Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2015.gada 17.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""

TA-271 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

TA-273 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-264 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 119.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3067 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 119.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Rankas Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

TA-262 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 92.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-225 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 92.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.maijam.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-279 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""

TA-278 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-275 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-253 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena nozarē"

TA-295 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-296 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-297 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-282 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai veselības ministra sniegto informāciju, ka Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā tiek veikta dienesta pārbaude, lai noskaidrotu amatpersonu atbildību par valstij nodarītajiem zaudējumiem darba līguma uzteikuma kārtības pārkāpuma dēļ, un veselības ministram pēc dienesta pārbaudes beigām iesniegt Ministru kabinetam informāciju par tās rezultātiem.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.262 "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā""

TA-287 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-293 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-319 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) nomas maksas, uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas"

TA-231 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iekšlietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
19.§
Noteikumu projekts "Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.– 2020.gada plānošanas periodā"

TA-294 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā"

TA-290 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ministru kabinetam, izskatot jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas jaunajām politikas iniciatīvām 2017.-2019.gadam, ņemt vērā Izglītības un zinātnes ministrijai paredzēto bāzes izdevumu palielinājumu 2017.- 2019.gadam budžeta programmā 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība": 2017.gadam – 1 440 000 EUR apmērā, 2018.gadam – 1 480 000 EUR apmērā un 2019.gadam – 1 520 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-288 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai informēt Eiropas Kosmosa aģentūru, ka 2016.gada Latvijas dalības maksa Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā tiks nodrošināta 2015.gadā.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2015.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu, paredzot 1 400 000 EUR pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" "Expo Milano 2015" projektam piešķirto valsts budžeta līdzekļu atlikuma uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība", lai segtu Latvijas dalības maksu Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā 2016.gadam.

 
22.§
Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas plāns laika periodam līdz 2016.gadam"

TA-2853 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"

TA-2357 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Plāna projekts "Zaļā iepirkuma veicināšanas plāns 2015.-2017.gadam"

TA-131 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai – izveidošanu"

TA-263 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu apbalvojuma – Iekšlietu ministrijas piemiņas zīme Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai – izveidošanu:
2.1. Iekšlietu ministrijai izdevumus 2015.gadā segt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;
2.2. jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2016.gadā līdz 85 260 EUR un 2017.gadā līdz 56 840 EUR izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"

TA-3129, TA-1769____________________________________

(K.Gerhards, M.Seile, D.Rancāne, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai un Veselības inspekcijai sagatavot un līdz 2015.gada 6.martam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iestādes rīcības plānu par darbībām 2015.gadā, lai nodrošinātu projektu ieviešanas plānos norādīto e-pakalpojumu un informācijas sistēmu izmantošanas rādītāju sasniegšanu.
3. Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1 apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" finansējuma saņēmējiem pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījuma tās noteiktajā termiņā sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projektu ieviešanas plānus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt turpmāku projektos izstrādāto e-pakalpojumu/informācijas sistēmu izmantošanas plānu uzraudzību un līdz 2015.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā nākamo ziņojumu par ieviešanas plānu izpildi.
5. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 27.§) "Informatīvais ziņojums par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt informatīvā ziņojuma (TA-1769) kontroli.
6. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju par uzsākto dienesta pārbaudi, kura tiek veikta, lai noskaidrotu atbildīgās amatpersonas par Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” neveiksmīgo īstenošanu un valstij nodarītajiem zaudējumiem. Izglītības un zinātnes ministrei informēt par pārbaudes rezultātiem Ministru kabineta sēdes laikā, kad tiks izskatīts Finanšu ministrijas iesniegtais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
27.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā")

TA-205 ____________________________________

(A.Matīss, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai precizēt atbildes projekta pēdējo rindkopu, tekstu pirms vārdiem "negatīvo ietekmi" papildinot ar vārdu "iespējamo", noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta nacionālās izpētes progresu un kopīga Baltijas valstu pieteikuma gatavošanu iesniegšanai "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pirmajam uzsaukumam"

TA-298-IP ____________________________________

(A.Matīss, Dz.Rasnačs, I.Aleksandroviča, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā raksturoto Baltijas valstu kopīgo "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pieteikuma projektu, Latvijas aktivitāšu sarakstu un Baltijas valstu rastos risinājumus "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pieteikuma gatavošanas procesā.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt pieteikuma sagatavošanu "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pirmajam uzsaukumam atbilstoši pieteikuma formai un tā pielikumiem par visu Latvijai pieejamo "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" Kohēzijas fonda daļas finansējuma aploksni. Sagatavoto pieteikumu iesniegt Eiropas Komisijā līdz 2015.gada 26.februārim.
4. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt kopīgu Baltijas valstu atbalsta vēstuli "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" pirmajā uzsaukumā iesniegtajam pieteikumam.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu"

TA-270-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībām KRISTAPS 2014"

TA-110-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
31.§
Dienesta vajadzībām

____________________________________

()

 

.
 
32.§
Konfidenciāli

46-k____________________________________

()

 

.
 
33.§
Konfidenciāli

52-k____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību