtas sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2803 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2814 ____________________________________

(J.Reirs, P.Leiškalns, M.Bičevskis, I.Pētersone, G.Belēvičs, J.Butkevičs, A.Matīss, L.Medina, Dz.Rasnačs, T.Trenko, L.Meņģelsone, B.Fromane, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un sociālajiem partneriem turpināt izvērtēt likumprojekta normas un, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
6. Tieslietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par nodevas par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu prognozes apmēra samazināšanu 2015.gadam un turpmāk par 213 431 EUR, vienlaikus paredzot dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu samazinājumu budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 87 427 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 69 260 EUR, tai skaitā atalgojumam 56 040 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 18 167 EUR).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2804 ____________________________________

(J.Reirs, E.Rītiņa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

TA-2805 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Jautājumu par Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" papildu nepieciešamo finansējumu 2016.gadam 261 293 EUR apmērā un 2017.gadam un turpmākajiem gadiem 512 090 EUR apmērā ik gadu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2825 ____________________________________

(E.Papule, E.Rinkēvičs, R.Vējonis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, S.Liepiņa, G.Belēvičs, P.Krīgers, J.Vētra, U.Augulis, J.Bernāts, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt likumprojekta 3.pantā ietverto 60.panta trešo divi prim daļu, tai skaitā paredzot, ka izmaksātā atlīdzība tiek publiskota, norādot katra pedagoga vārdu un uzvārdu, paredzēt, ka šī norma stājas spēkā ar 2015.gada 1.martu, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-2838 ____________________________________

(A.Kiopa, B.Bāne, K.Solovjovs, J.Vētra, S.Liepiņa, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.63 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu"

TA-2659 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Izdarīt šādus grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 19.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu"":
1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
"5. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", iekļaut pantu, kas paredz, ka apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" paredzēto apropriāciju var izmantot visiem elektroenerģijas lietotājiem, daļēji kompensējot obligātās iepirkuma komponentes izmaksas.";
2. papildināt ar 6.punktu:
"6. Atļaut ekonomikas ministram pārskaitīt 2014.gadā apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" paredzēto finansējumu 29 264 488 EUR apmērā uz akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" norēķinu kontu Valsts kasē ar nosacījumu, ka akciju sabiedrība "Enerģijas publiskais tirgotājs" veic maksājumu iepriekš veikto izdevumu kompensēšanai no minētā konta tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija atzinusi pasākuma atbilstību Eiropas Kopienas kopējam tirgum, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam” 57.pantā noteikto. Maksājums no akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs” norēķinu konta veicams tikai ar Ekonomikas ministrijas pilnvarotā pārstāvja saskaņojumu (trešais paraksts) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" noteiktajai kārtībai.".

 

Sēdi slēdz plkst. 20.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību