Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2015.gada 13.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.11.50

-

L.Peinberga

1.§
Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2015.–2018.gadam"

TA-732 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, G.Belēvičs, B.Bāne, J.Platais, R.Kozlovskis, A.Matīss, Dz.Rasnačs, M.Seile, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2015. – 2018.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 15.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijai Latvijas Stabilitātes programmu 2015. – 2018.gadam.
3. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm 2016.gadā ir negatīva fiskālā telpa 0,17% no IKP, neskaitot nosacījumu veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi.
4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām prognozēm 2016.gada negatīvā fiskālā telpa palielinās par 0,24% no IKP, ja Eiropas Komisija neatzīst piedāvāto veselības sistēmas reformu par atbilstošu 2011.gada 16.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 1.panta 8.punktā noteiktajam elastības nosacījumam.
5. Pieņemt zināšanai, ka Stabilitātes programmā 2015. – 2018.gadam plānotais finansējuma pieaugums aizsardzībai virs Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktā pieauguma ir plānots kā vienreizējs pasākums un ir pārskatāms vidēja termiņa budžeta ietvara likuma sagatavošanas procesā, ja Eiropas Komisija neatzīst šo papildu pieaugumu kā vienreizēju pasākumu.
6. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.prim panta otrajā daļā noteiktajam un ņemot vērā aktuālākās makroekonomiskās attīstības prognozes, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm negatavot un neiesniegt priekšlikumus jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam, izņemot veselības un izglītības jomu saistībā ar strukturālām reformām, kā arī iekšējās un ārējās drošības jomu.
7. Pieņemt zināšanai Fiskālās disciplīnas padomes atzinumu par Stabilitātes programmu 2015. - 2018.gadam un Finanšu ministrijas sniegto viedokli par Fiskālās disciplīnas padomes atzinumu.
8. Pēc tam, kad būs notikuši Ministru kabineta locekļiem organizēti semināri valsts ekonomiskās attīstības jautājumos, turpināt Ministru kabineta sēdēs diskusijas par iespējamām valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas izmaiņām.

 
2.§
Progresa ziņojums "Par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu"

TA-734 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, O.Barānovs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2015.gada 15.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību