Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2015.gada 24.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

TA-384 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā""

TA-390 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-88 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2016.gadā 177 900 euro apmērā, 2017.gadā un turpmākajos gados 123030 euro apmērā likuma "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" izpildes nodrošināšanai izskatīt kā jauno politikas iniciatīvu likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
4.§
Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums"

TA-89 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2016.gadā 20915 euro apmērā, 2017.gadā un turpmākajos gados 19 065 euro apmērā Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma uzraudzības nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jaunām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas procesā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

TA-492 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-498 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-544 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-313 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.271 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-309 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Rīgas ielā 29, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-311 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai"

TA-436 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-292 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-349 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8B, Rīgā, pārdošanu"

TA-381 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varšavas ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu"

TA-382 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8B, Līvānos, Līvānu novadā, pārdošanu"

TA-433 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu"

TA-456 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-521 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.2. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un uzdot Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2015. gada 1. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", kas paredz informācijas apmaiņas procesa pilnveidošanu starp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un Valsts ieņēmumu dienestu.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par rīcības komitejas izveidi 2015.gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem grupas turnīra organizēšanas uzraudzībai"

TA-518 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 10.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-339 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos grozījumus Valsts valodas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus par valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, un iesniegs tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā vai kā priekšlikumus likumprojekta lasījumam Saeimā tad, kad Valsts valodas likumā tiks virzīti citi grozījumi pēc būtības.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 10.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""" 2.punktā doto uzdevumu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-537 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-538 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra"

TA-345 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"

TA-291 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

TA-394 ____________________________________

(G.Belēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"

TA-281 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni""

TA-352 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

TA-525 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

TA-539 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Peldu ielā 28, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-380 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-566 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību GEANT tīklā no 2015.gada 1.maija"

TA-567 ____________________________________

(U.Augulis, M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai""

TA-568 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 31.marta rīkojumā Nr.139 "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2014.–2016.gadam""

TA-471 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"

TA-472 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-564 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Rīkojumu Ministru prezidenta vietā paraksta tieslietu ministrs (pirmais paraksts).
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes sniegto informāciju, ka viņa, ievērojot Ministru kabineta iekārtas likumu, ētisku apsvērumu dēļ atturas no lēmuma pieņemšanas.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

TA-484 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-482 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-483 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora apstiprināšanu"

TA-555 ____________________________________

(M.Seile, U.Augulis, J.Bērziņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Sociālā labklājība" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola""

TA-554 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-570 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss, J.Spiridonovs, J.Reirs, J.Dūklavs, R.Kozlovskis, R.Vējonis, G.Belēvičs, M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-571 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""

TA-573 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-565 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas vienošanos, ka gadījumā, ja valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" būtiski samazināsies līdzekļu neparedzētiem gadījumiem apmērs, Tieslietu ministrija izvērtēs iespējas apropriācijas pārdalei.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2014.gadā"

TA-465 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"

TA-507 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu 2015.gadā"

TA-536 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"

TA-536 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"

TA-3124 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar finansējumu no dalības starptautiskajā emisijas vienību tirdzniecībā"

TA-535-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Ierobežotas pieejamības informācija
 
52.§
(2012.) Vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto vēstules projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310.
 
53.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420403414

TA-437 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu lietā Nr.A420403414 Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr.A420403414.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs""

TA-514-IP

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-588-IP

 

 
56.§
Rīkojuma projekts "Par izvirzītajiem pretendentiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam"

TA-556-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, U.Augulis, A.Pildegovičs, K.Līce, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Slepeni

59-s

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību