Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2015.gada 19.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

M.Viļums

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2015.gadam"

TA-883 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-760 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.301 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-785 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-759 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-763 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-908 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.augustam.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi""

TA-735 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu nodrošināšanai"

TA-928 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1. aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.1. un 7.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-807 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2016.gada 1.jūnijs, bet 7.3. apakšpunktā minētais uzdevums izpildāms sešu mēnešu laikā pēc 7.1.apakšpunktā minēto grozījumu likumā stāšanās spēkā.

 
10.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"" 12.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-877 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"" 12.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 17.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 4.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam""" 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-794 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 17.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 4.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam""" 8.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.apakšpunktā un 3.punktā doto uzdevuma par aktualitāti zaudējušu

TA-870 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.apakšpunktā un 3.punktā Labklājības ministrijai dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-606 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""

TA-805 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2015.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība".
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"

TA-822 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijās"" 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-857 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijās"" 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""

TA-602 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-616 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

TA-673 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība""

TA-948 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-956 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""

TA-957 ____________________________________

(L.Straujuma )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""

TA-958 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""

TA-961 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""

TA-962 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.866 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas"""

TA-963 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-964 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-969 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-965 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-938 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-468 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"

TA-686 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, paredzot ēku īpašnieku atbildību par energoefektivitātes prasību ievērošanu un atsevišķu lēmuma pieņemšanas kārtību par energoefektivitātes pasākumu veikšanu.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Saeimas atbildīgajā komisijā priekšlikumus grozījumiem Enerģētikas likuma 50. un 51.pantā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"

TA-777 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
34.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

TA-868 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu izsludināšanu"

TA-944 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Pelše, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"

TA-907 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, R.Aleksejenko, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju papildināt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-947 ____________________________________

(E.Turka, A.Dimants, B.Bāne, J.Reirs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā"

TA-893 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014.gada II pusgadā atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem""

TA-943 ____________________________________

(E.Upīte, L.Medina, Dz.Rasnačs, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nedēļas laikā izvērtēt Ministru prezidenta 2015.gada 16.februāra rezolūcijai Nr.111-1/24 pievienotajā paraugā (1.pielikums) pieprasītās informācijas apjomu un iespējas nepieciešamo informāciju iegūt ar mazāku resursu patēriņu un sagatavot attiecīgus priekšlikumus.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" finanšu un juridiskā audita rezultātiem"

TA-628 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā kultūras ministres iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepcijā ietvertās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) un Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) attīstību"

TA-827 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka Labklājības ministrija Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija sēdē apstiprinātās (protokols Nr.41 45.§) vienotās Labklājības informācijas sistēmas, nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepcijas ietvaros izstrādā Labklājības informācijas sistēmu (LabIS) un pilnveido Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmu (BURVIS) atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajiem šo informācijas sistēmu attīstības plāniem.
3. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu izstrādātās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) un pilnveidotās Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) uzturēšanai, attīstībai un lietotāju atbalstam skatīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēm"

TA-960 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281) dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2014.pārskata gadu 67 908 419 EUR apmērā iemaksāt Valsts kasē saskaņā ar šādu grafiku:
2.1. līdz 2015.gada 5.jūnijam - 50 000 000 EUR;
2.2. līdz 2015.gada 20.decembrim - 17 908 419 EUR.
3. Zemkopības ministrijai kā akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" valsts kapitāla daļu turētājai kontrolēt dividenžu iemaksas Valsts kasē grafika izpildi atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajiem termiņiem.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Globālo partnerību nabadzības mazināšanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015.gada"

TA-982 ____________________________________

(A.Grinberga, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Globālo partnerību nabadzības mazināšanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015. gada".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2015.gada 26.maija sanāksmē.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0150

TA-993 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0150.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
45.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
3. Tieslietu ministrijai ar administratīvās tiesas pārstāvjiem pārrunāt tiesas darba organizācijas jautājumus.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-905-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 61 persona.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-756 ____________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, P.Leiškalns, I.Eriņš, J.Reirs, A.Matīss, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, I.Rimšēvičs, S.Zvidriņa, J.Dūklavs, I.Jaunzeme, N.Sakss, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu daļā, kas paredz:
1.1. izmaiņas invaliditātes pensijas pārrēķinā strādājošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem;
1.2. citus grozījumus, kas nerada negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
2. Labklājības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam precizēt likumprojektu un tā anotāciju un labklājības ministram iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojektu turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Lai nodrošinātu likumprojekta finansēšanu 2015.gadā, Labklājības ministrijai pēc 2015.gada valsts budžeta III ceturkšņa sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izpildes datu izvērtēšanas nepieciešamības gadījumā sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielinājumam valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.
7. Lai nodrošinātu likumprojekta ieviešanai nepieciešamo izmaiņu izstrādi, testēšanu un ieviešanu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā, Labklājības ministrijai pēc likuma izsludināšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielinājumam valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets” 2015.gadam 54 250 EUR apmērā, izdevumu finansēšanai novirzot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2015.gada 1.janvāri.
8. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 7.punktā minēto apropriācijas palielinājumu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret šī protokollēmuma 7.punktā minēto apropriācijas palielinājumu, veikt apropriācijas palielinājumu.
9. Lai nodrošinātu likumprojekta finansēšanu 2016.gadā un turpmākajos gados, Labklājības ministrijai pēc likuma izsludināšanas Saeimā saskaņā ar likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas grafikā noteiktajiem budžeta sagatavošanas termiņiem iesniegt Finanšu ministrijā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieprasījumu.
10. Iesniegtā likumprojekta pārējā daļā iekļautās normas, kas paredz pensiju indeksācijā ņemt vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem un sākot ar 2016.gada 1.janvāri veikt pensiju pārrēķināšanu personām, kurām pensija piešķirta vai pārrēķināta no 2010.gada 1.janvāra un pensijas kapitāla noteikšanā ņemti vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas mazāki par skaitli „1”, Labklājības ministrijai ietvert atsevišķā likumprojektā, ņemot vērā likumprojekta ieviešanai nepieciešamo izmaiņu izstrādi, testēšanu un ieviešanu Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā.
11. Labklājības ministrijai šī protokollēmuma 10.punktā minēto likumprojektu un tā anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai likumprojekta īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
12. Ministrijām nedēļas laikā iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši Finanšu ministrijas nosūtītai veidlapai informāciju par ministrijas līdzekļu pieprasījumu 2016.- 2018.gadam.
13. Finanšu ministrijai apkopot ministriju iesniegto informāciju, sagatavot datus par valsts budžeta izdevumu daļu un priekšlikumus ieņēmumu daļas palielināšanai izskatīšanai Ministru kabineta locekļiem organizētā seminārā, kas provizoriski tiek paredzēts ne ātrāk kā 2015.gada 10. vai 11.jūnijā.
14. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministram U.Augulim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka nav atbalstāms priekšlikums par likumprojekta sadalīšanu, jo likumprojektā iekļautie pasākumi no politikas attīstības viedokļa ir vienlīdz svarīgi, kas novērstu gan krīzes radītās sekas, gan mazinātu nabadzību un uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti.”
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"

TA-1639 ____________________________________

(U.Augulis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai likumprojekta īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Labklājības ministrijai finansējumu atbalsta palielināšanai personām saistībā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanu atbilstoši konkrētas personas lietā pieņemtajam tiesas spriedumam vai saskaņā ar noslēgto vienošanos 2015.gadā izmaksāt ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet gadījumā, ja 2015.gadā iedalīto līdzekļu nepietiks, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Temura Matua izdošanu Krievijas Federācijai"

TA-825-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, V.Krutko, I.Gailīte, M.Viļums, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rakstveida viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03

TA-2848 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

Apstiprināt iesniegto rakstveida viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03.
Valsts kancelejai noformēt rakstveida viedokli un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2014.gads)

193-s ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
52.§
Slepeni

59-s 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Skatīt darba kārtību