Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.18

2015.gada 7.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Pastars

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""

TA-587 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-447 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).

 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-429 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-516 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""

TA-517 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"

TA-367 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""

TA-494 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Podoiniki", Podoiņikos, Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-499 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-603 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā ekonomikas ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.jūlijam.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""

TA-621 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-639 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"), pēc institūciju viedokļa saņemšanas un apkopošanas par nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ir nepieciešams pieņemt Rīgas domes lēmumu par nekustamo īpašumu nodošanu valsts īpašumā valsts pārvaldes funkciju veikšanai, un nekustamajiem īpašumiem, par kuriem tiks sagatavots Ministru kabineta lēmuma projekts par to nodošanu pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, nosūtīt Rīgas domei vēstuli ar lūgumu pieņemt attiecīgus vēl nepieciešamos Rīgas domes lēmumus.
3. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par šā protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu.
4. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt, ka Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 38.§) "Informācija par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" 3.punktā dotais uzdevums ir izpildīts un 4.punktā dotais uzdevums ir aktualitāti zaudējis.
5. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt, ka Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 3.punktā dotais uzdevums ir izpildīts.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunkta punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-611 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 14.aprīlim.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

TA-475 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""

TA-474 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-563 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju, atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem, precizēt noteikumu projektu attiecīgi to papildinot ar grozījumiem noteikumu 2.pielikumā, un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 
16.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Sociālajā pētījumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-386 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Sociālajā pētījumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.maijam.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""

TA-615 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanai"

TA-617 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā""

TA-400 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""

TA-402 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību""

TA-403 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība""

TA-404 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""

TA-405 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Darbinieka apliecības noteikumi"

TA-510 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-664 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-511 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu likumprojekta prasību īstenošanas nodrošināšanai 2016.gadam – 360 000 EUR, 2017.gadam un turpmākajiem gadiem (katru gadu) – 19 080 EUR apmērā izskatīt kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
27.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi" daļu Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-612 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-613 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Cepvalki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0099) – zemes vienību 0,0036 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0081), zemes vienību 0,12 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0082), zemes vienību 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0086), zemes vienību 0,37 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0088) un zemes vienību 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0089) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 4074,00 EUR apmērā.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Cepvalki M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0120) – zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0110), zemes vienību 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0111), zemes vienību 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0112) un zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0113) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 2673,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par šā protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Pļaviņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0098) – zemes vienību 0,53 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0091) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 2120,00 EUR apmērā.
5. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Pļaviņas M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0119) – zemes vienību 0,55 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0109) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1980,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par šā protokollēmuma 4.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
6. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šā protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 1401,00 EUR ampērā, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Cepvalki M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0120) – zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0110), zemes vienību 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0111), zemes vienību 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0112) un zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0113) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 2673,00 EUR apmērā.
7. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šā protokollēmuma 4.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 140,00 EUR apmērā, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Pļaviņas M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6284 009 0119) – zemes vienību 0,55 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0109) – Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 1980,00 EUR apmērā.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-355 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""

TA-651 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā"

TA-618 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

TA-700 ____________________________________

(I.Mēkons, E.Pastars, A.Matīss, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, I.Olafsone, J.Reirs, R.Kozlovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupu" izveidotās augsta līmeņa ekspertu darba grupas vadītāja sniegto informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem publisko iepirkumu sistēmas reformas 2.fāzes ieviešanai un īstenošanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Publisko iepirkumu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Publisko iepirkumu likumā".
5. Pēc tam, kad Saeimā pieņemti attiecīgie grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Valsts kancelejai iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē darba grupas izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām".

 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"

TA-696 ____________________________________

(I.Mēkons, E.Pastars, A.Matīss, Dz.Rasnačs, G.Belēvičs, I.Olafsone, J.Reirs, R.Kozlovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupu" izveidotās augsta līmeņa ekspertu darba grupas vadītāja sniegto informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem publisko iepirkumu sistēmas reformas 2.fāzes ieviešanai un īstenošanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā".
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot saskaņotu priekšlikumu saistībā ar nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajā regulējumā drošības jomas iepirkumos un finanšu ministram iesniegt to izskatīšanai Saeimas atbildīgajā komisijā.

 
34.§
Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju

TA-574 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

TA-577 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""

TA-578 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-579 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-580 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

TA-581 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-582 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-583 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-584 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-585 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība""

TA-656 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijai"

TA-658 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Arhitektu savienībai"

TA-659 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Būvinženieru savienībai"

TA-660 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Elektriķu brālībai"

TA-661 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai"

TA-662 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-665 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-666 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-667 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Būvniecības likumā, iekļaut likumprojektā atsevišķu pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot Būvniecības likuma 13.panta trīspadsmitajā daļā minēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros kompetences pārbaudes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžus.

 
55.§
Noteikumu projekts "Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-669 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-671 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā sertifikācijas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-672 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Sociālā labklājība" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola""

TA-554 ____________________________________

(M.Seile, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei"" un rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-697, TA-710 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Seile, R.Kronbergs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus apropriācijas pārdalei, paredzot veikt transferta pārskaitījumu 244 727 EUR apmērā 2015.gadā no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 09.06.00 "Totalitārā režīma dokumentu zinātniskā izpēte un nodarītā kaitējuma aprēķināšana" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmu 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās", lai nodrošinātu finansējumu speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei darbības nodrošināšanai.
3. Finanšu ministrijai samazināt bāzes izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 09.06.00 "Totalitārā režīma dokumentu zinātniskā izpēte un nodarītā kaitējuma aprēķināšana" 2016.gadam un 2017.gadam 250 000 EUR apmērā ik gadu un palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus programmai 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās" 2016. un 2017.gadam 250 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu finansējumu speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei darbības nodrošināšanai.
4. Tieslietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam.
5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 17.aprīļa plkst. 14.00 iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.aprīļa sēdē likumprojektu par finansējumu Latvijas Universitātei speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes darbības nodrošināšanai.

 
60.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu"

TA-705 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

TA-543 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-683 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
63.§
Par 2015.gada 26.-27.martā notikušās neformālās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru sanāksmes rezultātiem

SAN-600 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
64.§
Par 2015. gada 15.-16.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības vides un enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomā

____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
65.§
Par 2015.gada 14.-15.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības vides un enerģētikas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā

SAN-625 ____________________________________

(K.Gerhards, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
66.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03

TA-338 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Satversmes tiesai "Par atbildes raksta iesniegšanas termiņa pagarinājumu lietā Nr.2015-07-03".
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Satversmes tiesai.
 
67.§
Vēstules projekts Saeimas frakcijai Saskaņa (par obligātā militārā dienesta atjaunošanu)

TA-477 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu (dienesta vajadzībām) Saeimas frakcijai Saskaņa.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas frakcijai Saskaņa.
 
68.§
Dienesta vajadzībām

TA-636-DV ____________________________________

()

 

 
69.§
Dienesta vajadzībām

115-k, TA-657-DV ____________________________________

()

 

1. (DV)
2. (N) Atzīmēt jomas, kas ir prioritāras valsts drošības stiprināšanā - sakaru un komunikācijas drošības pilnveidošana; informatīvās telpas stiprināšana un aizsardzība (tostarp mēdiju monitoringa pilnveidošana); ārējās robežas stiprināšana; agrīnās brīdināšanas pilnveidošana un normatīvo aktu bāzes pilnveidošana (tostarp ar fokusu uz spēju pieņemt lēmumus krīzes situācijās).

 
70.§
Slepeni

59-s ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību