Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2015.gada 24.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju Latvijas Republikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros sagatavošanai"

TA-285 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-233 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"

TA-185 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-186 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus"

TA-300 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"

TA-2527 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-177 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

TA-121 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmai nepieciešamā programmnodrošinājuma izstrāde, tajā skaitā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai nepieciešamā programmnodrošinājuma izstrāde, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību" noteikto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", tiks nodrošināta par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu līdzekļiem.
3. Jautājumu par Tieslietu ministrijai budžeta programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" papildu nepieciešamo finansējumu 2016.gadam un turpmākajiem gadiem 11 702 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datu nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un datu nodošanas programmnodrošinājuma uzturēšanu, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
4. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 12.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim un 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""

TA-320 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""

TA-322 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""

TA-323 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""

TA-134 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Esplanādes ielā 2A, Rīgā, pārdošanu"

TA-153 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krustpils ielā 64, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-166 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""

TA-202 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-174 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-284 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.
 
18.§
Noteikumu projekts "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti"

TA-201 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

TA-38 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""

TA-3143 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-330 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2016. gadam un turpmākajiem gadiem 557 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu finansējumu valsts oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto valsts funkciju izpildei, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība"

TA-304 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-334 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-3109 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-18 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""

TA-301 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-343 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Protokollēmuma projekts "Par Nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā parakstīšanu"

TA-360 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Nolīgumu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt likumprojektu „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā” un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
29.§
Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums"

TA-259 ____________________________________

(I.Liepa, J.Abāšins, J.Reirs, J.Lucaus, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu atbilstoši panāktajam viedokļu saskaņojumam ar Latvijas Apdrošinātāju asociāciju un steidzami iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-362 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējās sanāksmēs Vašingtonā 2015.gada 17.–19.aprīlī un Limā 2015.gada 9.–11.oktobrī"

TA-363 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība"

TA-332 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā"

TA-329 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deponējami un izmaksājami naudas līdzekļi, ja maksātnespējas procesā pārdota parādnieka manta, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās"

TA-324 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība""

TA-325 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.993 "Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-326 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību""

TA-327 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""

TA-328 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes 2014.gada Eiropas Savienības fondu revīzijas rezultātiem"

TA-340 ____________________________________

(J.Reirs, N.Lasmane, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes 2014.gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta revīziju rezultātiem"

TA-341 ____________________________________

(J.Reirs, N.Lasmane, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma sarīkošanu Latvijā 2016.–2020.gadā"

TA-359 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas (valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija”) iesniegto informāciju, ka tiks nodrošināta Biķernieku kompleksās sporta bāzes atbilstība Starptautiskās Automobiļu federācijas (turpmāk – FIA) pasaules rallijkrosa čempionāta posma (turpmāk – Sacensības) organizēšanai izvirzītajām prasībām (FIA homolgācija), kā arī to, ka minēto prasību nodrošināšanai papildu valsts budžeta līdzekļi nebūs nepieciešami.
3. Ņemot vērā SIA “RA EVENTS” iesniegto informāciju, ka finansējuma piešķiršana ar Sacensībām Latvijā saistītā licences maksājuma izdevumu segšanai sekmēs Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību (ēdināšanas, pārtikas mazumtirdzniecības, viesnīcu un restorānu servisa joma), tā pilnībā kompensējot ar licences iegādi saistītos izdevumus, konceptuāli atbalstīt biedrības “Latvijas Automobiļu federācija” (turpmāk – Biedrība) un SIA “RA EVENTS” ieceri par Sacensību sarīkošanu Latvijā 2016.–2018.gadā.
4. Finanšu ministrijai likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2016.gadam” izstrādes procesā, nosakot pievienotās vērtības nodokļa valsts budžeta ieņēmumu prognozi, ņemt vērā šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minētā pētījuma rezultātus, kā arī palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.16.00 “Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā” bāzes izdevumus 2016.gadam par 350 000 EUR, 2017.gadam par 400 000 EUR un 2018.gadam par 450 000 EUR pārskaitīšanai Biedrībai, lai segtu ar Sacensību rīkošanu Latvijā saistītos licences maksājuma izdevumus.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka Biedrība par saviem līdzekļiem:
5.1. organizē neatkarīga pētījuma izstrādi par Sacensību organizēšanas potenciālajiem ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem (2016., 2017. un 2018.gadam) un līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā, Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā;
5.2. nodrošina visu ar Sacensību organizēšanu un norisi saistīto izdevumu (izņemot šī protokollēmuma 2.punktā minēto izdevumu saistībā ar Biķernieku kompleksās sporta bāzes homolgāciju) segšanu;
5.3. Sacensību laikā 2016., 2017. un 2018.gadā organizē neatkarīgu pētījumu par Sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā termiņā iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā, Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā.


 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas nodrošināšanai"

TA-366 ____________________________________

(M.Seile, D.Melbārde, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līdz 2015.gada 30.martam noteikt specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. (turpmāk – 8.1.3.SAM) potenciālo finansējuma saņēmēju loku Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plānā 2015. – 2017.gadam un Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcijā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līdz 2015.gada 2.jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 48.§) „Programmas projekts „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gada plānošanas periodam”” 3.punktā dotajam uzdevumam, kā arī pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā noteiktajiem infrastruktūras projektu būtiskajiem atlases kritērijiem, sadarbībā ar Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju sagatavot vajadzību analīzi, no tās izrietošus kritērijus un sasniedzamos rādītājus teritoriālā sadalījumā, izstrādāt indikatīvo kartējumu, tai skaitā nosakot finansējuma saņēmējus Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām profesionālās izglītības infrastruktūrā un indikatīvo finansējuma apjomu un tā pieprasīšanas termiņus 8.1.3.SAM ietvaros un iesniegt 8.1.3.SAM pirmās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus apstiprināšanai Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.– 2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2015.gada 1.oktobrim, pēc 8.1.3.SAM pirmās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā, iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par 8.1.3.SAM pirmās kārtas projektu ieviešanu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju divu mēnešu laikā pēc vienošanās starp nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem par 8.1.3.SAM ieviešanas mehānismu integrēto teritoriju investīciju ietvarā panākšanas iesniegt 8.1.3.SAM otrās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus apstiprināšanai Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā.
6. Kultūras ministrijai ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas paredzēs profesionālās izglītības kompetences centra (turpmāk- PIKC) statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijus PIKC izveidei profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju divu mēnešu laikā pēc Ministru kabineta noteikumu, kas paredzēs PIKC statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību un kritērijus PIKC izveidei profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs, apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt 8.1.3.SAM trešās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus apstiprināšanai Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā, paredzot, ka kritērijs par vidējām indikatīvajām profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas izmaksām uz vienu audzēkni Kultūras ministrijas padotībā esošajām vidējās kultūrizglītības iestādēm netiek noteikts kā ierobežojošs un/vai izslēdzošs.
8. Pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 29.§) „Informatīvais ziņojums „Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu”” 3. un 4.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu, nosakot, ka darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” otrās un trešās kārtas īstenošana jāuzsāk līdz 2015.gada 30.decembrim.


 
43.§
Koncepcijas projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcija"

TA-3083 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Seile, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija konceptuāli atbalsta Valmieras Mākslas vidusskolas un Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" virzību uz profesionālās izglītības kompetences centra statusu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju:
3.1. nodrošināt Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa Nr.8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanu un projektu iesniegumu atlases kritēriju izstrādi, lai līdz 2015.gada 30.decembrim nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa Nr.8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” 3.kārtas īstenošanas uzsākšanu;
3.2. izstrādāt nosacījumus 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanai, paredzot iespēju saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros Ventspils Mūzikas vidusskolas infrastruktūras attīstības projektam, kura īstenošana jānodrošina līdz 2018.gada septembrim, ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.8 29.§) „Informatīvais ziņojums "Par Ventspils Mūzikas vidusskolas turpmākās darbības nodrošināšanu"” un Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumu Nr.69 „Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai”.

 
44.§
Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"

TA-2357 ____________________________________

(I.Jaunzeme, K.Gerhards, J.Jansons, R.Vējonis, L.Straujuma)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 3.marta sēdē.
 
45.§
Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"

TA-2296 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam"

TA-303 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā "C 542/14 VM Remonts u.c."

TA-358-IP ____________________________________

(D.Pelše, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā "C 542/14 VM Remonts u.c.".
2. Konkurences padomei sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu J.Treiju-Giguli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā "C-542/14 VM Remonts u.c.".
 
48.§
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 2.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-353 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres sniegto informāciju.
 
49.§
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 5.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-354 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres sniegto informāciju.
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par otro Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009"

TA-377 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Par otro Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009".
 
51.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "2015.gada Eiropas semestris"

TA-371-IP____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "2015. gada Eiropas semestris".
2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
4. Aicināt Latvijas banku, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Pašvaldību savienību piedalīties mandāta izpildē.


 
52.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, groza (ES) regulu Nr.1291/2013 un (ES) regulu Nr.131 6/2013"

TA-372-IP ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, A.Matīss, B.Bāne, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, groza (ES) regulu Nr. 1291/2013 un (ES) regulu Nr.131 6/2013".
2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē.
 
53.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā

TA-375-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Austrumu Partnerība", kā arī:
1.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
1.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "ES un Centrālāzijas sadarbība", kā arī:
2.1. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo iestādi mandāta izpildē;
2.2. noteikt Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm mandāta izpildē.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas noslēgto tiesiskās palīdzības līgumu ar trešajām valstīm civiltiesiskās sadarbības jautājumos pārslēgšanu"

TA-250-IP ____________________________________

(S.Mertena, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Latvijas Republikas noslēgtie tiesiskās palīdzības līgumi ar trešajām valstīm civiltiesiskās sadarbības jautājumos pašreizējā situācijā nav pārslēdzami.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-315-DV

 

Dienesta vajadzībām
 
56.§
Dienesta vajadzībām

TA-365-DV

 

 
57.§
Slepeni

59-s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību