Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2015.gada 3.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu"

TA-3151 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

TA-198 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-310 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-385 ____________________________________

(J.Reirs, L.Ūbele, B.Bāne, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši sēdes laikā minētajiem papildinājumiem un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"

TA-105 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"

TA-2956 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"

TA-104 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

TA-286 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 97.02.00. "Nozares vadības atbalsta pasākumi" uz 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmu 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem""

TA-369 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk, un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm" 5.7.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-251 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk, un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm"" 5.7.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1.un 2.kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.-2018.gadā"" 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-191 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014. gada 20. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 24. §) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2. kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.–2018. gadā"" 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu""

TA-242 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""

TA-226 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus"

TA-353 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""

TA-255 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Prasības fasētas pārtikas marķējumam"

TA-289 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem"

TA-172 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-401 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-409 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"

TA-410 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
21.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļos, Carnikavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"

TA-411 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
22.§
Likumprojekts "Repatriācijas likums"

TA-1175 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Ilonai Lipičai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-407 ____________________________________

(U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai"

TA-418 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"

TA-2296 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Macuka, J.Reirs, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai pamatnostādņu projekta 7.5.daļas 2.punktā paredzēt, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2016.gads, un iesniegt precizēto pamatnostādņu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Tieslietu ministrijai pamatnostādņu īstenošanas procesā sadarboties arī ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.
 
26.§
Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"

TA-2357 ____________________________________

(K.Gerhards, U.Augulis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sniegt sabiedrībai plašāku skaidrojumu par ieguvumiem, īstenojot koncepcijā ietverto risinājumu.
3. Pieņemt zināšanai labklājības ministra sniegto informāciju, ka tiks turpināts darbs tālākā ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanā.
4. Ja ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumu jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" izskatīšanas procesā tiek atbalstīts jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu koncepcijā ietvertajiem risinājumiem, Labklājības ministrijai attiecīgi precizēt un iesniegt Finanšu ministrijā koncepcijas ieviešanai plānoto precizēto papildu finansējuma finansiālo ietekmi.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Labklājības ministrijas koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu" (turpmāk – Koncepcija) vērtējams pozitīvi, bet vienlaikus tajā būtu jāveic vairāki pilnveidojumi un grozījumi:
1) pamata uzdevums – vēlams panākt, lai bērni Latvijā augtu ģimenē vai ģimeniskā vidē. Valstij ir jānodrošina, lai Latvijā dzimušie bērni paliktu Latvijā. Situācija ir nepieņemama, jo, salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā Latvijā adoptēto bērnu skaits pieaudzis par 9% (112 – 122), bet uz ārzemēm adoptēto par 36% (131 – 178);
2) nesašaurināt potenciālo aizbildņu loku, kā to paredz Koncepcijā plaši aprakstītie grozījumi Civillikumā, kuri gan pieņemti Saeimā 1.lasījumā. Zināms, ka arī Saeimas Juridiskajā komisijā, skatot projektu uz otro lasījumu, priekšlikums izslēgt Civillikuma 236. un 237.pantu tika noraidīts. Nav pieļaujama potenciālo aizbildņu loka sašaurināšana, jo tādejādi samazinātos iespējas nodrošināt katram bērnam ģimenisku vidi, kā arī palielinātos to bērnu skaits, kuri tiek adoptēti uz ārzemēm;
3) nav pieļaujama situācija, ka valsts ar 2018.gadu vairs nemaksā atlīdzību aizbildņiem par ārpusģimenes aprūpes pienākumu veikšanu, kā to paredz Civillikuma 307.pants. Ir jānosaka konkrēta sistēma, kā noteikt šo atlīdzību, iespējams, piesaistot atlīdzības lielumu minimālās algas likmei. Piemēram, 25% apmērā no minimālās algas – 90 eiro, ja aizbildnībā ir 1 bērns, 30% – 108 eiro, ja 2 bērni, 35% – 126 eiro, ja 3 bērni utt.. Šobrīd atlīdzība ir 54 eiro neatkarīgi no aprūpējamo bērnu skaita;
4) atbilstoši Valdības deklarācijas 110.punktam ir jānodrošina valsts obligātās sociālās apdrošināšanas (VOSA) iemaksas par atlīdzībām aizbildņiem un audžuvecākiem, jo atlīdzība par pienākumu izpildi, ko veic audžuvecāki un aizbildņi, tāpat kā jebkura cita atlīdzība ir ienākums, par kuru jāveic VOSA. VOSA iemaksas veicamas vismaz no pilnas atlīdzības summas. Tādejādi atliek vien noteikt periodu, ar kuru brīdi tas veicams. Šobrīd Koncepcija to neparedz vispār;
5) uzturlīdzekļu apmēra paaugstināšanu aizbildnībā esošajiem bērniem ir nepieciešams panākt ātrāk kā noteikts Koncepcijā, jo tas pēdējo 20 gadu laikā nav mainīts un inflācijas rezultātā ir kļuvis nesamērīgi zems;
6) ieviešot sistēmu ar atbilstošu atlīdzību un uzturlīdzekļu izmaksu, ir nepieciešams salāgot atbalstu un sociālās garantijas optimālā līmenī personām, kuras bijušas ārpusģimenes aprūpē arī pēc to pilngadības. Šo pienākumu, iespējams, deleģēt pašvaldībām;
7) Koncepcijā ietverto atlīdzības apmēru bērna pirmsadopcijas laikā tiek piedāvāts pielīdzināt bērna kopšanas pabalsta apmēram līdz bērna 1,5 gada vecumam, t.i. 171 eiro. Pareizāk būtu to noteikt minimālā ienākuma līmenī par divām personām mājsaimniecībā – šobrīd 129 eiro un 90 eiro, kopā veidojot 219 eiro atlīdzību;
8) atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tāpat ir jānosaka, piesaistot kādam objektīvam rādītājam – minimālai algai vai vidējai darba samaksai valstī, un tad ar koeficientu noteikt tās apjomu. Koeficients tiek piemērots gan atkarībā no aprūpējamo bērnu skaita, gan bērna veselības stāvokļa.".
 
27.§
Plāna projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.gadam"

TA-210 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kucina, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes tirgus reformu"

TA-376 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Katlaps, Dz.Rasnačs, D.Palčevska, J.Spiridonovs, I.Gailīte, J.Reirs, A.Matīss, J.Dūklavs, R.Irklis, U.Augulis, A.Pildegovičs, I.Skrodele, R.Vējonis, R.Miķelsons, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. (IP)
2. (IP)
3. (N) Pamatojoties uz šī protokollēmuma 1. un 2.punktu, atbalstīt dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas operatora īpašumtiesību nodalīšanu ar 2017.gada 3.aprīli (pilna īpašuma tiesību nodalīšana). Paredzēt, ka 2016.gadā tiek izveidota AS "Latvijas Gāze" māsas sabiedrība, kuras rīcībā būtu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūra.
4. (N) Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvju priekšlikumus, precizēt informatīvā ziņojuma 8. un 9.lpp. ietvertos formulējumus atbilstoši Enerģētikas likumam, ņemt vērā izziņas par ministriju sniegtajiem atzinumiem 23.punktā minēto, kā arī precizēt nodalāmā uzņēmuma piederības formu un ekonomikas ministrei iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
5. (N) Ekonomikas ministrijai rakstiski informēt AS ”Latvijas Gāze” akcionārus, kuriem pieder vairāk kā 3% no kapitāldaļām, par plānoto dabasgāzes tirgus liberalizācijas attīstības gaitu.
6. (N) Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu miinistriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju līdz 2015.gada 1.jūnijam sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu projektu paketi, lai varētu īstenot dabasgāzes pārvades operatora īpašumtiesību nodalīšanas modeli.
7. (N) Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2015.gada aprīļa vidum plāno apstiprināt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" izstrādātos dabasgāzes infrastruktūras noteikumus – "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi" un "Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi".
 
29.§
Par Eiropas Savienības Vides padomes 2015.gada 6.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-400 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju.
 
30.§
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 9.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-410 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai labklājības ministra sniegto informāciju.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par semināru "Valsts apdraudējuma pārvarēšana""

TA-3127-IP____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai 2015.gada laikā organizēt seminārus pašvaldībām "Valsts apdraudējuma pārvarēšana" citos valsts reģionos un Rīgā.
3. Aizsardzības ministrijai līdz 2015.gada 1.aprīlim:
3.1. informēt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi par situāciju ar televīziju apraidi pierobežā un mudināt rast risinājumus, lai nodrošinātu bezmaksas nacionālās televīzijas apraidi visā valsts teritorijā, tajā pašā laikā izvērtējot iespēju un perspektīvas par dekoderu iegādi un to nodrošināšanu pierobežā;
3.2. informēt Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un Kultūras ministriju par pašvaldību vadītāju secinājumiem saistībā ar TV saturu un tā ietekmi uz pašvaldību iedzīvotāju morāli un vērtībām, mudinot pievērst īpašu uzmanību pozitīvās informācijas izplatīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai:
4.1. līdz 2015.gada 30.aprīlim sagatavot pašvaldībām indikāciju sarakstu, kad pašvaldībām ir jāinformē Drošības policija;
4.2. līdz 2015.gada 1.jūlijam sagatavot pašvaldībām vispārpieejamu informāciju par Pretterorisma plāna pamatprincipiem.
5. Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai ministrijas interneta mājas lapā informāciju pašvaldībām, kur vērsties (zvanīt) krīzes un apdraudējuma gadījumos, kā arī publicēt to savās interneta mājas lapās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saņemto informāciju ievietot savā interneta mājas lapā līdz 30.aprīlim. Informācijas izmaiņu gadījumā Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai iesniegt aktualizēto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kurai jāaktualizē informācija savā interneta mājas lapā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2015.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2015.gada 1.februārim"

TA-368-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
33.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C27-1118-15/6

TA-276 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C27-1118-15/6.
2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.
3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C27111815.
 
34.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana 2015.–2020.gadā" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-422-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-413-IP ____________________________________

(K.Lore, L.Straujuma)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP)
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-331-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 59.§) "Par priekšlikumiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju pētījuma "Piederības sajūta Latvijai. 2014.gada maijs-jūnijs" konstatēto problēmjautājumu novēršanai" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-199-DV____________________________________

(D.Melbārde, A.Pūķe, E.Papule, R.Vējonis, Dz.Rasnačs, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 59.§) "Par priekšlikumiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju pētījuma "Piederības sajūta Latvijai. 2014.gada maijs-jūnijs" konstatēto problēmjautājumu novēršanai" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par valsts finansētām latviešu valodas apguves iespējām Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem.
 
38.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 41.§) 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-442-DV ____________________________________

(I.Gailīte, R.Vējonis, J.Reirs, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, A.Matīss, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora vietnieces sniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes norisei nepieciešamā kvoruma nodrošināšanu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satversmes aizsardzības biroju un Tieslietu ministriju, kā arī pieaicinot konstitucionālo tiesību ekspertus un, ja nepieciešams, citas institūcijas, turpināt darbu Ministru kabineta sēdes norisei nepieciešamā kvoruma nodrošināšanas risinājumu izstrādē un līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgus priekšlikumus.
 
39.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā izskatāmo lietu "Avotiņš pret Latviju"

77-k ____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dmitrijevs pret Latviju"

 79-k____________________________________

(K.Līce, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 500 EUR izmaksāšanai iesniedzējam Sergejam Dmitrijevam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 16.decembra sprieduma lietā "Dmitrijevs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 16.decembra sprieduma lietā "Dmitrijevs pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
41.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Elberte pret Latviju"

76-k ____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 16 500 EUR izmaksāšanai Dzintrai Elbertei pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 13.janvāra sprieduma lietā 'Elberte pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Elberte pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2015.gada 13.janvāra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Rubins pret Latviju"

78-k ____________________________________

(K.Līce, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2015.gada 13.aprīlim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu nodot lietu "Rubins pret Latviju" izskatīšanai Lielajā palātā.
3. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 10 280 EUR izmaksāšanai Andrim Rubinam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 13.janvāra sprieduma lietā "Rubins pret Latviju" spēkā stāšanās.
4. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Rubins pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2015.gada 13.janvāra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
43.§
Dienesta vajadzībām

59-s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.00


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību