Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2015.gada 13.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu Ārlietu ministrijas kompetences jomā, kā arī par ārlietu ministra sniegto informāciju

TA-62-DV ____________________________________

(L.Straujuma, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, R.Vējonis, R.Kozlovskis, D.Melbārde, J.Dūklavs, A.Matīss )

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Eiropas Savienības attiecības ar Krievijas Federāciju", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
1.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
2. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
2.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem""

TA-2680 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību""

TA-2877 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2678 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"

TA-2747 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-3144 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Liepas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0437) – zemes vienību 0,89 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0416) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 3827,00 EUR.

 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

TA-2573 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
4. Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka bērnam par administratīvo pārkāpumu prioritāri piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, savukārt administratīvo sodu piemēro tikai tad, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga.
5. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai konceptuāli reformētu situāciju nepilngadīgo kriminālatbildības jomā, paredzot, ka nepilngadīgai personai kriminālsods tiek piemērots tikai izņēmuma gadījumos, savukārt pārējos gadījumos nepilngadīgajām personām tiek piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.


 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-2972 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-2973 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-21 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2., 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-3138 ____________________________________

(A.Matīss )

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2. (attiecībā uz tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā), 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"

TA-3149 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-41 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-42 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai norisi"

TA-25 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas institūta tiesībām lietot logo Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai"

TA-27 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-44 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.589 "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē""

TA-48 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-77 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-78 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.729 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"""

TA-79 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-80 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-3113 ____________________________________

(A.Matīss )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-17 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Ploči M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9070 001 0076) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9070 001 0073) – Matkules pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 736,00 EUR apmērā.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Ploči D" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9070 001 0080) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9070 001 0078) – Matkules pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 640,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par nekustamo īpašumu "Ploči M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9070 001 0076) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9070 001 0073) – Matkules pagastā, Kandavas novadā.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu šī protokollēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanai atlīdzība kompensējama šādi:
4.1. daļu kompensējot ar valsts nekustamo īpašumu "Ploči D" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9070 001 0080) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9070 001 0078) – Matkules pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 640,00 EUR apmērā;
4.2. atlikušo atlīdzības daļu 96,00 EUR apmērā izmaksājot naudā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Tiesību zinātne" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola""

TA-75, SAN-1962 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, G.Veismane, A.Rostovskis, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, E.Dreimane, G.Belēvičs, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, A.Matīss)

1. Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt.
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot rīkojuma projektu par atļauju atvērt studiju virzienu "Tiesību zinātne" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola", un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"

TA-2823 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, J.Pasnaka, I.Gailīte, D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2015.gadā noslēgtiem līgumiem"

TA-3013 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes iestādēm, 2015. gadā slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu, ja tas attiecināms.
3. Aicināt pašvaldības un citas atvasinātās publiskās personas, 2015. gadā slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"

TA-3033 ____________________________________

(A.Matīss )

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-3034 ____________________________________

(I.Šņucins, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju nodrošinājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram" un rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzņemties ilgtermiņa saistības par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram nepieciešamā operatīvā medicīniskā transporta iegādi līzingā"

TA-2925 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Plūme, Dz.Rasnačs, A.Matīss )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija, pārņemot deleģēto funkciju saistībā ar operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju nodrošinājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram, uzņemas pilnu atbildību par to, ka: netiks pazemināta pārņemtās funkcijas izpildes kvalitāte; netiks prasīti papildu valsts budžeta līdzekļi; iespējama veselības nozares budžeta līdzekļu pārdale neskars iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumiem iedalīto finansējumu.
 
31.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu)

TA-2967 ____________________________________

(A.Matīss)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

TA-85 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, E.Dreimane, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju redakcionāli precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0520

TA-32-IP ____________________________________

(A.Matīss )

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0520.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0521

TA-63-IP____________________________________

(D.Melbārde, A.Matīss)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0521.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas piekto sesiju 2015.gada 17.-18.janvārī"

TA-82-IP____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas piekto sesiju 2015. gada 17.-18. janvārī".
2. Pilnvarot ekonomikas ministri D.Reiznieci-Ozolu, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku J.Spiridonovu un Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktori A.Timofejevu Latvijas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas piektajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1. punktā apstiprinātajai pozīcijai.
 
36.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Politikas diskusijas par kohēzijas politiku"

TA-68-IP ____________________________________

(K.Ancāne, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, B.Bāne, A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Politikas diskusijas par kohēzijas politiku".
2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
 
37.§
Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes Eksporta kredīta darba grupa"

TA-83-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Padomes Eksporta kredīta darba grupu".
2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Finanšu ministriju par līdzatbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām un veicamajām darbībām, lai nodrošinātu Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā atlikšanu līdz 2018.gadam"

TA-34-IP ____________________________________

(A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Ex-ante 7.1. un 7.3. nosacījumu a) ii) kritēriju un 7.2. nosacījuma a) kritērija izpildi"

TA-3069 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidenta vietā -

iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību