Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 72

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.72

2014.gada 23.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus"

TA-2892 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka konstrukciju projektēšana""

TA-2976 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda konstrukciju projektēšana""

TA-2978 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""

TA-2548 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-3055 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-2714 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-3010 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Līgo pļava" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"

TA-2774 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežirbes" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

TA-2806 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu"

TA-2807 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""

TA-2607 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"

TA-1132 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"

TA-1134 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"

TA-2410 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai"

TA-3053 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"

TA-2995 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai noteikumos ietverto pasākumu īstenošanai 2016.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""

TA-3035 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā"

TA-3036 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām pilngadīgajām personām"

TA-2858 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2749 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju""

TA-2602 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2016.gada 31.decembrim nodrošināt, ka noteikumu 8.punktā minētais Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dokuments "Radionavigācijas iekārtu pārbaudes rokasgrāmata" valsts valodā ir pieejams valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūras" tīmekļa vietnē internetā.

 
22.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"

TA-2957 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""

TA-2959 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība"

TA-2965 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""

TA-2891 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-2961 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2670 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 
28.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2748 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2682 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-2685 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" (likumprojektu pakete).

 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju""

TA-2808 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma"

TA-2767 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai līdz 2015.gada 31.decembrim izvērtēt noteikumos iekļauto normu par šķiperu pielīdzināšanu zvejas kuģu kapteiņiem un pēc nepieciešamības sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.

 
33.§
Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"

TA-2223 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" Amerikas peru puves kontroles un apkarošanas pasākumus 2015.gadā nodrošināt piešķirtā finansējuma ietvaros.
3. Jautājumu par Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"") papildus nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu Amerikas peru puves kontroles un apkarošanas pasākumus 2016.gadam un turpmākajiem gadiem 21 945 EUR apmērā, izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-2989 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

TA-2211 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-3049 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-3043 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"

TA-3045 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"

TA-3091 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"

TA-3070 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī"

TA-3071 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā"

TA-3072 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"

TA-3081 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-3082 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""

TA-3068 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte""

TA-3064 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"

TA-3080 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3074 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumos Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums""

TA-3085 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-3087 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""

TA-3094 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""

TA-3093 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""

TA-3092 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3086 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem"

TA-3041 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas"

TA-3005 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

TA-3101 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai uzsākt noteikumos paredzēto 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” (turpmāk - specifiskā atbalsta mērķa pasākums) atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2015.gada 2.februāri pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos, noteiktos un noteikumos ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus.
3. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF), valsts budžeta līdzfinansējuma un privātā līdzfinansējuma, ja tās atbilst noteikumos ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2015.gada 2.februārī.
4. Noteikt, ka 2015.gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 1 400 000 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
5. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai noteikumos paredzētās atbalstāmās darbības finansēt no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” Nodarbinātības valsts aģentūrai aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem apstiprinātā finansējuma un ar atbalstāmo darbību īstenošanu un administrēšanu saistītos personāla un uzturēšanas izdevumus no 2015.gada 2.februāra Nodarbinātības valsts aģentūrai segt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšana”, pēc finansējuma pārdales no programmas 80.00.00, Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
6. Labklājības ministrija pieprasījumu pārdalei no programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var iesniegt pēc tam, kad Labklājības ministrija Finanšu ministrijā ir iesniegusi apliecinājumu, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos un specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, tādējādi neradot papildu izdevumus valsts budžetam.
7. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai piesaistīt nepieciešamo projekta īstenošanas un administrēšanas personālu, ievērojot noteikumos noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.


 
58.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

TA-3104 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai uzsākt noteikumos paredzēto 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (turpmāk - specifiskais atbalsta mērķis) atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2015.gada 2.janvāri pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos, tai skaitā publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktos noteiktos un noteikumos ietvertos specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus.
3. Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF), valsts budžeta līdzfinansējuma un privātā līdzfinansējuma, ja tās atbilst noteikumos ietvertajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās ne agrāk kā 2015.gada 2.janvārī.
4. Noteikt, ka 2015.gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 8 800 000 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
5. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai noteikumos paredzētās atbalstāmās darbības finansēt no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.02.00 “Nodarbinātības speciālais budžets” Nodarbinātības valsts aģentūrai aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem apstiprinātā finansējuma un ar atbalstāmo darbību īstenošanu un administrēšanu saistītos personāla un uzturēšanas izdevumus no 2015.gada 2.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūrai segt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras administrēšana”, pēc finansējuma pārdales no programmas 80.00.00, Nodarbinātības valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz Nodarbinātības valsts aģentūras attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
6. Labklājības ministrija pieprasījumu pārdalei no programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var iesniegt pēc tam, kad Labklājības ministrija Finanšu ministrijā ir iesniegusi apliecinājumu, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos un specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, tādējādi neradot papildu izdevumus valsts budžetam.
7. Atļaut Nodarbinātības valsts aģentūrai specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai piesaistīt nepieciešamo projekta īstenošanas un administrēšanas personālu, ievērojot noteikumos noteiktās pieļaujamās attiecināmās izmaksas un to ierobežojumus.
8. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no ESF, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.


 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"

TA-3108 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""

TA-3116 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""

TA-3130 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam"

TA-2968 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"

TA-3008 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Irklis, I.Gailīte, J.Spiridonovs, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamību tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
64.§
Likumprojekts "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums"

TA-3025 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
65.§
Likumprojekts "Noguldījumu garantiju likums"

TA-3028 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-3046 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-3023 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
68.§
Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-3027 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (likumprojektu pakete).

 
69.§
Rīkojuma projekts "Par studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola""

TA-3095 ____________________________________

(M.Seile, L.Treimane, G.Veismane, E.Papule, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai pirms rīkojuma projekta par atteikumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola" atvērt studiju virzienu "Tiesībzinātnes" iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra sēdē iepazīstināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola" vadību ar projektu un tā argumentāciju.

 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

TA-3040 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-3014 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-3015 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība""

TA-3017 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""

TA-3063 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3078 ____________________________________

(G.Belēvičs, M.Karnītis, Ē.Miķītis, I.Štāle, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju tehniski precizēt noteikumu projekta 3.pielikumu atbilstoši ministrijas priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Veselības ministrijai:
3.1 izvērtēt noteikumu piemērošanas praksi un, ja nepieciešams, operatīvi sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem noteikumos;
3.2. darba grupā apkopot un izvērtēt priekšlikumus valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu saraksta papildināšanai, tai skaitā ar rehabilitācijas pakalpojumiem personām mājās muguras smadzeņu bojājumu seku mazināšanai, un veselības ministram 2015.gada martā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par attiecīgiem grozījumiem noteikumos.

 
76.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-3079 ____________________________________

(G.Belēvičs, D.Mūrmane-Umbraško, J.Plūme, I.Štāle, E.Papule, M.Seile, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
77.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3088 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3089 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai"

TA-3097 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru parakstīt līgumu par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai.
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-3073 ____________________________________

(G.Pužule, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-3118 ____________________________________

(G.Pužule, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"

TA-3098 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sagatavošanu paraugnolikumam valsts pārvaldes iestāžu elektroenerģijas iepirkumam"

TA-2514 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai un Iepirkumu uzraudzības birojam paraugnolikumu valsts pārvaldes iestāžu elektroenerģijas iepirkumam ievietot savā tīmekļa vietnē internetā.

 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"

TA-3033 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
85.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-3034 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā"

TA-3105 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
87.§
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par kārtības ieviešanu Latvijas ostu pārvaldē)

TA-3090, SAN-2072 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts kontrolei.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu"

TA-3134, SAN-2219____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015”, kas paredzēja paviljona celtniecību Latvijas ekspozīcijai.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt iespējas nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē „Expo Milano 2015” arī tad, ja Latvijai izstādē nav atsevišķa paviljona, un ekonomikas ministrei triju nedēļu laikā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. Finanšu ministrijai darba grupā, kas gatavo priekšlikumus normatīvā regulējuma uzlabošanai iepirkuma jomā, izvērtēt praksi, ka būvniecības darbu iepirkumos regulāri tiek iesniegti piedāvājumi par līdzīgu, nesamērīgi augstu cenu, un sagatavot priekšlikumus risinājumam.

 
89.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"

TA-3123 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā".
 
90.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāti "Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskā pīlāra tiesību akti"

TA-3106-IP ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātus "Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskā pīlāra tiesību akti":
1.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija);
1.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu;
1.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādātā versija).
2. Noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē.
3. Noteikt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par līdzatbildīgo iestādi mandāta izpildē.

 
91.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu drošības pasākumos, kas saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē"

TA-3026-IP ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu precizēto kalendāru"

TA-1748-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, M.Lazdovskis, I.Skujiņa, J.Spiridonovs, R.Kozlovskis, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, M.Seile, I.Pētersone-Godmane, I.Kalniņš, E.Šimiņa-Neverovska, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu precizēto kalendāru, papildinot to ar diskutējamo pasākumu saraksta 1. (Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju rast finansējumu pasākumam), 2. (paredzot, ka salīdzinājumā ar sākotnējā pasākuma izmaksām šī pasākuma izmaksu starpību sedz Satiksmes ministrija), 3. (Ārlietu ministrijai rast finansējumu drošības pasākumiem), 4. (paredzot, ka par pasākumu saturisko pusi un organizēšanu ir atbildīga Ārlietu ministrija), 5. (paredzot, ka par pasākuma saturisko pusi ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet par organizēšanu - Ārlietu ministrija) un 6.pasākumu, kā arī ar 7., 8., 9. un 10.pasākumu, nosakot, ka par šo pasākumu saturu un organizēšanu atbild konkrētā ministrija, kā arī tā līdzfinansē pasākumu no ministrijai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
3. Ārlietu ministrijai attiecīgi precizēt pasākumu kalendāru un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Ārlietu ministrijai ar Ekonomikas ministriju vienoties par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālās sanāksmes precizēto datumu.
5. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) nodrošināt pasākumiem nepieciešamās preces un pakalpojumus saskaņā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu Latvijā sagatavošanas un nodrošināšanas vadlīnijām prezidentūras esošo finanšu saistību ietvaros.
6. Ārlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 30.decembrim iesniegt savstarpēji saskaņotu informāciju Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam par Eiropas Savienības un Austrumu partnerības tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes plānoto norisi, dalībnieku skaitu un nepieciešamo nodrošinājumu.
7. Ministrijām, kuras ir atbildīgas par pasākumu kalendārā papildus iekļautajiem pasākumiem, līdz 2015.gada 9.janvārim iesniegt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam izvērstu aprakstu par pasākumu kalendārā iekļautajiem pasākumiem un pasākumu darba kārtības projektus.
8. Noteikt, ka veiktie drošības pasākumi saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē tiks finansēti atbilstoši to faktiskajām izmaksām.

 
93.§
Dienesta vajadzībām

TA-3125-DV ____________________________________

()

 

.
 
94.§
Dienesta vajadzībām

TA-3126-DV ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību