Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.21

2015.gada 22.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""

TA-619 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 26.maija rīkojuma Nr.245 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par divpusējiem kontaktiem un sadarbību militārajā jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-626 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-727 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-679 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.602 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-668 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"

TA-631 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.353 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-591 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksa "Arkādija" sastāvā"

TA-449 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-641 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam"

TA-490 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam""

TA-166 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""

TA-446 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""

TA-463 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas piešķiršanas kārtība"

TA-718 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-629 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-771 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""

TA-765 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunceltnes ielā 11, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"

TA-775 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu Jaunceltnes ielā 11, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.32010010355) – zemes vienību 3,1743 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32010010355) un 12 būves - administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 32010010355001), būvmateriālu veikalu (būves kadastra apzīmējums 32010010355002), noliktavu (būves kadastra apzīmējums 32010010355003), katlu māju - noliktavu (būves kadastra apzīmējums 32010010355004), garāžu (būves kadastra apzīmējums 32010010355005), kokzāģētavu (būves kadastra apzīmējums 32010010355006), darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 32010010355007), angāru (būves kadastra apzīmējums 32010010355008), kokapstrādes ēku (būves kadastra apzīmējums 32010010355009), auto mazgātavu (būves kadastra apzīmējums 32010010355010), sarga māju (būves kadastra apzīmējums 32010010355012), kokzāģētavu (būves kadastra apzīmējums 32010010355013), kā arī inženierbūves un komunikāciju tīklus, kas nesaraujami un funkcionāli saistīti ar zemes vienību un zemes vienībā esošajām būvēm, par 185000.00 EUR.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""

TA-788 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-761 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Aldi Baumani"

TA-691 ____________________________________

(M.Seile, A.Baumanis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Pasākumu plāna projekts 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai

TA-2547 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, A.Žīgure, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums plāna īstenošanai netiek prasīts, tā kā finansējums līdz 2017.gadam iekļauts budžeta bāzes izdevumos.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību precizēt rīkojuma projektu un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu – sākot ar 2016.gadu, līdz katra gada 15.martam.

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām jaunajai politikas iniciatīvai "2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" un datu apstrādei līdz 2023.gadam"

TA-755 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Žīgure, J.Reirs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums"

TA-780 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, K.Kangeris, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs un tieslietu ministrs nodrošina atbalstu likumprojekta virzības procesā.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
25.§
Likumprojekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums"

TA-802 ____________________________________

(E.Dreimane, Ģ.Blumers, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, A.Matīss, J.Reirs, J.Streļčenoks, I.Jurča, L.Straujuma)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ministrijām izvērtēt likumprojektu (pieejams e-portfelī un Ministru kabineta Mājas lapā) un sniegt Valsts kancelejai līdz 2015.gada 28.aprīlim atzinumu par to.
3. Valsts kancelejai nosūtīt likumprojektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un lūgt sniegt Valsts kancelejai līdz 2015.gada 30.aprīlim atzinumu par to.
4. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 5.maija sēdē.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" investoru piesaisti"

TA-812 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, V.Loginovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldību institucionālajā aprūpē)

TA-448 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

 
28.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354

TA-792-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
29.§
Par 2015.gada 23.aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-723 ____________________________________

(I.Bērziņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo precizējumu Ministru kabineta 2014.gada 13.maija sēdes protokollēmuma Nr.28, 42.§ 2.punktā"

TA-778-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-779-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku R.Aleksejenko noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2015.gada 24.aprīlī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniekam, COREPER I vēstniekam J.Štālmeistaram, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā otrajam sekretāram, Mertens (COREPER I koordinācija) K.Krumholcam, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta direktorei K.Našeniecei, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktores vietniekam I.Eglītim, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā G.Zadrakam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākajai referentei R.Rimšai, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam I.Šņucinam, Labklājības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Šķibelei, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākajai ekspertei J.Muhinai, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei E.Polei, Veselības ministrijas Stratēģijas plānošanas nodaļas vadītājai K.Kļaviņai, Veselības ministrijas nozares padomniecei Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā K.Zālītei pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2015.gada 24.aprīlī Briselē.

 
32.§
Dienesta vajadzībām

TA-810-IP ____________________________________

()

 

.
 
33.§
Dienesta vajadzībām

TA-640-DV ____________________________________

()

 

.
 
34.§
Par akciju sabiedrības "Citadele banka" investoru piesaistes darījuma noslēgumu

TA-781-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, L.Straujuma )

 

1.(DV)
2. (N) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, atbalstīt Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla palielināšanu par 20 659 183 EUR, lai dzēstu Privatizācijas aģentūras saistības pret Valsts kasi, kas izriet no 2009.gada 21.maijā noslēgtā aizdevuma līguma Nr.A1/1/09/159, atmaksājot daļu izsniegtā aizdevuma līdz summai, kas ir vienāda ar akciju sabiedrības „Citadele banka” saistību apmēru pret Privatizācijas aģentūru, kas izriet no 2009.gada 22.maijā noslēgtā aizdevuma līguma (34 727 765,92 EUR).
3. (N) Palielināt apropriāciju Ekonomikas ministrijai atjaunotajā budžeta apakšprogrammā 27.11.00 “Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla palielināšana” resursiem (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) ieguldījumu veikšanai Privatizācijas aģentūras pamatkapitālā 20 659 183 EUR apmērā, resursus pamatkapitāla palielināšanai kompensējot no Privatizācijas aģentūras atmaksātā Valsts kases aizdevuma saskaņā ar informatīvā ziņojuma II sadaļā ietverto informāciju. Atļaut finanšu ministram veikt apropriāciju izmaiņas, lai palielinātu Privatizācijas aģentūras pamatkapitālu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām.
4. (N) Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Privatizācijas aģentūru sagatavot un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai informāciju par apropriāciju izmaiņām saistībā ar Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla palielināšanu saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktā noteikto.
5. (N) Ekonomikas ministrijai veikt darbības, lai palielinātu Privatizācijas aģentūras pamatkapitālu saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, ja veiktas attiecīgas apropriāciju izmaiņas.

 
35.§
Dienesta vajadzībām

TA-813-DV ____________________________________

 

 

.
 
36.§
Dienesta vajadzībām

 ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

 Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli 

 

Rīgā

Nr.21

2015.gada 22.aprīlī

 

35.§

Par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes juridiskā konsultanta Linklaters konsultāciju apmaksas nosacījumu precizēšanu

 TA-813-DV______________________________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes juridiskā konsultanta Linklaters konsultāciju apmaksas nosacījumu precizēšanu.

2. Ņemot vērā informatīvā ziņojumā sniegto informāciju, atbalstīt, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” noslēgs grozījumus līgumā ar juridisko konsultantu Linklaters, nosakot kopējo maksimālo atlīdzību 585 000 EUR apmērā.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību