Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2015.gada 10.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

TA-3054 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""

TA-219 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2999 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-91 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-16 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā, Rīgā"

TA-15 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""

TA-2960 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, precizējot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot ieteikumus.

 
8.§
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

TA-2092 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-45, TA-47 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā"

TA-139 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi""

TA-133 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja – pārvietošanu no privātīpašuma ēkā Mārstaļu ielā 8, Rīgā, uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" ēku Mārstaļu ielā 6, Rīgā"

TA-132 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu 2018.–2020.gada bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši rīkojumam.

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-56 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

TA-115 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi" Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3128 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 113.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" 4.punktā un 5.1.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi

TA-220 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 113.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" 4.punktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu, bet 5.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2016.gada 1.martam.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām""

TA-2796 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""

TA-2879 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-235 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""

TA-29 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""

TA-30 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-31 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-213 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""

TA-35 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-214 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-239 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-243 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-246 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvja Vienotās noregulējuma valdes locekļa amatā iecelšanu"

TA-258 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-257 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-3119 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi"

TA-43 ____________________________________

(K.Sirmā, Dz.Rasnačs, K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) papildu nepieciešamo finansējumu noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai (Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas licenču nomai) 2016.gadam 59 760 EUR, 2017.gadam 42 970 EUR un 2018.gadam 24 331 EUR apmērā izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
33.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi"

TA-252 ____________________________________

(A.Matīss, K.Ozoliņš, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīguma par starptautisko automobiļu satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-265 ____________________________________

(D.Lucaua, A.Kiopa, B.Bāne, A.Matīss, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis, E.Dreimane, E.Papule, U.Augulis, U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram precizēt Valdības rīcības plāna projekta 122.5.punktu, svītrojot valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" no līdzatbildīgo institūciju skaita, 151.5.punktā aktualizēt izpildes termiņu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4. Lai izpildītu Valdības rīcības plāna 4.7.punktu par Liepājas lidostas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes un Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju izpildei, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai sagatavot izdevumu tāmi un iesniegt to Satiksmes ministrijai. Satiksmes ministrijai apkopot iesniegto informāciju un jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Liepājas lidostas darbībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2016.gada valsts budžeta projekta un 2016.-2018.gada vidējā termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.

 
35.§
Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"

TA-2357 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"

TA-155, TA-211 ____________________________________

(I.Šņucins, I.Olafsone, I.Šure, B.Bāne, U.Augulis, G.Belēvičs, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto viedokli.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.
2. Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai un Veselības ministrijai sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām turpināt vispusīgi izvērtēt samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām, apspriežot šo jautājumu attiecīgi Nodokļu politikas konsultatīvajā padomē, Pārtikas nozares padomē, veselīgai pārtikai veltītajās sanāksmēs un citos pasākumos.

 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā")

TA-205 ____________________________________

(I.Šņucins, D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, E.Putra, J.Endziņš, I.Olafsone, U.Augulis, R.Kozlovskis, G.Belēvičs, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdē.
2. Tā kā plānotajiem grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir negatīva fiskālā ietekme, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas rast finanšu avotu likumprojektā ietvertā regulējuma īstenošanai, ņemot vērā, ka Ministru kabineta locekļi neatbalsta priekšlikumu izmantot šim mērķim valsts budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, un sagatavot attiecīgus priekšlikumus.
3. Finanšu ministrijai papildināt atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem priekšlikumiem un Ekonomikas ministrijas sagatavoto informāciju par līdzšinējiem ieguvumiem, piemērojot Mikrouzņēmumu nodokļa likumu, un līdz 2015.gada 16.februārim iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ar lūgumu pagarināt atbildes sniegšanu komisijai līdz 2015.gada 18.februārim.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju""

TA-183-DV ____________________________________

(R.Vējonis, K.Līce, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 5 000 EUR izmaksāšanai SIA IAG saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 18.novembra lēmumu lietā "Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 18.novembra lēmuma lietā "Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
39.§
Dienesta vajadzībām

TA-245-DV ____________________________________

()

 

 
40.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Liepiņš pret Latviju"

16-k____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 25.novembra sprieduma lietā "Liepiņš pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 25.novembra sprieduma lietā "Liepiņš pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
41.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Emars pret Latviju"

47-k ____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 10 017 EUR izmaksāšanai iesniedzējam Maigonim Emaram pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 18.novembra sprieduma lietā "Emars pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 18.novembra sprieduma lietā "Emars pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Emars pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Taraneks pret Latviju"

48-k____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 9 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam Aivaram Taranekam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 2.decembra sprieduma lietā "Taraneks pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 2.decembra sprieduma lietā "Taraneks pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Taraneks pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību