Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.20

2015.gada 14.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-595 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""

TA-597 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-546 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Kustes dambī 4, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"

TA-547 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Vītolnieki" Jēkabpilī"

TA-601 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vītolnieki" Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-600 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-609 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (likumprojektu pakete).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-703 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (likumprojektu pakete).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Katlakalna ielā 20, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu"

TA-530 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Goftembergi", Stropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"

TA-560 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ieroču ielā 12, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-561 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-596 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizputes ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"

TA-652 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-598 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-648 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""

TA-622 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-706 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.

 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

TA-695 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Labklājības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Labklājības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

TA-500 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-688 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Dilbji A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0443) – zemes vienību 1,91 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0431) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 7258,00 EUR apmērā.
3. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā - 988,00 EUR apmērā un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Dilbji M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0466) – zemes vienību 1,90 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0456) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 6270,00 EUR apmērā.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Dilbji M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0466) – zemes vienību 1,90 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0456) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 6270,00 EUR apmērā kā daļēju kompensāciju par nekustamā īpašuma "Dilbji A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0443) – zemes vienību 1,91 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0431) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, atsavināšanu.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-687 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Ēlendnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0444) – zemes vienību 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0421) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1584,00 EUR apmērā.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Ēlendnieki M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0469) – zemes vienību 0,27 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0460) - Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1188,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par nekustamā īpašuma "Ēlendnieki A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0444) – zemes vienību 0,33 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0421) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, atsavināšanu.
4. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Rudeņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0440) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0428) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 784,00 EUR apmērā.
5. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Rudeņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 908 8001 0441) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0429) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 216,00 EUR apmērā.
6. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Rudeņi M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0467) – zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0457) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 836,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par nekustamā īpašuma "Rudeņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0440) – zemes vienību 0,16 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0428) – Vānes pagastā, Kandavas novadā un nekustamo īpašumu "Rudeņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0441) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0429) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, atsavināšanu.
7. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šā protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 396,00 EUR apmērā, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Ēlendnieki M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0469) – zemes vienību 0,27 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0460) - Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 1188, 00 EUR apmērā.
8. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 4. un 5.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 164,00 EUR apmērā un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Rudeņi M" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 001 0467) – zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0457) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 836,00 EUR apmērā.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P53 Duči-Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-714 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Kalnakrogi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 005 0009) - zemes vienību 1,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 005 0100) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 6825,00 EUR apmērā.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "V 135" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6676 005 0005) – zemes vienību 0,97 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 005 0035) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 5626,00 EUR apmērā, kā daļēju kompensāciju par nekustamā īpašuma "Kalnakrogi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6676 005 0009) - zemes vienību 1,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 005 0100) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā 1199,00 EUR apmērā un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "V 135" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6676 005 0005) – zemes vienību 0,97 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 005 0035) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, kura tirgus vērtība ir noteikta 5626,00 EUR apmērā.

 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem"

TA-441 ____________________________________

(S.Zvidriņa, J.Reirs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Finansējumu Veselības ministrijai tetovēšanas līdzekļu uzraudzības nodrošināšanai 2016.gadā un turpmākajos gados ik gadu 6 900 EUR apmērā rast veselības nozares strukturālo reformu ietvaros.

 
24.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības ādu apstrādei (miecēšanai)"

TA-502 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-504 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 10.jūnijam.

 

26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""

TA-480 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts zemes dienestam nodrošināt Pārtikas un veterinārajam dienestam bezmaksas pieeju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem tiešsaistes datu pārraides režīmā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-528 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-689 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija"""

TA-724 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.257 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums""

TA-728 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""

TA-719 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums""

TA-720 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-722 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-736 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi"

TA-680 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-748 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
37.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 32.§) "Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā""

TA-700 ____________________________________

(J.Reirs, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

Izdarīt gozījumu Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.18 32.§) "Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"" un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs un Valsts kanceleja sniedz nepieciešamo atbalstu likumprojekta virzības procesā.".

 
38.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 33.§) "Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā""

TA-696 ____________________________________

(J.Reirs, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

Izdarīt gozījumu Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.18 33.§) "Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"" un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs un Valsts kanceleja sniedz nepieciešamo atbalstu likumprojekta virzības procesā.".

 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"

TA-737 ____________________________________

(L.Straujuma )

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""

TA-738 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

TA-682 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-731 ____________________________________

(M.Seile, Dz.Rasnačs, S.Smane, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

TA-733 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Plāna projekts "Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam"

TA-694 ____________________________________

(R.Bremšmits, A.Matīss, J.Reirs, A.Gendele, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot, ka pasākumi veicami iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka viens no kritērijiem lielo investīciju projektu izvērtēšanā ir īstenošana Latgales reģionā, un atbildīgajai ministrijai ietvert to attiecīgajos tiesību aktu projektos.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.50 45.§ "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-645 ____________________________________

(J.Reirs, D.Avotiņa, S.Šķiltere, U.Bisenieks, B.Bāne, G.Puķītis, S.Mertena, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Ņemot vērā sniegto informāciju, izteikt Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotos uzdevumus šādā redakcijā:
"5. Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt tā rīcībā esošos datus, kurus iespējams, neveicot grozījumus normatīvajos aktos, vēl papildus nodot pašvaldībām, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto un Informatīvajā ziņojumā iekļautos Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vērtējumus, un nodrošināt iespēju pēc pašvaldību iniciatīvas nepieciešamības gadījumā precizēt noslēgtos savstarpējās sadarbības līgumus;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespēju realizēt centralizētu sadarbības modeli informācijas un komunikāciju tehnoloģijas projektu ietvarā darbam ar pašvaldībām, identificējot vienu potenciālo sadarbības partneri, kurš varētu pārstāvēt visu pašvaldību intereses informācijas un komunikāciju tehnoloģijas projektu realizācijai, kuram būtu pietiekoša informācijas tehnoloģiju kompetence, kā arī pietiekoša kompetence pašvaldību biznesa procesos.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc iespējas ātri, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 5.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus priekšlikumus grozījumiem likumā "Par pašvaldībām", paredzot Ministru kabinetam noteikt datu apjomu, ko pašvaldības iegūst no valsts informācijas sistēmām pašvaldību funkciju nodrošināšanai, un datu aprites kārtību."

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"

TA-553 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" (turpmāk – izmēģinājumprojekts) 2. kārtas īstenošanu.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:
3.1. līdz 2015.gada 1.jūlijam nepieciešamības gadījumā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu izmēģinājumprojekta 2.kārtas īstenošanu;
3.2. līdz 2015.gada 1.septembrim uzsākt izmēģinājumprojekta 2.kārtas īstenošanu, nodrošinot sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu bezdarbnieku iesaisti valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādēs, kuru infrastruktūras uzlabošana ir veikta no ERAF līdzekļiem, un profesionālās izglītības kompetences centros noteiktās profesionālās tālākizglītības programmās;
3.3. ņemot vērā izmēģinājumprojekta 2.kārtas rezultātus, līdz 2016.gada 1.martam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcības modeli profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu bezdarbniekiem, tai skaitā par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

 
47.§
Vēstules projekts Saeimas frakcijai Saskaņa (par trūkumu novēršanu pensiju sistēmā un pensiju kapitāla aktualizēšanu)

TA-509____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, I.Alliks, J.Reirs, E.Rinkēvičs, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas frakcijai Saskaņa.
Valsts kancelejai papildināt atbildes projekta otrās rindkopas pēdējo teikumu ar vārdiem "nolemjot par tā tālāko virzību", noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas frakcijai Saskaņa.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram J.Reiram ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Jautājums par papildu finansējuma piešķīrumu ir jāskata valsts budžeta sagatavošanas procesā. Vēršu uzmanību, ka, palielinot speciālā budžeta izdevumus, par tādu pašu summu nepieciešams samazināt pamatbudžeta izdevumus, lai netiktu atstāta negatīva ietekme uz konsolidēto budžetu.".

 
48.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu)

TA-495 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
49.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 20.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-646____________________________________

(Ā.Vīgants, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
50.§
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 21.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-647____________________________________

(K.Brusbārdis, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
51.§
Par Eiropas Savienības darba un sociālo lietu ministru 2015.gada 21.-22.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-648____________________________________

(U.Augulis, I.Alliks, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai labklājības ministra sniegto informāciju.
 
52.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 20.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAB-649____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju.
 
53.§
Par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 16.marta spriedumu lietā Nr.A420582712

TA-2944 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, nesniegt kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 16.marta spriedumu lietā Nr.A420582712.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2014.gadā"

97-s____________________________________

(J.Maizītis, U.Augulis, R.Vējonis, D.Reizniece-Oozla, I.Pētersone-Godmane, J.Reirs, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, A.Matīss, M.Seile, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satversmes aizsardzības birojam precizēt informatīvā ziņojuma 7.1.sadaļas pēdējo rindkopu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
55.§
Slepeni

141-s____________________________________

()

.
 
56.§
Konfidenciāli

59-s____________________________________

()

.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojumā Nr.808 "Par papildu finansējuma piešķiršanu 2016.–2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem""

TA-752 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma )

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību