Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 69

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.69

2014.gada 9.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

B.Traidase

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"

TA-2867 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Ekonomisko partnerattiecību nolīguma starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par papildu iemaksu ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja Ukrainas iekšēji pārvietoto personu fonda budžetā"

TA-2876 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-2374 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Sēmes pagastā, Tukuma novadā, privatizāciju"

TA-2372 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

TA-2509 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lašu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-2645 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Birzes ielā 3, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-2646 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējumu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2513 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējumu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19A, Ventspilī, un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19, Ventspilī, domājamo daļu pārdošanu"

TA-2632 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma termiņa pagarināšanu

TA-2249 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.novembrim.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam atbildīgajām iestādēm"

TA-2633 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.564 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam""

TA-2580 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2829 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a un Dārza ielā 12, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2615 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1652 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 2013.gadā un 2014.gadā"

TA-2890 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Satiksmes ministrijai 3 703 239 EUR par 2013.gadu un 1 000 000 EUR par 2014.gadu, lai segtu akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” nesegtos zaudējumus par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos pa dzelzceļu.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā"

TA-2618 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"

TA-2585 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā veselības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
19.§
Noteikumu projekts "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi"

TA-2797 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.maijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā", ar kuru nosaka tiesības Valsts vides dienestam izdot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu saistībā ar tādu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumiem, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zem tiem esošās zemes nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā"

TA-2557 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka gadījumos, kad stājies spēkā Ministru kabineta rīkojums par publisko ūdeņu nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā, pašvaldības publiskos ūdeņus uzskaita zembilancē, pamatojoties uz attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu, ja tāds ir sagatavots, vai pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par publisko ūdeņu nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā, ja līdz 2014.gada 9.decembrim pieņemšanas un nodošanas akts nav sagatavots.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt attiecīgās pašvaldības par šajā protokollēmumā noteikto kārtību, kādā pašvaldības publiskos ūdeņus sākotnēji atzīst uzskaitē.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un Pērkonu ezera un zem tiem esošās zemes nodošanu Balvu novada pašvaldības valdījumā"

TA-2619 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība"

TA-2818 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana""

TA-2815 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"

TA-2222 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2901 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2916 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2904 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu uz bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu "Kadaga 8"–33 Kadagā, Ādažu novadā, – un tā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2917 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatiem, kādus var ieņemt personas, kuras nav ierēdņi"

TA-2910 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonda budžetā"

TA-2921 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-2922 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2918 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2937 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2938 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" kapitāla daļu pārdošanu

TA-2831 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Tālmācības augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-2761 ____________________________________

(M.Seile, A.Melnis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība"

TA-2442 ____________________________________

(I.Apsīte, M.Stirāns, O.Ķiecis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdē tiesību akta projektu par grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.500 6.punktā minēto prasību piemērošanas termiņā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru""

TA-2811 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2014.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2908 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6201 026 0025), labprātīgu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā, tādējādi nodrošinot Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa ierīkošanu ar darbam piemērotām telpām un tā darbību, kas ietver noziedzības apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.
5. Iekšlietu ministrijai nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6201 026 0025), remontdarbu izmaksas ne vairāk kā 373 000 EUR apmērā 2015.gadā segt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2906 ____________________________________

(R.Vējonis, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Dreimane, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2954 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
42.§
Noteikumu projekts "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi, prasības apsardzes vadības centram un speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības"

TA-2905 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Olafsone, A.Marcinkēvičs, A.Sudārs, J.Zeps, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2015.gadam” paredzēt:
2.1. valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu un pagarināšanu atbilstoši apsardzes pakalpojumu veidiem palielinājumu 2015.gadā un turpmāk ik gadu par 223 499 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu palielināšanu Iekšlietu ministrijai, lai nodrošinātu ar valsts nodevu administrēšanu un ar noteikumos paredzēto prasību izpildi saistīto izdevumu segšanu:
2.2.1. budžeta apakšprogrammai 06.01.00 „Valsts policija” 2015.gadā par 157 867 EUR (atlīdzība – 127 443 EUR, no tās: atalgojums – 99 179 EUR, preces un pakalpojumi – 13 521 EUR, pamatkapitāla veidošana – 16 903 EUR), 2016.gadā un turpmāk ik gadu par 135 723 EUR (atlīdzība – 127 443 EUR, no tās: atalgojums – 99 179 EUR, preces un pakalpojumi – 7977 EUR, pamatkapitāla veidošana – 303 EUR);
2.2.2. budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 2015.gadā par 9740 EUR (preces un pakalpojumi – 4760 EUR, pamatkapitāla veidošana – 4980 EUR), 2016.gadā un turpmāk ik gadu par 2210 EUR (preces un pakalpojumi).
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par R.Muciņa pārcelšanu"

TA-2936 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Solvitas Zvidriņas pārcelšanu"

TA-2932 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2945 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2948 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Pamatnostādņu projekts "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-2799 ____________________________________

(E.Upīte, M.Pūķis, I.Raugze, E.Dreimane, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt pamatnostādņu projektu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nodrošināt Eiropas Komisijas nosacījumu izpildi attiecībā uz Kohēzijas politikas fondu ieguldījumiem un, ja nepieciešams, nodrošināt Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam aktualizēšanu un iesniegšanu Ministru kabinetā.
3. Visām ministrijām un to padotības iestādēm atkārtoti izvērtēt visus valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumus un to aktualitāti, kā arī nodrošināt deleģēšanas līgumu pieejamību iestādes mājaslapā internetā.


 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-2523 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumā noteiktajam atbildības sadalījumam izmaksu pozīcijas, par kuru nodrošināšanu ir atbildīgs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, 59 840 EUR apmērā tiek segtas no Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 96.02.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (centralizētie pasākumi)" paredzētā finansējuma, savukārt atlikušo izmaksu pozīciju segšanu nodrošina Ekonomikas ministrija, piesaistot sadarbības partnerus, kuri ieinteresēti standartizācijas un atbilstības novērtēšanas pakalpojumu jomas attīstībā Latvijā un Eiropā.
3. Ja netiek rasta iespēja piesaistīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto sadarbības partneru finanšu līdzekļus, Ekonomikas ministrija nodrošina attiecīgo pasākumu finansēšanu no ministrijai 2015.gadam piešķirtiem valsts budžeta līdzekļiem.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par izmaksām, kas saistītas ar tiesu varai piederīgajām personām uzdoto funkciju īstenošanu, un par normatīvajos aktos noteiktajām zvērināta notāra amata darbībām un jomām, kurās ir noteikta zvērināta notāra amata darbības veikšanas nepieciešamība"

TA-1009 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. "Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros"

TA-2533 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā piedāvāto no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamo informācijas sabiedrības attīstības pasākumu pārvaldības modeli.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūru un tās ieviešanai veicamo pasākumu koncepcijas atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.pielikumā ietvertajam laika grafikam.
3. Ministrijām veikt informatīvā ziņojuma 3.pielikumā noteiktos uzdevumus, iesaistot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības pasākumu koncepciju sagatavošanā gan attīstības pasākumu ietekmētās valsts pārvaldes iestādes, gan pašvaldības.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iekļaut publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju mērķarhitektūras kārtējā versijā ministriju izstrādātās pasākumu programmu un pasākumu koncepcijas, ja ministrijas tās iesniegušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 30 darba dienas pirms informatīvā ziņojuma 3.pielikumā norādītajiem termiņiem.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sagatavojot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.sapecifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sākotnējo izvērtējumu, nodrošināt, ka:
5.1. ieguldījumi, kas plānoti minētā mērķa ietvaros, tiks veikti prioritāriem projektiem ar vislielāko atdevi un pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību, iekļaujot vērtējuma pamatojumu;
5.2. tiek iekļauta informācija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pasākumu vērtēšanas kritēriju piemērošanu, mehānismu, kādā tiks sastādīts informācijas sistēmu, e-pakalpojumu, platformu saraksts, informācija par to savstarpējo savietojamību, tajā skaitā savietojamību ar līdz šim veikto ieguldījumu ietvaros izveidotajām un pilnveidotajām informācijas sistēmām, e-pakalpojumiem, to pieejamību portālā www.latvija.lv.

 
51.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)

TA-2524 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra sēdē.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2923 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 16.decembra sanāksmē.

 
53.§
Fiskālo risku deklarācijas projekts

TA-2612 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Apstiprināt precizēto fiskālo risku deklarāciju.
 
54.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2015.gadam"

TA-2953 ____________________________________

(B.Bāne, U.Augulis, G.Belēvičs, E.Rinkēvičs, S.Liepiņa, R.Vējonis, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, D.Melbārde, M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.17 44.§), 2014.gada 14.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.55 63.§), 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmumus (prot. Nr.61 27.§ un 28.§) un 2014.gada 12.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.62 2.§).
3. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
4. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam Veselības ministrijas budžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā", samazinot izdevumus atlīdzībai 43 906 EUR apmērā, tai skaitā atalgojumam 35 526 EUR apmērā, un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 43 906 EUR apmērā, lai nodrošinātu Zāļu valsts aģentūrai kā budžeta nefinansētai iestādei līdzekļus papildu atlīdzībai amatpersonām un darbiniekiem, kuri iesaistīti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā.
5. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu veikt līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.gadam Ārlietu ministrijas budžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā", samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 69 000 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu, lai nodrošinātu finansējumu Kultūras ministrijas padotībā esošajam Latvijas Nacionālajam kultūras centram 8.Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku noslēguma koncerta programmas koordinēšanai un īstenošanai.
6. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par budžeta apakšprogrammas 69.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu" līdzekļu pārdali no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem uz ārvalstu finanšu palīdzību iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu līdzekļu plānošanu atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai.
7. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu par budžeta apakšprogrammas 71.06.00 "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana" līdzekļu pārdali no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem uz ārvalstu finanšu palīdzību iestādes ieņēmumos, lai nodrošinātu līdzekļu plānošanu atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai.
8. Noteikt, ka 2015.gadā garantētā minimālā ienākuma līmenis tiek saglabāts 49,80 EUR personai mēnesī.
9. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2014.gada 10.decembrī.
10. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
11. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
11.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 10.decembra plkst.12.00;
11.2. priekšlikumus iesniegt tikai tad, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā ministrijas priekšlikuma izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā;
11.3. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2015.gada janvārī.

 
55.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam"

TA-2950 ____________________________________

(B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam", paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai 2014.gada 10.decembrī.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā"

TA-2411 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Sārts, L.Straujuma)

 

Aizsardzības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam", saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
57.§
Pasākumu plāna projekts 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai

TA-2547 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Ekonomikas ministrijai aktualizēt pasākumu plāna projektu un rīkojuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam", saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
58.§
Instrukcijas projekts "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā"

TA-2170 ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

Iekšlietu ministrijai aktualizēt instrukcijas projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.

 
59.§
Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"

TA-2220, TA-513 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.


 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atzinību izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasniegumiem"

TA-2405 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1133 ____________________________________

(U.Augulis, P.Leiškalns, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
62.§
Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"

TA-2357 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā labklājības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 
63.§
Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"

TA-2235 ____________________________________

(Dž.Innusa, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Satiksmes ministrijai 2015.gadā plānotās darbības valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai veikt Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammai 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, lai nodrošinātu projekta augstas gatavības pakāpi. Satiksmes ministrijai iesniegt Valsts kancelejā 2015.gadā plānoto darbību tiesisko un ekonomisko pamatojumu.
2. Satiksmes ministrijai priekšlikumu par rīkojuma projekta turpmāko virzību iesniegt Valsts kancelejā pēc tam, kad Eiropas Komisijā būs pieņemts lēmums par Eiropas Komisijas prezidenta Ž.K.Junkera izvirzīto iniciatīvu piecu gadu laikā veicināt Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi.

 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi"

TA-2515 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, L.Straujuma)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt rīkojuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam", saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"

TA-1129 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, I.Stepanova, L.Straujuma)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam", saskaņot ar Aizsardzības ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
66.§
Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"

TA-724 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, L.Straujuma)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam", saskaņot ar Aizsardzības ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

TA-743 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, G.Puķītis, A.Daugulis, L.Straujuma)

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam", saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"

TA-1628 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
69.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2930 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Politikas debatēm "Izglītības un apmācības ekonomiskais gadījums stratēģijas "Eiropa 2020" vidusposma pārskatīšanas kontekstā"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumu projektu par uzņēmējdarbības garu izglītībā un apmācībā";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par Politikas debatēm par starpnozaru jaunatnes politikas veidošanu, lai veiksmīgāk risinātu jauniešu sociāli ekonomiskos izaicinājumus";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem, kā veicināt jauniešu iespējas izmantot savas tiesības ar mērķi palielināt savu patstāvību un līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā".
3. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 12.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei piedalīties diskusijā 2014.gada 11.decembra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes ietvaros, paužot viedokli par izglītības un nodarbinātības sektoru sadarbības nozīmi.

 
70.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2014.gada 12.decembra sanāksmei un Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 15.decembra sanāksmei

TA-2931 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Ārlietu padomes attīstības ministru 2014.gada 12.decembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par attīstības politikas darba kārtību pēc 2015.gada";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par migrāciju Eiropas Savienības attīstības sadarbībā".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2014.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
4. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.7 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process" Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 15.decembra sanāksmei.
5. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 15.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
6. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2014.gada 12.decembra sanāksmē.
7. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 15.decembra sanāksmē.

 
71.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2933 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Padomes secinājumu projekts "Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā: turpmākā rīcība pēc 2015.gada. Novērtējums par 20 gados paveikto Pekinas Rīcības platformas īstenošanā"" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko īsteno Eiropas Kuģu savienības (EBU), Eiropas Kuģu šķiperu organizācijas (ESO) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETF) noslēgto Eiropas nolīgumu par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem iekšējo ūdensceļu transporta nozarē" (pozīcija Nr.2).
3. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
72.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmei

TA-2952 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Eiropas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Eiropas Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Eiropas Savienības ūdeņi, un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 779/2014" Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmei.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmē.

 
73.§
Ministru kabineta locekļu un Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra diskusija par Padomes darba metodēm un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē programmas īstenošanu

____________________________________

(E.Rinkēvičs, U.Korsepius, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra uzrunu un diskusijas laikā izteiktos viedokļus.
 
74.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā

TA-2907-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Attīstības finansējums un ziņojums par ES attīstības finansējuma mērķu sasniegšanu", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
1.2. noteikt Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES pienesums ANO starpvaldību sarunām par post-2015 attīstības mērķu ietvaru un par sasniegto attiecībā uz Tūkstošgades attīstības mērķiem", kā arī:
2.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
2.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.

 
75.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Zemkopības ministrijas kompetences jomā

TA-2955-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza regulas (EK) Nr.999/2001, Nr.1829/2003, Nr.1831/2003, Nr.1/2005, Nr.396/2005, Nr.834/2007, Nr.1099/2009, Nr.1069/2009, Nr.1107/2009, regulas (ES) Nr.1151/2012/2013 un direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK", kā arī:
1.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
1.2. noteikt Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dzīvnieku veselību”, kā arī:
2.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
2.2. noteikt Finanšu ministriju par līdzatbildīgo iestādi mandāta izpildē.
3. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem ", kā arī:
3.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
3.2. noteikt Finanšu ministriju par līdzatbildīgo iestādi mandāta izpildē.
4. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.834/2007", kā arī:
4.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
4.2. noteikt Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
5. Apstiprināt augstas prioritātes prezidentūras mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.850/98, (EK) Nr.2187/2005, (EK) Nr.1967/2006, (EK) Nr.1098/2007, (EK) Nr.254/2002, (EK) Nr.2347/2002 un (EK) Nr.1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr.1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu", kā arī:
5.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
5.2. noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgo iestādi mandāta izpildē.
6. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencu, reņģu un brētliņu krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr.2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1098/2007", kā arī:
6.1. noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
6.2. noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgo iestādi mandāta izpildē.

 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"

TA-1748-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
77.§
Dienesta vajadzībām

TA-2415-DV ____________________________________

()

 

.
 
78.§
Dienesta vajadzībām

TA-2942-DV ____________________________________

()

 

.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru"

356-k____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu nomenklatūrā paredzēto valsts materiālo rezervju resursu iegādi un atjaunošanu, 2016.gadam 1 270 918 EUR apmērā, 2017.gadam 2 200 513 EUR apmērā, 2018.gadam EUR 716 594 apmērā un 2019.gadam 510 796 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas procesā.

 
80.§
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai sabiedroto spēkiem 2016.-2018.gadam"

364-k____________________________________

(R.Vējonis, A.Mezītis, D.Melbārde, E.Rinkēvičs, J.Sārts, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sniegto informāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai"

TA-2951-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, B.Bāne, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2. Ārlietu ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.35
Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību