Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2015.gada 3.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

TA-19 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-96 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1179 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1180 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1181 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-176 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra noteikumos Nr.700 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"""

TA-175 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-179 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""

TA-178 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018. gadam""

TA-51 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izsaucēja - izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas - atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""

TA-39 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"

TA-37 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-60 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-1356 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām, kurām vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdrošināšanas stāžs nav pietiekams, 2017.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 20.§).

 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā""

TA-109 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-182 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Kalngali-A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3280 002 0155) – zemes vienību 0,0846 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 002 0153) – Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, par 846,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Smaguri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3280 003 0433) – zemes vienību 0,0081 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0425) – Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, par 58,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Smaguri A1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3280 003 0432) – zemes vienību 0,0161 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0427) un zemes vienību 0,0113 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0428) – Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, par 195,00 EUR.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-184 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Ventiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7464 003 0370) – zemes vienību 1,23 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0216) – Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par 2450,82 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Ventiņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7464 003 0371) – zemes vienību 0,2640 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0212) – Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par 2666,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu kopīpašniekiem atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 78,25 EUR apmērā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2993 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"

TA-148 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""

TA-167 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-204 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-217 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra pilnvarām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-171 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegtajā rīkojuma projektā ietvertos priekšlikumus.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ārlietu ministriju rīkojuma projekta tekstu noformēt Ministru kabineta noteikumu projekta veidā un ietvert to grozījumos Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr. 237 "Ārlietu ministrijas nolikums", nosakot, ka Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs ārlietu ministra uzdevumā un pēc iepriekšēja saskaņojuma ar ārlietu ministru veic iesniegtajā projektā paredzētos pienākumus.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"

TA-3033 ____________________________________

(J.Reirs, A.Matīss, K.Briškens, N.Krūmiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju turpināt darbu satiksmes nozares nevalstisko organizāciju priekšlikumu izvērtēšanā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Muitas noliktavu darbības noteikumi"

TA-3065 ____________________________________

(J.Reirs, J.Krastiņa, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokola Nr.48 29.§ 6.punktā minētā uzdevuma izpildi"

TA-120 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kalniņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas gaitu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem"" 6.punktā doto uzdevumu par izpildītu.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"

TA-1129 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izveidot aizsardzības ministra pakļautībā vienotu, koleģiālu uzraudzības institūciju, paredzot tajā arī sertifikācijas komiteju (turpmāk - uzraudzības institūcija), informatīvajā ziņojumā noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai.
3. Lai nodrošinātu uzraudzības institūcijas pilnvērtīgu funkcionēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā” attiecībā uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību.
4. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu papildu amata vietu nodrošināšanai Aizsardzības ministrijai (sešas) un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai (CERT.LV) (trīs) informatīvā ziņojumā minēto uzraudzības funkciju veikšanai 2016.gadam 353 790 EUR apmērā, 2017.gadā 261 544 EUR apmērā un turpmākajiem gadiem 261 544 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
5. Aizsardzības ministrijai līdz ar uzraudzības institūcijas izveidi izvērtēt uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja darbības izbeigšanas gadījumā veicamo uzraudzību un ar sertifikācijas pakalpojumiem saistīto datu, informācijas, datu bāžu, reģistru, citas piederīgās informācijas, informācijas sistēmu un sertifikācijas pakalpojumu nodošanas iespējas (uzraudzības iestādes uzraudzībā) valsts arhīvam vai citam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam un 6 mēnešu laikā pēc uzraudzības iestādes izveides noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par konstatētajām problēmām.
 
28.§
Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"

TA-724 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, plānojot IKT sistēmu arhitektūru un atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" ietvaros, izvērtēt iespēju paredzēt finansējumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras identifikācijas moduļa modernizēšanai un ieviešanai valsts un pašvaldību iestāžu sistēmās, lai izpildītu likumprojektā noteiktos pienākumus.
4. Valsts un pašvaldību iestādēm, kuras vēlas ieviest Valsts reģionālās attīstības aģentūras identifikācijas moduli savās sistēmās, lai izpildītu likumprojektā noteiktos pienākumus, sešu mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā iesniegt pieprasījumus Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.
5. Valsts un pašvaldību iestādes, lai izpildītu likumprojektā noteiktos pienākumus, var pieprasīt nepieciešamo finansējumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
6. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 1.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas paredz kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības personas elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējiem personas elektronisko identifikācijas datu atbilstības Iedzīvotāju reģistram pārbaudi nodrošināt bez maksas.
7. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu ar uzraudzības iestādes funkciju izpildi saistīto izdevumu segšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.


 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

TA-743 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par vienošanos starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pienākumu veikšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošās Kodolenerģijas aģentūras darba formātos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-234 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā lūgt Luksemburgas Lielhercogisti uzņemties veikt prezidējošās valsts Eiropas Savienības Padomē pienākumus Kodolenerģijas aģentūras darba formātos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu iesniegšanu Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas situācijas risināšanai"

TA-187, SAN-2274____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas izmaiņām transferta veikšanai 206 447 EUR apmērā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" paredzētā finansējuma parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas izstrādei uz Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmu 01.00.00 "Vispārējā vadība".
4. Lai nodrošinātu parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas uzturēšanu, Finanšu ministrijai samazināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 2016. - 2018.gadam ik gadu 10 000 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Centrālās vēlēšanu komisijas valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 01.00.00 "Vispārējā vadība" 2016. - 2018.gadam ik gadu 10 000 EUR apmērā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju"

TA-154 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informācija par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 9.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
34.§
Informācija par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 10.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
35.§
Informācija par neformālo Eiropadomes 2015.gada 12.februāra sanāksmi

____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
36.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Par augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes grupu"

TA-230-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes grupu".
2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē.
3. Noteikt Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvija Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes grupu vada līdz 2015.gada 31.decembrim.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-209-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP)
 
38.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420419514

TA-3140 ____________________________________

(M.Seile, S.Mertena, E.Severs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420419514.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Ja lietas Nr.A420419514 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Sporta politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumu Nr.666) paredzēto uzdevumu un pasākumu plānā (VI sadaļa) iekļauto 42.uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim izstrādājot jaunus Ministru kabineta noteikumus, kuri reglamentē kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā:
4.1. izvērtēt pamatotību Nedzirdīgo spēlēs (Deaflympics) gūto sasniegumu pielīdzināšanai Olimpiskajās spēlēs un Paralimpiskajās spēlēs gūtajiem sasniegumiem;
4.2. precīzāk uzskaitīt Latvijas Nacionālajā sporta padomē iesniedzamos dokumentus un citu informāciju, kas pamato Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto priekšlikumu par naudas balvu piešķiršanu un piešķiramās naudas balvas apmēru.

 
39.§
Paskaidrojuma projekts Augstākai tiesai kasācijas sūdzības lietā Nr.A420387913

TA-1276 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420387913.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Salaspils kodolreaktora drošas uzturēšanas pasākumiem un likvidēšanu"

TA-222-IP ____________________________________

(K.Gerhards, R.Vējonis, E.Šadris, A.Ozola, J.Plūme, I.Muižnieks, J.Reirs, M.Seile, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir nepieciešams finansējums līdz 300 000 EUR apmērā neatliekamo uzlabošanas darbu veikšanai Salaspils kodolreaktora teritorijā un Salaspils kodolreaktora drošai uzturēšanai 2015.gadā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju minēto finansējumu nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2015.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot līdzekļu pārdali starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” līdz 2015.gada 1.aprīlim pārņem no Latvijas Universitātes savā lietošanā nekustamo īpašumu Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr.8031 007 0082).
4. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Salaspils kodolreaktora likvidēšanai 2016. un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā 2016.gada valsts budžeta projekta un 2016. - 2018.gada vidējā termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.
 
41.§
Par ārlietu ministra komandējumiem un atsevišķiem Ministru kabineta darba organizēšanas jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Vējonis, R.Kozlovskis, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, A.Matīss, M.Seile, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
2. (K)
3. (K)
4. (K)
5. (K)
6. (K)
7. (N) Ministrijām un citām Ministru kabineta 2014.gada 30.decembra rīkojumā Nr.824 un 2015.gada 28.janvāra rīkojumā Nr.51 minētajām institūcijām veikt nepieciešamās darbības rīkojuma izpildes nodrošināšanai.
8. (N) Ņemot vērā ar Ministru kabineta locekļu darba pienākumiem saistīto prombūtni, Valsts kancelejai sagatavot priekšlikumus par grozījumiem normatīvajā regulējumā, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu Ministru kabineta sēžu norisi attālinātā veidā, un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
9. (N) Atzīt par nepieciešamu paātrināt Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi. Finanšu ministrijai organizēt ministriju atbildīgo amatpersonu semināru par Eiropas Savienības fondu apguves uzsākšanai nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanas kvalitāti.
10. (N) Valsts sekretāriem stingri sekot, lai ministrijas amatpersonas, sagatavojot tiesību aktu projektu anotācijas, projekta būtību izklāstītu īsā, kodolīgā veidā un tiesību aktu projektu saskaņošanas procesā ministrijas viedokli pārstāvētu konstruktīvi, ilgstoši nepagarinot šo procesu nebūtisku, formālu iebildumu dēļ.
 
42.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-232-IP ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību