Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2015.gada 31.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Pastars

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

TA-464 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-543 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-586 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Jautājumu par Ģenerālprokuratūrai (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam) papildu nepieciešamo finansējumu 2016.gadam 46045 EUR apmērā, 2017. gadam un turpmāk ik gadu 8878 EUR apmērā, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē Tbilisi 2015.gada 14.–15.maijā"

TA-562 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Patvēruma likums"

TA-551 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekta īstenošanai Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 2015.gadā nepieciešami 78 200 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 3 amata vietām – 31 270 EUR, 2016.gadā un turpmāk katru gadu nepieciešami 119 310 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 3 amata vietām - 58 910 EUR). Ar likumprojekta prasību īstenošanu saistītie izdevumi sedzami Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, veicot apropriācijas pārdali starp izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu likumprojekta prasību īstenošanas nodrošināšanai izskatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā:
5.1. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) 2016.gadā – 55 367 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 2 amata vietām – 52 297 EUR), 2017.gadā un turpmāk katru gadu – 52 567 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 2 amata vietām – 52 297 EUR);
5.2. Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) 2016.gadā – 103 673 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 2 amata vietām – 59 102 EUR), 2017.gadā un turpmāk katru gadu – 83 100 EUR (tajā skaitā atlīdzībai 2 amata vietām – 59 102 EUR).
6. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.530 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība""

TA-308 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Virši A" Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas joslas ierīkošanas nodrošināšanai"

TA-550 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums""

TA-451 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-453 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"

TA-430 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Tālmācības augstskolas Satversmi"

TA-412 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-346 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" (likumprojektu pakete).

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-347 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-557 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-523 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ievērojot zemkopības ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
16.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 59.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-524 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ievērojot zemkopības ministra iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 59.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008. gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu"

TA-630 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""

TA-638 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""

TA-635 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-625 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-627 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-628 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-646 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

TA-484 ____________________________________

(V.Bolēvics, P.Vilks, A.Matīss, U.Augulis, Dz.Rasnačs, I.Stobova, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru precizēt noteikumu projekta 3.punkta redakciju, paredzot, ka pirmskolas vecuma bērniem ir tiesības bezmaksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā un 24.4.apakšpunkta redakciju, paredzot prasības norēķinu iestādei: nodrošināt šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētajām personām bezmaksas konta atvēršanu norēķinu iestādē un norēķinu līdzekļa bezmaksas izgatavošanu, izsniegšanu un lietošanu sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) papildu nepieciešamo finansējumu noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai 2016.gadam 12 788 EUR apmērā un 2017.gadam un turpmākiem gadiem 3892 EUR apmērā un par Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija) papildus nepieciešamo finansējumu noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai 2016.gadā 44 990 EUR un 2017.gadam un turpmākiem gadiem 26 840 EUR apmērā, un par Satiksmes ministrijai (VSIA Autotransporta direkcija) papildus nepieciešamo finansējumu noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai 2016.gadā 65 960 EUR apmērā izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem. Pārējo noteikumu normu ieviešanā ministrijas un citas institūcijas nodrošina savstarpēju sadarbību, nepieciešamo datu un informācijas apmaiņu esošā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Satiksmes ministriju līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par noteikumu ieviešanu, lai risinātu sabiedriskajā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas problēmas.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transportā pārvadāto personu uzskaites un identificēšanas jautājumu analīzi un priekšlikumu izstrādi"" (prot. Nr.2 32.§) 3. un 4.punktu.
6. Satiksmes ministrijai izvērtēt priekšlikumu aicināt valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" līdzdarboties kā sadarbības partnerim sabiedriskā transporta pakalpojuma apmaksai izmantojamā norēķinu līdzekļa ieguvei, tādejādi atvieglojot pakalpojuma saņemšanu pasažieriem, kuri ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.
7. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" koordinēt sadarbību ar RP SIA "Rīgas satiksme" šajos noteikumos minēto prasību ieviešanā un administrēšanā par valsts garantēto atvieglojumu saņēmējiem.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-482 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-483 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"

TA-574 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, K.Lore, L.Medina, Dz.Rasnačs, E.Pastars, I.Gailīte, E.Rinkēvičs, P.Vilks, J.Dūklavs, U.Augulis, I.Liepa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 22.panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs.
3. Pārresoru koordinācijas centram atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdē attiecīgu tiesību akta projektu.
4. Ekonomikas ministrijai nodot Pārresoru koordinācijas centram visu tā rīcībā esošo informāciju jautājumā par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas izveidošanu.

 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

TA-577 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""

TA-578 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-579 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-580 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-581 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-582 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-583 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-584 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-585 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā šī protokola 27.paragrāfu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs laikposmā no 2015. līdz 2018.gadam"

TA-594 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt daudzgadīgās franču valodas apmācības programmas turpmāko administrēšanu un īstenošanu Latvijā, lai veicinātu valsts pārvaldē nodarbināto profesionālo pilnveidi.
3. Noteikt Valsts kanceleju par valsts frankofonās iniciatīvas projekta koordinējošo institūciju.
4. Valsts kancelejai sadarbībā ar Ārlietu ministriju līdz 2015. gada 31. martam sagatavot un iesniegt Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā daudzgadīgās franču valodas apmācības programmas pieteikumu, kas ietver:
4.1. Latvijas valsts frankofonās iniciatīvas projektu, kurā tiek izvirzītas valsts prioritātes un identificēti praktiskās darbības virzieni frankofono vērtību nostiprināšanai un ieviešanai nacionālā līmenī;
4.2. ārlietu ministra vēstuli, kas apliecina piekrišanu sadarbības memoranda projekta nosacījumiem;
4.3. Latvijas nacionālo mācību plānu 2015. gadam, kurā noteikts franču valodas apguves programmu raksturs un saturs, paredzot apmācāmo valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu nepieciešamo skaitu un statusu, iegūstamo zināšanu līmeni, budžeta aplēses un katras puses ieguldījumu.
5. Ja Starptautiskās Frankofonijas organizācijas lēmums ir labvēlīgs:
5.1. Valsts kancelejai sagatavoto Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2015.–2018. gadam) programmas "Franču valoda starptautiskajās attiecībās" ietvaros projektu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;
5.2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no jaunajai politikas iniciatīvai “Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma” 2015.gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem 12 520 euro apmērā daudzgadīgās franču valodas apmācības programmas īstenošanas nodrošināšanai 2015. gadā. Līdzekļi tiks izmantoti regulāro apmācību, kā arī semināru īstenošanai;
5.3. jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Valsts kancelejai daudzgadīgas franču valodas apmācības programmas administrēšanas un īstenošanas nodrošināšanai 2016. gadā 70 662 EUR apmērā, 2017. gadā 70 662 EUR apmērā un 2018. gadā 70 662 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunās politikas iniciatīvu pieprasījumiem.


 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"

TA-515 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2013.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-540 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014. gada 16.oktobra lēmumu Nr. 271 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" aprēķināto 2013. gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" 2013. gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 292 153 EUR apmērā un zaudējumus par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensāciju nav pienācīgi saņēmusi, par kopējo summu 300 236 EUR .
2. Atbalstīt vienošanās projektu par grozījumiem 2010.gada 25.marta Administratīvajā līgumā, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanai, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" dalībnieku sapulcē tiks pieņemts pozitīvs lēmums par dividenžu izmaksu par 2014.gadu.
3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto vienošanos.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"

TA-507 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 30.marta vēstuloē Nr.03-05/1375 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2015.gada 30.aprīlim.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"

TA-624, SAN-486 ____________________________________

(G.Belēvičs, S.Zvidriņa, A.Matīss, J.Plūme, P.Apinis, A.Ērglis, V.Pīrāgs, I.Štāle, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai veselības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu „Par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – slimnīca) jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem”.
2. Atbalstīt, ka jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības darbu veikšanai un iekārtošanai 2017.gadā nepieciešams finansējums ne vairāk kā 16 062 374 EUR apmērā (tai skaitā 7 494 526 EUR– būvdarbiem, 8 567 848 EUR– iekārtu un aprīkojuma iegādei). Veselības ministrijai turpināt saskaņot ar Finanšu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nepieciešamo finansējuma apmēru. Veselības ministrijai nodrošināt, ka jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecība tiek pilnībā pabeigta un veikta tā iekārtošana, nepieprasot papildu valsts budžeta finansējumu.
3. Veselības ministrijai izstrādāt lielā projekta iesniegumu par slimnīcas jaunā A korpusa 1.kārtas izveidi (turpmāk – lielā projekta iesniegums) un sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt to izvērtēšanai Eiropas Komisijai.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju vienoties par risinājumu, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veicot grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 “Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” un Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība”” ar mērķi nodrošināt VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa 1.kārtas izveidei nepieciešamo finansējumu, neieturot 10% noslēguma maksājumu, un iespēju deklarēt Eiropas Komisijai attiecināmos izdevumus maksimāli iespējamā apjomā, ko finansējuma saņēmējs ir veicis līdz 2015.gada beigām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa 1.kārtas izveides projekta ietvaros.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt kontroli par slimnīcas jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības pabeigšanu un telpu aprīkošanu atbilstoši lielā projekta iesniegumam termiņā, kas noteikts Eiropas Komisijas pamatnostādņu par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007.–2013.gada periodam) 3.5.apakšpunktā.
6. Finanšu ministrijai, sagatavojot valsts budžeta bāzes izdevumus 2017.-2019.gadam, atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam saskaņotajam finansējuma apmēram iekļaut Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzē 2017.gadam finansējumu ne vairāk kā 16 062 374 EURapmērā (tai skaitā 7 494 526 EUR– būvdarbiem, 8 567 848 EUR– iekārtu un aprīkojuma iegādei) jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecības darbu veikšanai un iekārtošanai.
7. Slimnīcai A/S “Latvijas Krājbanka” maksātnespējas rezultātā zaudētās summas atgūšanas gadījumā atgūto summu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
8. Pieņemt zināšanai, ka, gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprinās lielā projekta iesniegumu, slimnīcas jaunā A korpusa 1.kārtas izveidē ieguldītais ERAF projektu finansējums var tikt pilnā apjomā atzīts par neatbilstoši veiktajām izmaksām, un uzdot Veselības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem.
9. Veselības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu 2015.gadā"

TA-536 ____________________________________

(S.Zvidriņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2015.gadā Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) īstenošanai nepieciešamo finansējumu 1 167 506 EUR apmērā (līdz Eiropas Sociālā fonda projekta apstiprināšanai un pēc Eiropas Sociālā fonda projekta apstiprināšanas) piesaista no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3. Noteikt, ka šā protokollēmuma 2.punktā minētais finansējums līdz vienošanās noslēgšanai par projekta īstenošanu ir attiecināms uz specifiskā atbalsta mērķa darbībām, kas paredz veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi, kas paredz kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrādi un tehnisko specifikāciju sagatavošanu, kā arī projekta administrēšanas un informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanas darbības.
4. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas apliecinājumu, ka Ministru kabineta protokollēmuma 3.punktā minētās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos un specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumus, tādējādi neradot papildu izdevumus valsts budžetam.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas un 25.gadadienas atceres pasākumiem"" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-632 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, U.Augulis, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, J.Plūme, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija meklēs alternatīvus līdzekļu avotus Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 25.gadadienas pasākumu norises līdzfinansēšanai.
4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas atgādinājumu par Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 42.§) "Konceptuālais ziņojums "Priekšlikumi kompensējošiem pasākumiem, lai segtu likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" radīto negatīvo fiskālo ietekmi budžetā"" 6.punktā noteikto: "ka gadījumā, ja izskatīšanai Ministru kabinetā tiks iesniegti priekšlikumi par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem, par finanšu avotu šādu gadījumu finansēšanai būs jāizmanto apropriācijas pārdale no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetiem atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ietvertajiem priekšlikumiem.".
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka paredzētā finansējuma ietvaros vajadzēja nodrošināt arī Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 25.gadadienas pasākumu programmu (svinīgā sanāksme 2015.gada 1.maijā Rīgā, Lielajā Ģildē, zinātniskā vēsturnieku konference maija beigās u.c.), ko darba grupai "Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 25.gadadienas atceres pasākumu organizēšanai" ir iesniedzis nodibinājums "Pilsoņu Kongresa fonds"".

 
46.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par austrumu robežas kontroles pilnveidošanu)

TA-460 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par ES Padomes Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.-16.jūnijā Rīgā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"

TA-607 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt ES Padomes Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.–16.jūnijā Rīgā (turpmāk – pasākums), iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā.
3. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) nodrošināt pasākuma telpas un aprīkojumu 2015.gada 15.jūnijā, kā arī nodrošināt pasākuma dalībnieku iekļūšanu telpās 2015.gada 15. un 16.jūnijā esošo budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Finanšu ministrijai segt izdevumus par pasākuma telpām ar aprīkojumu 2015.gada 16.jūnijā, kā arī par dalībnieku ēdināšanu un citiem ar pasākumu saistītajiem pakalpojumiem esošo budžeta līdzekļu ietvaros.

 
48.§
Vidusposma ziņojums par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programmas īstenošanas gaitu

SAN-577 ____________________________________

(K.Gerhards, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2007.gada 20.decembra aizdevuma līgumā Nr.SB/C31 27/264, kas noslēgts starp SIA "Vidusdaugavas SPAAO" un AS "Danske Bank""

TA-644-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa spējas uzlabošanu"

TA-590-DV ____________________________________

(D.Melbārde, L.Kučinska, U.Lielpēters, G.Belēvičs, K.Gerhards, A.Matīss, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, R.Vējonis, D.Reizniece-Ozola, B.Braže, J.Plūme, I.Pētersone-Godmane, K.Galkins, R.Kozlovskis, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt finansējuma pārdali no budžeta resora "47.Radio un televīzija" apakšprogrammas 03.01.00 "Programmu sagatavošana un realizācija" 53 359 EUR apmērā uz budžeta programmu 01.00.00 "Nozares vadība", lai stiprinātu Monitoringa centra administratīvo kapacitāti – pakalpojumu līgumu slēgšanai ar izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.
3. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei mēneša laikā pēc šā protokollēmuma 2.punktā minēto pakalpojumu līgumu beigām sagatavot un Kultūras ministrijai iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa spējas uzlabošanai.

 
51.§
Dienesta vajadzībām

TA-592-DV ____________________________________

()

 

 
52.§
Dienesta vajadzībām

TA-642-DV ____________________________________

()

 

 
53.§
Dienesta vajadzībām

TA-636-DV ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
54.§
Dienesta vajadzībām

TA-653-DV ____________________________________

()

 

 
55.§
Dienesta vajadzībām

TA-654-DV ____________________________________

()

 

 
56.§
Slepeni

59-s, 115-k, TA-657-DV____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību