Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2015.gada 28.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"

TA-814 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 
2.§
Likumprojekts "Par Protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"

TA-702 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt Protokola par grozījumiem 2010.gada 23.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu (turpmāk- Protokols) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojuma Nr.28 "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses" atzīšanu par spēku zaudējušu" un par Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 14.§) "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses" 2., 3., 4., 5. un 6.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-223, TA-739 ____________________________________

(A.Matīss)

1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 14.§) "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses" 2., 3., 4., 5. un 6.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
3. Valsts kancelejai izbeigt tiesību akta projekta TA-18 (2009) kontroli.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-791 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.novembrim.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-605 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"

TA-795 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās (turpmāk – Ieilgušo parādu pārvaldes līgums).
3. Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanas laikā Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā vēstniecei I.Juhansonei iesniegt deklarāciju, kas nosaka, ka līgums Latvijas Republikai kļūst saistošs tikai pēc tam, kad Latvijas Republika ir informējusi Eiropas Investīciju banku par līguma ratifikācijas pabeigšanu.
4. Finanšu ministrijai pēc Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanas iesniegt līgumu Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
7.§
Likumprojekts "Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"

TA-803 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot Latvijas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā vēstnieci I.Juhansoni parakstīt Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās (turpmāk – Garantiju līgums).
3. Garantiju līguma parakstīšanas laikā Latvijas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā vēstniecei I.Juhansonei iesniegt deklarāciju, kas nosaka, ka līgums Latvijas Republikai kļūst saistošs tikai pēc tam, kad Latvijas Republika ir informējusi Eiropas Investīciju banku par līguma ratifikācijas pabeigšanu.
4. Finanšu ministrijai pēc Garantiju līguma parakstīšanas iesniegt līgumu Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""

TA-774 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas saistību palielināšanu pret Starptautisko Attīstības asociāciju "

TA-789 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības grupas sastāvu"

TA-762 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-758 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-790 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-708 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā"

TA-690 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-406 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"

TA-715 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-796 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Cīruļi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7076 008 0465) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7076 008 0461) – Mētrienas pagastā, Madonas novadā, par 66,00 EUR.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava 48,7.-56,9.km un P87 Bauska-Aizkraukle 59,9.-61,2.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-799 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Straumēni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7444 011 0093) – zemes vienību 0,1001 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0093) – Birzgales pagastā, Ķeguma novadā, par 641,00 EUR.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-620 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""

TA-801 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-772 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

TA-811 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" ietvaros izglītības programmu īstenošanā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu un koledžu atbalsta personāla izmaksu finansēšana, piemērojot vienas vienības izmaksu metodiku, ir attiecināma tikai pēc vienas vienības izmaksu metodikas saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare""

TA-815 ____________________________________

(A.Matīss )

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai precizēt Kultūras ministrijas bāzes izdevumus 2016.–2018.gadam apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare", samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 275 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai.

 
24.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-608 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu"" 5. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā"

TA-808 ____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-809 ____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, A.Matīss)

1. Lai nodrošinātu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē plānoto pasākumu kvalitatīvu īstenošanu Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā no 2015.gada 1.jūnija līdz 13.jūnijam, izpildītu Latvijas Republikas starptautiskās saistības un veiktu Latvijas dalības maksu Starptautiskajā Darba organizācijā par 2015.gadu pilnā apmērā, atļaut Labklājības ministrijai finansējumu 20 019 EUR apmērā (vai ekvivalentu citā
valūtā) nodrošināt no Labklājības ministrijas apakšprogrammā 96.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” plānotajiem finanšu līdzekļiem.
2. Iesniegto rīkojuma projektu neizskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-832 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-833 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-835 ____________________________________

(A.Matīss)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomās"

TA-842 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomās (turpmāk – Saprašanās memorands).
2. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju.
3. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
4. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomās.
 
31.§
Plāna projekts "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016.gadam"

TA-354 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"

TA-716 ____________________________________

(A.Strīķeris, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 31.decembrim izvērtēt Krimināllikuma 198., 199., 320., 323., 326.prim, 326.divi prim un 326.trīs prim pantā noteiktās sankcijas un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus, lai novērstu sankciju savstarpējo nesaskaņotību.
3. Valsts kancelejai līdz 2015.gada 31.decembrim izstrādāt likumprojektu par trauksmes cēlēju mehānisma praktisko ieviešanu.
4. Valsts kancelejai līdz 2015.gada 10.augustam iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā savas kompetences ietvaros informāciju par rekomendācijas izpildi vai tās izpildes gaitu.
5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2015.gada 10.oktobrim sniegt pārskatu Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības birojam par rekomendāciju izpildes norisi.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos"

TA-647 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, ar kuru ieceļ amatā amatpersonu vai valdes locekli vai deleģē personu dalībai konkrētā starptautiskā organizācijā vai misijā, norādīt personas kodu attiecīgajā rīkojuma projektā minētajai personai. Valsts kancelejai nodrošināt attiecīgā Ministru kabineta rīkojuma (arī rīkojuma projekta) publicēšanu bez personas koda.
3. Ministrijām, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt kompensācijas vai citas sociālās garantijas, noteikt attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības statusu. Valsts kancelejai nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī rīkojuma projektu) tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Tieslietu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz personas izdošanu ārvalstīm, noteikt attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības statusu. Valsts kancelejai nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī rīkojuma projektu) tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
5. Iekšlietu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību" vai "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību", noteikt attiecīgajam rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības statusu. Valsts kancelejai nepublicēt attiecīgo Ministru kabineta rīkojumu (arī rīkojuma projektu) tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
 
34.§
Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par kosmosa dienu 2015.gada 5.maijā

____________________________________

(E.Papule, A.Matīss)

Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves sniegto informāciju par kosmosa dienas pasākumiem 2015.gada 5.maijā.
 
35.§
Par 2015.gada 20.-21.aprīlī notikušās neformālās Eiropas Savienības veselības ministru sanāksmes rezultātiem

SAN-707 ____________________________________

(G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, A.Matīss)

Pieņemt zināšanai veselības ministra sniegto informāciju.
 
36.§
Par 2015.gada 15.-16.aprīlī notikušās neformālās Eiropas Savienības vides un enerģētikas ministru sanāksmes rezultātiem

SAN-750 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Matīss)

Pieņemt zināšanai ekonomikas ministres sniegto informāciju.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-769-IP ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 145 personas.
 
38.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03

TA-338-IP ____________________________________

(A.Matīss)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2015-07-03.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola trešā panta 3. un 4.punkta nosacījumu izpildi""

TA-836-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par civillietu Nr.C30379315"

TA-831-IP ____________________________________

(L.Vucēne, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, Dž.Innusa, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Lai nodrošinātu kvalitatīvu valsts interešu pārstāvību tiesas procesā, Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju nodrošināt Latvijas Republikas interešu pārstāvību tiesā civillietā Nr.C30379315.
3. Satiksmes ministrijai informēt Ministru kabinetu par visām pret Satiksmes ministriju vai Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas personā celtajām prasībām par kompensāciju piedziņu, norādot summas, kuras prasību apmierināšanas gadījumā būs nepieciešams izmaksāt no valsts budžeta.
4. Finanšu ministrijai vērsties Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 53.pantu, ar lūgumu pagarināt rakstveida paskaidrojumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 15.jūnijam, vienlaikus informējot, ka saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu Latvijas Republikas interešu pārstāvību tiesā civillietā Nr.C30379315 nodrošina Satiksmes ministrija kopīgi ar Ārlietu ministriju.
 
41.§
Slepeni

59-s ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību