Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 70

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.70

2014.gada 15.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.11.30

-

L.Peinberga

1.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1146 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu, daļēji atbalstīt 1.priekšlikumu, iekļaujot to alternatīvajā Ministru kabineta priekšlikumā 1A šādā redakcijā:
„27. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūnijam izdod šā kodeksa 78.panta trešajā daļā un 78.divi prim pantā paredzētos noteikumus par notiesāto veselības aprūpes īstenošanas kārtību un notiesāto pārvešanas un apsardzes kārtību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas. Līdz šā kodeksa 78.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra noteikumi Nr.25 “Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.".
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
2.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1147 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu, daļēji atbalstīt 2.priekšlikumu, iekļaujot to alternatīvajā Ministru kabineta priekšlikumā 2A šādā redakcijā:
„2. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 23.panta piektajā daļā paredzētos Ministru kabineta noteikumus par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto ieslodzījuma vietu amatpersonas." Papildināt likumprojektu ar likuma spēkā stāšanās norādi šādā redakcijā: „Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.".
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
3.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1145 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu, daļēji atbalstīt 1.priekšlikumu, iekļaujot to alternatīvajā Ministru kabineta priekšlikumā 1A šādā redakcijā:
"4. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 22.panta trešajā daļā un 22.divi prim pantā paredzētos noteikumus par apcietināto veselības aprūpes īstenošanas kārtību un apcietināto pārvešanas un apsardzes kārtību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas. Līdz šā likuma 22.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra noteikumi Nr.25 “Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.".
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Iekšējās drošības biroja likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2663 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. priekšlikumu, daļēji atbalstīt 3.priekšlikumu, iekļaujot to Ministru kabineta alternatīvajā priekšlikumā 3A šādā redakcijā:
"Papildināt likumprojekta 2.panta trešo daļu ar vārdiem "un izmeklēšanas iestāde"".
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.


 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2750 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2781 ____________________________________

(J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 3A priekšlikumu:
"7.divi prim pants. Attīstības finanšu institūcijas izveidoto uzkrājumu iekļaušana ar nodokli apliekamajā ienākumā
Ar nodokli apliekamo ienākumu Attīstības finanšu institūcija nepalielina par atskaitījumu summu, par kādu taksācijas periodā atzīti izdevumi debitoru parādiem paredzētajiem uzkrājumiem, un nesamazina par summu, par kādu taksācijas periodā tiek samazināti izveidotie uzkrājumi (apvērsti iepriekšējos taksācijas periodos atzītie izdevumi) debitoru parādiem. Uzkrājumi debitoru parādiem šā panta izpratnē ir arī Attīstības finanšu institūcijas izveidotie uzkrājumi izsniegtajām garantijām (arī eksporta kredītu garantijām), uzkrājumi ieguldījumiem riska kapitāla fondos un uzkrājumi izsniegtajiem kredītiem, īstenojot atbalsta un attīstības programmas.".
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 4A priekšlikumu:
“7. Papildināt pārejas noteikumus ar 125., 126. un 127.punktu šādā redakcijā:
"125. Likuma 2.panta trīs prim daļu un grozījumu 22.panta devītajā un desmitajā daļā attiecībā uz deklarācijā iekļaujamo informāciju piemēro, sākot ar taksācijas periodu, kas sākas 2015. gada 1. janvārī.
126. Grozījumu likuma 3.panta 4.astoņi prim daļā piemēro darījumiem, kas veikti, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.
127. Grozījumus attiecībā uz likuma 6.panta pirmās daļas 6.punkta un ceturtās daļas 3.punkta papildināšanu ar skaitli "7.divi prim", likuma 6.četri prim panta 4.prim daļas papildināšanu ar norādi uz Attīstības finanšu institūciju, kā arī likuma 7.divi prim pantu piemēro Attīstības un finanšu institūcijas uzkrājumiem un procentu maksājumiem, kas attiecīgi tiek veidoti vai veikti no 2015.gada 1.marta.”.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2730 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Izteikt 4. un 8.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta 4A un 8A priekšlikumu Ekonomikas ministrijas sagatavotā redakcijā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2802 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2798 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.


 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2832 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2800 ____________________________________

(J.Reirs, A.Kaļāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 5., 7., 10. un 22.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 4A priekšlikumu:
"4. divi prim punkts. papildpensijas kapitāls, kas veidojies no pašas fiziskās personas vai tās laulātā, vai ar to radniecībā esošo personu līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;”.
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 8A priekšlikumu:
“3) procentu maksājumu daļu, kas pārsniedz procentu maksājumu summas daļu, kura aprēķināta, parādu saistībai piemērojot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.četri prim panta pirmajā daļā noteikto procentu apmēra ierobežojumu, ja procentu maksājums tiek veikts starp maksātāju un uzņēmumu, ja maksātājs ir ar uzņēmumu saistīta persona likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1.panta piektās daļas izpratnē;”.
4. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 21A priekšlikumu:
“(11). Uz personālsabiedrības biedru attiecināmajai personālsabiedrības ar nodokli apliekamā ienākuma daļai, kas ir ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, vai ir ienākums no kapitāla pieauguma, piemēro attiecīgo šā panta 3.prim daļā minēto likmi.".
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2803 ____________________________________

(J.Reirs, R.Irklis, D.Reizniece-Ozola, E.Upīte, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2814 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.(daļēji), 2., 4. un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 1A priekšlikumu:
“(5.divi prim punkts) nodokļu maksātājam, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus, izņemot kredītiestādes, šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā vienu reizi gadā līdz 1.februārim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informatīvo deklarāciju par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta - veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 EUR, vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 EUR. Ministru kabinets nosaka šajā punktā minētajā deklarācijā norādāmās ziņas un tās iesniegšanas kārtību.”
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo 10A priekšlikumu:
"167. Šā likuma 15.panta trešās daļas 5.divi prim punktā noteiktais informatīvās deklarācijas sniegšanas pienākums pildāms, sākot ar 2016.gada 1.janvāri un katru gadu iesniedzot attiecīgas informatīvas deklarācijas.
168. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.jūnijam izdod 15.panta trešās daļas 5.divi prim punktā paredzētos noteikumus.
169. Grozījumi šā likuma 18.panta pirmajā daļā attiecībā uz publiski pieejamu Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu vienoto datu bāzi (reģistru) stājas spēkā no 2015.gada 1.oktobra.
170. Šā likuma XI sadaļa ir piemērojama juridiskas personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc 2015.gada 1.janvāra.".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.


 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2804 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2825 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 4., 10. (daļēji, neatbalstot Saeimas Juridiskā biroja 10.priekšlikumā ietverto Izglītības likuma pārejas noteikumu 38.punkta redakciju), 11., 12. 13. un 14. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2838 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4. un 7.priekšlikumu, daļēji atbalstīt 1.priekšlikumu, iekļaujot to alternatīvajā Ministru kabineta priekšlikumā 1A šādā redakcijā:
"9. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrija" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centrs”;
izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
"Lēmumu par augstskolu un koledžu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā.";
papildināt pantu ar 1.prim daļu šādā redakcijā:
„(1) prim Akadēmiskās informācijas centrs organizē augstskolu un koledžu akreditācijas procesu par maksu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi.”;
aizstāt trešajā daļā vārdus "izglītības un zinātnes ministrs izsniedz" ar vārdiem "Akadēmiskās informācijas centrs izsniedz izglītības un zinātnes ministra parakstītu”."
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2801 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 18., 27., 29. un 30.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai priekšlikumu attiecībā uz turpmāku grozījumu izvērtēšanu likumā "Par akcīzes nodokli" iekļaušanai likumprojektā ''Par valsts budžetu 2015.gadam".
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
18.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2950 ____________________________________

(J.Reirs, J.Šints, P.Liniņš, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas par likumprojekta teksta daļu apkopoto 1., 2., 5. un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Par Saeimā iesniegtajām līdzekļu pārdalēm atbalstīt 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 18., 22., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 69., 77., 80., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129.,130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157.,158., 159. un 160. priekšlikumu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
19.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2953 ____________________________________

(J.Reirs, J.Šints, Dz.Rasnačs, M.Seile, K.Gerhards, I.Stepanova, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" (turpmāk – likumprojekta) un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot 3., 15., 16., 17., 19., 27. un 28.priekšlikumu skaitliskajai daļai.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1.punktā atbalstītos priekšlikumus, ņemot vērā arī šī protokola 17. un 22.paragrāfā minēto, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Valsts kancelejā un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
3. Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta tekstā un pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem.
4. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm vienas darba dienas laikā pēc likumprojekta pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
5. Neatbalstīt par likumprojekta teksta daļu Saeimā iesniegtos priekšlikumus.
6. Atbalstīt Finanšu ministrijas izteiktos priekšlikumus likumprojekta teksta daļai.
6. Par Saeimā iesniegtajām līdzekļu pārdalēm atbalstīt 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 18., 22., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 69., 77., 80., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 92., 93., 94., 95., 97., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160. priekšlikumu.
7. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
20.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 17.decembra sanāksmei

TA-3004 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozola, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 17.decembra sanāksmei:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām";
2.2. "Par Islandes pakotni":
2.2.1. "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā";
2.2.2. "Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā";
2.2.3. "Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 17.decembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Līdzfinansējuma piesaiste Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem Latvijā"

TA-2988-IP ____________________________________

(I.Skujiņa, E.Papule, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka līdzfinansējuma piesaistes mērķis ir valsts budžeta atslogošana, sedzot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un norises nodrošināšanas vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) noteikto preču un pakalpojumu groza pozīcijas, kā arī to izdevumu apmaksa, kuri netiek segti no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta (turpmāk – Sekretariāts) budžetā paredzētā finansējuma vadlīnijas noteiktajam preču un pakalpojumu grozam.
3. Lai novērstu izdevumu neattiecināšanas risku, iestādēm (ministrijām, to padotības un pārraudzības iestādēm un citām Ministru kabineta vai Ministru prezidenta pakļautībā vai pārraudzībā esošām iestādēm), slēdzot līgumu ar ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju (turpmāk – līdzfinansējuma devējs), iespēju robežās nepieciešams vienoties ar līdzfinansējuma devēju par tiesībām izmantot centralizētos iepirkumus atbilstoši vadlīnijās noteiktajam preču un pakalpojumu grozam (ievērojot to, ka daļa no centralizētajiem iepirkumiem jau būs noslēgusies finansējuma līguma slēgšanas brīdī), un par Sekretariāta iekļaušanu finansējuma līgumā kā līgumslēdzējpusi.
4. Ārlietu ministrijai (Sekretariātam) sniegt skaidrojumu Eiropas Komisijai un citiem līdzfinansējuma devējiem par Latvijā īstenoto centralizēto Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu sagatavošanas un finansēšanas modeli.
5. Sekretariātam, veicot centralizētos iepirkumus, paredzēt iespēju iestādēm noslēgt līgumus ar centralizēto iepirkumu uzvarētājiem, lai tās varētu veikt rēķinu samaksu.
6. Iestādēm atbilstoši nepieciešamībai noslēgt līgumus ar centralizēto iepirkumu uzvarētājiem, lai varētu veikt rēķinu samaksu. Slēdzot šos līgumus, līdzfinansējuma saņēmējiem, kas ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, ir saistoša Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcija Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs".
7. Sekretariātam, plānojot centralizētos iepirkumus, esošo finanšu saistību ietvaros paredzēt preču un pakalpojumu apjomu līdzfinansēto preču un pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī veikt rēķinu samaksu par precēm un pakalpojumiem, ja avansā saņemtie līdzfinansējuma līdzekļi nav pietiekami pasākuma nodrošināšanai pilnā apmērā vai tos plānots saņemt kā pēcmaksājumu.
8. Gadījumos, kad līdzfinansējums sedz vadlīnijās noteikto preču un pakalpojumu grozu pilnā apmērā vai daļēji, tiek piemērota elastība attiecībā uz papildu preču un pakalpojumu nodrošināšanu, ja par to ir panākta vienošanās starp iestādi un Sekretariātu.
9. Iestādēm un Sekretariātam nodrošināt nepieciešamo nacionālo ieguldījumu preču un pakalpojumu formā. Aprēķinot līdzfinansējuma apmēru, ievērot Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpu un citu preču un pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar informatīvā ziņojuma "Līdzfinansējuma piesaiste Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem Latvijā" pielikumu.
10. Ministrija vai cita centrālā valsts budžeta iestāde finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības programmas vai Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošanai plāno attiecīgā instrumenta budžeta programmā.
11. Ministrija vai cita centrālā valsts budžeta iestāde finansējumu, izņemot tās personāla izmaksas, kas netiek pilnībā segtas no līdzfinansētā projekta, Eiropas Komisijas līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem plāno budžeta apakšprogrammā 70.20.00 "Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā", izņemot tos finanšu instrumentus, kas minēti šī protokollēmuma 10.punktā.
12. Ja finansējums līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai tiek nodrošināts no Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 96.02.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (centralizētie pasākumi)", tad tas pārdalāms uz šī protokollēmuma 10. vai 11.punktā noteiktajām programmām vai apakšprogrammām.
13. Ministrija vai cita centrālā valsts budžeta iestāde saņemto līdzfinansējuma avansu plāno budžeta apakšprogrammā 70.20.00 "Projekti un pasākumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā" kā ārvalstu finanšu palīdzību.
14. Ministrija vai cita centrālā valsts budžeta iestāde ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos tikai pēcmaksājumā saņemto finansējumu. Atmaksa valsts pamatbudžetam tiek plānota 2015. vai 2016.gada budžetā atbilstoši noslēgtajiem līdzfinansējuma līgumiem.
15. Ministrijai vai citai centrālajai valsts budžeta iestādei ir tiesības segt izmaksas un ierosināt apropriācijas pārdali izdevumiem no citām iestādes valsts pamatfunkciju budžeta programmām, tajā skaitā 96.00.00 programmas "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" uz šī protokollēmuma 10. un 11.punktā minētajām budžeta programmām un apakšprogrammām, lai nodrošinātu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu. Iestādēm ir atļauts pēc apropriācijas pārdales veikt izdevumu pārgrāmatošanu.
16. Ja ministrija vai cita centrālā valsts budžeta iestāde ir izvērtējusi, ka tās budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros neveidojas līdzekļu ietaupījums, kas var tikt novirzīts līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, tad tā var iesniegt pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", kuram papildus pievienots Sekretariāta atzinums, kas apliecina, ka Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 96.02.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana (centralizētie pasākumi)" arī nav izveidojusies līdzekļu ekonomija.
17. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas paredzēt likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" pantu, kas ļauj finanšu ministram veikt apropriācijas pārdali starp iestāžu budžeta programmām, lai nodrošinātu līdzfinansētu projektu un pasākumu īstenošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā, ja tā saskaņota ar Sekretariātu.
18. Iestāde var uzņemties saistības ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, saskaņojot ar Sekretariātu pasākumam plānoto preču un pakalpojumu apjomu, kas tiek segts no prezidentūrai paredzētajiem līdzekļiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā.

 
22.§
Par saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku

TA-3022-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, V.Loginovs, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, A.Matīss, I.Gailīte, K.Gerhards, G.Beļavskis, L.Straujuma)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres iesniegto informatīvo ziņojumu par saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.
2. (N) Ņemot vērā piesaistītā juridiskā konsultanta ieteikumu, atbalstīt grozījumu akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka”, grozījumu pārjaunotajā akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Reverta” un līguma par no valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, akciju sabiedrības „Citadele banka” un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 2010.gada 30.jūlijā pārjaunotā aizdevuma līgumu izrietošo prasījuma tiesību nodošanu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai noslēgšanu informatīvā ziņojuma pielikumos iesniegtajā redakcijā.
3. (N) Finanšu ministram Latvijas Republikas vārdā un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto līgumu un līgumu grozījumus, kas pievienoti informatīvā ziņojuma pielikumos.
4. (DV)
5. (DV)
6. (N) Finanšu ministrijai likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā ietvert pantu, kas paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam tiek palielināts valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāls. Ja Ministru kabineta lēmums paredz gadskārtējā budžeta likumā paredzētās apropriācijas izmaiņas, tad par to ir nepieciešams informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un apropriācijas izmaiņas ir veicamas, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām.
7. (N) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lai nodrošinātu akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pirkuma līguma izpildi, darījuma noslēguma brīdī atļaut Finanšu ministrijai dzēst komercķīlu uz akciju sabiedrības „Citadele banka” akcijām, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) „Par akciju sabiedrību „Parex banka”” 4.punktam kalpo par valsts aizdevuma valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” nodrošinājumu.
8. (N) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” sagatavot un iesniegt Saeimā lēmuma projektu, kas paredz piekrišanas saņemšanu grozījumu veikšanai 2009.gada 21.maija aizdevuma līgumā Nr.A1/1/09/159, lai valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanas darījumā gūtos ienākumus un līdzekļus no akciju sabiedrībā „Citadele banka” ieguldītā subordinētā aizdevuma atmaksas novirzītu secīgi saistību pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku dzēšanai, valsts aizdevuma saistību dzēšanai un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” faktisko izdevumu saistībā ar akciju sabiedrības „Citadele banka” un akciju sabiedrības „Reverta” pārvaldību un pārdošanu segšanai.
9. (N) Finanšu ministrijai, saņemot Saeimas piekrišanu, veikt grozījumus ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” 2009.gada 21.maijā noslēgtajā aizdevuma līgumā Nr.A1/1/09/159 un 2009.gada 21.maijā noslēgtajā komercķīlas līgumā Nr.Ķ/A/f09/160 atbilstoši šī protokollēmuma 7.punktā un 8.punktā noteiktajam un saskaņā ar informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju.
10. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 53.§) 7.punktā doto uzdevumu.

 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs Jānis Reirs

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.70

2014.gada 15.decembrī

 22.§

 Par saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku

 TA-3022-DV ______________________________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, V.Loginovs, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, A.Matīss, I.Gailīte, K.Gerhards, G.Beļavskis, L.Straujuma)

 1. (N) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres iesniegto informatīvo ziņojumu par saistību restrukturizāciju pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.

2. (N) Ņemot vērā piesaistītā juridiskā konsultanta ieteikumu, atbalstīt grozījumu akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Citadele banka”, grozījumu pārjaunotajā akcionāru līgumā starp Latvijas Republiku, valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un akciju sabiedrību „Reverta” un līguma par no valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, akciju sabiedrības „Citadele banka” un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas 2010.gada 30.jūlijā pārjaunotā aizdevuma līgumu izrietošo prasījuma tiesību nodošanu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai noslēgšanu informatīvā ziņojuma pielikumos iesniegtajā redakcijā.

3. (N) Finanšu ministram Latvijas Republikas vārdā un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto līgumu un līgumu grozījumus, kas pievienoti informatīvā ziņojuma pielikumos.

4. (DV) Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valde attiecībā uz šī protokollēmuma 3.punktā doto uzdevumu (pašu par sevi) rīkojas Ministru kabineta uzdevumā un šai sakarā valde rīkojas labā ticībā kā krietns un rūpīgs saimnieks.

5. (DV) Konceptuāli atbalstīt valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu 2015.gadā ar mērķi valsts aizdevuma saistību dzēšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” saistību pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku dzēšanai.

6. (N) Finanšu ministrijai likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā ietvert pantu, kas paredz, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam tiek palielināts valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāls. Ja Ministru kabineta lēmums paredz gadskārtējā budžeta likumā paredzētās apropriācijas izmaiņas, tad par to ir nepieciešams informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju un apropriācijas izmaiņas ir veicamas, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām.

7. (N) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, lai nodrošinātu akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pirkuma līguma izpildi, darījuma noslēguma brīdī atļaut Finanšu ministrijai dzēst komercķīlu uz akciju sabiedrības „Citadele banka” akcijām, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) „Par akciju sabiedrību „Parex banka”” 4.punktam kalpo par valsts aizdevuma valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” nodrošinājumu.

8. (N) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” sagatavot un iesniegt Saeimā lēmuma projektu, kas paredz piekrišanas saņemšanu grozījumu veikšanai 2009.gada 21.maija aizdevuma līgumā Nr.A1/1/09/159, lai valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanas darījumā gūtos ienākumus un līdzekļus no akciju sabiedrībā „Citadele banka” ieguldītā subordinētā aizdevuma atmaksas novirzītu secīgi saistību pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku dzēšanai, valsts aizdevuma saistību dzēšanai un valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” faktisko izdevumu saistībā ar akciju sabiedrības „Citadele banka” un akciju sabiedrības „Reverta” pārvaldību un pārdošanu segšanai.

9. (N) Finanšu ministrijai, saņemot Saeimas piekrišanu, veikt grozījumus ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” 2009.gada 21.maijā noslēgtajā aizdevuma līgumā Nr.A1/1/09/159 un 2009.gada 21.maijā noslēgtajā komercķīlas līgumā Nr.Ķ/A/f09/160 atbilstoši šī protokollēmuma 7.punktā un 8.punktā noteiktajam un saskaņā ar informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju.

10. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 53.§) 7.punktā doto uzdevumu.

 

Ministru prezidenta vietā - Finanšu ministrs Jānis Reirs

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

 

Skatīt darba kārtību