Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2015.gada 10.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti"

TA-123 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"

TA-65 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-445 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu Profesionālās vidusskolas likvidāciju"

TA-280 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam"

TA-106 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013.-2020.gadam"

TA-107 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-337 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontroles kārtība"

TA-444 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums"

TA-350 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"

TA-212 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju"

TA-383 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

TA-461 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.Krieviņa, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-469 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2015.gadā"

TA-467 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"

TA-237 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, darba grupas sastāvā iekļaujot arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru un svītrojot 2.punktā minēto pasākumu uzskaitījumu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Šī protokollēmuma 1.punktā minētās darba grupas vadītājam līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā starpziņojumu par darba grupas paveikto.
3. Pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-468 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-470 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt rīkojuma projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

TA-484 ____________________________________

(V.Bolēvics, K.Šļakota, P.Salkazanovs, A.Draudiņš, N.Bergs, K.Gerhards, A.Matīss, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, M.Bičevskis, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā sēdē izteiktos priekšlikumus, sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām precizēt noteikumu projektu un pievienoto anotāciju, pilnīgāk izklāstot paredzēto pasākumu īstenošanas mehānismu un precizējot nepieciešamā finansējuma apmēru, un divu nedēļu laikā iesniegt precizēto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341"Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-482 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Noteikumu projektu Ministru kabineta sēdē izskatīt vienlaikus ar šī protokola 18.§ minēto noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-483 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Noteikumu projektu Ministru kabineta sēdē izskatīt vienlaikus ar šī protokola 18.§ minēto noteikumu projektu.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā"

TA-2411 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt Jaunsardzes attīstības programmu 2015.–2024. gadam.
2. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Jaunsardzes attīstības programmas turpināšanai 2016.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju pieteikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, tai skaitā:
2.1. 2016.gadam 2 083 546 EUR apmērā, tai skaitā 1 942 244 EUR ekipējuma iegādei un Jaunsardzes pasākumiem, 141 302 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā papildus izveidojot 7 amata vietas;
2.2. 2017.gadam 3 758 820 EUR apmērā, tai skaitā 3 072 886 EUR ekipējuma iegādei un Jaunsardzes pasākumiem, 685 934 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā papildus izveidojot 27 amata vietas;
2.3. 2018.gadam 2 862 787 EUR apmērā, tai skaitā 1 777 432 EUR ekipējuma iegādei un Jaunsardzes pasākumiem, 1 085 355 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai, tai skaitā papildus izveidojot 21 amata vietu.
3. Aizsardzības ministrijai līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Jaunsardzes attīstības nodrošināšanai īstenotajiem pasākumiem.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru"

TA-238 ____________________________________

(K.Gerhards, G.Krasovskis, A.Daugulis, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā definētos publiskās pārvaldes informācijas sistēmu attīstības principus, kas ievērojami publiskās pārvaldes informācijas sistēmu attīstībā.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, savas kompetences ietvaros izstrādājot normatīvos aktus publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) atbalsta jomā, ievērot informatīvajā ziņojumā definētos principus.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību papildināt informatīvo ziņojumu jautājumā par pašvaldību nodrošināšanu ar publiskās pārvaldes informācijas sistēmās iekļauto informāciju, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam komitejā"

TA-387 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam komitejā pārstāv labklājības ministra deleģēts pārstāvis.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020.gadam) un Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2014.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

TA-379 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas trešajā Savienības rīcības programmā veselības jomā (2014. – 2020.gadam).
3. Papildu nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020. gadam) Veselības ministrijas atbalstāmo 2014.gada Darba plānā iekļauto aktivitāšu (projektu un vienoto rīcību) īstenošanai 2015., 2016. un 2017.gadā ik gadu ne vairāk kā 164 600 EUR apmērā pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka aktivitātes nepārklājas ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"

 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par ekspertu nosūtīšanu darbam Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un Ukrainas Nacionālajā pretkorupcijas birojā, kā arī brīvprātīgo iemaksu veikšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā"

TA-473 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Plūme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt līdz 3 civilo ekspertu nosūtīšanu darbam Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, līdz 10 civilo ekspertu nosūtīšanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk - EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā, viena eksperta nosūtīšanu darbam Ukrainas Nacionālajā pretkorupcijas birojā, kā arī brīvprātīgo iemaksu veikšanu EDSO speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā.
3. Pēc informācijas saņemšanas no Eiropas ārējās darbības dienesta un EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošajai ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par attiecīgo civilo ekspertu nosūtīšanu saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 12.panta otro daļu.
4. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 43 860 EUR brīvprātīgo iemaksu veikšanai EDSO speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014.gada 31.decembrim"

TA-458 ____________________________________

(A.Matīss, A.Eberhards, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, A.Matīss, K.Gerhards, G.Arāja, E.Upīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā prognozēto negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu un fiskālo telpu, īpaši 2015.gadā, un ievērojot finansējuma izmantošanas disciplīnas nosacījumus, par kuriem jau ir lēmis Ministru kabinets, Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka turpmāk netiek atbalstīti priekšlikumi Eiropas Savienības fondu un nacionālā publiskā finansējuma, tai skaitā budžeta virssaistību, izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā, kā arī netiek atļauti Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas termiņa pagarinājumi, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums. Noteikt, ka minētie ierobežojumi neattiecas uz Kohēzijas fondu, ņemot vērā Eiropas Savienības finansējuma pilnīgas izmantošanas riskus, kā arī uz tādiem darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2015.gada 31.martam. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) „Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014.gada 30.septembrim”” 7.punktu.
3. Atkāpjoties no šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā, atļaut Satiksmes ministrijai darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” Eiropas Reģionālā attīstības fonda Satiksmes ministrijas aktivitāšu ietvaros nepiesaistīto finansējumu pārdalīt 3.2.1.5.aktivitātei “Publiskais transports ārpus Rīgas” 4 353 574,11 EUR apmērā projekta papildus attiecināmo izmaksu līdzfinansēšanai.
4. Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties saistības un veikt nepieciešamās darbības, lai veiktu 24.Ikgadējās augsta līmeņa Eiropas Savienības fondu auditoru sanāksmes (24th Annual Meeting of European Auditors of Structural Funds (The Homologues Group)) uzņemošās valsts uzdevumus, paredzot, ka nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 20% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta (pasākuma) izmaksām. Finansējumu sanāksmes organizēšanai 73 897 EUR apmērā, tai skaitā valsts līdzfinansējums 43 718 EUR, neattiecināmajām izmaksām 9 632 EUR un pievienotās vērtības nodoklis 20 547 EUR, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
5. Finanšu ministrijai ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos pēcmaksājumā saņemto finansējumu. Atmaksa valsts pamatbudžetam tiek plānota 2015. vai 2016.gada budžetā atbilstoši noslēgtajiem līdzfinansējuma līgumiem.
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 24.punktu uzskatīt par atgūtiem Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 “Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 3 328 795,16 EUR apmērā.
7. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, ka Kultūras informācijas sistēmu centra darbībā, īstenojot projektu 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/015 „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana (2.kārta)”, nav konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta ietvaros konstatētos neatbilstošos izdevumus 374 798,32 EUR apmērā (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums).
8. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 2.2.apakšpunktā noteikto uzdevumu Latvijas interešu aizstāvēšanai par Eiropas Komisijas ierosinātajām finanšu korekcijām 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda ietvaros saskaņā ar panākto rezultātu sarunās ar Eiropas Komisiju pirmsuzklausīšanas procedūrā, ja vien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Satiksmes ministrija līdz 2015.gada 10.martam nav informējusi par nepieciešamību un pamatojumu uzklausīšanas procedūras turpināšanai. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju, ka, balstoties uz līdzšinējo komunikāciju ar Eiropas Komisijas dienestiem pirmsuzklausīšanas procedūrā un Eiropas Komisijas uzturēto stingro pozīciju, nav lietderīgi turpināt dalību formālā uzklausīšanas procedūrā.
9. Izpildot Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 83.§) 6.punktā minēto, noteikt, ka 2015.gadā atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 669 628 382 EUR apmērā, tai skaitā:
9.1. Eiropas Sociālā fondā kopā vismaz 40 297 825 EUR apmērā, tai skaitā:
9.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 10 622 777 EUR apmērā;
9.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 858 077 EUR apmērā;
9.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 21 114 605 EUR apmērā;
9.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 4 136 910 EUR apmērā;
9.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 49 405 EUR apmērā;
9.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 583 711 EUR apmērā;
9.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 932 340 EUR apmērā;
9.2. Eiropas Reģionālās attīstības fondā kopā vismaz 387 311 571 EUR apmērā, tai skaitā:
9.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 68 998 967 EUR apmērā;
9.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 15 076 013 EUR apmērā;
9.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 121 388 645 EUR apmērā;
9.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 11 329 167 EUR apmērā;
9.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 676 157 EUR apmērā;
9.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 45 936 332 EUR apmērā;
9.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 105 616 521 EUR apmērā;
9.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 18 289 769 EUR apmērā;
9.3. Kohēzijas fondā kopā vismaz 242 018 986 EUR apmērā, tai skaitā:
9.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 16 088 317 EUR apmērā;
9.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 2 983 879 EUR apmērā;
9.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 158 187 062 EUR apmērā;
9.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 64 759 728 EUR apmērā.
10. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes protokollēmumā (prot Nr.65 83.§) un izteikt 4.punktu šādā redakcijā: “4. Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentu aktivitātēs (2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.4.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) 2015.gadā Ekonomikas ministrijai nodrošināt maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā arī sniegt garantijas par Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 76 866 010 EUR apmērā”.
11. Finanšu ministrijai ar 2015.gada maiju reizi mēnesī (pēdējā nedēļā) iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fonda ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā (par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem).
12. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves sniegto informāciju par ministrijā veiktās dienesta pārbaudes rezultātiem attiecībā uz Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 “Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” neveiksmīgo īstenošanu un to, ka dienesta pārbaudes materiāli nosūtīti Ģenerālprokuratūrai.
13. Ņemot vērā šī protokollēmuma 12.punktā minēto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt ministrijas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un uzlabot to.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-486 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0074

TA-443-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0074.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES (2014.gada 15.maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1093/2010 un (ES) Nr.648/2012 prasību ieviešana nacionālajos tiesību aktos tiks nodrošināta, līdz 2015.gada 30.aprīlim pieņemot likumprojektu "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums", likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", likumprojektu "Noguldījumu garantiju likums", likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla komisijas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā".
 
30.§
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 13.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-436 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju.
 
31.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 16.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-441 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju.
 
32.§
Par 2015.gada 6.-7.martā notikušās neformālās Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmes rezultātiem

SAN-435 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņem zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
33.§
Par neformālajā Eiropas Savienības Attīstības sadarbības ministru padomes 2015.gada 12.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-450 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņem zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
34.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu ministru 2015.gada 16.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņem zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
35.§
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu 2015.gada 17.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņem zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
36.§
Par Eiropadomes 2015.gada 19.-20.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņem zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
37.§
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015. gada 12.-13. marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

SAN-458 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra sniegto informāciju.
 
38.§
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 12.-13.marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

SAN-460 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-419-IP____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 59 personas.
 
40.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420403414

TA-437 ____________________________________

(I.Gailīte, I.Stūre, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par pagaidu aizsardzības lūgumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420403414.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju papildināt paskaidrojumu par pagaidu aizsardzības lūgumu un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt to Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Aicināt izglītības un zinātnes ministri kardināli uzlabot Izglītības un zinātnes ministrijas darbu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-335-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Konceptuālais ziņojums "Priekšlikumi kompensējošiem pasākumiem, lai segtu likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" radīto negatīvo fiskālo ietekmi budžetā"

TA-435 ____________________________________

(A.Matīss, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, G.Belēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu, kurā ietverti četri iespējamie risinājumu varianti kompensējošiem pasākumiem, lai segtu likumprojekta ”Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” radīto negatīvo fiskālo ietekmi budžetā.
2. Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministre noraida priekšlikumu par likumprojekta ”Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” spēkā stāšanās termiņa atlikšanu līdz 2015.gada 1.jūlijam, kas samazinātu likumprojekta negatīvo fiskālo ietekmi budžetā.
3. Pieņemt zināšanai, ka ministri neatbalsta konceptuālajā ziņojumā ietverto trešo un ceturto risinājuma variantu, kas par vienu no kompensējošiem pasākumiem paredz apropriācijas pārdali no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetiem.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto, atbalstīt konceptuālajā ziņojumā ietverto otro risinājuma variantu, kas paredz likumprojekta ”Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” negatīvajai fiskālai ietekmei 2015.gadā 7 023 933 EUR apmērā šādus kompensējošus pasākumus: apropriācijas pārdale no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” uz atsevišķu budžeta programmu 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve” 5 523 933 EUR un apropriācijas pārdale no Ekonomikas ministrijas programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana” plānotajiem līdzekļiem Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē “Expo Milano 2015” uz atsevišķu budžeta programmu 98.00.00 “Finanšu nodrošinājuma rezerve” 1 500 000 EUR. Vienlaikus noteikt, ka ar 2016.gadu tiek paredzēti šādi papildu nosacījumi mikrouzņēmumu nodokļa režīma piemērošanai:
4.1. mikrouzņēmuma darbinieku pakāpeniska minimālā sociālo iemaksu sliekšņa ieviešana ar 2016.gadu;
4.2. definētas darbības jomas, kurās nebūs tiesību izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli;
4.3. mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statusa piešķiršana uz terminētu laiku.
5. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka līdz ar konceptuālajā ziņojumā ietvertā otrā risinājuma varianta atbalstīšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek būtiski samazināts līdzekļu neparedzētiem gadījumiem apmērs, tādēļ var pietrūkt līdzekļu izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai, kā arī citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem.
6. Ministriem ņemt vērā, ka gadījumā, ja izskatīšanai Ministru kabinetā tiks iesniegti priekšlikumi par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem, par finanšu avotu šādu gadījumu finansēšanai būs jāizmanto apropriācijas pārdale no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetiem atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem.
7. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta un Saeimas lēmumiem nodrošināt nepieciešamās darbības kompensējošo pasākumu ieviešanas nodrošināšanai.
8. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdē lemto (prot. Nr.9 27.§), atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) 8.punktu, kas paredz veikt izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtībā.
9. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministra pienākumu izpildītājam satiksmes ministram A.Matīsam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
" Uzskatu, ka nav atbalstāms priekšlikums kompensējošiem pasākumiem izmantot tik lielā apmērā (5,5 milj. EUR) līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, jo var izveidoties situācija, kad tie būs patiesi nepieciešami ārkārtas situāciju risināšanai, bet pieejama finansējuma nebūs. Tāpēc ierosinu izskatīt iespējas noteikt termiņa atlikšanu līdz 2015.gada 1.jūlijam, kas samazinātu likumprojekta negatīvo fiskālo ietekmi, un tā būtu 4,6 milj. EUR.”
10. Valsts kancelejai nosūtīt konceptuālo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par paveikto un turpmāko rīcību valsts un pašvaldību institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DDoS kiberuzbrukumiem)

TA-391-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

TA-462-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte

Skatīt darba kārtību