Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2015.gada 5.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Pastars

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Sūtnieku māja" Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda"

TA-1678 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā"

TA-750 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-749 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"

TA-848 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, pārdošanu"

TA-754 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""

TA-614 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""

TA-693 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"

TA-508 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā konsulārajā reģistrā iekļauj un izmanto informāciju par paredzamu īslaicīgu uzturēšanos ārvalstīs"

TA-865 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas cietumu un korekcijas dienestu organizācijā (EuroPris)"

TA-874 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt dalības maksu Eiropas cietumu un korekcijas dienestu organizācijā (EuroPris) piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par K.Līci"

TA-847 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.353 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-591 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2015.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu daļēju pārdali"

TA-838 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-837 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-835 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"

TA-737 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""

TA-738 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"

TA-575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
19.§
Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"

TA-875 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.marta rīkojumā Nr.131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""

TA-887 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Pamatnostādņu projekts "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"

TA-241 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta programmu, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā, novērtējuma izstrādes gaitu"

TA-834 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"

TA-507 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-756 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Padomes Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.-16.jūnijā Rīgā/Jūrmalā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"

TA-892 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas Savienības Padomes Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.-16.jūnijā Rīgā un/vai Jūrmalā (turpmāk – pasākums), iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā kā B līmeņa pasākumu.
3. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) nodrošināt pasākuma dalībniekiem suvenīrus piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Ekonomikas ministrijai segt pasākuma organizēšanas izdevumus piešķirto budžeta līdzekļa ietvaros no 96.00.00 finanšu programmas "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē nodrošināšana 2015.gadā".

 
26.§
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 11.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-757 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas pārstāves sniegto informāciju.
 
27.§
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 7.maija sanāksmē (Kopējās tirdzniecības politika) izskatāmajiem jautājumiem

SAN-757 ____________________________________

(A.Pildegovičs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 
28.§
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 18.–19.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

SAN-766 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju.
 
29.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Politikas debates "Stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) vidusposma izvērtēšana un Vienotā ziņojuma 2015 sagatavošana""

SAN-774 ____________________________________

(M.Seile, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Politikas debates "Stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) vidusposma izvērtēšana un Vienotā ziņojuma 2015 sagatavošana"".
2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
3. Noteikt Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.

 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0149

TA-873-IP ____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0149.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
31.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03

TA-200 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03.
Valsts kancelejai noformēt atbildi un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
32.§
Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu

127-k ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Vējonis, R.Kozlovskis, J.Spiridonovs, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai deklasificēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noformēt to Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Par koordinētu rīcību valsts drošības stiprināšanai

143-s ____________________________________

(R.Vējonis, R.Kozlovskis, G.Belēvičs, J.Sārts, D.Reizniece-Ozola, Dž.Innusa, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Valsts aizsardzības finansēšanas likuma 2.panta otro daļu, atbalstīt paātrinātu aizsardzības budžeta palielinājumu, 2% no IKP aizsardzībai sasniedzot jau 2018.gadā.
3. Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamā finansējuma pieprasījumus identificēto pašaizsardzības, robežu drošības un iekšējās drošības spēju iztrūkumu novēršanai iesniegt kā jaunās politikas iniciatīvas likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam"' un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam"' sagatavošanas procesā.
4. Atbalstīt Valsts robežsardzes ekipējuma un ieroču standartizāciju, piemērojot Nacionālo bruņoto spēku ieroču un ekipējuma standartus, un veikt Valsts robežsardzes pārapbruņošanu.
5. Aizsardzības ministrijai sagatavot un pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Aizsardzības ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2015.gadā ne vairāk kā 425 000 EUR apmērā Zemessardzes un Valsts robežsardzes pārapbruņošanai un valsts un pašvaldību institūciju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības no pakalpojumatteices uzbrukumiem uzturēšanai, pievienojot detalizētus aprēķinus.

 
34.§
Slepeni

145-s ____________________________________

()

.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-764 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 33.§ ) “Likumprojekts “Grozījums Publisko iepirkumu likumā”” 5.punktā noteikto, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
36.§
Slepeni

59-s ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību